Oikeudelliset uutiset, kotim. tuomioistuimet, arkisto 2013

27.12.2013 Vanhan väärän autoveron purkaminen edellytti erityisen painavia syitä, joita ei tapauksessa ilmennyt

KHO:2013:199 Autovero - Autoverolle suoritettava arvonlisävero - Elv - Ylimääräinen muutoksenhaku - Purkuhakemus - EU-oikeuden vastaisuus - Valtion vahingonkorvausvelvollisuus - Tehokkuusperiaate - Vastaavuusperiaate - Oikeusvarmuus - Oikeusvoima - Lainvoimaisuus

Lue lisää23.12.2013 Hovioikeuden prosessinjohto oli ollut riittämätöntä

KKO:2013:98 Oikeudenkäyntimenettely - Prosessinjohto

Lue lisää


20.12.2013 Työtuomioistuin: Työnantajaa mm. mielipidekirjoituksissa arvostellut työntekijä voitiin irtisanoa

TT:2013-191 Sananvapaus Lojaliteettivelvollisuus Työsopimuksen irtisanominen

Lue lisää


20.12.2013 KKO:lta kaksi ratkaisua näytön arvioinista seksuaalirikosasioissa

Toisessa syyte hylättiin, toisessa langettava tuomio.

Lue lisää


20.12.2013 Ennakkopäätös yhdyskuntapalvelun muuntamisesta vankeudeksi

KKO:2013:95 Rangaistuksen määrääminen - Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi -Vapaudenmenetysajan vähentäminen Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

Lue lisää


20.12.2013 KKO korjasi alempien oikeuksien vääärän käsityksen liikennesäännöistä

KKO:2013:94 Liikennerikos - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Kuolemantuottamus

Lue lisää


19.12.2013 Tuomioistuinmaksut nousevat

Valtioneuvosto antoi 19.12.2013 seuraavat asetukset:

Lue lisää


19.12.2013 Hovioikeus ei hyväksynyt yleisen edunvalvonnan yksityistämistä

RHO:2013:5 Edunvalvojan vapauttaminen ja uuden edunvalvojan määrääminen

Lue lisää


18.12.2013 KKO:lta kaksi veropetosrikoksen yms. rangaistuksen mittaamista koskevaa ennakkopäätöstä

KKO:2013:93 Veropetos - Törkeä veropetos Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos Työeläkevakuutusmaksupetos - Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


18.12.2013 KKO:lta tarkentava tulkinta lis pendens ja ne bis in idem -tilanteesta.

KKO:2013:92 Veropetos - Törkeä veropetos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Ne bis in idem

Lue lisää


17.12.2013 Syyttäjän tulee noudattaa käräjäoikeuden määräystä todisteiden erottelemiseksi muusta aineistosta. Määräyksestä ei voi kannella hovioikeuteen.

KKO:2013:91 Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu Oikeudenkäyntimenettely - Prosessinjohto Todistelu

Lue lisää


17.12.2013 Selvitys ei osoittanut Canonball MC:n olevan järjestäytynyt vakavien rikosten tekemistä varten.

KKO:2013:90 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet

Lue lisää


17.12.2013 Ennakkopäätös tieoikeudesta saarikiinteistöille

KKO:2013:89 Yksityistie - Tieoikeus

Lue lisää


17.12.2013 Näkövammaisella oli oikeus vammaispalvelulain mukaisiin etuihin

KHO:2013:197 Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Silmänpohjan ikärappeuma - Toisen silmän sokeus - Ikääntymiseen liittyvä sairaus

Lue lisää


16.12.2013 Lapsen selvittämättömissä olosuhteissa saama vamma johti huostaanottoon

KHO:2013:196 Lastensuojeluasia - Huostaanoton edellytykset - Vamman syyn selvittäminen - Lapsen huolenpidosta vastanneiden henkilöiden velvollisuus selvittää olosuhteet - Rikosasia - Esitutkinnan vaikutus

Lue lisää


16.12.2013 Etunimien alkukirjaimet eivät kelvanneet uudeksi etunimeksi

Vaasan HaO: Etunimen muuttaminen - Kotimaisen nimikäytännön vastaisuus - Pätevä syy

Lue lisää


16.12.2013 Pankki oli näyttänyt, että sillä oli ollut peruste marginaalin korotukselleen

HelHO:2013:11 Velkakirjaan liittyvän yleisen sopimusehdon tulkinta

Lue lisää12.12.2013 Tuomarilla oli oikeus saada valituskelpoinen päätös palkkausta koskevaan hakemukseensa. Käräjäoikeusuudistus ei johtanut yhdenvertaisuuden loukkaamiseen.

KHO:2013:193 Valtion virkamies - Tuomari - Käräjätuomari - Palkkaus - Tuomioistuin - Käräjäoikeuksien rakenneuudistus - Yhdenvertaisuusperiaate - Oikaisuvaatimus - Oikeusministeriö - Toimivalta - Päätös - Valituskelpoisuus

Lue lisää


12.12.2013 Tuomarinimityksiä 13.12.2013: Wagner-Prenner presidentiksi Rovaniemelle

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


12.12.2013 Sini Saarelan julkisrauhan rikkominen ei päässyt KKO:een

Sini Saarelalle ei valituslupaa Olkiluodon voimalassa tapahtuneen julkisrauhan rikkomisen osalta

Lue lisää10.12.2013 Syyte lapsikaappauksesta hylättiin

HelHO 2013:9: Lapsikaappaus - huostaanotto - tosiasiallinen huoltosuhde

Lue lisää


9.12.2013 KHO:n vuosikirjaratkaisu tilaajavastuulain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta

KHO:2013:191 Työsuojelu - Tilaajavastuulaki - Tilaajan selvitysvelvollisuus - Ulkomainen yritys - Laiminlyöntimaksu - E 101/A1 -todistus - Ennakkoperintärekisterimerkintä - Todistus verojen maksamisesta - Työvoiman vaihtuvuus - Tilaajavastuulain tarkoitus

Lue lisää


9.12.2013 Vanhat rikokset eivät estäneet taksiluvan saamista

KHO:2013:190 Taksinkuljettajan ajolupa - Sopivuus taksinkuljettajaksi - Rikokset - Vankeusrangaistus - Viiden vuoden tarkastelujakso - Elämäntapa ja henkilökohtaiset ominaisuudet

Lue lisää


5.12.2013 KHO ei katso prosessiosoitteella olevan hallinnossa samaa merkitystä kuin siviili- ja rikosprosessissa

KHO: Ylimääräinen muutoksenhaku - Menetetyn määräajan palauttaminen - Ympäristölupa - Erittäin painava syy - Asiamies - Yhteystiedot

Lue lisää


4.12.2013 Tilntarkastajaa vaativan vähemmistöosakkaan ei tarvitse ehdottaa tiettyä henkilöä tilintarkastajaksi

Hämeenlinnan HaO: Tilintarkastajan määrääminen Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen pöytäkirja

Lue lisää


4.12.2013 Hovioikeus arvioi yhtiön vastuuhenkilöiden rikosoikeudellista vastuuta ympäristön turmelemisesta

THO:2013:7 Ympäristön turmeleminen - Eri vastuuhenkilöiden asema - Rangaistuksen mittaaminen Oikeushenkilön rangaistusvastuu - Yhteisösakko

Lue lisää


28.11.2013 KHO:n ratkaisu tilapäisen oleskeluluvan edellytyksistä kun käännyttäminen ei ole mahdollista

KHO:2013:180 Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Maasta poistamisen estyminen - Ns. tekninen este - Esteen selvittäminen - Tilapäinen oleskelulupa - Irak

Lue lisää


27.11.2013 Lunastuskorvaus oli määrättävä ottamatta huomioon rakennusoikeuden korotusta

KKO:2013:87 Maantietoimitus Lunastuslaki - Lunastuskorvaus - Kohteenkorvaus

Lue lisää


27.11.2013 Lapsikaappauksesta vankeutta, sen yhteydessä ei tapahtunut erillistä vapaudenriisto-rikosta

KKO:2013:86 Lapsikaappaus Vapaudenriisto Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


25.11.2013 Hovioikeus arvioi ihmiskaupan ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän rajanvetoa

THO:2013:8 Ihmiskauppa - Pakkotyö Kiskonnantapainen työsyrjintä

Lue lisää


25.11.2013 Kohteen saapumista odotettaessa ryöstö oli edennyt jo yritysasteelle

KKO:2013:85 Rikoksen yritys Ryöstörikos - Törkeä ryöstö

Lue lisää


19.11.2013 Bussikuski voitiin irtisanoa kun puhalsi ennen koulukuljetusta 0,35 ‰

Työtuomioistuin TT:2013-166 Irtisanomissuojasopimus Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen purkaminen Vahingonkorvaus

Lue lisää


19.11.2013 Irtaimiston hoidosta tuli maksaa oman käytön arvonlisävero

Helsingin HaO: Arvonlisävero Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Kiinteistöön kohdistuva palvelu Irtaimiston puhtaanapito

Lue lisää


15.11.2013 KHO arvioi huostaanoton edellytyksiä kun lapsi oli ollut käytännössä isoäidin hoidossa

KHO: Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Yksityinen sijoitus - Huostaanoton edellytysten arviointi - Yksityisen sijoituksen päättämisperusteet

Lue lisää12.11.2013 Taas ennakkopäätös korvaustuomion oikeusvoimasta

KKO:2013:83 Vahingonkorvaus Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima

Lue lisää


12.11.2012 Hovioikeudelta väljä tulkinta rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta

Laillisuusperiaate, tunnusmerkistön tulkinta, julkisrauhan rikkominen, rakennuksen katto, tunkeutuminen

Lue lisää


12.11.2013 Oliko venäläinen ruletti tapon yritys?

KKO:2013:82 Tahallisuus Tapon yritys

Lue lisää


11.11.2013 Ennakkopäätös yhdistyksen kurinpitovaltaa koskevassa asiassa

KKO:2013:81 Yhdistys - Yhdistyksen päätöksen moittiminen

Lue lisää


9.11.2013 Ennakkopäätös ulkomaisen tuomion täytäntöönpanokelpoisuutta koskevassa asiassa

KKO:2013:80 Luganon sopimus Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa

Lue lisää


7.11.2013 Tuomarinimityksiä 8.11.2013. Antti Savela laamanniksi Kemi-Tornioon

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


31.10.2013 Aselupien menettäminen ei ollut rangaistus jota ei voida määrätä aiemman rangaistuksen johdosta. Ne bis in idem.

KHO:2013:172 Ampuma-ase - Ne bis in idem - Kaksoisrangaistavuus - Ihmisoikeussopimus - Rikosasia - Yleinen turvallisuus - Soveltuvuus - Hallussapitolupa - Luvan peruuttaminen - Törkeä rattijuopumus

Lue lisää


30.10.2013 Kilpailijalla ei puhevaltaa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöasiassa

KHO:2013:170 Kilpailuasia - Asianosaisasemaa koskeva vaatimus - Kilpailija - Markkinaoikeus - Välipäätös - Valituksen tutkiminen

Lue lisää


30.10.2013 Ennakkopäätös lisämaksuvelvollisuden laskutavasta velkajärjestelyssä

KKO:2013:79 Yksityishenkilön velkajärjestely - Lisäsuoritusten vahvistaminen

Lue lisää


24.10.2013 Valituksen johdosta kumottu veronkorotus esti veropetossyytteen. Ne bis in idem

KKO:2013:78 Veropetos - Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Lis pendens

Lue lisää


24.10.2013 KKO:lta ennakopäätös näytön arvioinista ja tuomitsemiskynnyksestä

KKO:2013:77 Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Vammantuottamus - Törkeä vammantuottamus

Lue lisää


21.10.2013 Komission takaisinperintäpäätöstä sovellettiin ensisijaisena, yhtiön saneerausmenettely ei vähentänyt tuen palauttamisvelvollisuutta

Kuopion HAO: Valtiontuki Takaisinperintä Välitön ja tehokas täytäntöönpano Unionin oikeuden etusija Saneerausmenettely Tuen määrä

Lue lisää


17.10.2013 KKO: Oliko velallisen maksuvelvollisuus kokonaan poistettu?

KKO:2013:76 Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelma - Maksuohjelman kesto

Lue lisää


14.10.2013 Uusi osakeyhtiölaki herätti tehottoman lunastuslausekkeen henkiin

KKO:2013:75 Osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen - Lunastuslauseke

Lue lisää


14.10.2013 As Oy:n hallituksen toimikausi päättyi seuraavaan pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen, vaikka kokouksia jäi välistä

KKO:2013:74 Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Hallitus - Toimikausi - Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Lue lisää13.10.2013 Vakuutusoikeus: yliopistoon työsuhteessa olevan tutkijan saama apuraha edellytti erillistä MYEL-eläkevakutusta

VakO 2387:2011 Eläkevakuutus - Apurahansaaja - Vakuuttamisvelvollisuus

Lue lisää


11.10.2013 Tuomarinimityksiä 11.10.2013

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


10.10.2013 Oikeudenkäynnin viivästymishyvityksestä valittava ei tarvitse jatkokäsittelylupaa

HelHO:2013:7 Kysymys jatkokäsittelyluvan soveltamisalasta ja viivästyshyvityksen tuomitsemisen perusteista.

Lue lisää


10.10.2013 Hallinto-oikeus arvioi sananvapautta ravintolamarkkinoinnissa

Turun HAO: Anniskeluasia - Mainonta - Happy hour - Tarjoushintailmoittelu - Alennettu hinta -Kiertoilmaisu - Internet-mainonta - Huomautus

Lue lisää


10.10.2013 Poliisi voi valittaa ajo-oikeusasiassa KHO:een. Hallintolainkäytössä ei tutkita lainvoimaisia rikosasioita.

KHO:2013:161 Viranomaisen valitusoikeus - Poliisilaitos - Ajo-oikeus - Ajokielto - Rikesakko - Syyllisyys

Lue lisää3.10.2013 Myyjä ei ollut toiminut kunnian vastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

VaaHO 2013:3 Kiinteistön kauppa Hinnanalennus Virheilmoitus Kunnianvastainen ja arvoton menettely

Lue lisää


1.10.2013 Uutta, määrällisesti suurempaa korvauskannetta ei voitu tutkia. Asiamieheen kohdistunut vaatimus oli vanhentunut.

KKO:2013:72 Liikennevakuutus Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima Toimeksianto - Asiamiehen korvausvelvollisuus Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen

Lue lisää


29.9.2013 Viranomainen ei saanut peruuttaa kumottuun lakiin perustuvaa etuuspäätöstään.

Kuopion HAO: Hallintopäätöksen pysyvyys Luottamuksensuoja Hallintopäätöksen korjaaminen Itseoikaisu asianosaisen vahingoksi Asiavirhe Valituskelpoisuus Takaisinperintä Mitättömyys

Lue lisää


29.9.2013 Yhdistyksen jäsenen erottamista koskeva päätös kumottiin

HelHO:2013:28 Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen - yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukainen syrjintä

Lue lisää


27.9.2013 THO tuomitsi ympäristön turmelemisesta

THO:2013:7 Ympäristön turmeleminen - Eri vastuuhenkilöiden asema - Rangaistuksen mittaaminen Oikeushenkilön rangaistusvastuu - Yhteisösakko

Lue lisää


26.9.2013 Tuomarinimityksiä 27.9.2013

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


26.9.2013 RHO: Raiskaus vai pakottaminen sukupuoliyhteyteen?

RHO:2013:4 Seksuaalirikos - Raiskaus - Pakottaminen sukupuoliyhteyteen Rangaistuksen määrääminen

Lue lisää


26.9.2013 Eri kuolinpesiltä ostetut kolme määräosaa yhdestä kiinteistöstä katsottiin yhdeksi kaupaksi ja kunnalla oli etuosto-oikeus

KHO:2013:151 Etuosto - Kiinteistön määräosan luovutus - Sama kauppa - Vähimmäispinta-alavaatimus

Lue lisää


26.9.2013 Pääomaa koskeva yksipuolinen tuomio ei esteenä korkoa koskevalle uudelle kanteelle

VaaHO:2013:2 Oikeudenkäyntimenettely Oikeusvoima Velkasuhteeseen perustuva saatava Korko

Lue lisää


25.9.2013 Vaasan HO täsmentää avopuolison oikeutta olla todistamatta rikosasiassa

VaaHO:2013:1 Todistelu, avopuolison oikeus kieltäytyä todistamasta. Hätäkeskustallennetta koskeva hyödyntämiskielto

Lue lisää


24.9.2013 Korvausvelvollisuus ei saanut ylittää vahingon määrää

KKO:2013:71 Oikeudenkäyntimenettely - Myöntäminen Vahingonkorvaus - Korvauksen määrääminen Velallisen rikos - Törkeä velallisen epärehellisyys

Lue lisää


23.9.2013 KKO:lta kaksi sananvapautta koskevaa ennakkopäätöstä

Kumpikin koskee 7 päivää -lehden julkaisiamia kirjoituksia

Lue lisää


23.9.2013 Ennakkopäätös viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan.

KHO:2013:147 Kunnallinen viranhaltija - Organisaatiouudistus - Virkajärjestelyt - Siirtäminen toiseen virkasuhteeseen - Julkinen hakumenettely - Tasapuolisen kohtelun periaate

Lue lisää


23.9.2013 Henkilollä ei ollut ilman erityistä syytä saada kuudennen polven esivanhemman käyttämää sukunimeä

KHO: Sukunimen muuttaminen - Esivanhemmat - Takeneva polvi - Erityinen syy

Lue lisää


20.9.2013 KHO: Päätöksen selvittäminen ulkomaalaiselle päämiehelle oli tarpeellinen toimenpide, josta maksetaan oikeusapupalkkio

Hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantoon varattua yhden tunnin palkkiovaatimusta ei voitu hylätä sillä perusteella, että se oli lakiin perustumaton.

Lue lisää


19.9.2013 Todistajaa ei ollut soveliasta kuulla puhelimitse. Hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa

KKO:2013:68 Todistelu - Puhelinkuulustelu Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Painava syy

Lue lisää


17.9.2013 KKO:n presidentti Koskelon puhe Rovaniemen hovioikeuden seminaarissa

Koskelo esitti lukuisia lainsäädäntöuudistuksia tuomioistuinten työn helpottamiseksi

Lue lisää


17.9.2013 Konkurssisaatavan riitauttamisen määräaika palautetiin

HelHO:2013:5 Menetetyn määräajan palauttaminen Jakoluetteloehdotus Saatavan riitauttaminen

Lue lisää17.9.2013 KHO:n päätös kyriliisn kirjaimin kirjoitettavan tavaramerkin sekoitettavuudsta

KHO:2013:145 Tavaramerkki - Sekoitettavuus - Merkkiyhteys - Translitteraatio - Kyrilliset kirjaimet - Kansainvälinen tavaramerkki - Hyväksyminen Suomea koskevaksi

Lue lisää


16.9.2013 Eläkesäätiö oli rikkonut tiedonantovelvollisuuttaan

KKO:2013:67 Eläke - Eläkesäätiö - Tiedonantovelvollisuus

Lue lisää


12.9.2013 Hovioikeus oli voinut jättää jatkokäsittelyluvan myöntämättä

KKO:2013:66 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Tarkistusperuste

Lue lisää


12.9.2013 Rangaistavaksi säädetty "hankkiminen" ei edellyttänyt haltuun saamista

KKO:2013:65 Väärennysrikos - Väärennysaineiston hallussapito

Lue lisää


9.9.2013 KHO kritisoi kehitysvammalakia ja katsoi äidin oikeutta tavata kehitysvammaista poikaansa rajoitetun laittomasti

KHO:2013:142 Yhteydenpidon rajoittaminen - Neuvottelumuistio - Valituskelpoisuus - Tehokas oikeussuojakeino - Kehitysvammaisten erityishuolto

Lue lisää


2.9.2013 Markkinaoikeus julkaisi asiamiehille ohjeet IPR-asioiden käsittelystä

Ohjeiden tarkoituksena on selventää asiamiehille oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa. Samalla asiamiesten huomiota halutaan kiinnittää markkinaoikeuden noudattamaan prosessuaaliseen käytäntöön.

Lue lisää


27.8.2013 Optikkoliikeketjun toimipaikat olivat niissä työskentelevän silmälääkärin toissijaisia työpaikkoja.

KHO:2013:137 Verovapaat matkustamiskustannusten korvaukset - Työnantajan vakituinen toimipaikka - Toissijainen työpaikka - Silmälääkäri - Optikkoliikeketju

Lue lisää


26.8.2013 Ennakkopäätös yhdyskuntapalvelun vankeudeksi muuntamisesta

KKO:2013:64 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa Rangaistuksen määrääminen - Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi

Lue lisää


23.8.2013 Turun hovioikeuden ratkaisu toista hyväksikäyttämällä tehdystä petoksesta

THO:2013:2 Törkeä petos Rikokseen osallisuus - Välillinen tekijä Tahallisuus - Syyntakeisuus - Erehdys - Tunnusmerkistöerehdys

Lue lisää


22.8.2013 Syyte ajoneuvorikkomuksesta ja oikeudettomasta kuljettamiseasta hylättiin

THO:2013:6 Nuori henkilö Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta Ajoneuvorikkomus Rikosoikeudellinen vastuu

Lue lisää


20.8.2013 Factoring-toimintaa ei koske rahoituspalveluiden arvonlisäverovapaus

KHO:2013:129 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Rahoituspalvelu - Saamisten periminen - Factoring - Veron peruste

Lue lisää19.8.2013 Ennakkopäätös takautumisoikeuden vanhentumisesta

KKO:2013:63 Liikennevakuutus - Takautumisoikeus - Saamisen vanhentuminen

Lue lisää

11.7.2013 Voitiinko, ja miltä vuodelta, verottaa osakkaan pojan yhtiöstä ottamia kassavaroja peiteltynä osinkona

Turun HAO Henkilökohtaisen tulon verotus - Peitelty osinko - Verovuosi - Käteisvarojen nostaminen yhtiöstä - Osakaslaina - Velkakirjan ehtojen noudattaminen - Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi

Lue lisää


8.7.2013 Valtio korvausvastuuseen EU-oikeuden rikkomisesta

KKO:2013:58 Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus

Lue lisää


5.7.2013 KKO muutti veropetossyytteen tutkintaan liittyvää tulkintalinjaansa

Ne bis in idem kieltää myös rinnakkaiset vero- ja verorikosprosessit

Lue lisää


4.7.2013 Asunnon vuokratontin ostaminen ei ollut verovapaa ensiasunnon hankintana

KHO:2013:124 Varainsiirtovero - Ensiasunnon verovapaus - Asunnon aikaisempi omistus - Maanvuokrasopimus - Tontin lunastaminen

Lue lisää


4.7.2013 Korkeimmalta oikeudelta ennakkopäätös rikoksen törkeyden kokonaisarvioinnista

KKO:2013:57 Varkausrikos - Varkaus - Törkeä varkaus

Lue lisää


3.7.2013 KKO:n ennakkopäätös työturvallisuusrikosvastuun kohdentumisesta

KKO:2013:56 Työrikos - Työturvallisuusrikos Oikeushenkilön rangaistusvastuu - Yhteisösakko

Lue lisää


1.7.2013 KKO pysyy olosuhdetahallisuuden osalta entisellä linjallaan

KKO:2013:55 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen Tahallisuus - Olosuhdetahallisuus Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Lue lisää


28.6.2013 Aiempi lainvoimainen tuomio ei esteenä uudelle kanteelle, joka perustui eri vammaan saman onnetomuuden seurauksena

KKO:2013:54 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen riita-asiassa Liikennevakuutus - Vakuutuksesta korvattava vahinko Oikeusvoima

Lue lisää


28.6.2013 Maistraatin lupa kiinteistön myymisestä on täytäntöönpanokelpoinen vasta lainvoimaisena ellei muuta määrätä

Kuopion HaO: Oikeusturva Päätöksen sisältö Päätöksen perusteleminen Hallintovalitus Täytäntöönpano Holhoustoimi Lupa kiinteistön myymiseen Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


28.6.2013 Maahanmuuttovirasto hävisi kiistan siitä, ovatko sen omat päätökset ja asiakirjat salaisia

"Ulkomaalaisrekisterilain 11 § ei siten vastoin Maahanmuuttoviraston käsitystä edellytä tietojen ja asiakirjojen salaamista kaikissa tilanteissa."

Lue lisää


27.6.2013 Tuomarinimityksiä 28.6.2013: valtionsyyttäjä Mika Illman tuomariksi Länsi-Uudemnaan käräjäoikeuteen

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


27.6.2013 Korkein oikeus tuomitsi sakot arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta

KKO:2013:53 Arvopaperimarkkinarikos - Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen tuomitsemisen estävä vanhentuminen

Lue lisää


26.6.2013 Perusteetta kinniotetulla oli oikeus saada korvaus alle 24 tunnin vapaudenmenetyksestä

KKO:2013:52 Vahingonkorvaus Syyttömästi pidätetyn korvaus Euroopan ihmisoikeussopimus

Lue lisää


26.6.2013 Asuntokauppalain vastainen menettely ei johtanut siihen, että kauppa ei olisi sitonut ostajaa

KKO:2013:51 Asuntokauppa - Rakentamisvaiheen vakuus - Kauppasopimuksen sitovuus

Lue lisää


26.6.2013 Laittoman uhkauksen on tultava uhatun henkilön tietoon

KKO:2013:50 Laiton uhkaus Syyteoikeus Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Sananvapaus

Lue lisää


24.6.2013 Kuinka uskottavana tekijän on pidettävä rattijuopumuksen tunnusmerkistön täyttymistä.

KouHO 2013:3 Ajoneuvon kuljettaminen huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja ns. nollatoleranssi.

Lue lisää


20.6.2013 Anniskelulupaviranomainen ei voinut puuttua ravintolan musiikkimeluun

KHO:2013:111 Majoitus- ja ravitsemisliike - Anniskelulupa - Toimivalta - Terveydensuojeluviranomainen - Musiikkimelu

Lue lisää


19.6.2013 Eri tavoin pahoinpitelyyn osallistuneet olivat aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti yhteisvastuussa

KKO:2013:49 Vahingonkorvaus - Korvausvastuun jakautuminen - Vahingon aiheuttajan vastuu

Lue lisää


19.6.2013 KKO:lta erimielinen ratkaisu johtajasopimuksen irtisanomisesta

KKO:2013:48 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen

Lue lisää


17.6.2013 Mikä kellonaika pysäköintikiekkoon kun pysäköintirajoitus alkaa puolituntia pysäköinnin jälkeen?

Turun HaO: Pysäköintivirhemaksu - Pysäköintikiekko - Saapumisajan merkitseminen - Aikarajoitus

Lue lisää


16.6.2013 Ei ehdollista ensikertalaiselle rattijuopolle, 4,0 promillea

RHO 2013:3 Törkeä rattijuopumus Rangaistuksen määrääminen

Lue lisää


13.6.2013 Tuomarinimityksiä 14.6.2013. Kiviniemi siirtyy laamanniksi Rovaniemelle

Markkinaoikeuden uudet tuomarinvirat täytettävänä, mm. asianajaja Petri Rinkinen markkinaoikeustuomariksi

Lue lisää


12.6.2013 Myyjän avio-oikeuden nojalla saaman kiinteistöosuuden omistusaika ja hankintameno oli laskettava puolison saannosta lukien.

KHO:2013:106 Henkilökohtaisen tulon verotus - Omaisuuden luovutusvoitto - Saantoajankohta - Hankintameno - Ositus - Avio-oikeus

Lue lisää


12.6.2013 Urakoitsija oli laiminlyönyt ottaa selkoa As.Oy:n taloussuunnitelmasta johtuvista velvoittautumisoikeuden rajoituksista

KKO:2013:47 Asuntokauppa - Asuntokauppalain soveltaminen Asunto-osakeyhtiö - Grynderi

Lue lisää


12.6.2013 Lentomatkustajalla oli oikeus korvauksen lennon peruuntumisen johdosta

KKO:2013:46 Lentomatkustajan oikeudet Euroopan unionin oikeus Eurooppaoikeus

Lue lisää


7.6.2013 Voidaanko miehille maksaa pienempi tapaturmakorvaus kuin naisille, koska heidän odotetaan kuolevan naisia varhemmin?

KHO:2013:105 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu - Työtapaturman johdosta suoritettava korvaus - Elinajanodote

Lue lisää


7.6.2013 Turkulainen puolustaja sai palkkion neuvottelusta Porissa aiheutuneesta matka-ajasta

KKO:2013:45 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Jutun palauttaminen Puolustaja

Lue lisää


7.6.2013 Työtömällä ei ollut velvollisuutta suostua tietojensa luovuttamiseen saadakseen täysimääräisen toimeentulotuen

KHO:2013:103 Toimeentulotuki - Perusosan alentaminen - Asiakkuus työvoiman palvelukeskuksessa - Tietojen vaihtoa koskevasta sitoumuksesta kieltäytyminen

Lue lisää


7.6.2013 Syyte eläinsuojelurikoksesta hylättiin

HelHO:2013:3 Eläinsuojelurikos - eläinsuojelurikkomus - rangaistavuus

Lue lisää


6.6.2013 Helsingin HaO ei pitänyt riippumattoman psykiatrin kuulemista mielenterveysasiassa tarpeellisena, mutta arvioi asiassa käytetyn lääkärin esteettömyyttä

Helsingin HAO: Mielenterveysasia Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito Hoidon jatkaminen Hoitavaan sairaalaan nähden ulkopuolisen psykiatrisen arvion tarpeellisuus Arvion riippumattomuus

Lue lisää


6.6.2013 Hakemuisasian kuluvaatimuksesta tehty valitus edellyttää jatkokäsittelylupaa

KKO:2013:44 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Hakemusasia

Lue lisää


6.6.2013 Liiketoimintakieltovaatimus pitää antaa tiedoksi ennen viiden vuoden määräajan päättymistä

KKO:2013:43 Kirjanpitorikos Syyteoikeus - Syyteoikeuden vanhentuminen Liiketoimintakielto

Lue lisää


30.5.2013 Jälleen ennakkopäätös jatkokäsittelyluvan myöntämisedellytyksistä.

KKO:2013:42 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste Rangaistuksen määrääminen - Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi - Valvontarangaistus

Lue lisää23.5.2013 Maaoikeuden lainvoimaa vailla ollut päätös rasitteesta ei ollut turvattavissa uhkasakoin yms. keinoin.

KKO:2013:41 Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite Tuomion oikeusvaikutus - Täytäntöönpanokelpoisuus

Lue lisää


23.5.2013 Passiivisuus tiedoksiannon suhteen ei ollut haasteen pakoilua.

KKO:2013:40 Syyteoikeus - Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkaminen

Lue lisää


22.5.2013 Käräjäoikeuden näytön arviointi oli perusteltu puutteellisesti ja sen oikeellisuutta oli valituksessa horjutettu. KKO myönsi jatkokäsittelyluvan.

KKO:2013:39 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Tarkistusperuste Pahoinpitely Todistelu - Uusi todiste hovioikeudessa

Lue lisää


22.5.2013 Verohallinnolla ja vakuutusyhtiöllä oli oikeus jako-osuuteen myös saataviensa viivästysseuraamusten osalta

KKO:2013:38 Konkurssi - Jako-osuus - Velkojainkokouksen päätöksen moite Korko - Viivästyskorko Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää


21.5.2013 Ulosottoasian pitkä vireilläoloaika ei estänyt takaisinsaantikannetta

KKO:2013:37 Ulosottokaari - Takaisinsaanti ulosotossa - Määräaika

Lue lisää18.5.2013 Suomalaisen ja saksalaisen vakuutusyhtiön välinen takautumisoikeutta koskeva asia voitiin käsitellä Suomessa

THO:2013:5 Tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta Bryssel I -asetus Takautumisoikeutta koskeva asia - Vakuutusyhtiö

Lue lisää


17.5.2013 KKO:n ratkaisu jatkokäsittelyluvan tarpeesta

KKO:2013:35 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Rikosasia

Lue lisää


17.5.2013 Kannetta voitiin muuttaa supistavalla tavalla KKO:ssa. Osituksen osapuolilla ei ole oikeutta tehdä oikeudelle esitystä omaisuuden myymiseksi.

KKO:2013:34 Avioliittto - Omaisuuden ositus - Osituksen moite - Osituksen sovittelu - Kiinteistön myyntilupa Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku - Kanteen muuttaminen

Lue lisää


17.5.2013 Tavaran lähettäjä ei voinut kohdistaa korvausvaatimustaan suoraan alirahdinkuljettajaan

KKO:2013:33 Kuljetussopimus - Tiekuljetus Vahingonkorvaus - Vahingon aiheuttajan vastuu

Lue lisää


16.5.2013 Tuomarinimityksiä 17.5.2013, Jukka Heikkilä laamanniksi Helsigin hovioikeuteen

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


16.5.2013 Virheellisesti menetellyttä pesänselvittäjää ja -jakajaa ei vapautettu tehtävästään

KKO:2013:32 Perintökaari - Pesänselvitys - Pesänselvittäjä - Pesänjakaja - Testamentti

Lue lisää


16.5.2013 15-vuotiaana törkeää rikokseen syyllistynyttä ei tuomittu ehdottomaan vankeuteen

KKO:2013:31 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Ehdollinen vankeus - Oheisrangaistus Seksuaalirikos - Raiskaus Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Nuori rikoksentekijä

Lue lisää


16.5.2013 Virkamiehellä ei ollut perusteettomasta ketjutuksesta huolimatta oikeutta palkkaa vastaavaa korvaukseen.

KHO:2013:92 Valtion virkamies - Palkkaa vastaava korvaus - Nimittäminen määräajaksi - Vakituinen palvelussuhde määräaikaisen nimityksen aikana - Virkasuhteen päättyminen virastoon - Paluu toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen määräaikaisen nimityksen jälkeen

Lue lisää


16.5.2013 KHO totesi Kreikan kanssa tehdyt vakuusjärjestelyasiakirjat pääosin julkisiksi

KHO:2013:90: Asiakirjajulkisuus - Julkisuusperiaate - Liikesalaisuus - Osajulkisuus - Kreikan vakuussopimus

Lue lisää


13.5.2013 KHO velvoitti HUS:n maksamaan harvinaisen syövän hoitokustannukset Ruotsissa

Harvinaista syöpää sairastanut vaati 129.000 euron kustannusten korvaamista hakeuduttuaan itse hoitoon Ruotsiin HUS:n kieltäydyttyä maksusitoumuksesta.

Lue lisää


13.5.2013 Vastuunrajotusta koskeva sopimus ei estänyt vetoamasta kiinteistön uuteen virheeseen

THO:2013:3 Antopäivä: 5.3.2013 Diaarinumero: S 12/1497 Ratkaisunumero: 515 Kiinteistön kauppa Virhevastuu Vastuunrajoitus

Lue lisää


13.5.2013 Käräjäoikeuden puutteelliset perustelut edellyttivät jatkokäsittelyluvan myöntämistä

KKO:2013:30 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Tarkistusperuste Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Kärsimys

Lue lisää


6.5.2013 Paikallista sopimusta etujen leikkaamisesta voitiin soveltaa järjestäytymättömään työntekijään

Lausuntoasia Työtuomioistuin TT:2013-63: Järjestäytymätön työntekijä Paikallinen sopiminen Tasapuolinen kohtelu

Lue lisää


5.5.2013 Lahja yhtiölle ei ollut verotettavissa sen osakkailta

Oulun HaO: Lahjaverotus - Lahjansaaja - Osakeyhtiö - Alihintainen luovutus - Luovutusvoitto

Lue lisää


5.5.2013 Asunto-osakeen omistajalla ei valitusoikeutta rakennusluvasta, jolla asuntojen järvimaisema peittyi

KHO:2013:85: Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen - Valitusoikeus - Maisema - Asunto-osakeyhtiön osakas

Lue lisää


28.4.2013 Kuopion HAO määräsi pakkohoitopotilaalle viran puolesta avustajan ja järjesti suullisen käsittelyn

Alistus Psykiatrisen sairaalahoidon jatkaminen Sairaalan ulkopuolinen lääkäri Kuopion HAO: Suullisen käsittelyn toimittaminen Avustajan määrääminen Todistajaksi kutsuminen

Lue lisää


28.4.2013 Keihäänheittäjä Aki Parviaisella oikeus tapaturmakorvaukseen

KKO:2013:29 Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Tapaturmavakuutus - Urheilijan tapaturmavakuutus

Lue lisää


22.4.2013 KKO:n ennakkopäätös yhdyskuntapalvelun muuntamisesta ja vapaudenmenetysajan huomioimisesta

KKO:2013:28 Rangaistuksen määrääminen -Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

Lue lisää


18.4.2013 Tuomarinimityksiä 19.4.2013

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää
12.4.2013 Edellytyksiä rangaistusasteikon alittamiselle ei ollut lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa

KKO:2013:26 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistusasteikon lieventäminen

Lue lisää


12.4.2013 Kunta velvoitettiin korvaamaan huostaanottoasiassa lapsen vanhempien oikeudenkäyntikulut

KHO: Lastensuojelu - Huostaanottohakemuksen hylkääminen - Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


10.4.2013 KKO täsmensi itsekriminointisuojan merkitystä ilman avustajaa pidetyn kuulustelun osalta

KKO:2013:25 Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto Oikeus avustajaan - Rikosasian vastaaja - Esitutkinta Itsekriminointisuoja

Lue lisää10.4.2013 Kaupanpurkua koskeva lainvoimainen tuomio esti samoilla perusteilla ajettavan hinnanalennuskanteen

KKO:2013:23 Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima

Lue lisää


10.4.2013 Maanmittaustoimituksessa tapahtunut virhe voitiin korjata asiavirheen korjaamisena

KKO:2013:22 Kiinteistönmuodostamislaki - Rajankäynti - Virheen korjaaminen

Lue lisää


9.4.2013 Vakuutusoikeuden mukaan ikäsyrjinnästä ei ole kyse jos kaikkia 68 vuotta täyttäneitä kohdellaan samalla tavalla.

Vakuutusoikeus: Työeläke - Vanhuuseläke - Eläkepalkka - Ansiotulon kohdistaminen - Eläkkeen määrän vääristyminen - Yhdenvertaisuus

Lue lisää5.4.2013 Syyte väärennyksestä hylättiin pakolaissopimuksen perusteella

KKO:2013:21 Väärennysrikos - Väärennys - Pakolaisen oikeusasema

Lue lisää


5.4.2013 Työntekijä syyllistyi yrityssalaisuuden rikkomisen yritykseen eikä yritysvakoiluun

KKO:2013:20 Yritysvakoilu - Yrityssalaisuuden rikkominen - Rikoksen yritys

Lue lisää


4.4.2013 Kunnan ostopalvelusopimusta koskeva riita kuului käräjäoikeuden troimivaltaan

KKO:2013:19 Tuomioistuimen toimivalta - Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia - Sopimus - Julkisyhteisön ostopalvelusopimus

Lue lisää


27.3.2013 Lakiosan voi vaatia vain osittain ilman verovelvollisuutta koko lakiosasta.

KHO:2013:52 Perintövero - Verovelvollisuus - Lakiosaa loukkaava testamentti - Ryhtyminen vain osaan lakiosasta - Veronkierto

Lue lisää


27.3.2013 Isoäidin perustamasta trustista saatu varallisuus verotettiin lahjana vasta kun varat tulivat trustista edunsaajan käyttöön

KHO:2013:51 Lahjavero - Verovelvollisuuden alkamisajankohta - Trusti - Trustista saadut varat

Lue lisää


26.3.2013 Myös Hämeenlinnan HaO poikkesi KHO:n täysistunnon linjalta pakkohoitoasiassa

Hämeenlinnan HaO: Mielenterveysasia Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito Hoidon jatkaminen Ulkopuolisen lääkärin lausunto

Lue lisää


22.3.2013 KHO: Ylioppilaskokelaita olisi tullut muistuttaa matkapuhelimen hallussapidon kiellosta

KHO 2013:48: Ylioppilaskirjoitukset - Matkapuhelimen hallussapito koetilaisuudessa - Menettelyn moitittavuus - Kiellosta muistuttamisen laiminlyönti

Lue lisää


22.3.2013 KHO korjasi liian pienenä suoritetun alv:n jälkiverotuksen laskutapaa

KHO 2013:47: Arvonlisävero - Verollinen myynti - Veron peruste - Vastike - Veron laskentatapa - Jälkiverotus

Lue lisää


21.3.2013 KKO pohtii kopiointikuluja korvattavina oikeudenkäyntikuluina

VL:2013-30 Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu

Lue lisää


21.3.2013 Ennakkoratkaisu alihintaisen omien osakkeiden lunastuksen verotuskohtelusta sukupolvenvaihdoksena

Kuopion HAO: Lahjaverotus Sukupolvenvaihdos Yhtiön omien osakkeiden lunastaminen Alihinta

Lue lisää


19.3.2013 KKO: Valvontarangaistus on yhdyskuntapalvelua tuntuvampi rangaistus

KKO:2013:18 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Yhdyskuntapalvelu - Valvontarangaistus

Lue lisää


19.3.2013 KHO kumosi poliittisen virkanimityksen tasa-arvolain vastaisena

Kunnallisasia - Virkavaali - Kehittämisjohtaja - Tasa-arvo - Syrjintä - Sukupuoli - Poliittinen toiminta

Lue lisää


16.3.2013 KKO:n vahvennetun jaoston enemmistö edellytti todennäköisyystahallisuutta rikoksen olosuhteista.

KKO:2013:17 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö - Tahallisuus - Olosuhdetahallisuus

Lue lisää


14.3.2013 Tuomarinimityksiä 15.3.2013

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


5.3.2013 Muotovirhe ilmoituksessa konkurssivalvonnasta ei johtanut jakoluettelon muuttamiseen.

KKO:2013:16 Konkurssi - Konkurssivalvonta - Jakoluettelon muuttaminen Euroopan unionin oikeus - Maksukyvyttömyysasetus

Lue lisää


5.3.2013 Syyte virkamiehen kunnianloukkauksesta ja väärästä ilmiannosta hylättiin

KKO:2013:15 Väärä ilmianto Kunnianloukkaus Sananvapaus Virkamies

Lue lisää


4.3.2013 Käräjäoikeuden ratkaisua ei voi muuttaa jos tarvittavaa jatkäsittelylupaa ei myönnetä.

KKO:2013:14 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa

Lue lisää


4.3.2013 Avoliitto toisella paikkakunnalla samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa oli pätevä syy irtisanoutumiselle työstä eikä siitä seurannut karensssia työttömyysetuihin.

Vakuutusoikeus: Työttömyysturva - Työstä eroaminen - Pätevä syy - Sukupuolinen suuntautuminen - Yhdenvertaisuus - Ihmisoikeussopimus

Lue lisää


26.2.2013 Avio-oikeutta soviteltiin, ei tasingonmaksuvelvollisuutta.

KKO:2013:13 Avioliitto - Omaisuuden ositus - Osituksen sovittelu

Lue lisää


18.2.2013 Potilasvahinkolautakunnan täysistuntoratkaisuista ei saanut kopiota

KHO:2013:28 Asiakirjajulkisuus - Potilasvahinkolautakunta - Täysistunnossa annettujen ratkaisusuositusten julkisuus - Viranomaisen valitusoikeus - Julkisuuslain soveltaminen - Terveydentilaa koskevat tiedot

Lue lisää


17.2.2013 Asiantuntijaselvityskulut fuusion toteuttamiseksi olivat yhtiön verotuksessa vähennyskelpoisia, vaikka ne ensisijassa palvelivat osakkaiden etua

KHO:2013:27 Elinkeinotulon verotus - Menon vähennyskelpoisuus - Asiantuntijakulut - Ostotarjous listatuista osakkeista - Osakevaihto - Yhtiöiden yhdistyminen

Lue lisää


15.2.2013 KKO: Eri työehtosopimusten piiriin kuuluneiden, samaa työtä tehneiden työntekijöiden palkkaerot eivät olleet syrjiviä

Korkein oikeus antoi kaksi ennakkopäätöstä eri työehtosopimusten aiheutamista palkkaeroista kunnallisalalla

Lue lisää


14.2.2013 Tuomarinimityksiä 15.2.2013

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


11.2.2013 Oikeusavun ratkaisupyynnön hylkääminen teki tuomarista esteellisen pääasiassa

HelHO:2012:20 Tuomarin esteellisyys - ennakkoasenne - oikeusavun ratkaisupyyntö

Lue lisää


9.2.2013 Vuoden 1999 Jaguar-henkilöauton maahantuontivero oli syrjivä.

Kouvolan HaO: Autovero Veroprosentti Syrjintäkielto

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje