SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Suomen Asianajajaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa. Asianajajaliitto edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. Asianajajia on Suomessa noin 2 000. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja. 


rss

23.7.2014 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): FRA: n johtaja korostaa tarvetta vahvistaa perusoikeuksia kaikkialla EU: ssa

Huolimatta lukuisista perusoikeuksia koskevista saavutuksista, joita EU on tehnyt vuosien varrella, niin monet ihmiset eri puolilla Eurooppaa kärsivät edelleen

Lue lisää

23.7.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Henkilöiden vapaata liikkuvuuta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Asianajajan ammattiin pääsy – Mahdollisuus evätä sellaisen jäsenvaltion kansalaisen merkitseminen asianajajaluetteloon, joka on saanut asianajajan ammatillisen pätevyyden muussa jäsenvaltiossa – Oikeuden väärinkäyttö

Lue lisää

23.7.2014 Finlex: Kotitalouksien on ilmoitettava heinäkuusta lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle

Heinäkuun alusta lähtien myös itse tilatusta osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä on tehtävä ilmoitus verottajalle, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Talkootyönä tehdystä rakentamistyöstä täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Lue lisää

23.7.2014 Oikeusasiamies esittää valtakunnallista ohjeistusta hoidon kiireellisyyden ensiarvioon

Pikkulapsi, jolla epäiltiin olevan vierasesine hengitysteissä, joutui odottamaan terveyskeskuspäivystyksessä lääkärille pääsyä yli tunnin

Lue lisää


rss

22.8.2014 Sovittelun jatkokurssi 22.-23.8.2014 Espoo

Huom! Ilmoittautuminen mielellään 15.7. mennessä, viimeistään 31.7.2014

Lue lisää


Asianajajatutkinto
Valvontalautakunta
risto-uusi

Puheenjohtaja Risto Sipilän pääkirjoitus:

Viime vuonna uudistimme oikeudenhoitoa - nyt katse strategiassa

Tiukkojen resurssien vaikutukset oikeudenhoitoon ovat lyöneet leimansa myös Asianajajaliiton työhön. Lue lisää ›

Muita aiheita:defensor-legis

”Punnittu käytännön näkökulma ajankohtaisiin oikeudellisiin ja oikeustieteellisiin ongelmiin.”

Defensor Legis verkossa
» edilex.fi/defensor_legis


Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120