Oikeudelliset uutiset, Kotimaiset tuomioistuimet, arkisto 2015

30.12.2015 Tuomarinimityksiä Helsingin hovioikeudessa

Tasavallan presidentti päätti 30.12.2015 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


30.12.2015 KHO arvioi edellytyksiä saada ennakkolupa sairaanhoitoon muussa EU-maassa

KHO:2015:189 Ennakkolupa – Sairaanhoito asuinvaltion ulkopuolella – Potilaan vapaa liikkuvuus – Jäsenvaltio – Riippumaton lausunto – Ennakkoluvan edellytykset

Lue lisää


29.12.2015 Kaksi ennakkopäätöstä konserniavustuksesta ja vähemmistöosakkaan suojasta

Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Tilinpäätöksen ja osingonjakopäätöksen moite Konserni - Konserniavustus

Lue lisää24.12.2015 Rikosoikeudellinen seuraamus liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttämisestä liikenteessä esti samasta teosta määrättävän lisäveron

KHO:2015:186 Ajoneuvovero – Ajoneuvoveron lisävero – Euroopan ihmisoikeussopimus – Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Sama teko

Lue lisää


24.12.2015 Uuden äitiysvapaan palkan tulee vastata sitä palkkaa, jota työntekijä sai ennen kuin hän jäi osittaiselle hoitovapaalle

Työtuomioistuin TT:2015-139 Euroopan unionin oikeus Osittainen hoitovapaa Palkkaus Työehtosopimuksen tulkinta Äitiysvapaa

Lue lisää


23.12.2015 Vapaudenmenetysaika vähennetään ehdollisesta vankeudesta - ei sen oheisrangaistuksesta

KKO:2015:102 Rangaistuksen määrääminen - Vapaudenmenetysajan vähentäminen

Lue lisää


23.12.2015 Ärsytysyskä oli ammattitauti. Sairaanhoitopiirillä ei oikeutta saada palkkiota KKO:lle antamastaan lausunnosta.

KKO:2015:101 Ammattitauti Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Asiantuntija Palkkio

Lue lisää


23.12.2015 Rikostuomiossa tulee verrata tekohetken ja tuomitsemishetken lakia, juttu palautettiin tätä varten.

KKO:2015:100 Rangaistuksen määrääminen - Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi - Muuntaminen valvontarangaistukseksi Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus - Lievemmän lain periaate Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää


23.12.2015 Tuomiostuimen velvollisuus kääntää rikostuomio vastaajan kielelle koskee myös kirjallista menettelyä

HelHO:2015:14 Ylimääräinen muutoksenhaku Määräajan palauttaminen Rikosasian kirjallinen käsittely Oikeudenkäynnin kieli Käännös

Lue lisää


22.12.2015 Puolan kansalainen luovutettiin Irlantiin, mutta määrättiin palautettavaksi suorittamaan mahdollinen rangaistus Suomessa

KKO:2015:99 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Eurooppalainen pidätysmääräys

Lue lisää


22.12.2015 Ulosmittaus pysytettiin vaikka se kohdistui lesken hallitsemaan pesään kuuluvaan asuntoon

KKO:2015:98 Ulosottokaari - Ulosmittaus - Itseoikaisu Perintökaari - Kuolinpesä

Lue lisää


22.12.2015 Uuden isyyslain voimaantulon myötä vanhoja tuomioita ei tarvitse purkaa ennen uuden kanteen nostamista

KKO:2015:97 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen riita-asiassa - Ihmisoikeusloukkaus Isyys - Isyyden vahvistaminen Oikeussuojan tarve

Lue lisää


21.12.2015 Opettajan pahoinpitelysyyte hylättiin, tahallisuus puuttui

VaaHO:2015:15 Pahoinpitely Virkarikos- Virkavelvollisuuden rikkominen Tahallisuus Perustuslaki - Perusoikeudet - Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

Lue lisää


21.12.2015 Tekovälineen arvoa koskeva menettämisseuraamus poistettiin kun esineen omistaja tuomittiin myöhemmin tekijäkumppanina ja hän menetti tekovälineen valtiolle

KKO:2015:96 Ylimääräinen muutoksenhaku Menettämisseuraamus - Rikoksentekovälineen arvon menettäminen - Rikoksentekovälineen menettäminen

Lue lisää


21.12.2015 Vahinkoa kärsinyt ei ollut myötävaikuttanut vahinkoonsa kiertäessään pimeässä kaivantoa ja pudottuaan siihen

KKO:2015:95 Vammantuottamus - Törkeä vammantuottamus Vahingonkorvaus - Korvauksen sovittelu - Vahingonkärsijän myötävaikutus

Lue lisää


19.12.2015 Voiko alaikäinen vanki tyytyä rangaistukseensa ilman puolustajan myötävaikutusta?

KKO:2015:94 Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus - Valituksen tutkiminen - Tuomioon tyytyminen - Valituslupa

Lue lisää


18.12.2015 Valituslupahakemukset hylättiin Ulvilan surmaa koskevassa asiassa

Valituslupaa hakivat syyttäjä ja asianomistajat syytteen tultua hylätyksi hovioikeudessa

Lue lisää


17.12.2015 Tuomarinimityksiä: valtakunnanoikeus, KHO

Eduskunta valinnut jäseniä valtakunnanoikeuteen. Presidentti nimitti uusia tuomareita KHO:een.

Lue lisää


17.12.2015 Poliisi sai kieltää esityksen, jossa nainen olisi julkisella paikalla esiintynyt alastomana

Helsingin HAO: Sananvapaus - Taiteellisen ilmaisun vapaus - Kokoontumislaki - Yleisötilaisuus - Tilainstallaatioesitys - Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen

Lue lisää


16.12.2015 Markkinoija joutui korvaamaan sijoittajan vahingon kun obligaation liikkeelle laskija (Lehman Brothers) meni konkurssiin

KKO:2015:93 Arvopaperi - Markkinointi Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Syy-yhteys

Lue lisää


16.12.2015 KKO arvioi poliisin sellipuhutteluja. Voiko puhuttelua, jollaista esitutkintalaki ei tunne, käyttää näyttönä?

VL:2015-100 Itsekriminointisuoja Oikeus avustajaan - Rikosasian vastaaja - Esitutkinta Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto

Lue lisää


15.12.2015 Oleskelulupa-asiassa olisi tullut järjestää suullinen käsittely avioliiton aitouden selvittämiseksi

KHO:2015:177 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Avioliitto – Tosiasiallinen perhe-elämä – Erilliset osoitteet – Asian selvittäminen – Suullinen käsittely

Lue lisää


14.12.2015 Isyyslain mukaista menettelyä on käytettävä, jos halutaan vahvistaa isyyteen perustuva perillisasema

KKO:2015:92 Perintö - Perinnönjako - Perintöosuus Isyys - Kanneoikeus Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen

Lue lisää10.12.2015 Tuomioistuinmaksuja korotetaan 1.1.2016 alkaen.

Maksut nousevat lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia ja asioinnista tulee pääsääntöisesti maksullista.

Lue lisää


10.12.2015 Tuomarinimityksiä 10.12.2015

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


10.12.2015 Jatkokäsittelylupa oli tullut myöntää vastaajan väitteen arvioimiseksi

KKO:2015:91 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Tarkistusperuste - Painava syy Pahoinpitely

Lue lisää


10.12.2015 Kansalaisuus olisi pitänyt myöntää, vaikka hakija oli tilapäisesti töissä ulkomailla

KHO:2015:175 Kansalaisuusasia – Asuminen Suomessa – Asumisaikaedellytys – Varsinainen asunto ja koti – Ulkomaan työkomennus – Ekspatriaatti

Lue lisää
8.12.2015 YLE haastatteli KKO:n jättävän presidentti Pauliine Koskelon

"Joululahjarahat eivät kuulu tuomioistuimiin"

Lue lisää


8.12.2015 Sisäpiirintiedon väärinkäyttö tehty Suomessa, vaikka kaupat selvitetty ja rekisteröity Tukholman pörssissä

KKO:2015:90 Rikosoikeuden soveltamisala - Rikoksen tekopaikka Tuomioistuimen toimivalta - Suomen tuomioistuimen yleistoimivalta Syyte - Syytesidonnaisuus Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Sisäpiirintiedon väärinkäyttö

Lue lisää5.12.2015 Petoksella hankitun tulon merkitseminen kirjanpitoon oli kirjanpitorikos

KKO:2015:88 Petos - Törkeä petos Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos Rikosten yhtyminen - Lainkonkurrenssi Liiketoimintakielto

Lue lisää


3.12.2015 KHO palautti hovioikeuden tasa-arvoselvitystä koskevan tietopyynnön uudelleen ratkaistavaksi

KHO:2015:171 Asiakirjajulkisuus – Hovioikeuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvitys – Viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Julkisuusperiaate – Poikkeus

Lue lisää


25.11.2015 Peruuntuneen asuntokaupan johdosta maksettu sopimussakko ei ollut saajalle verotettavaa tuloa

KHO:2015:169 Henkilökohtaisen tulon verotus – Asuntokauppa – Kaupan peruuntuminen – Vahingonkorvaus – Käsirahaa vastaava hyvitys

Lue lisää


24.11.2015 Taloyhtiö vastasi edellisen asukkaan luvattomasti tekemän muutostyön aiheuttamista kosteusvaurioista

KKO:2015:87 Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan muutostyö - Rakennuksen kunnossapito

Lue lisää


20.11.2015 Timo Eskosta korkeimman oikeuden presidentti

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt korkeimman oikeuden (KKO) presidentiksi oikeustieteen tohtori Timo Eskon.

Lue lisää


20.11.2015 Hovioikeus ei katsonut tarpeelliseksi toisintaa alioikeudessa vastaanotettua suullista todistelua

VaaHO:2015:14 Metsästyslaki Törkeä metsästysrikos Todistelun toisintaminen

Lue lisää


20.11.2015 Yrityksellä oli kilpailuoikeudellisessa asiassa oikeus saada kilpailijayritysten asiassa antamia selvityksiä

KHO: Asiakirjajulkisuutta kilpailuasiassa koskeva valitus (Valio Oy ym.)

Lue lisää


20.11.2015 Kun asiakirjojen vähäinen julkinen osa ei ollut ymmärrettävissä oikein, ei niitä tarvinnut luovuttaa toimittajalle

KHO:2015:163 Asiakirjajulkisuus – Maanpuolustussalaisuus – Osajulkisuus

Lue lisää


19.11.2015 Tuomarinimityksiä 20.11.2015, mm. kaksi uutta laamannia

Riku Jaakkola ja Petteri Palomäki laamanneiksi Etelä-Pohjanmaaalle ja Tuusulaan.

Lue lisää


19.11.2015 Valtioneuvosto esittää KKO:n presidentiksi Timo Eskoa

Tasavallan presidentti päättää nimityksestä perjantaina

Lue lisää


19.11.2015 KKO arvioi anonyymia asiantuntijalausuntoa

KKO:2015:86 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä Asiantuntija - Asianosaisen käyttämä asiantuntija Todistelu - Hyödyntämiskielto Oikeudenkäyntimenettely - Prosessinjohto

Lue lisää


18.11.2015 Asunnon omistajaa ei voitu velvoittaa huolehtimaan, ettei vuokralainen tupakoi parvekkeella

KHO:2015:164 Terveydensuojelulaki – Parveketupakointi – Huoneiston omistaja – Huoneiston haltija – Velvoitteen/kiellon kohdistaminen – Aiheuttamisperiaate

Lue lisää


18.11.2015 Rakennustyön tilaaja otti haltuunsa urakoitsijan tarvikkeet - näin syntynyt velka oli kuittauskelpoinen konkurssisaatavasta

KKO:2015:85 Konkurssi - Kuittaus konkurssissa Rakennusurakka - Yleiset sopimusehdot Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää


18.11.2015 Alaikäisen perittyä 50% yrityksestä kyse ei ollut verotuksellisesti sukupolvenvaihdoksesta

KHO:2015:166 Perintövero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Jakamaton kuolinpesä – Alaikäinen

Lue lisää


17.11.2015 KHO: Puutteellisesti valmistellut lait vaarantavat oikeusturvan

KHO suhtautuu kriittisesti hallituksen esitysten rakenteen uudistamiseen

Lue lisää


17.11.2015 Isännöitsijä-toimitusjohtajan palkkio voitiin maksaa isännöintiyhtiölle

KHO:2015:161 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Isännöintisopimus – Toimitusjohtaja – Palkka – Työkorvaus

Lue lisää


16.11.2015 KKO:n tuoreimmat valitusluvat

Konkurssia, yhtiöoikeutta, työoikeutta, rikosasioita

Lue lisää


16.11.2015 KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä HIV-asioissa

Suojaamaton yhdyntä ei törkeän pahoinpitelyn yritys, mutta kyse vaaran aiheuttamisesta

Lue lisää


16.11.2015 Kuolemantuottamussyyte hylättiin puuttuvan subjektiivisen huolimattomuuden johdosta

I-SHO:2015:5 Törkeä kuolemantuottamus Syy-yhteys Tuottamuksellinen myötävaikuttaminen tahalliseen rikokseen

Lue lisää


14.11.2015 Uhkasakon asettamispäätös tulee antaa tiedoksi konkurssivelalliselle ennen sen tuomitsemista maksuun

I-SHO:2015:4 Pakkokeinot velallista kohtaan Uhkasakko konkurssissa Tiedoksianto

Lue lisää


13.11.2015 Korvausvelan vanhentuminen alkoi rakennusvirheenä ilmenneestä sopimusrikkomuksesta

VaaHO:2015:13 Vahingonkorvaus Korvausvelan vanhentuminen Saamisen vanhentuminen

Lue lisää


13.11.2015 Ulosottovelallisen suostumusta ei tarvittu omaisuuden vapaaseen myyntiin

VaaHO:2015:12 Ulosottovalitus Omaisuuden vapaa myynti Velallisen suostumus Ulosottokaari 5 luku 76 §

Lue lisää


13.11.2015 Osituksen oikeusvoima ulottuu kommandiittiyhtiöön, jonka yhtiömiehiä puolisot olivat.

VaaHO:2015:11 Perusteettoman edun palautus Ositus Oikeusvoima

Lue lisää


12.11.2015 Kiinteistön omistajan edustajat tuomittiin kuolemantuottamuksesta

VaaHO:2015:10 Laiminlyöntirikos Kuolemantuottamus Kiinteistön omistajan vastuu

Lue lisää


12.11.2015 Henkilövahinkoa koskeva vakuutuskorvaus jäi velkajärjestelyn ulkopuolelle

I-SHO:2015:3 Yksityishenkilön velkajärjestely Maksuohjelman vahvistaminen Vakuutuskorvaus

Lue lisää12.11.2015 Pikavippiyhtiön ja perintäyhtiön puutteelliset toimiluvat eivät vaikuttaaneet saatavan pätevyyteen

KKO:2015:81 Kuluttajasaatava - Saatavan perintä Oikeustoimi - Oikeustoimen pätemättömyys - Puuttumattomuusperiaate

Lue lisää


10.11.2015 KKO katsoi viran puolesta sopimuksen pätemättömäksi muotovirheen johdosta

KKO:2015:80 Kiinteistön kauppa - Esisopimus - Kiinteistön luovutuksen muoto

Lue lisää


8.11.2015 Räjäytysten aiheuttamia vahinkoja voitiin käsitellä lunastustoimituksessa

KKO:2015:79 Maa-aineslaki - Ottajan korvausvelvollisuus Tuomioistuimen toimivalta - Tuomioistuimen asiallinen toimivalta - Yleinen tuomioistuin vai lunastustoimitus Oikeudenkäyntimenettely - Välituomio

Lue lisää


4.11.2015 Rikosasia palautettiin käräjille kun se oli ratkaistu väärässä kokoonpanossa, vaikka HO oli käsitellyt asian

KKO:2015:78 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäynnin edellytys - Jutun palauttaminen Lainvoima - Osittainen lainvoima

Lue lisää


3.11.2015 Edunvalvottavalla oli oikeus saada omaisuuttaan koskevat vuositilit ja valtuuttaa asianajaja niitä pyytämään

KHO: Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (valtuutus tiedon saamiseksi holhoustoimilain mukaisesta vuositilistä ja omaisuusluettelosta)

Lue lisää


3.11.2015 Käräjäoikeuden ei olisi tullut ottaa kantaa toissijaiseen perusteeseen kun ensisijainen menestyi.

KKO:2015:77 Oikeudenkäyntimenettely - Tuomion perusteleminen - Tuomioistuimen ratkaisu - Jutun palauttaminen

Lue lisää


29.10.2015 Tuomioistuinväen muistitietoa kerätty jo 30 vuotta

Tarinat talteen nyt hovioikeuksista ja korkeimmasta oikeudesta

Lue lisää


28.10.2015 KHO: Suojelupoliisi sai irtisanoa seksiä virka-aikana harjoittaneen etsivän

KHO: Virkasuhteen irtisanomista koskeva valitus

Lue lisää


27.10.2015 Asunto-osakeyhtiön osakas joutui korvaamaan vesivahingon kustannuksia

HelHO:2015:11 Asunto-osakeyhtiö Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot Vahingonkorvaus Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu

Lue lisää


27.10.2015 Poliisilla oikeus saada KELAlta salassapidettäviä tietoja henkirikostutkinnassa.

Itä-Suomen HaO: Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen tiedonsaantioikeus - Salassa pidettävä asiakirja - Virkasalaisuus - Todistamiskielto - poliisi - Oikeushyvien punninta - Kiireellisyys - Kuulematta jättäminen

Lue lisää


27.10.2015 Kantajan kuluvaatimus ei niin ilmeisen perusteeton, että se voitaisiin hylätä viran puolesta.

KKO:2015:76 Oikeudenkäyntimenettely - Selvästi perusteeton vaatimus Velkomus Perintäkulut - Maksusuunnitelman purkamisesta aiheutuneet kulut

Lue lisää


22.10.2015 Tuomarinimityksiä 23.10.2015, Valtionsyyttäjä Hirvonen käräjätuomariksi Tuusulaan

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää...

Lue lisää


22.10.2015 KKO: Käräjäoikeuden on annettava tyytymättömyyttä ilmoittaneelle valitusosoitus, jossa mainittava määräpäivä

KKO:2015:75 Muutoksenhaku - Valitusosoitus Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen

Lue lisää


15.10.2015 Virheellisesti kunnallisvalitusta varten myönnetty julkinen oikeusapu voitiin lakkauttaa takautuvasti

KHO:2015:153 Oikeusapu – Kunnallisvalitus – Kunnan jäsenen valitus – Myöntämisedellytykset – Oikeusavun lakkaaminen – Avustajan palkkio

Lue lisää


14.10.2015 Virolainen siviilituomio tunnustettiin vastaajan väitteistä huolimatta

VaaHO:2015:9 Kansainvälinen prosessioikeus Bryssel I -asetus Ulkomaisen tuomion tunnustaminen Selkeä oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuus (ordre public) Kuulemisperiaate Haastehakemusta vastaava asiakirja

Lue lisää


14.10.2015 Saatava huumekaupan johdosta ei ollut menetettävää rikoshyötyä

KKO:2015:74 Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen

Lue lisää


13.10.2015 Valitusosoitus oli virheellinen, kun siinä ei ollut mainintaa määräajan pättymishetkestä eikä sähköisestä asioinnista

KHO: Ulkomaalaisasia – Valitusosoitus – Valituksen toimittamisen määräaika – Sähköinen asiointi – Valitusaika – Virheellisen valitusosoituksen vaikutus

Lue lisää


12.10.2015 Tuttavallinen sähköpostiviesti aiheutti esteellisyyden

KKO:2015:73 Esteellisyys - Esittelijä

Lue lisää


8.10.2015 Virolaislakimies ei ollut kelpoinen puolustajaksi rikosasiassa

HelHO:2015:10 Oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuus Oikeus avustajaan Palveluiden vapaa liikkuvuus

Lue lisää


8.10.2015 Kaavasta annettu puutteellinen tieto oikeutti ostajan saamaan vahingonkorvausta

KKO:2015:72 Kiinteistön kauppa - Vallintavirhe - Hinnanalennus Kiinteistönvälitys - Vahingonkorvaus

Lue lisää


7.10.2015 Pakottamisrikos rangaistavissa valvontarangaistuksella

KKO:2015:71 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Valvontarangaistus Pakottaminen Vahingonteko

Lue lisää


7.10.2015 Onko lahjoitettuja asunto-osakkeita rasittava yhtiölainaosuus vastike, josta maksetaan varainsiirtoveroa?

Turun HAO: Varainsiirtovero – Yhtiölaina – Asunto-osake – Lahja - Vastike - Luottamuksensuoja

Lue lisää


6.10.2015 Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää myös korvauksen perusteena olleen rikoksen osalta

KKO:2015:70 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Tarkistusperuste Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Kunnianloukkaus

Lue lisää


4.10.2015 Hyvin alhaisen THC-pitoisuuden hampun maahantuonti oli huumausainerikoksena rangaistaistavaa

HelHO:2015:8 Huumausainerikos Törkeä huumausainerikos Rangaistavuus

Lue lisää


3.10.2015 Neljän vuoden rangaistus huumerikoksesta aleni 2,5 vuoteen tekijän oma-aloitteisen myötävaikutuksen perusteella

KKO:2015:69 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos

Lue lisää


3.10.2015 Päärikosta koskevan syytteen hylkääminen ei ollut uusi seikka, jonka perusteella avunantajan lainvoimainen tuomio olisi voitu purkaa

KKO:2015:68 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus - Avunanto

Lue lisää


3.10.2015 Kaksi ennakkopäätöstä melatoniinin maahantuonnista omaan käyttöön EU:n ulkopuolelta

Lääkettä tilanneet olivat selvittäneet laillisuuskysymykset huolimattomasti ja tuomittiin lääkerikoksesta.

Lue lisää


30.9.2015 Esko ja Könkkölä ilmoittautuivat KKO:n presidentin virkaan

Valinta tehdään kahden hovioikeuden presidentin välillä

Lue lisää30.9.2015 Lasten luonapidosta aiheutuvat kustannukset voidaan ottaa huomioon velallisen maksuvaraa vähentävinä menoina

VaaHO:2015:8 Yksityishenkilön velkajärjestely Maksuohjelma Maksuvaran laskeminen Luonapitokustannukset

Lue lisää


30.9.2015 KHO:sta ratkaisuja saamelaisten vaaliluettelovalituksista

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi noin puolet saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista.

Lue lisää


29.9.2015 KHO hyväksyi poikkeusluvan kaupunkitalon kattoikkunoille

KHO:2015:144 Maankäyttö- ja rakentaminen – Poikkeaminen – Poikkeamisen edellytykset – Asemakaavan suojelumääräys – Kattoikkuna – Rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo

Lue lisää


25.9.2015 Kunnan etuosto-oikeuden määräaika alkoi, kun kauppakirjassa oleva olennainen virhe oikaistiin kaupanvahvistajan vahvistamana

KHO:2015:140 Etuosto – Etuosto-oikeuden käyttämisen määräaika – Kauppakirjan korjaaminen – Lainhuudon myöntäminen – Lainhuudon merkitys etuosto-oikeuden käyttämisen määräajan kannalta

Lue lisää


24.9.2015 Kaksi ennakkopäätöstä työsuhteiden ketjutuksesta

Työnantajilla ei ollut ollut perusteltua syytä määräaikaisten työsopimusten tekemiseen. Työsopimuksia oli sen vuoksi pidettävä toistaiseksi voimassa olleina.

Lue lisää


24.9.2015 Velkojalla ei ollut oikeutta valvoa yhtiön konkurssissa saatavilleen viivästyskorkoa saneerausmenettelyn ajalta

KKO:2015:63 Yrityssaneeraus - Saneerausmenettelyn alkamisen oikeusvaikutukset Korko - Viivästyskorko Konkurssi

Lue lisää24.9.2015 Rantakiinteistön omistaja ei asianosainen järven vesijättömaan rajankäynnissä toisen kiinteistön suhteen

KKO:2015:61 Ylimääräinen muutoksenhaku - Kiinteistötoimituksen purkaminen Rajankäynti - Lohkominen Asianosainen Oikeusvoima

Lue lisää


17.9.2015 Tuomarinimityksiä: Hirvelä KKO:een, Liisa Heikkilä ylituomariksi Helsingin hallinto-oikeuteen

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


16.9.2015 Oman pienen lapsen pahoinpitely oli peruste olla antamatta suojelun perusteella oleskelulupa afganistanilaiselle

KHO:2015:136 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Poissulkemislauseke – Toissijainen suojelu – Törkeä rikos – Törkeä pahoinpitely – Ehdollinen vankeusrangaistus – Alaikäinen lapsi – Afganistan

Lue lisää
15.9.2015 KKO 2015:60: Perintäyhtiön vaatimus pikaluoton kohtuuttomasta viivästyskorosta hylättiin

Kuluttajasopimuksen kohtuuttomuus arvioitava viran puolesta

Lue lisää


11.9.2015 Salassapitolupaus ei vaikuttanut lain mukaan julkisten asiakirjojen julkisuuteen

KHO:2015:133 Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kunnan työntekijän valinta – Tieto suostumuksesta työsuhteeseen – Headhunting – Salassapitolupauksen merkitys

Lue lisää8.9.2015 Biologisella isällä ei ollut muutoksenhakuoikeutta maistraatin haettua edunvalvojan sijaista lapselle isyyden selvittämistä varten

KKO:2015:59 Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäyntiväite - Oikeusvoima - Tutkimatta jättäminen Hakemusasia - Väliintulo - Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen Isyys - Isyyden kumoaminen

Lue lisää


8.9.2015 Talokaupan virhe oli olennainen, kauppa purettiin

KKO:2015:58 Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe - Kaupan purkaminen Maakaari

Lue lisää


3.9.2015 HelHO: Työsuhteen päättämiselle ei ollut perusteita

HelHO:2015:5 Työsopimus Työsopimuksen irtisanominen Varoitus Lojaliteettivelvoite

Lue lisää


3.9.2015 Asianomistajan kotona tapahtunut pahoinpitely oikeutti kärsimyskorvaukseen

RHO:2015:3 Vahingonkorvaus Pahoinpitely Korvattava vahinko Loukkauksen aiheuttama kärsimys

Lue lisää


1.9.2015 Ennakkopäätös isännän korvausvastuusta ja tuomioistuimen toimivallasta vain työnantajan valitettua korvausmäärästä

KKO:2015:57 Vahingonkorvaus - Kanavointi - Korvausvastuun jakaantuminen - Virkamiehen korvausvastuu Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäyntimenettely Muutoksenhaku

Lue lisää27.8.2015 KKO:n presidentin virka auki, ilmoittautumisia otetaan 30.9.2015 asti

Korkeimmassa oikeudessa tulee 1.1.2016 avoimeksi presidentin virka.

Lue lisää


27.8.2015 Valitus oli tutkittava kun valittaja ei tosiasiallisesti tiennyt pääkäsittelyn ajankohtaa johon ei saapunut eikä tiennyt tarpeesta ilmoittaa esteestään

KKO:2015:55 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Asianosaisen kuuleminen - Poissaolo oikeudesta vastaajana - Tutkimatta jättäminen Laillinen este - Laillisesta esteestä ilmoittaminen

Lue lisää


26.8.2015 Korkeimman oikeuden jäsenen virkaan esitetään EIT:n tuomari Päivi Hirvelää

Korkein oikeus esittää, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomari, valtionsyyttäjä Päivi Hirvelä nimitetään KKO:n jäsenen virkaan alkaen 1.1.2016.

Lue lisää


26.8.2015 Puolison asunto katsottiin verotuksessa työntekijän vakituiseksi asunnoksi

KHO:2015:121 Henkilökohtaisen tulon verotus – Työasuntovähennys – Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut – Viikonloppumatka – Vakituinen asunto – Työasunto – Väestötietojärjestelmän merkintä – Kotikunta

Lue lisää


26.8.2015 Ulkomaantyön yhtäjaksoisuutta arvioitaessa ei ollut merkitystä sillä, että verovelvollinen ei palannut Suomessa oleskelun jälkeen samaan työskentelyvaltioon

KHO:2015:120 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ulkomaantyötulo – Kuuden kuukauden sääntö – Ulkomaantyöskentelyn keskeytyminen – Työskentelyvaltion vaihtaminen

Lue lisää


21.8.2015 Paritalo-osuus ei ole laadultaan sopiva tuomittavaksi rahanpesun esirikoksella aiheutuneen vahingon korvaukseksi

KKO:2015:54 Rahanpesu Menettämisseuraamus - Rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettäminen Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus - Lievemmän lain periaate

Lue lisää


17.8.2015 Vaikka nosturi oli myyty "sellaisena kuin se on" -ehdoin, siinä oli kauppalaissa tarkoitettu virhe

THO:2015:3 Irtaimen kauppa – Käytetty tavara – Virhevastuu – Tarkastusvelvollisuus – Reklamaatio – Hinnanalennus - Vahingonkorvaus

Lue lisää


10.8.2015 Oikeudenkäyntien videoyhteydet vähensivät poliisin kuljetuksia

Ulkomaalaisia ei tarvitse enää kuljettaa säilöönotto-oikeudenkäynteihin.

Lue lisää


6.8.2015 Parisuhdelain asumisaikasäännös jätettiin perustuslain vastaisena soveltamatta

Helsingin HAO: Rekisteröity parisuhde, esteiden tutkinta, asumisaika, ulkomaalainen, perustuslain etusija

Lue lisää


22.7.2015 Perheväkivalta johti aselupien peruuttamiseen

KHO: Ampuma-ase – Hallussapito – Luvan peruuttaminen – Varoitus – Pahoinpitely – Turvallisuusriski – Henkilökohtaiset olosuhteet

Lue lisää


22.7.2015 Koirien agility ei ollut alempaan ALV-kantaan oikeuttavaa liikuntapalvelua

KHO: Arvonlisävero – Verollinen myynti – Liikuntapalvelu – Koirien agility – Hallin vuokraaminen – Verokanta

Lue lisää


9.7.2015 Hovioikeuden ratkaisu prekluusiosta ja kohtuullisesta ajasta reklamaatioon liittyen

VaaHO:2015:6 Kiinteistön kauppa Reklamaatio Reklamaatioaika Prekluusio Väittämistaakka

Lue lisää


9.7.2015 Sairaalalla tai lääkärillä ei oikeutta valittaa kun tahdosta riippumaton hoitopäätös jätettiin vahvistamatta

KHO:2015:109 Viranomaisen valitusoikeus – Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton sairaalahoito – Sairaala – Lääkäri – Sairaalan ylilääkäri – Julkinen etu

Lue lisää


8.7.2015 KHO sallii rikoksesta epäillyn luovuttamisen USA:han - ei suojeluntarvetta

KHO:2015:111 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Luovuttamispäätös – Rikossyytteisiin vastaaminen – Yhdysvallat – Kohtuuton rangaistus – Palautuskielto – Euroopan ihmisoikeussopimus

Lue lisää


8.7.2015 Pylvään kaataneen auton vakuutus korvasi kaatuneeseen pylvääseen törmänneen auton vahingot

KKO:2015:53 Liikennevakuutus - Vakuutuksesta korvattava vahinko Vahingonkorvaus - Syy-yhteys Tieliikenne

Lue lisää


4.7.2015 10.000 euron KELApetoksessa ei tavoiteltu huomattavaa hyötyä; rangaistus 3 kk ehdollista

KKO:2015:52 Petos - Törkeä petos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


30.6.2015 Uusi todiste hovioikeudessa, suullisen todistelun arviointi. Todistustaakka.

KKO:2015:51 Oikeudenkäyntimenettely - Prekluusio - Todistelu Patentti - Todistustaakka

Lue lisää


29.6.2015 Kuvaaminen oli omiaan vahingoitamaan lapsen kehitystä, vaikka tämä tuli tietoiseksi rikoksesta vasta jälkikäteen

KKO:2015:50 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Pakottaminen seksuaaliseen tekoon Rikosten yhtyminen - Lainkonkurrenssi Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Kärsimys

Lue lisää


28.6.2015 Kunta ei saanut lomauttaa ruuhkaantuneen sosiaalitoimen henkilöstöä

Vaasan HaO: Kunnallisasia - Lomauttaminen - Sosiaalityön henkilöstö - Sosiaalitakuu

Lue lisää


25.6.2015 Kuljetussopimusta koskeva kanne jätettiin tutkimatta

VaaHO:2015:5 Kansainvälinen prosessioikeus - Suomen tuomioistuimen toimivalta - Bryssel I -asetus Kuljetussopimus - Tiekuljetus Todistelu

Lue lisää


25.6.2015 Tuomarinimityksiä 26.6.2015, Antila jäseneksi KKO:een

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


25.6.2015 Kaksi ennakkopäätöstä: oliko varallaoloaika työaikaa ja mikä tuomioistuin on toimivaltainen

KKO 2015:48 ja 2015:49: Työaika - Varallaoloaika Tuomioistuimen toimivalta - Yleinen tuomioistuin vai työtuomioistuin Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia

Lue lisää


23.6.2015 KKO pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua luotonantajan käsitteen tulkinnasta

Yhtiö markkinoi useassa EU:n jäsenvaltiossa vertaislainoiksi nimittämiään pieniä lainoja yksityishenkilöille.

Lue lisää


23.6.2015 Uskottu mies määrättiin hoitamaan ja hallinnoimaan yhteisomistuksessa ollutta omaisuutta

KKO:2015:47 Yhteisomistus - Yhteisomistussuhteen purkaminen - Uskottu mies - Uskotun miehen tehtävät Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


23.6.2015 Ensiksi kuolleen puolison sukulaiset eivät voineet hakea pesänselvittäjää ja -jakajaa

KKO:2015:46 Perintökaari - Pesänselvittäjä - Pesänjakaja - Hakijavaltuus Perintöoikeus - Keskinäinen testamentti - Testamentin tulkinta

Lue lisää


22.6.2015 Pakkokeinoasian hakemusta ei jälkikäteen voitu määrätä salaiseksi

KKO:2015:45 Pakkokeino - Salainen pakkokeino Oikeudenkäynnin julkisuus - Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus - Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus

Lue lisää


22.6.2015 Lapsen kotipaikka ei ollut siirtynyt Viroon, lasta ei palautettu

KKO:2015:44 Lapsen palauttaminen - Asuinpaikka - Haagin sopimus - Bryssel IIa -asetus

Lue lisää


22.6.2015 Osa-aikainen lomautus ei oikeuttanut työntekijää saamaan irtisanomisajan palkan

KKO:2015:43 Työsopimus - Lomauttaminen - Irtisanomisajan palkka

Lue lisää


14.6.2015 Hankintaan liittyvän hyvitysmaksun edellytys ei ole se, että maksua vaatinut olisi virheettömässä menettelyssä varmasti voittanut

KHO:2015:94 Julkinen hankinta – Puolustusvoimat – Kääntöpöytä – Hyvitysmaksun edellytykset – Todellinen mahdollisuus voittaa – Hankintailmoituksen laiminlyöminen – Markkinaoikeuden päätöksen perusteleminen

Lue lisää


12.6.2015 KKO hylkäsi syytteet yritysvakoilusta ja yrityssalaisuuden rikkomisesta

KKO:2015:42 Yritysvakoilu Yrityssalaisuuden rikkominen Rikoksen yritys Syyte - Syytesidonnaisuus - Syytteen tarkistaminen Syyteoikeus - Syyteoikeuden vanhentuminen Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen tuomitsemisen estävä vanhentuminen

Lue lisää


11.6.2015 Tuomarinimityksiä 12.6.2015

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


10.6.2015 Osakkaan osakkeiden lunastus voi johtaa peiteltyyn osingonjakoon

Hämeenlinnan HAO: Ennakkoratkaisu - Peitelty osinko - Työpanososinko - Luovutusvoitto

Lue lisää


Pörssiyhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työsyrjinnästä.

KKO:2015:41 Työrikos - Työsyrjintä Työsopimus - Yksityisyyden suoja työelämässä

Lue lisää


8.6.2015 Opettaja tuomittiin oppilaansa seksuaalisesta hyväksikäytöstä

VaaHO:2015:3 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lue lisää


8.6.2015 Valtio vapautui rokotteen aiheuttaman välillisen vahingon korvauksista

VaaHO:2015:4 Muutoksenhaku vahingonkorvausta koskevassa asiassa

Lue lisää


4.6.2015 HON Tuomo Antilaa esitetään uudeksi oikeusneuvokseksi

Korkein oikeus esittää, että 1.9.2015 täytettävään jäsenen virkaan nimitetään hovioikeudenneuvos, oikeustieteen lisensiaatti Tuomo Antila.

Lue lisää


2.6.2015 Valituksessa ilmoitetut olennaisesti pienentyneet sakkoihin vaikuttavat tulot edellyttävät jatkokäsittelyluvan myöntämistä

KKO:2015:40 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste Rangaistuksen määrääminen - Sakko - Päiväsakon rahamäärä

Lue lisää25.5.2015 Toimittajalla oikeus ministerivaliokunnan muistioon; jäi kuitenkin vaille kulukorvausta

KHO: Rahapelijärjestelmää koskevan taustamuistion julkisuutta koskeva valitusasia

Lue lisää


25.5.2015 Oikeusapupalkkio oli maksettavissa ilman sitä koskevaa laskua

KKO:2015:38 Oikeusapu - Avustajan palkkio

Lue lisää


25.5.2015 Ennakkopäätös ajokiellon kestosta

KKO:2015:37 Ajokielto - Valvottu ajo-oikeus

Lue lisää


23.5.2015 Vakuutusoikeus arvioi aivovamman syy-yhteyttä onnettomuuteen

Vakuutusoikeus näyttää kehittäneen perustelu- ja menettelytapojaan useiden korkeimman oikeuden ennakkopäätösten johdosta. Tämä juttu oli palautettu KKO:sta suullisen käsittelyn toimittamista varten.

Lue lisää


22.5.2015 Puukartelliasiassa valituslupa kolmelle metsäyhtiölle

Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Metsäliitto Osuuskunnalle, Stora Enso Oyj:lle ja UPM-Kymmene Oyj:lle raakapuukartelliasian korvauskanteiden vanhentumiseen liittyvässä asiassa.

Lue lisää


21.5.2015 Tuomas Nurmi laamanniksi Helsinkiin, Pitkäranta ylituomariksi Hämeenlinnaan

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


21.5.2015 Korkein oikeus määräsi avustajan julkista oikeusapua saaneelle purkuhakemuksen laatimista varten

KKO:2015:36 Oikeusapu - Avustajan määrääminen - Ratkaisupyyntö Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

Lue lisää


20.5.2015 Tontilla olevat erillisasunnot eivät olleet omistajan oma asunto, myynnistä luovutusvoittovero

KHO:2015:75 Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Rakennuspaikka – Siirtokelpoinen vuokraoikeus – Uusi asuinrakennus

Lue lisää


20.5.2015 Asunnon korjauskustannukset ennen sisäänmuuttoa olivat kotitalousvähennykseen oikeuttavia

KHO:2015:74 Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö – Asunnon käyttö

Lue lisää


20.5.2015 Tommi Vuorialho korkeimman oikeuden kansliapäälliköksi

Vuorialho aloittaa tehtävässään 1. lokakuuta 2015.

Lue lisää


15.5.2015 Väärän tullausilmoituksen tehnyt työntekijä vapautetttiin yhteisvastuusta maksamatta jätetystä ALV:sta

Helsingin HAO: Arvonlisävero – Tavaran maahantuonti – Verovelka – Velvollisuus suorittaa maahantuonnin arvonlisävero – Varastonpitäjän vastuu – Työntekijän vastuu verosta – Yhteisvastuu – Vapaa-alueella sijaitseva varasto – Transitotavara – Tullivalvonnasta pois siirtäminen

Lue lisää


13.5.2015 Kertaalleen ratkaistua kysymystä ei ollut välttämättä tutkittava uudessa ulosottovalituksessa

KKO:2015:35 Ulosottokaari - Ulosmittaus - Valitusoikeus - Täytäntöönpanon keskeyttäminen Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Pääsy tuomioistuimeen

Lue lisää


11.5.2015 Yrityssaneeraus ei mahdollista jos tarkoitus vain myydä liiketoiminta ilman sen tervehdyttämistä

THO:2015:2 Yrityssaneeraus Realisaatio Realisaatiosaneeraus Soveltamisala Lain tarkoitus

Lue lisää


6.5.2015 Työpanokseen perustuva osakkeiden luovutushinta osakkaan lopettaessa työn ei ollut peiteltyä osinkoa tai veronkiertoa

Pohjois-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu - Työpanososinko - Luovutusvoitto - Veron kiertäminen - Peitelty osingonjako

Lue lisää


28.4.2015 Vaasan HO julkaisi Ulvilan murhatuomionsa Finlexissä

VaaHO:2015:2 Murha Todistelu - Tuomitsemiskynnys - Varteenotettava epäily Puolustaja - Puolustajan palkkio - Equality of arms

Lue lisää


28.4.2015 Urheiluseurasta toiseen siirtynyt joukkue sai ottaa mukaan toimintaansa tarkoitetut varat

KKO:2015:34 Yhdistys - Rekisteröimätön yhdistys - Yhdistyksen varallisuus Urheilu - Urheiluseura - Joukkue

Lue lisää


24.4.2015 Poliisilla oikeus rikosvahinkolain mukaiseen kärsimyskorvaukseen

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko - Kärsimys

Lue lisää


24.4.2015 Uusi tuomarinvalintalautakunta asetettu

Päätös asettaa tuomarinvalintalautakunta viisivuotiskaudeksi 155.2015-14.5.2020.

Lue lisää


22.4.2014 Toimitusjohtajan salaama toimivaltuuksien ylitys katsottiin kavallukseksi, ei erikseen luottamusaseman väärinkäyttöä

KKO:2015:33 Kavallus - Törkeä kavallus Luottamusaseman väärinkäyttö Tahallisuus Rikosten yhtyminen - Lainkonkurrenssi

Lue lisää


22.4.2015 Pauliine Koskelo tuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous valitsi korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelon tuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Lue lisää


17.4.2015 Kuvaohjelman esittäminen aikuisyleisölle ei edellytä sen luokittelua tai esityslupaa

Turun HAO: Sananvapaus - Kuvaohjelman tarjoaminen - Festivaalilupa - Luvan tarve - Maksu Maksuperustelaki - Toimivaltainen hallinto-oikeus - Hallintolainkäyttölain muutoksen vaikutus

Lue lisää


17.4.2015 Ajopiirturin tarkastusvelvollisuuden laiminlyönti huolimattomuudesta ei ollut rangaistavaa

KKO:2015:32 Liikennerikos - Ajoneuvorikkomus - Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen - Liikennerikkomus

Lue lisää


17.4.2015 Osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi ei johtanut vahvistettujen tappioiden siirtymiseen verotuksessa.

KHO:2015:61 Elinkeinotulon verotus – Yritysmuodon muutos – Osakeyhtiö – Osuuskunta – Purkautuminen verotuksessa

Lue lisää


15.4.2015 Edunvalvonnan yksityistäminen ei ollut riittävä peruste vaihtaa edunvalvojaa

KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen

Lue lisää


9.4.2015 Tuomarinimityksiä 10.4.2015

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


9.4.2015 KKO:lta merkittävä asianajajan esteellisyyttä koskeva ennakkopäätös

KKO:2015:30 Asianajaja - Valvonta Esteellisyys Laillisuusperiaate

Lue lisää


8.4.2015 Kaksi ennakkopäätöstä velan vanhentumisesta ja todistustaakasta sen tapahtumisesta

Kahden perintäkirjeen lähettäminen käänsi todistustaakan niiden vastaanotosta velalliselle, yhden kirjeen lähettäminen ei.

Lue lisää


8.4.2015 Hovioikeus arvioi rikosvahingon riita-asioista säädetyn näyttökynnyksen mukaisesti

VaaHO:2015:1 Lainvoimainen rikostuomio Yksityisoikeudellinen vaatimus Todistelu

Lue lisää


4.4.2015 TS: Kolmannes Suomen tuomioistuinten tuomareista vaihtuu

Liki kolmasosa Suomen oikeuslaitoksen tuomareista jää eläkkeelle lähivuosina, arvioi oikeusministeriö. Sukupolvenvaihdos on koko tuomioistuinlaitoksen historian suurin.

Lue lisää


2.4.2015 KHO: Tieto äskettäin kuolleista paikallisista henkilöistä oli luovutettavissa sanomalehdelle

KHO:2015:44 Väestötietojärjestelmä – Tietojen luovuttaminen – Toimituksellinen tarkoitus – Yksityiselämän suoja – Kuollut henkilö

Lue lisää


1.4.2015 Kiinteistön yhteisomistajan tuomitseminen avunannosta huumekasvatukseen olisi pitänyt arvioida hovioikeudessa jatkokäsittelyluvan jälkeen

KKO:2015:27 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Ennakkoratkaisuperuste - Muutosperuste Huumausainerikos Rikokseen osallisuus - Avunanto

Lue lisää


1.4.2015 Rahoitusleasingvuokraajalla oli oikeus purkaa puhelinjärjestelmän vuokrasopimus

KKO:2015:26 Leasing Sopimus - Sopimuksen tulkinta - Sopimuksen purkaminen

Lue lisää


31.3.2015 Koeaikana tehdystä rikoksesta olisi tullut haastaa vastaamaan määräajassa, jotta ehdollinen rangaistus olisi voitu panna täytäntöön

KKO:2015:25 Rangaistuksen määrääminen - Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi

Lue lisää


31.3.2015 Ilmalämpöpumpussa oli virhe, lämmityskulujen kasvu oli välitön vahinko

KKO:2015:24 Kuluttajansuoja - Kuluttajankauppa - Tavaran virhe Irtaimen kauppa - Kaupan kohteen virheellisyys Todistelu Todistustaakka

Lue lisää


26.3.2015 THO: Kuolleelle henkirikoksen uhrille voitiin määrätä edunvalvoja

THO:2015:1 Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen Esitutkinta

Lue lisää


26.3.2015 Hovioikeus ei saanut muuttaa suullisen näytön johdosta tehtyjä käräjäoikeuden perusteluja pääkäsittelyä toimittamatta

KKO:2015:23 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Ulosottovalitus - Sivullisen oikeus

Lue lisää


26.3.2015 Hovioikeus ei saanut hyödyntää esitutkintakertomusta uutena selvityksenä kuulematta valittajana ollutta vastaajaa

KKO:2015:20 Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen - Pääkäsittely hovioikeudessa Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä

Lue lisää


24.3.2015 Metronkuljettajan liikennerikostuomio purettiin, ei rangaistusta ilman lakia

KKO:2015:22 Liikennerikos - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

Lue lisää


24.3.2015 Naapuri sai korvausta, vaikka oli aloittanut toimintansa meluhaitan jo vallitessa

KKO:2015:21 Naapuruussuhde - Sietämisvelvollisuus - Meluhaitta Vahingonkorvaus - Korvauksen sovittelu

Lue lisää


19.3.2015 Sudenkaatoluvasta tehty valitus ei johtanut täytäntöönpanokieltoon

Itä-Suomen HaO: Välipäätös - Päätöksen täytäntöönpano - Täytäntöönpanon kieltäminen - Täytäntöönpanon keskeyttäminen - Suomen riistakeskus - Suden kannanhoidollinen metsästys - Susikannan hoitosuunnitelma

Lue lisää


19.3.2015 KHO: Laki ei salli huostaanotetun lapsen ja vanhemman puheluiden kuuntelemista

KHO:2015:38 Lastensuojelu – Perhe-elämän suoja – Yksityiselämän suoja – Luottamuksellisen viestin salaisuus – Lailla säätämisen vaatimus – Yhteydenpidon rajoittaminen – Yhteydenpidon rajoittamisen tapa – Puhelinkeskustelu – Puhelun kuunteleminen kaiuttimesta

Lue lisää


19.3.2015 KKO kannattaa uuden ylimmän tuomioistuimen perustamista

KKO katsoo hyötyjen toteutuvan kattavimmin uudessa ylimmässä tuomioistuimessa, joka toimisi pääosin ennakkopäätöstuomioistuimena.

Lue lisää


18.3.2015 Albert Järvisen perilliset voittivat tekijänoikeuskiistan markkinaoikeudessa

Markkinaoikeus: A ja B > Universal Music Oy tekijänoikeus - tekijänoikeuden siirtyminen

Lue lisää


16.3.2015 I-SHO: Kun syyte jäi tutkimatta siihen perustuva korvausvaatimus oli vanhentunut

I-SHO:2015:2 Ne bis in idem Rikoksesta johtuvan velan vanhentuminen

Lue lisää


12.3.2015 Sama asia voitiin ottaa uudelleen käsiteltäväksi kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksessa

KKO:2015:19 Osakeyhtiö - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite

Lue lisää


10.3.2015 KKO arvioi onko kyse yhdestä vai useammasta huumerikoksesta ja sen törkeyttä

KKO:2015:18 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää10.3.2015 Perintöveron asuinpaikkasäännös oli EU:n perussopimuksen vastainen

KHO:2015:31 Perintövero – Toisessa jäsenvaltiossa asuva perillinen – Kolmanteen jäsenvaltioon suoritetun veron hyvitys – EU-oikeus – Pääomien vapaa liikkuvuus

Lue lisää


9.3.2015 Avunantoa veropetokseen ei voitu tutkia kun samasta asiasta oli määrätty veronkorotus

I-SHO:2014:12 Törkeä veropetos Rikokseen osallisuus – Avunanto Henkilökohtainen verotus Ne bis in idem

Lue lisää
6.3.2015 KHO pyytää EUT:n ennakkoratkaisua raippaveron syrjivyydestä

KHO:2015:30 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Tuloverotus – Ennakkoperintä – Eläketulon lisävero – Unionin oikeuden soveltamisala – Ikään perustuvan syrjinnän kielto – Työsyrjintädirektiivi – Euroopan unionin perusoikeuskirja

Lue lisää


5.3.2014 KHO äänesti 4-4 kansalaisuuspäätösten purkamisesta väärien henkilötietojen vuoksi

KHO:2015:29 Kansalaisuusasia – Kansalaisuuspäätös – Väärät henkilötiedot – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Kansalaisuuden menettäminen – Perustuslailliset takeet – Purun edellytykset – Erityisen painavat syyt

Lue lisää


5.3.2015 Asianajaja Mikko Pikkujämsä KHO:n hallintoneuvokseksi

Korkein hallinto-oikeus saa ensimmäisen asianajajataustaisen jäsenen

Lue lisää


5.3.2015 KHO: Korkeimpien oikeuksien yhdistäminen ei parantaisi oikeusturvaa

Korkein hallinto-oikeus antoi yksimielisen lausunnon, jossa kritisoidan ylimpien oikeuksien yhdistämisselvitystä

Lue lisää4.3.2015 Markkinaoikeus pyysi ennakkoratkaisua maantieteellisten merkintöjen suojasta

Markkinaoikeus: Viiniverla Oy > Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ennakkoratkaisupyyntö - maantieteellisten merkintöjen suoja

Lue lisää


4.3.2015 KHO: EU-kansalaisen maassaoleskelun rekisteröinti ei perusta oikeutta oleskeluun, vaan on valvonnallinen toimenpide

KHO:2015:28 Ulkomaalaisasia – Unionin kansalainen – Oleskeluoikeuden rekisteröinti – Rekisteröinnin epääminen – Toimeentulo – Riittävät varat – Esitettävä selvitys

Lue lisää


2.3.2015 Kiireellisen sijoituksen kestoon ei sovellettu määräaikalakia

KHO:2015:27 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Lastensuojelu – Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta – Kiireellisen sijoituksen kesto – 30 päivän määräaika – Tosiasialliset sijoituspäivät

Lue lisää


2.3.2015 KKO arvioi konkurssivelallisen vangitsemisedellytyksiä

KKO:2015:16 Konkurssi - Velallisen asema konkurssissa - Pakkokeinot velallista kohtaan

Lue lisää


28.2.2015 Maahanmuuttoviraston olisi tullut arvioida oliko käsittely viivästynyt viranomaisesta johtuvasta syystä

KHO:2015:26 Ulkomaalainen – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Alaikäisyysedellytys

Lue lisää


21.2.2015 Itä-Suomen HaO arvioi toimivaltaansa ja edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen suhdetta.

Itä-Suomen HAO: Edunvalvontavaltuutus -Edunvalvoja - Itsemääräämisoikeus - Vähimmän puuttumisen periaate - Luottamuksensuoja - Olosuhteiden muuttuminen

Lue lisää


21.2.2015 RHO arvioi rangaistusta lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa

RHO:2015:2 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperuste

Lue lisää


19.2.2015 Sotainvalideja syrjittiin kun eivät saa vapaasti luovuttaa kesämajojaan

KHO:2015:25 Kunnallisasia – Maanvuokrasopimuksen solmiminen – Harkinnanvarainen viranomaistoiminta – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Sotainvalidiasema – Muuhun asemaan perustuva syrjintä – Hyväksyttävä peruste

Lue lisää


19.2.2015 Vaasan hovioikeuden tuomio Ulvilan murhajutussa

Hovioikeus äänesti 2-1 ja hylkäsi syytteen. Aiemmat äänestykset jutussa: 1-2, 3-0, 1-2 eli kokonaissaldo 7-5

Lue lisää17.2.2015 KKO:n täysistunto: Hovista poisjääneen valitus oli tutkittava!

Korkein oikeus muutti aikaisempaa linjaansa ja katsoi perustuslain vastaiseksi jättää valitus sillensä kun valittaja ei ole saapunut pääkäsittelyyn. KKO 2015:14 ja KKO 2015:15

Lue lisää


17.2.2015 Hovioikeus hylkäsi korvausvaatimuksen luovutusasiassa tapahtuneesta vapaudenmenetyksestä ennenaikaisena

HelHO:2014:14 Syyttömästi pidätetyn korvaus Rikoksentekijän luovuttaminen

Lue lisää


16.2.2015 KHO poisti moottoripyöräilijälle määrätyn pysäköintivirhemaksun pysäköintimaksulipukkeen kadottua

KHO:2015:24 Pysäköintivirhemaksu – Moottoripyörä – Pysäköintilipun katoaminen

Lue lisää


16.2.2014 Kiinteistön osaomistajalle ei voitu määrätä uhkasakkoa rakennuksen kunnostamiseksi

KHO:2015:23 Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Kiinteistön omistajan vastuu – Uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen – Kuolinpesä – Kiinteistön omistaja – Kiinteistön haltija – Osaomistaja

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje