Tiedotteita ja lausuntoja 2018, arkisto

22.3.2018 10.06

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Dnro 14/2018

Lausuntopyyntönne: VM003:00/2018, 12.3.2018

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Esitys on ollut lausuntokierroksella 19.1.–2.3.2018. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on 2.3.2018 ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista koskevasta luonnoksesta.

Lausuntokierroksen jälkeen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen työryhmän Financial Action Task Forcen (FATF) Suomen maa-arvio on edennyt ja arviointiin osallistuvien viranomaisten on ollut mahdollista yksilöidä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelystä sellaisia säännöksiä, jotka eivät teknisesti täysin vastaa FATF:n suosituksia. Esitykseen on lisätty lausuntokierroksen jälkeen muutosehdotuksia sen varmistamiseksi, että Suomen lainsäädäntö vastaisi paremmin FATF:n suosituksia.

Lausunnonantajille on varattu mahdollisuus lausua suositusten johdosta lakiehdotuksiin 3., 4. ja 7. tehdyistä muutoksista.

Asianajajaliitolla ei ole lausuttavaa lakiehdotuksesta 3. (laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 18 §. muuttamisesta) eikä lakiehdotuksesta 7. (laki maksulaitoslain 39 §: muuttamisesta).

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia ehdotetaan (lakiehdotus 4.) muutettavan Suomen lainsäädännön yhteensovittamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 9 luvun 6 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 2 momentti, jonka mukaan Finanssivalvonnalle ja aluehallintovirastolle annettaisiin oikeus antaa määräyksiä valvomiensa ilmoitusvelvollisten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien tietojen säännöllisestä toimittamisesta ja toimittamistavasta Finanssivalvonnalle ja aluehallintovirastolle. Asianajajaliitolla ei ole voimassa olevan rahanpesulain 9 luvun 6 §:ssä tarkoitettua määräyksenantovelvollisuutta eikä Asianajajaliiton asemaa rahanpesulain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna valvojana ole huomioitu myöskään ehdotetun rahanpesulain 9 luvun 6 §:n 2 momentin osalta.

Asianajajaliiton rooli asianajajien valvojana

Suomen Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa. Asianajajalain 6 §:n (30.7.2004/697) mukaan Asianajajayhdistyksen hallituksen on valvottava, että asianajajat esiintyessään tuomioistuimessa tai muun viranomaisen luona sekä muussakin toiminnassaan täyttävät velvollisuutensa.

Edellä mainitun säännöksen mukaan asianajaja on velvollinen antamaan hallitukselle tiedot, joita tätä valvontaa varten tarvitaan. Asianajajan on myös sallittava hallituksen määräämän henkilön suorittaa tarkastus hänen toimistossaan, jos hallitus katsoo sen valvontaa varten tarpeelliseksi, sekä tällöin esitettävä ne asiakirjat, joiden tutkimista tarkastuksen toimittaminen edellyttää.

Rahanpesulain (444/2017) valvontaa koskevan 7 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan Asianajajaliitto valvoo rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettuja asianajajia ja näiden apulaisia rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen osalta. Rahanpesulain 7 luvun 2 §:n mukaan asianajajan on salassapitosäännösten estämättä ilman aiheetonta viivytystä toimitettava Asianajajaliitolle sen pyytämät tiedot ja selvitykset, jotka ovat välttämättömiä rahanpesulaissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi.

Määräyksenantovaltuudesta

Ehdotetun rahanpesulain 9 luvun 6 §:n 2 momentin lisäystä koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan oikeus antaa määräyksiä valvomiensa ilmoitusvelvollisten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien tietojen säännöllisestä toimittamisesta ja toimittamistavasta valvojalle säädettäisiin myös aluehallintovirastolle. Määräyksenantovelvollisuutta ei ehdotuksen mukaan rajattaisi vain rahoituspalveluja tarjoaviin yrityksiin vaan se kattaisi myös muut ilmoitusvelvolliset, joita aluehallintovirasto valvoo, mm. rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitetut oikeudellisia palveluita tarjoavat.

Finanssivalvonta ja aluehallintovirasto voivat ehdotetun määräyksenantovelvollisuutensa nojalla määrätä, että niiden valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten tulee säännöllisesti toimittaa valvojalleen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat tiedot. Näin ollen Finanssivalvonnalla ja aluehallintovirastolla on Asianajajaliittoa paremmat mahdollisuudet muun muassa päivittää rahanpesulain 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettua valvojakohtaista riskiarviotaan valvomiensa ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Asianajajaliiton tulisi sen sijaan pyytää jokaiselta valvottavaltaan erikseen ehdotetussa 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot, mikä ei ole Asianajajaliiton käsityksen mukaan tarkoituksenmukaista. 

Asianajajaliitto ei voimassa olevan rahanpesulain mukaan voi antaa valvomilleen asianajajille ja näiden apulaisille tarkempia määräyksiä rahanpesulain 3 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuista riskitekijöistä, jotka asianajajan tai tämän apulaisen olisi otettava huomioon asiakassuhteeseen liittyvien riskien arvioinnissa. Myös tältä osin Asianajajaliitolle tulee antaa määräyksenantovaltuus valvottavilleen.  

Lopuksi

Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on asianajaja- ja rahanpesulakeihin perustuva oikeus ja velvollisuus valvoa asianajajien toimintaa sekä rahanpesulain velvoitteiden noudattamista. Asianajajaliitolla tulee olla yhteneväiset mahdollisuudet antaa valvottavilleen määräyksiä rahanpesulaissa tarkoitettujen velvoitteiden osalta kuin aluehallintovirastolla on muiden liike- tai ammattitoimintana oikeudellisia palveluita tarjoavien osalta.

 

Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 2018

 

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

LAATI

Tarkastuslakimies Kristiina Sare, Suomen Asianajajaliitto, Helsinki


Palaa otsikoihin
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje