Kotimaiset tuomioistuimet, arkisto 2016

29.12.2016 Helsingin käräjäoikeuden tiedote ns. Aarnio-asiassa

Rikosylikomisario Jari Aarnio tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen ja pantiin viralta

Lue lisää


29.12.2016 KHO:n ratkaisu Valio Oy:n maidon hinnoitteluasiassa

Valio oli syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidettävään saalistushinnoitteluun - 70 miljoonan euron seuraamusmaksu.

Lue lisää


29.12.2016 Lääkäriyhtiön osakkeiden luovutusta verotettiin luovutusvoittona

KHO:2016:219 Tuloverotus – Omien osakkaiden hankkiminen – Osakas – Luovutusvoitto – Pääomatulo – Työpanososinko – Veron kiertäminen – Peitelty osinko – Lääkäriyhtiö

Lue lisää


28.12.2016 16-vuotias jalkapalloilija katsottiin ammattilaisurheilijaksi ja sai työluvan

KHO:2016:217 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Ammattiurheilu – Jalkapallo – Pelaajasopimus – Toimeentulo

Lue lisää


28.12.2016 Avustuksen palautusehto oli pätevä myös konkurssitilanteessa

KKO:2016:100 Konkurssi - Konkurssivalvonta - Riitautettua saamista koskeva oikeudenkäynti

Lue lisää


28.12.2016 KKO kumosi homesairaalaa koskevan hovioikeuden tuomion

Kuntayhtymä oli teettänyt oirekartoituksen ja hankkinut selvityksen kosteusvauriosta ja sen korjaamisesta kun homealtistusta koskeva epäily oli herännyt.

Lue lisää


23.12.2016 Korvausvelka oli vanhentunut ennen vahingon havaitsemista

KKO:2016:98 Vahingonkorvaus Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen

Lue lisää


23.12.2016 Ennakkopäätös näytön arvioinnista hätävarjelutilanteessa

KKO:2016:97 Hätävarjelu - Hätävarjelun liioittelu Tappo Todistelu - Näytön arviointi Todistustaakka

Lue lisää


23.12.2016 VaaHO: Sovintoesityksen tekeminen johti tuomarin esteellisyyteen

VaaHO:2016:9 Tuomarin esteellisyys Sovintoesitys

Lue lisää


22.12.2016 KHO:n ratkaisut menetetyn määräajan palauttamisesta avustajasta johtuvasta syystä

Päämies sai uuden märääajan kun hänen avustajansa ei ollut toiminut ajoissa. Kaksi ratkaisua

Lue lisää


22.12.2016 KKO: Poliisin sellipuhuttelulla ilman avustajan läsnäoloa ei saada käyttökelpoista näyttöä rikoksesta

KKO:2016:96 Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto Oikeudenkäyntiavustaja - Oikeus avustajaan Esitutkinta Itsekriminointisuoja

Lue lisää


22.12.2016 Karhun ampuminen talvipesälle oli perusmuotoinen metsästysrikos

KKO:2016:95 Metsästysrikos - Törkeä metsästysrikos Metsästys - Huolellisuusvelvollisuus Tahallisuus Tuottamus - Törkeä tuottamus Pakkotila

Lue lisää


22.12.2016 Syyte hylättiin koska tilaus oli tehty ennen kuin aine oli luokiteltu huumeeksi

HelHO:2016:11 Rangaistava teko Taannehtivuus Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus Lievemmän lain periaate Laillisuusperiaate

Lue lisää


21.12.2016 Asianomistaja saa vaatia verkkoviestin poistamista vain jos syyttäjä on päättänyt olla esittämättä kyseisen vaatimuksen

HelHO:2016:12 Asianomistaja Asiavaltuus Menettämisseuraamus Puhevalta Sananvapaus Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä Verkkoviestin hävittämismääräys

Lue lisää


21.12.2016 Maksukyvytön lakimies oli ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiavustajan tehtävään

KKO:2016:94 Oikeudenkäyntiasiamies - Kelpoisuus - Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen

Lue lisää21.12.2016 Kun laissa ei erikseen sallita kehitysvammaisen kameravalvontaa WC-tiloja myöten, ei keino ollut hyväksyttävissä

Turun HAO: Kehitysvammaisten erityishuolto – Rajoitustoimenpiteet – Kameravalvonta

Lue lisää


21.12.2016 Turvapaikan saanut sai luvan tuoda lapsensa Suomeen, vaikka oli jättänyt tämän kuusi vuotta aiemmin kotimaahansa äitinsä hoitoon

KHO:2016:204 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Turvapaikan saanut perheenkokoaja – Alaikäinen lapsi – Perheenjäsen

Lue lisää


20.12.2016 Pysäköintivirhemaksu poistettiin, kun vammainen ei voinut havaita, että lentoaseman edusta oli yksityisalue, jossa vammaisen pysäköintilupa ei ole voimassa

KHO:2016:203 Pysäköintivirhemaksu – Vammaisen pysäköintilupa – Pysäköinti kielletty -liikennemerkki – Yksityisalue – Lentoasema-alue – Selvästi havaittava määräys – Oikeutettu odotus

Lue lisää20.12.2016 Vanhentumisväite oli ratkaistu väärin, asia palautettiin hovioikeuteen

KKO:2016:91 Oikeudenkäyntimenettely - Tuomion perusteleminen - Jutun palauttaminen Velan vanhentuminen - Vanhentumisen katkaiseminen

Lue lisää


20.12.2016 Tuomarin olisi tullut ratkaista asiat epäilemästään esteellisyydestä huolimatta

KKO:2016:90 Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuomari Esteellisyys

Lue lisää


16.12.2016 Vakuutusoikeuden ei tarvinnut pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua opintotukiasiassa

KHO:2016:202 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeus – Menettelyvirhe – Velvollisuus esittää ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Opintotuki – Ulkomailla suoritettavat opinnot – Ulkomailla pitkään asunut Suomen kansalainen – Integroituminen Suomen yhteiskuntaan

Lue lisää


16.12.2016 Oikeuskanslerin valitus jätettiin tutkimatta hänen valitettuaan oikeudenkäyntiavustajaluvan myöntämisestä

KKO:2016:89 Oikeudenkäyntiasiamies - Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus

Lue lisää


14.12.2016 KKO: Anonyymille todistelulle ei ollut riittäviä perusteita

KKO:2016:88 Todistelu - Anonyymi todistelu

Lue lisää12.12.2016 Toistuvasti rikoksiin syyllistynyt kiintiöpakolainen voitiin karkottaa, koska pakolaisuuteen johtaneet syyt olivat poistuneet

KHO:2016:199 Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Karkottaminen – Maahantulokielto – Kokonaisharkinta – Rikokset – Perhe-elämän suoja – Etelä-Irak – Basran lääni

Lue lisää


12.12.2016 Tuomioistuimen on ratkaistava onko oikeudenkäyntiaineistossa suoraan lain nojalla salaisia asiakirjoja

KKO:2016:87 Oikeudenkäynnin julkisuus - Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus Oikeudenkäyntimenettely - Prosessinjohto

Lue lisää


11.12.2016 Asiamiehelle ilmoitettava kun päätös on annettu tiedoksi päämiehelle. Valituksen määräaika maahanmuuttoviraston päätökseen palautettiin

KHO: Ulkomaalaisasia – Tiedoksianto – Ilmoitusvelvollisuus – Valitusajan alkaminen – Menetetyn määräajan palauttaminen

Lue lisää


10.12.2016 Valtion korvattava sikainfluessarokotuksen aiheuttaman sairauden vallassa aiheutetut esinevahingot

KKO:2016:86 Vahingonkorvaus - Ankara vastuu - Kolmannelle aiheutettu vahinko - Korvattava vahinko

Lue lisää


10.12.2016 Markkinointirikoksesta liiketoimintakielto ja 1,5 miljoonan euron hyötykonfiskaatio

KKO:2016:85 Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen Liiketoimintakielto Markkinointirikos

Lue lisää


8.12.2016 HHaO vahvisti: Googlen hakukoneen tuloksia poistettava yksityisyyden suojan turvaamiseksi

Helsingin HAO: Henkilötietolaki - Tietosuoja - Tarpeeton henkilötieto - Google Search -hakutulosten poistaminen – Terveystiedot – Yksityisyydensuoja - Sananvapaus

Lue lisää


8.12.2016 KKO arvioi pitkäaikaisen sairauden muodostamaa estettä saapua pääkäsittelyyn

KKO:2016:84 Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Poissaolo oikeudesta vastaajana Laillinen este

Lue lisää


8.12.2016 KKO:n täysistuntoratkaisu: Syytetty voi vedota edukseen olevaan tulotietoon vasta ylimääräisessä muutoksenhaussa

KKO:2016:83 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa Rangaistuksen määrääminen - Sakko - Päiväsakon rahamäärä

Lue lisää


5.12.2016 KHO antoi pyytämättä lausunnon postilain uudistusehdotuksesta

Vaikutukset tuomioistuinten toimintaedellytyksiin selvitettävä ennen lakimuutosta

Lue lisää


5.12.2016 Laitoshoidon maksussa ei voitu ilman erityistä selvittämistä huomioida asiakkaan puolison kuolinpesän metsäomaisuuden laskennallista tuottoa

Itä-Suomen HAO: asiakasmaksu - pitkäaikainen laitoshoito - metsätulo - kuolinpesä - viranomaisen selvittämisvelvollisuus - päätöksen perusteleminen - menettelyvirhe

Lue lisää


5.12.2016 Kuljetusliikkeen huomattavat polttoainehankinnat ennen konkurssia olivat tavanomaisia - ei takaisinsaantia

KKO:2016:82 Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää


2.12.2016 HHO: Käräjäoikeuden antama muutoksenhakuoikeus editiota koskevaan päätökseen on perusteltava

HelHO:2016:9 Oikeudenkäyntimenettely Todistelu Muutoksenhaku Päätöksen perusteleminen Asiakirjan esittämisvelvollisuus Vahvistuskanne

Lue lisää


2.12.2016 Suhteellisuusperiaate edellytti, että useasta eri lähteestä saadut ansiot katsottiin riittäviksi turvaamaan perheenkokoajan toimeentulon

KHO:2016:198 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Suhteellisuusperiaate

Lue lisää


1.12.2016 Tuomarinimityksiä 2.12.2016. Timo Heikkinen laamanniksi Vantaalle

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


1.12.2016 Pysäköintitoimintaa harjoittanut yritys pysyi arvonlisäverovelvollisena luottamuksensuojan perusteella

KHO:2016:196 Arvonlisävero – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikkojen luovuttaminen – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Osakeomistuksen tuottama oikeus pysäköintiin – Ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja

Lue lisää


30.11.2016 Kaksi ennakkopäätöstä Irakin turvallisuustilanteen vaikutuksesta kansainväliseen suojeluun

Toissijaisen suojelun myöntämisen edellytyksiä harkittaessa oli otettava huomioon Bagdadin yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyvien kollektiivisten seikkojen lisäksi hakijan henkilökohtaiset olosuhteet

Lue lisää


30.11.2016 Kaksi ennakkopäätöstä tavaramerkeistä

KHO:n ratkaisuissa kyse mm. etusijasta

Lue lisää


29.11.2016 Vartioimattoman lämpökynttilän jättäminen asuntoon ilman alustaa ei ollut törkeän huolimatonta

RHO:2015:4 Vahingonkorvaus vakuutussopimus takautumisoikeus tuottamus

Lue lisää


29.11.2016 Metsähallituksen palveluksessa ollut metsuri oli kunnanvaltuutettuna esteellinen osallistumaan kaavoituspäätökseen Metsähallituksen maille

KHO:2016:190 Maankäyttö ja rakentaminen – Osayleiskaava – Esteellisyys – Palvelussuhdejäävi – Metsähallitus – Tuulivoima

Lue lisää


28.11.2016 Työmatkakulut olivat vähennyskelpoisia kun vanhempi tapasi lapsiaan toisessa asunnossaan lasten kotipaikkakunnalla

KHO:2016:188 Henkilökohtaisen tulon verotus – Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset – Asunto – Perhe

Lue lisää


28.11.2016 Irakin sunnimuslimi ei voinut paeta maansisäisesti Bagdadiin

Helsingin HAO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäinen pako – Käännyttäminen kotimaahan – Irak – Bagdadin turvallisuustilanne

Lue lisää


28.11.2016 I-SHO arvioi voidaanko syyteneuvottelua ja tuomioesitystä soveltaa muutoksenhakuvaiheessa

I-SHO:2016:11 Syyteneuvottelu – Tuomioesitys Tunnustamisoikeudenkäynti

Lue lisää


23.11.2016 Markkinaoikeuden ratkaisu valitusoikeudesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen

Markkinaoikeus: Pohjolan Turistiauto Oy, Koillismaan Turistiauto Oy, AK Oy ja Savon Turistiauto Oy > Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailu- ja kuluttajavirasto - kilpailunrajoitusasia - valitusoikeus

Lue lisää23.11.2016 Verotarkastuskertomukseen kirjatut havainnot riittivät seuraamuksen määräämiseen anniskeluasiassa

KHO:2016:186 Alkoholilaki – Anniskelulupa – Seuraamuksen määrääminen – Verotarkastus – Kirjanpidon ulkopuolinen myynti – Verojen maksamisen laiminlyönti

Lue lisää


17.11.2016 Turvapaikan epääminen poissulkemislausekkeen perusteella edellyttää yksilöllistä näyttöä henkilön syyllistymisestä tekoon, jonka perusteella turvapaikka voidaan jättää antamatta

KHO:2016:181 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Näytön arviointi – Näyttövelvollisuus – Perusteltua aihetta epäillä

Lue lisää


17.11.2016 KKO:n ennakkopäätös reformatio in peius -kiellon arviointitavasta

KKO:2016:81 Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia Reformatio in peius

Lue lisää


15.11.2016 KHO: Ns. raippavero ei ole eläkeläisiä syrjivä

KHO:2016:180 Henkilökohtaisen tulon verotus – Eläketulon lisävero – Yhdenvertaisuus – Syrjintä – Ikä – Perustuslaki – Ilmeisen ristiriidan puuttuminen – Unionin oikeuden soveltamisala – Euroopan ihmisoikeussopimus

Lue lisää


15.11.2016 KHO: Kansalaisuuden riistämiseen 25 vuoden jälkeen ei ollut edellytyksiä

KHO:2016:179 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Kaksoiskansalaisuus – Hyvän hallinnon perusteet – Luottamuksensuoja – Vakiintuneet olosuhteet – Maahanmuuttovirasto – Toimivalta

Lue lisää


15.11.2016 KHO: Maahanmuuttovirasto ei olisi saanut katsoa henkilön menettäneen Suomen kansalaisuuden. Valittajan kulut korvattava yli 20.000 eurolla

KHO:2016:178 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Kaksoiskansalaisuus – Hyvän hallinnon perusteet – Luottamuksensuoja – Viranomaisen velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


11.11.2016 Irtisanomisen sijasta työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työntekopaikkakuntaa. Vedottava irtisanomisperusteisiin.

KKO:2016:80 Työsopimus - Työsopimuksen ehtojen muuttaminen - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen - Työsopimuksen purkaminen

Lue lisää


10.11.2016 Tuomarinimityksiä 11.11.2016

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


9.11.2016 KHO: Sote-uudistuksen vaikutukset hallintotuomioistuinten toimintaan ja asiamääriin selvitettävä

Korkeimman hallinto-oikeuden arvion mukaan ehdotuksen ratkaisut tulevat lisäämään merkittävästi hallintotuomioistuinten työmäärää.

Lue lisää


9.11.2016 KHO:lta ennakkopäätös ns. mummoasiassa. Oleskelulupaa ei tarvinnut myöntää.

KHO:2016:171 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Suomen kansalaisen muu omainen – Iäkäs vanhempi – Kiinteä perhe-elämä – Täysi riippuvuus

Lue lisää


9.11.2016 Työtapaturmassa kuolleen ulkomaalaisen lesken oleskelulupaa ei peruutettu perhesiteen katkeamisen seurauksena

KHO:2016:170 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen katkeaminen – Perheenkokoajan kuolema – Suhteellisuusperiaate

Lue lisää
7.11.2016 Lumeavioliittoepäilyn johdosta voidaan ottaa huomioon myös oleskelulupapäätöksen jälkeen saadut tiedot perhe-elämästä

KHO:2016:166 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perusteltua aihetta epäillä – Tosiasiallinen perhe-elämä – Jälkiseikat – Näyttövelvollisuuden siirtyminen

Lue lisää7.11.2016 Virkamiehellä oli oikeus valittaa työkyvyn selvittämistä koskevasta määräyksestä

Helsingin HAO: Työkyvyn selvittäminen – Valituksen tutkiminen – Päätöksen valituskelpoisuus – Oikeussuojan tarve

Lue lisää


5.11.2016 Vanhentuneen, mutta sitä ennen ulosmittaukseen johtaneen saatavan ulosmittaus peruutettiin velkajärjestelyn vuoksi

VaaHO:2016:8 Ulosottokaari Ulosmittaus Ulosottovalitus Yksityishenkilön velkajärjestely Velan vanhentuminen Julkisen saatavan vanhentuminen

Lue lisää


5.11.2016 KHO:n täysistuntoratkaisu hallintolainkäyttölain muutoksen siirtymässäännöksestä

KHO:2016:163 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Hallintolainkäyttölain muutos – Voimaantulo – Siirtymäsäännös – Kantelun ja purun rajoittaminen

Lue lisää


2.11.2016 Anneli Auerin seksuaalirikostuomiota koskeva purkuhakemus hylättiin

Hakemuksen tueksi ei ollut esitetty sellaisia olennaisia uusia seikkoja, joita ei olisi käsitelty jo aiemmassa oikeudenkäynnissä

Lue lisää


2.11.2016 Alentuneesti syyntakeinen ei ollut tehokkaasti luopunut avustajan käytöstä esitutkinnassa - hyödyntämiskielto

KKO:2016:76 Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto Oikeus avustajaan - Rikosasian vastaaja - Esitutkinta Itsekriminointisuoja

Lue lisää


1.11.2016 Valtiolle rikoshyötynä tuomittu WinCapita-tuotto ei ollut este velkajärjestelylle

KKO:2016:75 Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkajärjestelyn este

Lue lisää


31.10.2016 Ennakkopäätös lapsen elatusavun palauttamisesta ja takautuvasta maksamisesta

KKO:2016:74 Lapsen elatus - Elatusavun muuttaminen - Elatusavun palauttaminen Lapsen etu

Lue lisää


29.10.2016 Lakiasiaintoimistolla ei ollut oikeutta saada luetteloa Valviran asiantuntijalääkäreiden nimistä ja kunkin erikoisalasta

KHO:2016:161 Asiakirjajulkisuus – Tiedon luovutustapa – Viranomaisen henkilörekisteri – Henkilötietojen käsittely – ”Yleisesti saatavilla olevat tiedot” – Asiantuntijalääkäri

Lue lisää


28.10.2016 Korkeimpaan oikeuteen kaksi uutta jäsentä

Korkein oikeus esittää jäsenikseen HON Kirsti Uusitaloa ja KäT Lena Engstrandia

Lue lisää


28.10.2016 Verkkopankkitunnuksen huolimaton säilyttäminen johti vastuuseen puolison nostamasta luotosta

KKO:2016:73 Sähköinen tunnistaminen - Tunnistusväline - Oikeudeton käyttö Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto - Korko - Viivästyskorko

Lue lisää27.10.2017 Uusi laamanneja käräjäoikeuksiin. Entinen asianajaja Tuija Turpeinen Pohjois-Karjalan KO:n laamanniksi

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


27.10.2016 Sivullisen luona tehdylle kotietsinnälle ei ollut laissa edellytettyjä "erittäin päteviä perusteita"

KKO:2016:71 Pakkokeino - Kotietsintä Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu

Lue lisää


26.10.2016 Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta johti tavallista ankarampaan rangaistukseen pahoinpitelyistä

VaaHO:2016:7 Rangaistuksen määrääminen Istanbulin sopimus Pahoinpitely Perheväkivalta

Lue lisää


26.10.2016 Lahjoitettuun asunto-osakkeesen sisältyvä yhtiölainaosuus ei johtanut varainsiirtoveroon

KHO:2016:160 Varainsiirtovero – Asunto-osakkeet – Lahja – Vastike – Yhtiölainaosuus

Lue lisää25.10.2016 Veronsaajan valituksen vireilletulohetki oli epäselvä. Kun hallinto-oikeus ei ollut asiaa tutkinut, KHO katsoi valituksen myöhästyneen

KHO:2016:158 Tuloverotus – Oikaisuvaatimus – Määräaika – Asiakirjan saapuminen viranomaiseen – Suullinen käsittely

Lue lisää


25.10.2016 Turvapaikanhakijan tuli osoittaa poistuneensa EU:n alueelta, jotta Dublin-sopimuksen mukainen vastuu hakemuksen tutkinnasta olisi rauennut

KHO:2016:157 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Poistuminen jäsenvaltioiden alueelta – Kansainvälistä suojelua hakeneen näyttövelvollisuus

Lue lisää


24.10.2016 KHO:n ennakkopäätös perheenyhdistämisen taloudellisista edellytyksistä

KHO:2016:155 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Sitoumus – Suhteellisuusperiaate

Lue lisää


24.10.2016 Yritysten välinen sopimus kiinteistönvälitystoimista toisen lukuun - maksettu korvaus onkin palkkaa

KHO:2016:154 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Työkorvaus – Kiinteistönvälitystoiminta – Välitysliikerekisteri

Lue lisää


24.10.2016 Vaatimukset laatuvirheestä oli esitetty liian myöhään - pelkkä reklamaatio ei riittänyt

KKO:2016:69 Kiinteistön kauppa - Reklamaatio - Laatuvirhe

Lue lisää


21.10.2016 KKO:n ennakkopäätös testamentin hyväksymisen laajuudesta ja merkityksestä

KKO:2016:68 Perintökaari - Testamentti - Testamentin tehottomaksi julistaminen - Testamentin hyväksyminen Oikeudenkäyntimenettely - Väittämistaakka

Lue lisää


19.10.2016 KHO:n ennakkopäätös veronkorotuksen määrästä

KHO:2016:153 Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Olennaisesti väärä veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus – Veronkorotuksen määrä – Vuokratulot

Lue lisää


19.10.2016 KHO:ssa jälleen ratkaistu turvapaikka-asia kielianalyysilausunnon perusteella

KHO:2016:151 Ulkomaalaisasia – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Kansainvälinen suojelu – Epäselvä kotipaikka – Kielianalyysi – Kotipaikan päätteleminen

Lue lisää


17.10.2016 KKO:n presidentti Eskon puhe tuomaripäivässä 14.10.2016

"Suomalaisen oikeustieteen tutkimuksen suuntautuminen on näyttänyt aika hämmentävältä"

Lue lisää


17.10.2016 KHO:n presidentti Vihervuoren puhe tuomaripäivässä 14.10.2016

"Olisikin välillä paikallaan vähän huoahtaa ja katsoa, millaisiksi monituisten, nopeaan tahtiin toteutettujen ja vielä valmisteluvaiheessakin olevien eri hankkeiden yhteisvaikutukset ihmisten ja yhteisöjen kannalta muodostuvat"

Lue lisää


17.10.2016 KKO: Venäjältä muita turvapaikanhakijoita kyytiinsä ottanut tuomittiin sakkoihin, autoa ei tuomittu valtiolle

KKO:2016:66 Laittoman maahantulon järjestäminen Rangaistuksen määrääminen - Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen Menettämisseuraamus - Rikoksentekovälineen menettäminen Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää


15.10.2016 Mielenterveyslaki ei mahdollista määräystä potilaan puheluiden kuuntelemisesta

Itä-Suomen HAO: Tahdosta riippumaton hoito - Yhteydenpidon rajoittaminen - Yksityiselämän suoja - Luottamuksellisen viestin salaisuus - Lailla säätämisen vaatimus - Puheluiden kuuntelu

Lue lisää


14.10.2016 Turvapaikan Suomesta saaneen lapsi määrättiin palautettavaksi Valko-Venäjälle

KKO:2016:65 Lapsen palauttaminen - Haagin sopimus Pakolaisen oikeusasema

Lue lisää


7.10.2016 Hovioikeus kumosi valvontalautakunnan ratkaisun ja poisti asianajajalle määrätyn varoituksen

Asianajajaliiton hallitus eri mieltä valvontalautakunnan kanssa

Lue lisää


7.10.2016 Maataloustuet kuuluivat maatalousyrityksen yrityskiinnityksen piiriin

KKO:2016:64 Ulosottokaari - Ulosmittaus Yrityskiinnitys Maksunsaantijärjestys

Lue lisää


7.10.2016 Kiinassa tapahtunutta adoptiota ei vahvistettu päteväksi Suomessa

KKO:2016:63 Adoptio Kansainvälinen yksityisoikeus

Lue lisää


5.10.2016 Hyväksyttävästä ikäsyrjintäperusteesta olisi tullut säätää lailla, kouluttautumisviran hakijaa oli syrjitty

Turun HAO: Virkavaali – koulutusvirka – haastatteluun kutsuminen - ikäsyrjintä – oikeuttamisperuste – lailla säätäminen

Lue lisää


4.10.2016 Kaupunki tuomittiin korvauksiin kun maatalousyrittäjien lomitusta ei oltu järjestetty

VaaHO:2016:6 Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu - Korvattava vahinko

Lue lisää


4.10.2016 Turvapaikkavalitusten määrä lähes kaksinkertaistunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkein hallinto-oikeus on antanut kuluvan vuoden aikana valitusluvan turvapaikka-asioissa noin 10 prosentissa hakemuksista.

Lue lisää


3.10.2016 Luennoitsijan katsottiin toimineen yrittäjän asemassa

Vakuutusoikeus: Eläkevakuutus - Työeläkelakien soveltaminen - Yrittäjän eläkelain piiriin kuuluminen

Lue lisää


3.10.2016 Esitutkuntalain mukaisen edunvalvojan palkkiota ei voida tuomita korvattavaksi

I-SHO:2016:10 Edunvalvojan palkkion korvaaminen valtiolle

Lue lisää29.9.2016 Puolustusvoimien henkilökunnan lentomatkustusetu ei ollut veronalaista tuloa tai palkkaa

KHO:2016:139 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Liikenteenharjoittaja – Henkilökuntaetu – Lentomatkustusetu

Lue lisää


28.9.2016 Ennakkopäätös arvopapereita koskevan liiketoimen välityksen arvonlisäverokohtelusta

KHO:2016:137 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Arvopaperikauppa – Välitys – Osakkeiden myyntiin ja ostoon liittyvät palvelut – Investointipankkitoiminta – Onnistumispalkkio – Kuukausipalkkio

Lue lisää


25.9.2016 Kun osingonmaksu peruutettiin ei osakkaalle syntynyt verotettavaa päääomatuloa

Helsingin HAO Henkilökohtaisen tulon verotus - Osinko - Osingonjakopäätös - Osingon jakaminen - Osingonjakopäätöksen peruuttaminen - Saamisoikeus osinkoon - Osingon saaminen vallintaan

Lue lisää


21.9.2016 KKO:n ennakkopäätös lapsen tapaamisoikeuden täytäntöönpanosta kun tapaamisissa oli ollut pitkä tauko

KKO:2016:61 Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano - Tapaamisoikeuden ehtojen muuttaminen - Valvottu tapaaminen

Lue lisää


20.9.2016 Hankinta kumottiin kun yksi tarjoajista oli perusteetta suljettu kilpailutuksesta ja voittanut taho oli saanut nähtäväkseen hieman aiemmin keskeytetyn samaa hankintaa koskevat tarjoukset

Markkina-oikeus: Lapin poliisilaitos - vainajien kuljetuspalvelut julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - syrjimätön kohtelu

Lue lisää


20.9.2016 Oikeudenkäyntikulut tuli korvata hankinta-asiassa, kun hankinta oli keskeytetty

KHO: Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Lue lisää


20.9.2016 Hammaslääkärin laskutustiedot eivät olleet takavarikkokiellon piirissä

THO:2016:3 Takavarikko – Pakkokeino - Etsintä

Lue lisää


19.9.2016 KHO:n ennakkopäätös kansalaistamisen edellytyksenä olevasta kielitaitovaatimuksesta

Kieltiatoedellytyksen täyttyminen on osoitetava ennen Maahanmuuttoviraston ratkaisua, uusia todistuksia ei tutkita valitusvaiheessa

Lue lisää16.9.2016 Leski peri puolisonsa vaikka oli hakenut avioeroa

KKO:2016:60 Perintökaari - Puolison perintöoikeus - Testamentti - Keskinäinen testamentti Avioliitto - Avioero

Lue lisää


15.9.2016 Hallinto-oikeus hyväksyi maahanmuuttoviraston näkemyksen irakilaisen shiiamuslimin mahdollisuudesta sisäiseen pakoon Etelä-Irakiin

Helsingin HAO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Humanitaarinen suojelu – Sisäinen pako – Käännyttäminen kotimaahan – Irak – Etelä-Irakin turvallisuustilanne

Lue lisää


14.9.2016 Yhtiöllä oli oikeus saada verotarkastuksen yhteydessä tehdyt työntekijöidensä haastattelumuistiinpanot

KHO:2016:131 Asiakirjajulkisuus – Verotarkastus – Haastattelumuistiinpanot

Lue lisää


13.9.2016 Rintamamiestalon ostaja oli laiminlyönyt kohteen huolellisen ennakkotarkastuksen

I-SHO:2016:9 Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe - Kaupan purkaminen Ostajan selonottovelvollisuus

Lue lisää


12.9.2016 Suomalainen käräjäoikeus toimivaltainen tutkimaan saksalaisen vakuutusyhtiön regressivastuun

KKO:2016:59 Kansainvälinen prosessioikeus - Bryssel I -asetus Tuomioistuimen toimivalta - Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta

Lue lisää


9.9.2016 Perheyhtiön hallituksen asiantuntijajäsenet tuomittiin ympäristön turmelemisesta

KKO:2016:58 Ympäristörikos - Ympäristön turmeleminen Osakeyhtiö - Hallituksen jäsen

Lue lisää


6.9.2016 Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää ennakkoratkaisuperusteella kun kyse laittoman kotietsinnän korvauksesta

KKO:2016:57 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Ennakkoratkaisuperuste Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu - Korvattava vahinko - Kärsimys

Lue lisää


6.9.2016 KKO:n ennakkopäätös ehdollisen rangaistuksen panemisesta täytäntöön

KKO 2016:56 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Ehdollinen vankeus - Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi - Yhteisen rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


2.9.2016 Osin edustuskäytössä olevan veneen laituripäivät eivät ole kokonaan yksityskäyttöä

Turun HAO: Ennakkoratkaisu – Vene – Menon vähennyskelpoisuus – Edustuskäyttö – Yksityiskäyttö – Laituripäivät - Luontoisetu – Peitelty osinko

Lue lisää


31.8.2016 Verokonsultointia harjoittanut yritys ei ollut velvollinen luovuttamaan asiakkaalle laadittua muistiota Verohallinnnolle.

KHO:2016:127 Verotusmenettely – Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus – Verokonsultointia harjoittava yhtiö – Verotusta koskeva muistio – Todistajan oikeus kieltäytyä todistamasta

Lue lisää


29.8.2016 Perintäyhtiöllä oli oikeus saada kahdet oikeudenkäyntikulukorvaukset, vaikka asiat oli käsitelty yhdessä

KKO:2016:55 Velkomus Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäyntimenettely - Selvästi perusteeton vaatimus

Lue lisää


26.8.2016 Hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely kavallusta koskevassa asiassa

KKO:2016:54 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Kavallus - Törkeä kavallus

Lue lisää


26.8.2016 Seurustelusuhde ei ollut perhesuhde, joten sen perusteella tapahtunut syrjintä ei ollut työsyrjintärikos

KKO:2016:53 Työrikos - Työsyrjintä Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen

Lue lisää25.8.2016 Tuomarinimityksiä 25.8.2016

Tasavallan presidentti päätti 25.8.2016 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


25.8.2016 Peruskoulunopettajan oppilaaseen kohdistama menettely ei ollut seksuaalisesti olennainen - syyte hylättiin

KKO:2016:52 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Seksuaalinen teko

Lue lisää


25.8.2016 Ennakkopäätös onko välitystuomiossa tuomittu saatava "selvä" konkurssilain tarkoittamassa mielessä

KKO:2016:51 Konkurssi - Konkurssin edellytykset Välimiesmenettely - Välitystuomio

Lue lisää


25.8.2016 Tulkkiyhtiö sai tehdä ratkaisupyynnön kun oikeusaputoimisto ei ollut maksanut sen laskua kokonaan

KHO: Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Ratkaisupyyntö – Tulkkaus- ja käännöskulut – Tutkiminen

Lue lisää


25.8.2016 Kaavoitetullakin alueella oman asunnon myynnin verovapaus koskee rakennuspaikkaa vain enintään 10.000 neliön alalta

Turun HAO: Ennakkoratkaisu – Oman asunnon luovutusvoitto – Rakennuspaikka – Pinta-ala – Kaavoitettu alue

Lue lisää


24.8.2016 Presidentti Timo Eskon puhe, Vaasan hovioikeus 240 vuotta

"Oikeuslaitosta koskevissa suurissa uudistuksissa hovioikeudet ovat joutuneet ajamaan sivuraiteella tai päässeet vasta jälkijunaan."

Lue lisää


24.8.2016 Velkaa koskeva tiedustelu ulosottovirastosta ei ollut vanhentumisen katkaiseva velan tunnustamistoimi

KKO:2016:50 Velan vanhentuminen - Vanhentumisen katkaiseminen - Vapaamuotoinen katkaisutoimi Siirtymäsäännös

Lue lisää


22.8.2016 LED-valotaulut eivät sovi risteysalueelle liikennevalojen läheisyyteen

KHO:2016:122 Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen

Lue lisää


22.8.2016 Kansalaisuutta hakeneen henkilöllisyys oli selvä kun tiedot olivat olleet 10 vuotta rekisterissä

KHO: Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Väestötietojärjestelmästä ilmenevä henkilöllisyys – 10 vuoden aika

Lue lisää18.8.2016 KHO: Hallintovalitusta ei tutkita muilla kuin alkuperäisessä hakemuksessa olleilla perusteilla

KHO: Kan­sa­lai­suu­sa­sia – Kie­li­tai­toe­del­ly­tys – Poik­kea­mi­nen – Ter­vey­den­ti­la – Muu erit­täin pai­na­va syy – Hal­lin­to-oi­keu­del­le esi­tet­ty uu­si pe­rus­te

Lue lisää


18.8.2016 Toimittajalla oikeus saada valtion omistajaohjausyksiköltä pörssiyhtiöiden palkkioselvitys

KHO:2016:117 Asia­kir­ja­jul­ki­suus – Jul­ki­suus­lain so­vel­ta­mi­sa­la – Vi­ra­no­mai­sen asia­kir­ja – Ei-asia­kir­ja – Hal­li­tus­palk­kio­sel­vi­tys – Val­tion omis­ta­jaoh­jaus

Lue lisää


17.8.2016 KHO hyväksyi taas anonyymin asiantuntijalausunnon, mutta katsoi, ettei humanitaarista suojelua oltu myönnetty valheellisilla perusteilla

KHO:2016:116 Ul­ko­maa­lai­sa­sia – Hu­ma­ni­taa­ri­sen suo­je­lun pe­rus­teel­la myön­net­ty oles­ke­lu­lu­pa – Oles­ke­lu­lu­van pe­ruut­ta­mi­nen – Kar­kot­ta­mi­nen – Epä­sel­vä ko­ti­paik­ka – Sel­vi­tys­vel­vol­li­suus – Kie­lia­na­lyy­si – Asian­tun­ti­ja­lau­sun­to – Pai­kal­lis­tun­te­mus­ta kos­ke­vat tie­dot – So­ma­lia – So­ma­li­maa – Asian pa­laut­ta­mi­nen Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­le – Hu­ma­ni­taa­ris­ta suo­je­lua kos­ke­van sään­te­lyn ku­moa­mi­nen – Asian vi­reil­läo­lo tuo­miois­tui­mes­sa

Lue lisää


16.8.2016 KHO kannattaa valituslupamenettelyä lastensuojeluasioissa

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on an­ta­nut lau­sun­not oi­keus­mi­nis­te­riöl­le las­ten­suo­je­lu­lain muut­ta­mi­ses­ta ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain muut­ta­mi­ses­ta.

Lue lisää15.8.2016 Kotirauhaan kohdistuva rikos oikeutti kärsimyskorvaukseen, vaikka henkilö ei tapahtumahetkellä ollut kotonaan

RHO:2016:2 Va­hin­gon­kor­vaus Tu­ho­työ Kor­vat­ta­va va­hin­ko Louk­kauk­sen ai­heut­ta­ma kär­si­mys

Lue lisää


15.8.2018 Yhtiön kokonaisjakautumisessa syntyneen yhtiön purkaminen ei johtanut peiteltyyn osinkoon

KHO:2016:115 Elin­kei­no­tu­lon ve­ro­tus – Ja­kau­tu­mi­nen – Pur­kau­tu­mi­nen – Ve­ron kier­tä­mi­nen – Pei­tel­ty osin­ko

Lue lisää


12.8.2016 Han­kin­tayk­sik­kö oli teh­nyt han­kin­ta­so­pi­muk­sen il­man, et­tä oli­si pyy­tä­nyt mark­ki­naoi­keut­ta sal­li­maan han­kin­ta­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non

KHO:2016:114 Jul­ki­nen han­kin­ta – Hy­vi­tys­mak­su – Hy­vi­tys­mak­sun mää­rä – Ko­ro­tet­tu hy­vi­tys­mak­su

Lue lisää


11.8.2016 Tuomarinimityksiä 12.8.2016, Tatu Leppänen korkeimman oikeuden jäseneksi

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää30.7.2016 KHO ku­mo­si Viestintäviraston huo­mat­ta­van mark­ki­na­voi­man te­ley­ri­tyk­sil­le an­ta­mia enim­mäis­hin­noit­te­lupää­tök­siä

Vies­tin­tä­vi­ras­to voi aset­taa HMV-te­ley­ri­tyk­sel­le vel­vol­li­suu­den vuok­ra­ta ti­laa­jayh­teyt­tä kil­pai­le­val­le te­ley­ri­tyk­sel­le.

Lue lisää


30.7.2016 KHO rat­kai­si al­ku­vuon­na lä­hes 800 asiaa enem­män kuin edel­lis­vuon­na

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) rat­kai­si tam­mi-ke­sä­kuus­sa 2686 asiaa, mi­kä on 41 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuo­den vas­taa­va­na ai­ka­na.

Lue lisää


21.7.2016 Kehitysvammaisen sisaren tekemä valitus oli tutkittava, negotiorum gestio

KHO:2016:111 Ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­to – Asu­mis­pal­ve­lu – Asiain­huol­to – Ne­go­tio­rum ges­tio – Pu­he­val­lan käy­tön vält­tä­mät­tö­myys ke­hi­tys­vam­mai­sen edun val­vo­mi­sek­si

Lue lisää


15.7.2016 Lainvastaiseksi rekisteröityä nimeä ei voitu korjata viiden vuoden kuluttua

KHO:2016:110 Ni­mi – Su­ku­ni­mi – Van­hem­man kak­sio­sai­nen su­ku­ni­mi – Per­heen yh­tei­nen su­ku­ni­mi – Re­kis­te­ri­mer­kin­tä – Vir­heel­li­sen re­kis­te­ri­mer­kin­nän kor­jaa­mi­nen – Maist­raa­tin toi­mi­val­ta – Asia­vir­heen kor­jaa­mi­nen – Kor­jaa­mi­nen asia­no­sai­sen va­hin­gok­si – Il­mei­nen vir­he – Asia­no­sai­sen oma me­net­te­ly – Mää­räai­ka

Lue lisää


15.7.2016 Palkkioase­tuk­sessa sää­det­ty oi­keu­sa­vun ra­jaa­mi­nen mää­rät­tyyn tun­ti­mää­rään ei pe­rus­tu­nut lais­sa ole­vaan val­tuu­tuk­seen

Itä-Suo­men HAO: Oi­keu­sa­pu - Rat­kai­su­pyyn­tö – Yk­si­tyi­nen avus­ta­ja – Muu kuin tuo­miois­tui­na­sia – Tun­ti­mää­rän ra­jaa­mi­nen – Lais­sa an­net­tu val­tuu­tus ase­tuk­sel­la sää­tä­mi­seen

Lue lisää


7.7.2016 USA:n passia ei tarvinnut hyväksyä pankin asiakkaan ensitunnistuksessa

Hel­sin­gin HAO: Pank­ki­pal­ve­lut – Syr­jin­tä – Yh­dys­val­lat – Pas­si – En­si­tun­nis­ta­mi­nen – La­ki vah­vas­ta säh­köi­ses­tä tun­nis­ta­mi­ses­ta ja säh­köi­sis­tä al­le­kir­joi­tuk­sis­ta

Lue lisää


6.7.2016 Yhdenvertaisuuslain mukainen kanneaika alkoi työsuhteen päättymisestä - ei irtisanomisilmoituksesta

KKO:2016:48 Yh­den­ver­tai­suus­la­ki - Hy­vi­tys - Kan­neai­ka

Lue lisää


4.7.2016 Mark­ki­naoi­keus vel­voit­ti elo­ku­va­teok­sia ver­tais­ver­kon avul­la la­dan­neen ja edel­leen ja­ka­neen hen­ki­lön mak­sa­maan hyvityksiä

Hyvitystä vaadittiin 8.500 euroa, tuomittiin 600 euroa ja lisäksi oikeudenkäyntikuluista yli 31.000 euroa.

Lue lisää


3.7.2016 Yrittäjän velkajärjestelyhakemus olisi tullut tutkia vain yksityistalouteen rajoittuvana

THO:2016:2 Yk­si­tyis­hen­ki­lön vel­ka­jär­jes­te­ly - Elin­kei­no­toi­min­taa har­joit­ta­va ve­lal­li­nen, Oi­keu­den­käyn­ti­me­net­te­ly

Lue lisää


1.7.2016 Val­tion mie­li­sai­raa­lan mie­li­sai­raan­hoi­ta­jil­le kor­vauk­sia pe­rus­teet­to­mis­ta mää­räai­kai­suuk­sis­ta

KHO:2016:105 Val­tion vir­ka­mies – Palk­kaa vas­taa­va kor­vaus – Mää­räai­kai­nen vir­ka­suh­de – Mää­räai­kais­ta vir­ka­suh­det­ta edel­lyt­tä­vä pe­rus­te – Jat­ku­va tar­ve – Val­tion mie­li­sai­raa­la – Mie­li­sai­raan­hoi­ta­ja

Lue lisää


1.7.2016 Lahjana annettujen osakkeiden verotusarvosta vähennettiin rahasto, jonka varat lahjanantaja oli pidättänyt itsellään ja asiasta osakassopimus

KHO:2016:104 Lah­ja­ve­ro­tus – Käy­pä ar­vo – Vä­hen­nys – Osak­keet – SVOP-ra­has­to – Lah­ja­kir­jan eh­to – Osa­kas­so­pi­mus

Lue lisää


30.6.2016 Maataloutta harjoittaneen avoparin eron yhteydessä maksettu hyvitys oli verovapaata tuloa

Vaa­san HaO: Hen­ki­lö­koh­tai­sen tu­lon ve­ro­tus - En­nak­ko­rat­kai­su - Tu­lon ve­ro­na­lai­suus - Avoe­ron joh­dos­ta mak­set­ta­va hy­vi­tys - Maa­ta­lous - Yrit­tä­jä­puo­li­sot

Lue lisää


30.6.2016 Helsingin kä­rä­jäoi­keu­den vuo­den 2015 vuo­si­ker­to­mus on jul­kais­tu

Jul­kai­suun on koot­tu tie­to­ja mm. kä­rä­jäoi­keu­den lain­käyt­tö­työs­tä ja hen­ki­lös­töa­siois­ta se­kä kes­kei­siä ti­las­to­ja mm. kä­rä­jäoi­keu­den työ­mää­ris­tä.

Lue lisää


30.6.2016 KKO myön­si va­li­tus­lu­van Ta­pa­ni­lan rais­kaus­ta kos­ke­vas­sa asias­sa

Syyt­tä­jä ja kak­si vas­taa­jaa ha­ki­vat va­li­tus­lu­paa ho­vioi­keu­den vii­me huh­ti­kuus­sa an­ta­maan tuo­mioon, jol­la kol­me nuor­ta mies­tä tuo­mit­tiin tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta.

Lue lisää


29.6.2016 Kor­keim­man oi­keu­den jä­se­nen vir­kaan esi­te­tään laa­man­ni Ta­tu Lep­päs­tä

Lep­pä­nen on toi­mi­nut Hy­vin­kään kä­rä­jäoi­keu­den laa­man­ni­na vuo­des­ta 2014 al­kaen.

Lue lisää


29.6.2016 Kahteen hallinto-oikeuteen uusi ylituomari

Tasavallan presidentti päätti 29.6.2016 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


28.6.2016 Sukupuolisiveellisyyden toistuva julkinen loukkaaminen osoitti henkilön sopimattomaksi pitämään hallussa asetta

Itä-Suo­men HAO: Am­pu­ma-ase - Hank­ki­mis­lu­pa - Käyt­täy­ty­mi­nen - Su­ku­puo­li­si­veel­li­syy­den jul­ki­nen louk­kaa­mi­nen

Lue lisää


28.6.2016 Liech­tens­tei­ni­lai­ses­ta pan­kis­ta saa­dut tie­dot voi­tiin ot­taa Suo­mes­sa ve­ro­tus­ta toi­mi­tet­taes­sa huo­mioon

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) on rat­kais­sut liech­tens­tei­ni­lai­seen pank­kiin pe­rus­te­tun sää­tiön edun­saa­jan ve­ro­tus­ta kos­ke­va va­li­tuk­sen.

Lue lisää


23.6.2016 Hovioikeus oli perustanut tuomionsa seikkaan, johon ei oltu vedottu.

KKO:2016:47 Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe Oikeudenkäyntimenettely - Väittämistaakka

Lue lisää


23.6.2016 Omistuksenpidätysehto oli konkurssipesää sitova

KKO:2016:46 Konkurssi - Konkurssipesään kuuluva omaisuus Omistuksenpidätys

Lue lisää


23.6.2016 Liikennemerkkiä oli noudatettava, vaikka siitä puuttui keltainen kontrastikehys

Vaasan HaO Pysäköintivirhemaksu - Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus - Liikennemerkin ymmärrettävyys

Lue lisää


22.6.2016 Ei työntekijän oleskelulupaa olosuhteita Suomessa tuntemattomalle, kielitaidottomalle bangladeshiläiselle

KHO:2016:99 Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Hakijan tiedot työsuhteesta ja työsopimuksen ehdoista

Lue lisää


22.6.2016 Isovanhemmalle ei tarvinnut myöntää työntekijän oleskelulupaa lapsenlapsensa hoitajana. Maahantulokiellolle ei kuitenkaan edellytyksiä.

KHO:2016:98 Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Maahantulokielto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Isovanhempi lasten- ja kodinhoitajana

Lue lisää


22.6.2016 KKO: Yli 12 vuotta vireillä ollutta syytettä ei jätetty tutkimatta kohtuuttoman keston takia

KKO:2016:45 Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Oikeudenkäynnin kesto Syyte - Tutkimatta jättäminen

Lue lisää


21.6.2016 Ilman paikallista viisumia Suomen edustustoon tulleiden oleskelulupahakemus voitiin hylätä

Itä-Suomen HAO: Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheside - Asian selvittäminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus - Laillinen oleskelu - Tarkoitussidonnaisuus - Suhteellisuusperiaate

Lue lisää21.6.2016 Ennakkopäätös pesänselvittäjän ja -jakajan esteellisyydestä hyvän asianajajatavan perusteella

KKO:2016:44 Asianajaja - Valvonta - Kurinpidollinen seuraamus Esteellisyys

Lue lisää


20.6.2016 KHO: Yhtiölle uhkasakko kiinteistön siivoamiseksi ja toimitusjohtajan sakko ympäristön turmelemisesta - ei ne bis in idem -tilanne

KHO:2016:96 Jätelaki – Hallintopakkoasia – Uhkasakon asettaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem

Lue lisää


16.6.2016 Tuomarinimityksiä 17.6.2016

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


16.6.2016 KHO katsoi Finanssivalvonnan salanneen asiakirjojaan liiallisesti

KHO:2016:95 Asiakirjajulkisuus – Finanssivalvonta – Valvontasalaisuus – Päättynyt valvontatoimi – Listalleottoesitteen hyväksyminen – Kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamisen valvonta

Lue lisää


15.6.2016 As Oy:n pesula voitiin muuttaa vastikekustanteiseksi loukkaamatta osakkaiden yhdenvertaisuutta

KKO:2016:43 Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Yhdenvertaisuus Yhtiöjärjestys - Yhtiövastike - Käyttömaksu

Lue lisää14.6.2016 Kunta ei voi ulkoistaa julkisen vallan käyttöä vanhuspalveluita myönnettäessä

Itä-Suomen HAO: Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu – Julkisen vallan käyttö - Ostopalvelu - Vanhuspalvelulaki

Lue lisää14.6.2016 Valtion korvattava osa syytetyn oikeudenkäyntikuluista valtaosan syytteistä tultua hylätyiksi

KKO:2016:41 Oikeudenkäyntikulut - Rikosasia - Valtion korvausvastuu

Lue lisää


8.6.2016 Testamentin todistajien muistamattomuus ei riitä osoittamaan, että muotomääräystä ei olisi noudatettu

KKO:2016:40 Perintökaari - Testamentti - Testamentin tekeminen - Testamentin muotovirhe Todistustaakka

Lue lisää


7.6.2016 Suomen kansalaisen puolison maahantulokieltoa ei peruutettu

KHO:2016:86 Ulkomaalaisasia – Maahantulokielto – Maahantulokiellon peruuttaminen – Unionin kansalaisen perheenjäsen – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Rikokset – Siteet Suomeen

Lue lisää


7.6.2016 Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen entinen puheenjohtaja tuomittiin törkeästä lahjusrikoksesta

Korkein oikeus on tänään tuominnut Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hallituksen entisen puheenjohtajan Jukka Vihriälän törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lue lisää


7.6.2016 Hallinto-oikeuden tutkittava asia kun viranomainen ei ollut ratkaissut sille tehtyä hakemusta

KHO:2016:85 Viranomaisen passiviteetti – Kunnallinen viranhaltija – Palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva vaatimus – Asian vireillepano kunnassa – Hallintoriitahakemus – Kunnan velvoite ratkaista asia – Asian jääminen ratkaisematta kunnassa – Hakemuksen siirtäminen kunnalle

Lue lisää1.6.2016 Vaasan HO: Viinin vähittäismyynnin kielto on EU-oikeuden vastaista

Syyte törkeästä alkoholirikoksesta hylättiin EU-oikeuden vastaisena. Alkoholin haittavaikutukset ovat torjuttavissa lievemmin keinoin kuin toiminnan täydellisellä kiellolla.

Lue lisää


1.6.2016 AKT:n entisen puheenjohtajan valituslupahakemus hylättiin työturvallisuusrikoksia ja pahoinpitelyä koskevassa asiassa

Hovioikeus tuomitsi viestintäpäällikköön ja puheenjohtajan sihteeriin kohdistuneista työturvallisuusrikoksista sekä viestintäpäällikköön kohdistuneesta pahoinpitelyrikoksesta 80 päiväsakon suuruisen sakkorangaistuksen.

Lue lisää


31.5.2016 Välituomiota ei voi antaa lainvalinnasta

KKO:2016:38 Oikeudenkäyntimenettely - Välituomio Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Lainvalinta Euroopan unionin oikeus - Perusoikeuskirja - Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin

Lue lisää


26.5.2016 Aviomiehen nimiin hankittu yhteisesti rahoitettu kiinteistö katsottiin osituksessa yksin miehen omistamaksi

KKO:2016:37 Avioliitto - Omistusoikeus avioliitossa - Omaisuuden ositus

Lue lisää


23.5.2016 Hovioikeus julkaisi ratkaisunsa, jolla asianajajan saama varoitus pysytettiin

HelHO:2016:6 Asianajaja Valvonta Kurinpidollinen seuraamus

Lue lisää


21.5.2016 Alihintainen vanhemman osakkeiden lunastus lapsen omistaessa loput osakkeet arvioidaan lahjaverotuksen mukaisesti

KHO:2016:76 Lahjavero – Vastike – Osakeyhtiön omista osakkeistaan luopujaosakkaalle maksama lunastushinta – Käyvän arvon alittava hinta

Lue lisää


20.5.2016 KKO hylkäsi syytteet kuolemantuottamuksista rekka-auton ylinopeustilanteessa

KKO:2016:36 Liikennerikos - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Kuolemantuottamus

Lue lisää


20.5.2016 Ennakkopäätökset lääkkeen käsitteestä salakuljetukseen liittyen.

Lääkkeen käsite määrittyi EU-oikeuden eikä kansallisten säännösten mukaisesti

Lue lisää


20.5.2016 Viittomakieliselle pitää tulkata tarvittaessa myös tuomioistuimen lausumapyynnöt

KHO:2016:73 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Menettely hallinto-oikeudessa – Kuuleminen – Tulkitseminen ja kääntäminen – Viittomakieli

Lue lisää


19.5.2016 Kansainvälisen konsernin Suomeen kohdistetut korkokulut eivät olleet verovähennyskelpoisia

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut kaksi kansainvälistä korkovähennysoikeutta koskevaa valitusta.

Lue lisää


19.5.2016 Viranomainen voi antaa virkamiehelle uudelleen varoituksen edellisen kumouduttua muotovirheen johdosta.

KHO:2016:70 Valtion virkamies – Kirjallinen varoitus – Virkamieslautakunta – Kumoaminen muotovirheen johdosta – Asian uudelleen käsittely – Kohtuullinen aika – Viranomaisen valitusoikeus

Lue lisää


19.5.2016 Osakkeenomistaja ei ollut velvollinen korvaamaan vuokralaisen aiheuttamaa vesivahinkoa

KKO:2016:33 Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Rakennuksen kunnossapito Vahingonkorvaus - Vahingonkorvausvastuu

Lue lisää


19.5.2016 Vainajan katsottiin peruuttaneen testamenttinsa hävittämällä sen, vaikka testamentinsaajalla oli sen kaksoiskappale

KKO:2016:32 Perintökaari - Testamentti - Testamentin peruuttaminen Todistelu - Näytön arviointi

Lue lisää


19.5.2016 Konkurssivelallisella oli oikeus valittaa ulosottomiehen myyntipäätöksestä

KKO:2016:31 Ulosottokaari - Ulosottovalitus - Valitusoikeus Konkurssi Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Asiavaltuus

Lue lisää


19.5.2016 KKO määräsi edunvalvojan valvomaan perintöomaisuuden tulevien omistajien oikeutta

KKO:2016:30 Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen Perintökaari - Perintöoikeus - Keskinäinen testamentti - Testamentin tulkinta

Lue lisää


17.5.2016 Hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta vaatimuksen yliopiston kirjaston myöhästymismaksun poistamisesta

Itä-Suomen HAO: Yliopiston kirjasto – Myöhästymismaksu – Hallintopäätös - Julkisoikeudellinen asia - Yksityisoikeudellinen sopimus

Lue lisää


16.5.2016 Yliopistotutkinnon myöntämispäätös purettiin KHO:ssa, yliopisto ei voinut tutkimusvilpin takia itse oikaista päätöstään

KHO:2016:68 Yliopisto – Korkeakoulututkinnon peruuttaminen – Hallintopäätös – Valitus – Asiavirheen korjaaminen – Tutkimusvilppi – Plagiointi – Sepittäminen – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Päätöksen purkaminen

Lue lisää


16.5.2016 Kaksi hovioikeusratkaisua julkisen oikeusavun jälkitoimien palkkiosta

Itä-Suomen hovioikeus määräsi maksettavaksi tunnin palkkion jälkitoimista vaikka tuomio oli julistettu istunnossa

Lue lisää


13.5.2016 Hallinto-oikeuden päätös sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksistä

Vaasan HaO: Perintöverotus - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Yritystoiminnan jatkaminen - Tytäryhtiön hallituksen jäsenyys

Lue lisää


11.5.2016 Sairauspäiväraha tuli maksaa vaikka työkyvytön työntekijä opiskeli sairausloman aikana

Vakuutusoikeus: Sairausvakuutus - Sairauspäiväraha - Tavallinen työ - Työnantaja - Työkyvyttömyys - Ansionmenetys

Lue lisää


11.5.2016 Pihakadulla olevaan pysäköintiruutuun ei saanut pysäköidä

Helsingin HAO: Pysäköintivirhemaksu - Pihakatu - Tiemerkintä

Lue lisää


11.5.2016 Eläintenpitokielton johtanut menettely osoitti henkilön sopimattomaksi pitämään hallussa aseita

KHO: Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Elämäntapa tai käyttäytyminen – Eläintenpito – Yleinen elämänhallinta

Lue lisää


10.5.2016 Varattomuudesta johtuva este hankkia kotimaan passi sinne matkustamalla ei ollut peruste saada muukalaispassi

KHO:2016:64 Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Taloudelliset vaikeudet kansallisvaltion passin hankkimiseksi – Varattomuus

Lue lisää


9.5.2016 Esimieslisät ja muut palkanlisät maksettiin osa-aikaiselle työaikaan suhteutettuna

Työtuomioistuin 2016:49: Osa-aikatyö Pro rata temporis Suhteellisuusperiaate

Lue lisää


4.5.2016 Syyttäjän olisi tullut valittaa, jotta hovioikeuden rangaistuksen mittaamisvirhe olisi voitu korjata KKO:ssa

KKO:2016:29 Rangaistuksen määrääminen Rangaistuksen täytäntöönpano Yhdyskuntapalvelu Reformatio in peius

Lue lisää


3.5.2016 Passihakemuksen hylkääminen ei ole rangaistus ne bis in idem -kiellon kannalta

KHO: Passiasia – Passin myöntämisen este – Rikostuomio – Ammatin harjoittaminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem

Lue lisää


3.5.2016 Vahingonkorvausvaatimus EU-oikeuden vastaisesta auton alv:sta (elv) ei ollut vanhentunut

KKO:2016:28 Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus

Lue lisää


2.5.2016 Ryhmäeläkevakuutusta ei ollut pidettävä kokonaisuutena arvioituna tuloverolaissa tarkoitettuna kollektiivisena ryhmäeläkevakuutuksena

Helsingin HAO: Ennakkoperintä - Palkka - Kollektiivinen ryhmäeläkevakuutus - Kokonaisarvio

Lue lisää


2.5.2016 Veroasia voitiin tutkia uudelleen lainsäädäänön takautuvan muuttumisen johdosta

KHO:2016:61 Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Ulkomailla tehty työ – Aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu asia – Oikeusvoima – Asian tutkiminen uudestaan muuttuneen takautuvan lainsäädännön johdosta

Lue lisää


28.4.2016 Tuomarinimityksiä 29.4.2016

Turun hovioikeuden presidentin viran lisäksi täytetään seuraavat virat:

Lue lisää


28.4.2016 Turun hovioikeuden presidentiksi Kenneth Nygård

Hallitus esitti tänään, että Turun hovioikeuden presidentiksi nimitetään laamanni Kenneth Nygård 1.6.2016 lukien.

Lue lisää


28.4.2016 Pikavippiin liittyvä maksullinen takaus ja mobiilipalvelu olivat kohtuuttomia ehtoja, maksuvatimus hylättiin viranpuolesta

I-SHO:2016:4 Velkomus Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely - Selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus - Kohtuuttomat ehdot

Lue lisää


28.4.2016 Vaasan hallinto-oikeus rajoitti Terrafamen jätevesilupaa

Hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset aluehallintoviraston myöntämästä luvasta johtaa jätevesiä purkuputkea pitkin Nuasjärveen.

Lue lisää


27.4.2016 Hankinnan valmisteluun osallistuneen yhtiön läheisyhtiö voitiin sulkea pois kilpailutuksesta

KHO:2016:56 Julkinen hankinta – Tarjoajan poissulkeminen – Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun – Tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta varmistuminen

Lue lisää


27.4.2016 Ennen luvan peruuttamista tai varoitusta voidaan antaa korjauskehotus - siitä ei voi valittaa

KHO:2016:57 Päätöksen valituskelpoisuus – Valituksen tutkiminen – Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Korjauskehotus

Lue lisää


27.4.2016 Uusi selvitys tuli ottaa huomioon hallinto-oikeudessa

KHO:2016:55 Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Terveydentila – Erittäin painava syy – Hallinto-oikeudelle toimitetun lisäselvityksen ottaminen huomioon

Lue lisää


27.4.2016 Muukalaispassista ei poistettu merkintää varmentamattomasta henkilöllisyydestä

KHO:2016:54 Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Henkilöllisyyden varmistaminen – Luotettava selvitys henkilöllisyydestä

Lue lisää


26.4.2016 Törkeä rattijuopumus mönkijällä johti aselupien menetykseen

KHO: Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä rattijuopumus – Rangaistus – Ehdollinen vankeus – Mönkijä

Lue lisää26.4.2016 Kuittia ei tarvitse tulostaa, jos asiakas ei halua kuittia.

Turun HAO: Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa - Kuitin tulostaminen - Laiminlyöntimaksu - Hallinnollinen seuraamus - Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus

Lue lisää


22.4.2015 Tuomarinvalintalautakunta teki viime vuonna 151 nimitysesitystä. Esitetyistä naisia oli 87 (58 %)

Nimitysasioiden määrä pysyy näin korkealla tasolla ainakin muutaman seuraavan vuoden ajan.

Lue lisää


20.4.2016 Turvapaikanhakijan siirrolle Unkariin oli ihmisoikeuksista johtuva este

KHO:2016:53 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu - Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Palautus Unkariin – Vastaanotto-olosuhteet – Systeemiset puutteet turvapaikkamenettelyssä – Turvallinen kolmas maa – Serbia – Palautuskielto – Ajantasainen maatietous – Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta

Lue lisää


20.4.2016 Maankäyttösopimuksen sisältöä koskeva riita ei kuulunut hallinto-oikeuden toimivaltaan

KHO:2016:52 Hallintoriita – Hallintosopimus –­ Maankäyttösopimus – Vaatimukset – Tutkiminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Yleisen tuomioistuimen toimivalta

Lue lisää


19.4.2016 Varoitukseen johtanut menettely oli myös irtisanoimisperuste, kun menettelyn vahingollisuus ja laajuus paljastui varoituksen antamisen jälkeen

HelHO:2016:5 Työsopimus Työsopimuksen päättäminen Vahingonkorvaus Työntekijän korvausvastuu

Lue lisää


19.4.2016 Emoyhtiö sai vähentää verotuksessaan myyntisaatavat, joita sen tytäryhtiö ei kyennyt maksamaan

KHO:2016:50 Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Myyntisaaminen – Varsinaisesta suoritetuotannosta kertynyt saatava – Myyntituottojen korjauserä – Yli vuoden ikäinen saaminen

Lue lisää


19.4.2016 Käräjäoikeus ei voi jättää harkinnavaraisella perusteella panematta täytäntöön toisessa EU-maassa määrättyä sakkoa

KKO:2016:27 Eurooppaoikeus - Vastavuoroisen tunnustamisen periaate Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen Ylimääräinen muutoksenhaku Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää


15.4.2016 Aiempi samaa asiaa koskeva hallintopäätös ei ole peruste jättää uusi hakemus tutkimatta

KHO:2016:48 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Hakemus – Viranomaisen käsittelyvelvollisuus – Oikeusvoima – Hylkäävä päätös – Valituskelpoinen päätös – Palautuspäätös – Valituskelpoisuus

Lue lisää


15.4.2016 Korkein oikeus myönsi valitusluvan laittoman maahantulon järjestämisasiassa

Käräjäoikeus katsoi henkilön syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen mutta jätti rangaistuksen tuomitsematta, koska katsoi menettelyn tapahtuneen humanitäärisiä syitä ja pakkotilaa läheisesti muistuttavissa olosuhteissa

Lue lisää


13.4.2016 KHO:n vuosikertomus 2015 julkaistu

Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Lue lisää


13.4.2016 Markkinaoikeus kielsi kilpailijan aputoiminimen käytön ja arvioi Google AdWords-markkinointia toisen aputoiminimeä hyödyntäen

Markkinaoikeus: sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - hyvän liiketavan vastaisuus - harhaanjohtavuus

Lue lisää


13.4.2016 As oy:n rahoitusvastikkeen käsittely kirjanpidossa määrittää onko se osa osakkeen hankintahintaa

Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Asunto-osakkeet - Osakkeiden hankintameno - Rahoitusvastike

Lue lisää


12.4.2016 Lääkärin tuli esittää selvitys, että toiminnan rajoittamiselle ei enää ollut aihetta

KHO:2016:46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Valvira – Erikoislääkäri – Lääkärintoimi – Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen– Ammatinharjoittajan vaatimus rajoituksen poistamisesta – Ammatinharjoittajan velvollisuus selvityksen esittämiseen – Viranomaisen valitusoikeus – Esittelijän esteellisyys

Lue lisää


12.4.2016 Irtisanomiskorvaus oli yhden verovuoden tuloa - ei tulontasausta usealle vuodelle

KHO:2016:45 Ennakkoperintä – Tulontasaus – Korvaus perusteettomasta irtisanomisesta

Lue lisää


11.4.2016 Kaupunkiin kohdistettu korvausvaatimus koulukiusaamisen johdosta hylättiin

HelHO:2016:4 Vahingonkorvaus Koulukiusaaminen

Lue lisää11.4.2016 Käräjäoikeusverkoston kehittämishanke asetettu

Oikeusministeriö on asettanut työryhmiä valmistelemaan käräjäoikeusverkoston harventamista

Lue lisää


7.4.2016 Tuomioistuinten työtilastot vuodelta 2015 julkaistu

Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä 492.393 asiaa, mikä on noin 1.900 asiaa enemmän kuin vuonna 2014. Rikosasioita saapui kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Lue lisää


1.4.2016 Ennakkopäätös tuomion oikeusvoimasta uudessa oikeudenkäynnissä

KKO:2016:26 Oikeusvoima Osakeyhtiö - Osakeyhtiön purkautuminen

Lue lisää


1.4.2016 Ensimmäinen anonyymia todistelua koskeva juttu edennyt KKO:een

Korkein oikeus myönsi valitusluvan anonyymin todistelun edellytyksistä

Lue lisää


1.4.2016 Luottamuksensuoja johti osakeluovutuksen verovapauteen

Helsingin HAO: Tuloverotus - Elinkeinotoiminta - Käyttöomaisuusosake - Toiminnallinen yhteys - Luottamuksensuoja - Verotuspäätös

Lue lisää


31.3.2016 Korkein oikeus luopuu painettujen vuosikirjojen julkaisemisesta

Jatkossa ratkaisut edelleen saatavissa verkkopalveluista

Lue lisää


31.3.2016 KHO: Työsuhdetta ei oltu keinotekoisesti muutettu toimeksiantosuhteeksi

KHO:2016:35 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Työkorvaus – Taloushallintopalveluja koskeva toimeksiantosopimus – Entinen talouspäällikkö

Lue lisää


31.3.2016 KHO: Kiinteistön kauppakirjan korjaaminen muodosti uuden saannon

KHO:2016:34 Varainsiirtovero – Kauppakirjan korjaaminen – Ensiasunnon verovapaus – Asunnon aikaisempi omistus

Lue lisää


31.3.2016 Korkein oikeus linjasi poikien ympärileikkaamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä

KKO:2016:24 Pahoinpitely

KKO:2016:25 Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Erehdys - Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys

Lue lisää


30.3.2016 Markkinaoikeus hylkäsi voimajohtoyhtiöille esitetyn seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena

Kilpailu ja kuluttajavirasto vaati, että markkinaoikeus määrää Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle 35 miljoonan euron seuraamusmaksun

Lue lisää


24.3.2016 Belgialaista tapaamisoikeutta turvaavaa uhkasakkoa ei voitu panna täytäntöön Suomessa ilman rahamäärän vahvistamista Belgiassa

KKO:2016:23 Euroopan unionin oikeus Uhkasakko - Uhkasakkopäätöksen julistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano - Bryssel IIa -asetus

Lue lisää


23.3.2016 Helsingin hallinto-oikeus varautuu turvapaikkavalitusten määrän kasvuun

Helsingin hallinto-oikeuteen on tämän vuoden aikana saapunut yli 750 Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöksistä tehtyä valitusta.

Lue lisää


23.3.2016 EIT:n tuomio kahdesti rankaisemisesta ei johtanut veronkorotuksen purkamiseen

KHO:2016:33 Ylimääräinen muutoksenhaku – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ne bis in idem -periaate – Rinnakkaiset menettelyt

Lue lisää


22.3.2016 Laajasti peruskorjatun talon myyjä vastasi virheistä uuden asunnon myyntiä koskevien asuntokauppalain säännösten mukaisesti

KKO:2016:22 Asuntokauppa - Asuntokauppalain soveltaminen - Uuden asunnon kauppa - Vahingonkorvaus

Lue lisää


22.3.2016 Psykiatrisen sairaalan lääkäri ei ollut esteellinen tekemään tarkkailulähetettä kyseiseen sairaalaan

KHO:2016:32 Mielenterveyslaki – Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen – Tarkkailulähete – Sairaalan ulkopuolinen lääkäri – Esteellisyys

Lue lisää


21.3.2016 Espanjalaisen kiinteistön yhteisomistusta ei voitu purkaa suomalaistuomioistuimen toimin

KKO:2016:21 Euroopan unionin oikeus Kansainvälinen prosessioikeus - Bryssel I -asetus - Suomen tuomioistuimen toimivalta Yhteisomistus - Yhteisomistussuhteen purkaminen

Lue lisää


21.3.2016 Hallinto-oikeuden menettely muodosti ihmisoikeusloukkauksen, jonka johdosta tuomittiin korvaus

KKO:2016:20 Vahingonkorvaus - Kannerajoitus - Julkisyhteisön korvausvastuu - Korvattava vahinko - Kärsimys Euroopan ihmisoikeussopimus Perustuslaki - Perusoikeudet Ulkomaalainen

Lue lisää19.3.2016 Tuomarinimityksiä 18.3.2016

Tasavallan presidentti päätti 18.3.2016 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


18.3.2016 Markkinaoikeus jätti asian tutkimatta kun hakija ei pystynyt osoittamaan asiavaltuuttaan tekijänoikeusasiassa

Markkinaoikeus: tekijänoikeus - teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen - asiavaltuus - hakemuksen tutkiminen

Lue lisää


17.3.2016 Ylioppilaskunnan on maksettava lehtensä toimittajalle yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa

KKO:2016:18 Työsopimus - Työehtosopimuksen yleissitovuus Työehtosopimus

Lue lisää


15.3.2016 Viisi sekuntia myöhästynyt valitus jätettiin tutkimatta

KHO: Sähköinen asiointi – Myöhästynyt valitus – Tutkimatta jättäminen

Lue lisää


15.3.2016 Väärillä tiedoilla esiintyneen ulkomaalaisen oleskelulupa voitiin evätä säännösten kiertämisen perusteella

KHO:2016:31 Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Todellinen työsuhde – Laiton m­aassa oleskelu – Hakemushistoria

Lue lisää


14.3.2016 Hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa salaisen pakkokeinon ylimääräistä tietoa koskevassa asiassa

KKO:2016:17 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Ennakkoratkaisuperuste Salassapitorikos Todistelu

Lue lisää


11.3.2016 Syytetyn katsottiin syyllistyneen netin kautta törkeään lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen

HelHO:2016:2 Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rikoksen yritys

Lue lisää


11.3.2016 Ikääntymisestä johtuva avuntarve ei oikeuta vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin

KHO:2016:28 Vammaispalvelu – Palveluasuminen – Vaikeavammainen – Iäkäs henkilö

Lue lisää


11.3.2016 KKO: Verkkokauppa.com on laajalti tunnettu tavaramerkki. Sitä loukkaavan merkin käyttö kiellettiin.

KKO:2016:16 Tavaramerkki - Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja

Lue lisää


11.3.2016 Ulkoprosessuaalisessa asiassa on oikeusaputoimiston selvitettävä ovatko edellytykset yksityiseen avustajaan olemassa

KHO:2016:27 Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Yksityinen avustaja – Oikeusapuhakemuksen käsittely – Sähköinen hakemus – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusluvan tarve

Lue lisää


10.3.2016 Väärä muutoksenhakuohje ei ollut sellainen virhe, joka olisi johtanut valituskulujen korvaamiseen

KHO:2016:26 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Viranomaisen virhe – Virheellinen valitusosoitus – Valituskelpoinen asiaratkaisu – Tulkinnanvaraisuus

Lue lisää


10.3.2016 Ennakkopäätös taloudellisista syistä irtisanottavan työntekijän valinnasta

KKO:2016:15 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen

Lue lisää


10.3.2016 KKO äänesti voidaanko turvaamistoimella kieltää laiton lakko

KKO:2016:14 Väliaikainen turvaamistoimi Muutoksenhaku - Kantelu

Lue lisää


9.3.2016 Perhe-eläke maksetaan kuolleeksijulistetun kuolinpäivästä eikä vasta hakemuksesta lukien.

Vakuutusoikeus: Työeläke - Perhe-eläke - Takautuva maksaminen - Pätevä syy

Lue lisää


9.3.2016 Kilpaileva toiminta johti viranhaltijan virkasuhteen purkamiseen

Itä-Suomen HAO: Kunnallinen viranhaltija - Virkasuhteen päättäminen - Virkasuhteen purku - Kilpaileva toiminta

Lue lisää


9.3.2016 I-SHO: Enemmistöosakkeenomistajat olivat tahallaan väärinkäyttäneet vaikutusvaltaansa yhtiössä

I-SHO:2016:3 Osakeyhtiö - Vaikutusvallan väärinkäyttö - Osakkeiden lunastaminen - Lunastushinta - Samastaminen

Lue lisää


8.3.2016 Pankin laina-asiakkaille valituslupa korkomarginaalien korottamista koskevassa asiassa

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt eräille Nordea Pankki Suomi Oyj:n laina-asiakkaina olleille kunnille, yhteisöille ja säätiöille valitusluvan luottojen korkomarginaalien korottamista koskevassa asiassa.

Lue lisää


8.3.2016 Yrittäjällä oikeus valittaa kun kunta poisti yrityksen palveluseteliyritysten luettelosta

KHO:2016:23 Palveluseteliyrittäjä ‒ Palvelutuottajaluettelosta poistaminen ‒ Valituskelpoisuus ‒ Valitusoikeus ‒ Kunnallisvalitus ‒ Hallintovalitus

Lue lisää


7.3.2016 Ansionmenetyskorvausta maksettava 365 päivältä vuodessa, ei 360

VakO:Ansionmenetyskorvauksen määrä - Ansionmenetyskorvauksen laskenta

Lue lisää


7.3.2016 Puoliso ei ollut avunantajana rikosvastuussa kotona tapahtuneesta kannabiksen kasvatuksesta

VaaHO:2016:2 Huumausainerikos Rikokseen osallisuus - Avunanto Itsekriminointisuoja

Lue lisää


7.3.2016 Työntekijän kanne hylättiin, velvoitettiin korvaamaan 64.000 euroa työnantajan kuluja

RHO:2016:1 Oikeudenkäyntikulut Työturvalisuusvelvoitteen rikkominen

Lue lisää


7.3.2016 Kun turvatarkastajan pääsy lentokentälle estyi, olisi työnanajan tullut tarjota työtä muualla

KKO:2016:13 Työsopimus - Työsuorituksen estyminen - Uudelleen sijoittaminen Lojaliteettivelvollisuus

Lue lisää


4.3.2016 KHO varautuu turvapaikka-asioiden määrän kasvuun

Turvapaikanhakijoita avustaville oikeusavustajille oikeudessa asioimiseen liittyviä ohjeita ja hyviä käytäntöjä

Lue lisää


3.3.2016 Laiton työtaistelu johti tulospalkkioiden menetykseen

KKO:2016:12 Työsopimus - Työsuhde-etuudet - Syrjintä Lakko Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää


1.3.2016 Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen ei sisältänyt valituskelpoista ratkaisua

KHO:2016:22 Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen – Valituskelpoisuus – Maistraatti

Lue lisää


1.3.2016 Ennakkopäätös erityisen vanhentumisajan alkuhetkestä puukartelliasiassa

KKO:2016:11 Kilpailu - Kielletty kilpailunrajoitus - Vahingonkorvaus - Vanhentuminen Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen

Lue lisää


27.2.2016 Murto-osina omistettujen kiinteistöjen jakaminen omistajien kesken johti varainsiirtoveroon, kyse vaihdosta

Pohjois-Suomen HAO: Varainsiirtovero – Kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkaminen – Halkominen - Vaihto

Lue lisää


27.2.2016 Se, oliko kyse paikanetsinnästä vai erityisestä kotietsinnästä on saatettavissa tuomioistuimen arvioitavaksi

HelHO:2015:19 Paikanetsintä Erityinen kotietsintä Pakkokeinolaki Takavarikko

Lue lisää


26.2.2016 Vakuutusoikeus vahvisti syy-yhteyden ilman kuvantamistutkimuksissa todettuja poikkeavia löydöksiä

VakO: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys (juttu ratkaistu jo 2014, mutta julkaistu helmikuussa 2016)

Lue lisää
24.2.2016 Sosiaalityöntekijä ei ollut työtoveruuden perusteella esteellinen hallinto-oikeuden asiantuntijajäseneksi

KHO:2016:21 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen – Esteellisyys – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus

Lue lisää


23.2.2016 Pankilla ei ollut oikeutta yksipuolisesti korottaa marginaalia

KKO:2016:10 Sopimus - Sopimuksen tulkinta Oikeustoimi - Oikeustoimen tulkinta Yleiset sopimusehdot Pankki Korko

Lue lisää


22.2.2016 Työnantajan ja työntekijän tulee yhdessä määrittää vakuutuspalkan määrä kun he sopivat ulkomaantyön ehdoista

Vakuutusoikeus VakO 2976:2014 Työeläke - Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot - Vakuutuspalkka - Työskentely ulkomailla

Lue lisää19.2.2016 Korkeimman oikeuden asiamäärissä lievää laskua

Korkeimpaan oikeuteen saapui viime vuonna asioita kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän

Lue lisää


18.2.2016 Maankäyttösopimusta koskeva riita kuului yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi

KKO:2016:8 Tuomioistuimen toimivalta - Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia Maankäyttö- ja rakennuslaki - Maankäyttösopimus

Lue lisää


18.2.2016 Tuomarinimityksiä 19.2.2016, Jukka Heikkilä laamanniksi Lahteen

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


16.2.2016 KHO:n ennakkopäätös asianajotoimiston osakkeiden verotusarvosta

KHO:2016:18 Henkilökohtaisen tulon verotus – Työsuhteeseen perustuva oikeus ostaa yhtiön osakkeita – Käypä arvo – Naken in naken ut – Substanssiarvo – Asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö – Asianajotoimisto – Osakassopimus

Lue lisää


15.2.2016 EU-kansalaisen oleskeluoikeus olisi tullut rekisteröidä

Helsingin HAO: Oleskeluoikeuden rekisteröinti - Euroopan unionin kansalainen - riittävät varat - pysyvä oleskelu

Lue lisää


14.2.2016 Kaupungilla on tietyin edellytyksin oikeus lunastaa valtion omistama tontti

KKO:2016:7 Maankäyttö- ja rakennuslaki - Kunnan lunastusoikeus asemakaava-alueella

Lue lisää


14.2.2016 Kaksi ennakkopäätöstä huoneenvuokrasta

Kyse sopimusehdon ja irtisanomisilmoituksen riittävästä selkeydestä

Lue lisää


11.2.2016 Käräjäoikeusverkosto uudistuu: jatkossa käräjäoikeuksia on 20

Jatkossa käräjäoikeuspaikkakuntia olisi 20, kun niitä nyt on 27. Käräjäoikeuspaikkakunnat olisivat: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Lue lisää


10.2.2016 Puolustajan tarvitseman tulkkauksen kustannukset jäävät aina valtion vahingoksi

KKO:2016:4 Puolustaja - Puolustajan palkkio - Tulkkauskustannukset Tuomion kirjoitusvirheen oikaisu

Lue lisää


8.2.2016 Kiinteistö ulosmitattiin kun palkan ulosmittaus ei riittävän nopeasti kattaisi velkaa

VaaHO:2016:1 Ulosmittaus Ulosottokaari Ulosmittausjärjestys

Lue lisää


8.2.2016 Rikoksiin syyllistynyt EU-kansalainen voitiin karkottaa, vaikka hänellä täällä perhe ja työ

KHO:2016:12 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Euroopan unionin kansalainen – Yleinen järjestys – Yleinen turvallisuus – Toistuvat rikokset – Rikosten suunnitelmallisuus – Siteet Suomeen – Avioliitto – Lapsen etu

Lue lisää5.2.2016 KKO hylkäsi syytteet kirjanpitorikoksesta

KKO:2016:2 Kirjanpitorikos Rikokseen osallisuus - Avunanto

Lue lisää


4.2.2016 Lapsen tapaamisoikeuteen liittyvä uhkasakko voidaan tuomita uudesta perustepäätöksestä huolimatta

HelHO:2015:17 Lapsen tapaamisoikeuteen liittyvän uhkasakon täytäntöönpano

Lue lisää


4.2.2016 HelHO: Vangittavaksi vaaditulla oikeus saada tietoonsa puolustautumisen kannalta välttämätön aineisto, direktiivi pantu puutteellisesti täytäntöön

HelHO:2015:15 Pakkokeinot Vangitseminen Tiedonsaantioikeus Esitutkintakertomus Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Lue lisää


1.2.2016 Kuntotarkastajan korvausvastuu toimeksiantajan vastapuoleen määräytyi sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan

I-SHO:2016:1 Kiinteistön kauppa – Kuntotarkastajan vastuu Reklamaatio

Lue lisää28.1.2016 Tuomarinimityksiä 29.1.2016. Antti Savela laamanniksi Ouluun

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


28.1.2016 Vankia ei voida rangaista kahdesti huumeen käytöstä, ne bis in idem

KKO:2016:1 Huumausainerikos - Huumausaineen käyttörikos Kurinpitorangaistus Ne bis in idem Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää


26.1.2016 Hallinto-oikeus arvioi lesken asunnon luovutuksen verovapautta

Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus - Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako - Ennakkoratkaisu

Lue lisää


22.1.2016 KHO: Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus

KHO kumosi pysäköintivirhemaksun. Asian selvittäminen oli laiminlyöty.

Lue lisää


20.1.2016 Lahjana saadusta oikeudesta tavaramerkkiin oli maksettava lahjavero

KHO:2016:5 Lahjaverotus – Tavaramerkki

Lue lisää


19.1.2016 Turvapaikkahakemukset lisäävät KHO:n työmäärää huomattavasti

Suomeen tuli viime vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa ja heillä on oikeus hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen viime kädessä korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lue lisää


19.1.2016 Hallinto-oikeus vahvisti lainvastaisesti tehdyn pakkohoitopäätöksen

Turun HAO: Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Alistus – Määräaika – Sairaalan ulkopuolisen lääkärin lausunto – Menettelyvirheet

Lue lisää


9.1.2015 KHO pysytti venäläisen rautatieyhtiön saaman maksun viisumittomien matkustajien tuomisesta Suomeen

KHO: Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksua kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskeva purkuhakemus

Lue lisää


8.1.2015 EU:n ja Turkin assosiaatiosopimus ei estänyt rikoksiin syyllistyneen karkottamista

KHO: Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Rikokset – Huumausainerikos – Assosiaatiosopimus – Turkki

Lue lisää


8.1.2016 Legaatin saaja velvollinen maksamaan kiinteistöveron vaikka testamentti ei vielä lainvoimainen

Itä-Suomen HAO: Kiinteistövero - Kiinteistön omistaja - Legaatti

Lue lisää


8.1.2015 Samoissa tehtävissä olleelle virkamiehelle ei vakinaistamisen yhteydessä voitu määrätä koeaikaa

Turun HAO: Kunnallisasia - Kunnallinen viranhaltija – Koeaikapurku – Koeaikamääräys – Viranhaltijan ottaminen virkasuhteesta toiseen

Lue lisää


5.1.2015 Markkinaoikeus kielsi Elisaa kutsumasta kilpailijoiden liittymiä typeriksi

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - vertaileva markkinointi

Lue lisää


4.1.2015 Ruotsissa saatu verovapaa lahja oli Suomessa verotettavaa perintöä

Helsingin HAO: Perintöverotus - Ulkomailla saatu lahja - Ennakkoperintö - Vähentäminen perintöosasta

Lue lisää


3.1.2016 KHO:ssa auki paljon määräaikaisia tehtäviä

Ilmeisesti turvapaikka-asioiden hoitoa varten saadulla määrärahoilla palkataan mm. viisi ylimääräistä hallintoneuvosta

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje