SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Suomen Asianajajaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa. Asianajajaliitto edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. Asianajajia on Suomessa noin 2 000. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja. 


rss

16.9.2014 EIT: Uskonnonopetus Turkissa loukkaa oikeutta koulutukseen; Turkin korjattava rakenteellinen ongelma ilman aiheetonta viivästystä

EIT on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Turkissa tapahtuva pakollinen sunni-islaminopetus, jossa valittajien osalta tilanne oli se, että he harjoittivat epäortodoksiseen islaminuskoon kuuluvaa alevia, loukkasi oikeutta koulutukseen. Koska kyse oli rakenteellisesta ongelmasta, EIT velvoitti Turkin ilman aiheetonta viivästystä ryhtymään toimenpiteisiin, jotta oppilaat voivat saada vapautuksen uskonnon ja etiikan opetuksesta ilman, että heidän vanhempiensa tarvitsee paljastaa heidän uskonnollinen vakaumuksensa.

Lue lisää

16.9.2014 EIT:n suuri jaosto: Yhdistynyt Kuningaskunta lähtökohtaisesti vastuussa henkilön vapaudenriistosta Irakin sodassa

EIT:n suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Yhdistynyt Kuningaskunta oli vastuussa vangin vapaudenriistosta Irakin operaatiossa vuonna 2003 siltä osin, kuin vanki oli ollut brittiläisten joukkojen kiinniottamana. Tuomioistuin ei kuitenkaan katsonut - äänin 13-4 - EIS 5 artiklaa loukatun eikä ottanut valitusta tutkittavaksi siltä osin, kun kyse oli EIS 2 ja 3 artiklan väitetystä loukkauksesta.

Lue lisää

16.9.2014 KHO: Tasingosta luopuminen ei aiheuta verotettavaa lahjaa

KHO:2014:135 Lahjaverotus – Verovelvollisuus – Avioero – Ositus – Tasingosta luopuminen

Lue lisää

16.9.2014 Säästöjä ja muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeuslaitoksen toimintaa sopeutetaan kiristyvään talouteen

Lue lisää


Asianajajatutkinto
Valvontalautakunta
risto-uusi

Puheenjohtaja Risto Sipilän pääkirjoitus:

Oikeusvaltion puolustaminen ei ole yleisön kosiskelua

Oikeusvaltiosta on helppo puhua silloin, kun toivomme lisää resursseja oikeushallinnon eri lohkoille. Suurelle yleisölle on kiitollista kertoa, että kannamme huolta oikeudenkäyntien kestoista. Kukaan ei vastusta tavoitetta. 
Lue lisää ›Muita aiheita:defensor-legis

”Punnittu käytännön näkökulma ajankohtaisiin oikeudellisiin ja oikeustieteellisiin ongelmiin.”

Defensor Legis verkossa
» edilex.fi/defensor_legis


Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120