Tiedotteita ja lausuntoja 2018, arkisto

16.4.2018 9.55

Lausunto luonnoksista rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Dnro 10/2018

Lausuntopyyntönne: SMDno-2018-428, 2.3.2018

LAUSUNTO LUONNOKSISTA RAHANPESUN JA TERRORISMIN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN NOJALLA ANNETTAVIKSI VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI

Suomen Asianajajaliitto on saanut sisäministeriöltä lausuntopyynnön koskien luonnoksia rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi. Asianajajaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa:

Valtioneuvoston asetuksilla on tarkoitus antaa tarkemmat säännökset asiakkaista, tuotteista, palveluista, maksuliikenteestä, toimitustavasta tai maantieteellisistä riskitekijöistä, joihin voi liittyä vähäinen tai tavanomaista suurempi rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski ja näissä tilanteissa noudatettavista menettelyistä.

Kumotun rahanpesulain 503/2008 13 §:n mukaan ilmoitusvelvollisella oli mahdollisuus noudattaa yksinkertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä, kun ilmoitusvelvollisen asiakkaana oli Suomen viranomainen, luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö tai vakuutusyhtiö. Voimassa olevaan rahanpesulakiin 444/2017 vastaavaa säännöstä ei ole kirjattu, vaan sen sijaan lain 3 luvun 8 §:n mukaan Valtioneuvosto antaa tarkemmat säännökset mm. asiakkaista, joihin voi liittyä vähäinen rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski ja näissä tilanteissa noudatettavista menettelyistä. Lausuttavana olevaan asetusluonnokseen ei kuitenkaan kyseistä säännöstä ole kirjoitettu.

Asianajajaliiton näkemyksen mukaan yksinkertaistettua tuntemista koskevassa asetuksessa tulee määritellä ne asiakkaat, joiden tuntemisessa ilmoitusvelvolliset voisivat noudattaa asetusluonnoksessa tarkoitettuja kevennettyjä menettelyjä (esimerkiksi Suomen viranomaiset tai finanssialan toimijat). Vaihtoehtoisesti asetuksessa tulisi määritellä ne perusteet, joiden nojalla asiakkaisiin liittyvien rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riskien voidaan katsoa olevan vähäinen, kuten on tehty tehostettua tuntemista koskevassa asetusluonnoksessa.

Voimassa olevan rahanpesulain 9 luvun 6 §:n mukaan valvontaviranomaiset voivat antaa tarkempia määräyksiä riskitekijöistä, jotka ilmoitusvelvollisen on otettava huomioon 3 luvun 8 §:ssä tarkoitetusta yksinkertaistetusta menettelystä, joka liittyy tavanomaista vähäisempään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiin. Sama koskee myös tehostettua menettelyä, joka liittyy tavanomaista suurempaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiin. Valtioneuvoston lausunnolla olevien asetusluonnosten mukaan ilmoitusvelvollisten tulee ottaa huomioon mahdolliset valvojan rahanpesulain 9 luvun 6 §:n nojalla antamat määräykset.

Suomen Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on asianajaja- ja rahanpesulakeihin perustuva oikeus ja velvollisuus valvoa asianajajien toimintaa sekä rahanpesulain velvoitteiden noudattamista. Asianajajaliitto ei kuitenkaan voimassa olevan rahanpesulain mukaan voi antaa valvomilleen asianajajille ja näiden apulaisille tarkempia määräyksiä rahanpesulain 3 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuista riskitekijöistä, jotka asianajajan tai tämän apulaisen olisi otettava huomioon asiakassuhteeseen liittyvien riskien arvioinnissa. Asianajajaliitto ei voi antaa määräyksiä myöskään 3 luvun 8 §:ssä tarkoitetusta menettelystä, joka liittyy tavanomaista vähäisempään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiin. 

Ensisijaisesti Suomen Asianajajaliitolla tulee olla oikeus antaa valvottavilleen määräyksiä rahanpesulaissa tarkoitettujen velvoitteiden osalta. Määräyksenantovaltuuden puuttuessa Asianajajaliitto edellyttää, että yksinkertaistettua tuntemismenettelyä koskevaan asetukseen sisällytetään selkeät säännökset asiakassuhteisiin liittyvien riskien arvioinnista sekä noudatettavista menettelytavoista.

Yksinkertaistettua menettelyä koskevan asetusluonnoksen 1 §:n mukaan ilmoitusvelvollinen voi sopeuttaa yksittäisiä tai kaikkia rahanpesulain 3 luvun 2–4 ja 6 §:issä tarkoitettuja asiakkaan tuntemistoimia niiden ajoituksen tai toistuvuuden sekä asiakkaan tuntemistietojen määrän ja lähteiden osalta. Tehostettua menettelyä koskevan asetusluonnoksen 1 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen tulee tuntemismenettelyä noudattaessaan mm. varmistaa asiakkaan antamat tuntemistiedot yhdestä tai useammasta muusta ilmoitusvelvollisen luottavaksi arvioimasta lähteestä.

Asianajajaliiton käsityksen mukaan asiakkaan tuntemistietojen, erityisesti tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen, kerääminen perustuu käytännössä yhteisön edustajalta saataviin tietoihin. Tämä johtuu siitä, että kyseisten tietojen ilmoittamiselle rekistereihin on säädetty pitkä siirtymäaika, esim. kaupparekisterilain muuttamista koskevan lain (447/2017) voimaantulosäännöksen mukaan tiedot tosiasiallisista edunsaajista on ilmoitettava kaupparekisteriin vasta viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2020.

Tuntemistietoja koskevien lähteiden osalta on lisäksi huolestuttavaa, että ilmoitusvelvollisten oikeutta käyttää asiakkaiden tuntemistietojen lähteenä esimerkiksi tuomioistuinten päätöksiä, mediassa saatavia tietoja ja viranomaisrekisterien tietoja ollaan rajaamassa vain luotto- ja rahoituslaitoksille (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, VM003:00/2018).

Tietolähteiden rajaaminen edellä esitetyssä muodossa on ongelmallinen EU:n tietosuoja-asetuksen näkökulmasta, jos muilla ilmoitusvelvollisilla kuin luotto- ja rahoituslaitoksilla ei ole rahanpesulain mukaan oikeutta perustaa asiakkaisiin liittyvää riskiarviota yllä mainittuihin tietolähteisiin etenkin, kun yhteisöasiakkaiden tuntemiseen liittyvät menettelyt valtaosin perustuvat juuri viranomaisrekistereihin.

Asianajajaliitto edellyttää, että asetuksissa määritellään ne tietolähteet, joita kaikilla ilmoitusvelvollisilla on oikeus käyttää asiakkaiden tuntemistietojen keräämisen lähteinä ehdotetun rahanpesulain 4 §:n muutosehdotuksen estämättä.

Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 2018

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

LAATI

Tarkastuslakimies Kristiina Sare, Suomen Asianajajaliitto


Palaa otsikoihin
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje