Oikeudelliset uutiset, kotim. tuomioistuimet, arkisto 2012

13.2.2015 Riitaisassa kiinteistöasiassa olisi tullut osoittaa asia tutkittavaksi oikeudenkäynnissä.

KKO:2015:13 Yhteismetsä - Etuosto-oikeus Kiinteistön kauppa Maakaari - Kirjaamismenettely Lainhuudatus

Lue lisää


11.2.2015 KHO palautti avioliittoasian suullisen käsittelyn järjestämistä varten

KHO:2015:21 Väestötietoasia – Avioliiton esteiden tutkinta – Suullisen käsittelyn toimittamatta jättäminen – Suullisen käsittelyn tarve

Lue lisää


10.2.2014 Valituslupahakemusten määrä kasvoi KKO:ssa

Korkein oikeus julkisti tilastonsa vuodelta 2014

Lue lisää


7.2.2015 Rikokseen syyllistyneen pakolaisasema lakkautettiin ja hänet karkotettiin Afganistaniin

KHO:2015:18 Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Jatko-oleskelulupa – Karkottaminen – Maahantulokielto – Afganistan – Rikokset

Lue lisää


7.2.2014 Kansallisarkisto digitoi korkeimman oikeuden asiakirjoja

Tällä kertaa sähköiseen muotoon muuttuivat korkeimman oikeuden anomusdiaarit, päätös- ja tuomiotaltiot vuosilta 1918 - 1979.

Lue lisää


6.2.2015 KKO korotti rangaistusta ja passitti jo kertaalleen vankilasta vapautuneen jatkamaan korotetun rangaistuksen suorittamista

KKO:2015:12 Tappo - Tapon yritys Kotirauhan rikkominen - Törkeä kotirauhan rikkominen Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Yhteisen rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


6.2.2015 Tuomarinimityksiä 6.2.2015

Tasavallan presidentti päätti 6.2.2015 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


4.2.2015 Magneetti oli liikenteessä kielletty paljastinlaite

HelHO:2015:1 Paljastinlaiterikkomus

Lue lisää4.2.2015 Perheenjäsenet tuomittiin avunannosta velallisen rikokseen, kun sallivat varojen siirron tileilleen

KKO:2015:10 Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys - Törkeä velallisen epärehellisyys Rikokseen osallisuus - Avunanto Tahallisuus

Lue lisää


2.2.2015 Eläkkeelle siirtyneellä virkamiehellä oikeus laittoman ketjutuksen johdosta maksettavaan korvaukseen

Turun HAO: Määräaikaisten virkasuhteiden ketjutus – Eläkkeelle jääminen – Oikeus korvaukseen – Korvauksen määrä

Lue lisää


2.2.2015 KKO:n ennakkopäätös vapaudenmenetysajan vähentämisestä muunnettaessa yhdyskuntapalvelu takaisin vankeudeksi

KKO:2015:9 Rangaistuksen määrääminen - Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi - Vapaudenmenetysajan vähentäminen Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

Lue lisää


29.1.2015 Kuluttajan tekemän osamaksukaupan tilitys voitiin toimittaa tuomioistuimessa

HelHO:2014:13 Osamaksukauppa Tuomioistuimen toimivalta Yleinen tuomioistuin vai virka-apu

Lue lisää


28.1.2015 Virkistysalueeksi kaavoitettua vesijättöä ei saanut lunastaa asuinkiinteistöön

KKO:2015:8 Kiinteistönmuodostamislaki - Vesijättö - Lunastamisen edellytykset

Lue lisää


26.1.2015 Selvitys Helsingin käräjäoikeuden säilöönottoasioista

167 tapauksesta vain kahdessa oli päädytty vapauttamaan ulkomaalaislain nojalla säilöön otettu henkilö.

Lue lisää


26.1.2015 KHO: Syytetyllä ei ollut oikeutta muiden telekuuntelutietoihin

KHO:2015:15 Asiakirjajulkisuus – Pakkokeino – Telekuuntelulla hankittu aineisto – Oikeudenkäyntiaineisto – Asianosainen – Salassapidettävä tieto

Lue lisää


24.1.2015 KHO: Maahanmuuttovirasto sai käyttää anonyymia asiantuntijalausuntoa

Sama lausunto ei kelvannut aikanaan rikosjutussa hovioikeudelle. KKO myöntänyt aiheesta valitusluvan.

Lue lisää21.1.2015 Määräaikalakia ei sovellettu lapsen kiireelliseen sijoittamiseen

Itä-Suomen HAO Lastensuojeluasia - Lapsen kiireellinen sijoitus - Määräaika - Määräaikalain soveltaminen - Laillisuusperiaate :

Lue lisää


20.1.2015 Ajan kuluminen johti ehdolliseen rangaistukseen raiskauksesta

RHO:2015:1 Seksuaalirikos Raiskaus Pakottaminen seksuaaliseen tekoon Rangaistuksen määrääminen Rangaistuksen mittaaminen Kohtuullistamisperuste

Lue lisää


19.1.2015 Valtio ei ollut korvausvastuussa kun työtapaturmakorvaus oli miehelle pienempi kuin se olisi ollut naiselle

KHO:2015:8 Jäsenvaltion korvausvastuu – Unionin oikeuden rikkomisesta aiheutunut vahinko – Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu – Työtapaturman johdosta suoritettava kertakaikkinen haittakorvaus

Lue lisää


19.1.2015 Itsekriminintisuoja ei estänyt rankaisemasta perättömästä lausumasta

KKO:2015:6 Perätön lausuma tuomioistuimessa Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Todistajan kieltäytymisoikeus Itsekriminointisuoja

Lue lisää


14.1.2015 Selvitysmiehiltä arvio tuomioistuinviraston perustamisesta

Oikeusministeriön asettamat selvitysmiehet ovat laatineet arviomuistion tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta perustamalla tuomioistuinvirasto.

Lue lisää


14.1.2015 Vanhaan kiinteistökauppaan sovellettava kumottua jakolakia maakaaren sijasta

KKO:2015:5 Kiinteistön kauppa - Kaupan kohde Määräala Jakolaki - Lohkominen Lainhuudatus

Lue lisää


13.1.2015 KHO:n presidentti Vihervuori arvostelee ylimpien oikeuksien yhdistämisselvitystä

"Selvitys muuttui ehdotuksiksi ilman selvitystä"

Lue lisää


12.1.2015 KHO purki VakO:n palkkaturvaa koskevan päätöksen ilmeisen vääränä lainsoveltamisena

KHO:2015:6 Purku – Vakuutusoikeuden päätös – Ilmeisesti väärä lain soveltaminen – Erehdys – Palkkaturva – Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen – Vahingonkorvaus – Hakemuksen määräaika

Lue lisää


12.1.2015 Tuomiota ei purettu kun väitettiin tuomiossa myyjänä olleen väärä henkilö

KKO:2015:4 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen riita-asiassa Kiinteistön kauppa - Kaupan purkaminen

Lue lisää


12.1.2015 Kaksi ennakkopäätöstä yrityssaneerauksesta

Kysymys mm. yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden arvon määrittämisestä ja yrityskiinnitykseen perustuvan vakuusvelan määrästä

Lue lisää8.1.2015 Tuomarinimityksiä 9.1.2015

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


2.1.2015 KHO: Kolmannen itse rakennetun omakotitalon luovutusvoitto oli verovapaata tuloa

KHO:2014:200 Tuloverotus – Luovutusvoiton verotus – Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus – Elinkeinotoiminta – Kolmannen itse rakennetun omakotitalon luovutus

Lue lisää


26.1.2014 Kunnallisvalitus tutkittava vain siinä vaaditussa laajuudessa

KHO:2014:12 Kunnallisvalitus - Valtiontuki - Valitusperuste - Omavelkainen takaus - Hallinto-oikeuden toimivalta - Unionin oikeus - Menettelyautonomia

Lue lisää


26.1.2014 Kaksi KHO:n päätöstä THL:n toimivallasta oikeuspsykiatristen potilaiden hoidossa

Jos jatkohoitopäätöstä ei ole tehty määräajassa sairaalassa, siitä voi päättää vain THL

Lue lisää


21.1.2014 Ennakkopäätös kaavoituksen aiheuttaman arvonnousun leikkaamisesta

KKO:2014:2 Lunastuslaki - Lunastuskorvaus - Arvonnousun leikkaaminen

Lue lisää


20.1.2014 KKO:een saapuneiden asioiden määrässä laskua vuonna 2013

Korkeimpaan oikeuteen saapui vuonna 2013 yhteensä 2553 asiaa, mikä oli noin 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää


17.1.2014 KHO: Amerikanperintöä ei pidä verottaa Suomessa

KHO:2014:9 Perintöverotus - Verotusoikeus - Jäämistöomaisuus Suomen ulkopuolella - Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välisen verosopimuksen soveltaminen

Lue lisää


16.1.2014 Tuomarinimityksiä 17.1.2014, Etelä-Savoon uusi laamanni

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


16.1.2014 KHO: Taksilupa velvoitti tarjoamaan kyytejä yleensä asemapaikalla

Yhtiön hakemukseen asemapaikkojen lisäämiseksi ei tarvinnut suostua.

Lue lisää


13.1.2014 Vuoden ensimmäiset KKO:n valitusluvat

KKO myöntänyt tänä vuonna kuusi valituslupaa

Lue lisää


12.1.2014 KHO:lta kolme vuosikirjaratkaisua lahjaverosta

Kaikissa kyse yhtiön osakkeiden luovutuksesta yhtiön toiminnassa mukana olevalle henkilölle.

Lue lisää


8.1.2014 Täyden korvauksen periaate ei edellyttänyt tavanomaisten kopiointi- ja postituskulujen korvaamista oikeudenkäyntikuluina

KKO:2014:1 Oikeudenkäyntikulut - Rikosasia - Valtion korvausvastuu - Täyden korvauksen periaate

Lue lisää


3.1.2014 KHO katsoi, ettei Suomen Kannabisyhdistystä voida jättää rekisteröimättä "hyvien tapojen vastaisena"

KHO 2014:1 Yhdistys - Rekisteröimispäätös - Yhdistyksen tarkoitus - Hyvien tapojen vastaisuus - Päihdepolitiikka - Kannabiksen dekriminalisointi - Perusoikeus - Ihmisoikeus - Yhdistymisvapaus - Sananvapaus - Tarkkarajaisuus - Painava yhteiskunnallinen tarve - Demokratian toimivuus - Perusoikeusmyönteinen laintulkinta - Euroopan ihmisoikeussopimus - Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö

Lue lisää


2.1.2014 KKO pyysi EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua

Kyse lapsen tapaamisoikeuden toteutumiseksi asetetun uhkasakon täytäntöönpanosta

Lue lisää


2.1.2014 KKO:lla uudet verkkosivut

Korkeimman oikeuden uudet verkkosivut otettu käyttöön.

Lue lisää


2.1.2014 Yksittäinen pesän osakas voi sopia perinnönjaosta osaltaan myös oikeudenkäynnissä

KKO:2013:102 Perintökaari - Perintö - Perinnönjaon moite Oikeudenkäyntimenettely - Myöntäminen

Lue lisää


2.1.2014 Jatkokäsittelylupa olisi pitänyt myöntää

KKO:2013:101 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Tarkistusperuste Rattijuopumus - Törkeä rattijuopumus Rangaistuksen määrääminen

Lue lisää


31.12.2013 Yleisradion uutisissa syyllistyttiin törkeään kunnianloukkaukseen ja yksityiselämää loukkaavaan tiedonlevittämiseen.

KKO:2013:100 Kunnianloukkaus - Törkeä kunnianloukkaus Yksityiselämän suoja - Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Sananvapaus

Lue lisää


7.2.2013 KKO:n ennakkopäätös maa-alueen arvon alentumiseen perustuvan korvausvaatimuksen vanhentumisesta

KKO:2013:9 Vahingonkorvaus Ympäristövahinko Saamisen vanhentuminen

Lue lisää


6.2.2013 Työkyvyssä ei ollut tapahtunut muutosta, ei oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen

Vakuutusoikeus: Työeläke - Työkyvyttömyyseläke - Eläketapahtuma

Lue lisää


6.2.2013 Sovintoa koskeva muutoksenhaku kohdistuu sovinnon vahvistamisen edellytyksiin, ei sovinnon sisältöön.

I-SHO:2013: 1 Asianosaisten sopimalla tavalla tuomiolla ratkaistu asia Muutoksenhaku

Lue lisää


5.2.2013 Ruotsissa pysyvästi oleskeleva ulkomaalainen ei kuulunut työmarkkina-alueella jo olevaan työvoimaan

KHO: Ulkomaalaisasia - Työntekijän oleskelulupa - Ruotsin myöntämä oleskelulupa - Käännyttäminen - Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa

Lue lisää


5.2.2013 KKO korjasi jälleen Vakuutusoikeuden syy-yhteysnäkemystä

KKO kumosi kaksi Vakuutusoikeuden ratkaisua ja velvoitti vakuutusyhtiön korvauksiin.

Lue lisää


31.1.2013 Kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimus ei ollut riittävän tarkkarajainen

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > WestStar Oy - hyvän perintätavan vastainen menettely - kiellon selkeys ja tarkkarajaisuus - tuomioistuimen sidonnaisuus kieltovaatimukseen

Lue lisää


31.1.2013 Tuomarinimityksiä 31.1.2013

Mika Huovila korkeimman oikeuden jäseneksi. Käräjätuomareita pääkaupunkiseudulle.

Lue lisää


31.1.2013 HelHO linjasi jatkäsittelyluvan tarvetta

Kyse mm. tilanteista, joissa syyttäjä ei olisi tarvinnut jatkokäsittelylupaa sekä uhkasakkoasiasta

Lue lisää


31.1.2013 Poliisiin kohdistettu syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä hylättiin, tuomittiin mm. raiskauksesta

KKO:2013:6 Virkarikos - Virka-aseman väärinkäyttäminen Poliisi - Poliisimiehen toimimisvelvollisuus - Kiinniottaminen henkilön suojaamiseksi - Poliisimiehen käyttäytyminen

Lue lisää


30.1.2013 Tarralapuin tapahtuva markkinointi kiellettiin

KKO:2013:5 Kuluttajansuoja - Markkinoinnin sääntely

Lue lisää


30.1.2013 Avustaja jäi ilman palkkiota kun oikeusapulasku oli toimitettu tuomioistuimelle pääasian ratkaisemisen jälkeen

KHO:2013:16 Oikeusapu - Avustajan palkkio - Oikeusapupäätöksen ja palkkiolaskun toimittaminen

Lue lisää


28.1.2013 Kyseessä oli omistusoikeutta koskeva riita, ei edellytyksiä kuulutuslainhuudolle.

KKO:2013:4 Lainhuudatus - Lainhuudatusmenettely - Kuulutuslainhuuto - Kuuleminen

Lue lisää


28.1.2013 Omaishoitajan hoitopalkkio ei ollut ulosmittauskiellossa

KKO:2013:3 Ulosottokaari - Ulosmittaus - Ulosmittauskielto

Lue lisää24.1.2013 Nuuskan maahantuonnissa syllistyi sekä salakuljetukseen että veropetokseen.

KKO:2013:2 Veropetos - Törkeä veropetos Salakuljetus

Lue lisää


22.1.2013 KHO vahvisti Markkinaoikeuden päätöksen: tarjousta ei tullut hylätä poikkeuksellisen alhaisena.

KHO:2013:10 Julkinen hankinta - Tarjouksen hylkääminen - Hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous

Lue lisää


22.1.2013 THO otti lasten kilpaiuintiharrastuksen huomioon elatusmenoina ja korotti elatusapua

THO:2012:3 Lapsen elatusapu Elatusmenot Elatusavun muuttaminen Harrastuskustannukset

Lue lisää


21.1.2013 Kuopion HaO jatkaa KHO:n vastaisella linjalla pakkohoitoasiassa

Kuopion HaO noudattaa EIT linjausta ja poikkesi KHO:n viimesyksyisestä täysistuntoratkaisusta

Lue lisää


21.1.2013 KHO:lta kaksi vammaisen henkilön palveuasumista koskevaa ratkaisua

KHO 2013:6 ja KHO 2013:7: Vammaispalvelu - Palveluasuminen - Laitoshoito - Kunta

Lue lisää18.1.2013 Hovioikeus tulkitsi esitutkintakertomusta syytetyn eduksi

KouHO:2012:2 Huumausainerikos Todistelu Esitutkinta - Tunnustaminen

Lue lisää


18.1.2013 Kurinpidollisen menettelyn vaihtoehtona ei voitu käyttää siirtoa alempaan tehtävään

KHO:2013:5 Virkamiesasia - Rajavartiolaitos - Rajatarkastajan tehtävä - Vaativuusluokaltaan alempi tehtävä - Palveluksen asianmukainen järjestäminen

Lue lisää


18.1.2013 Mika Huovilasta tulossa uusi oikeusneuvos

KKO esittää Vaasan hovioikeuden hovioikeudenlaamannin nimittämistä uudeksi jäsenekseen

Lue lisää


16.1.2013 Laitoshoidossa olevan rahastosijoituksen arvonnousu ei ollut hoitomaksuun vaikuttavaa tuloa

Hämeenlinnan hao: Sosiaalihuollon asiakasmaksu - pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu - rahastotalletus - kasvuosuusrahasto

Lue lisää


16.1.2013 Ulosotossa sivuutettu kiinteistön omistusjärjestely ei vaikuttanut kiinteistöveron maksuvelvollisuuteen

KHO 2013:4 Kiinteistövero - Verovelvollisuus - Omistusoikeus - Ulosottolaissa tarkoitettu sivuutettava järjestely

Lue lisää


15.1.2013 Metsäyhtymän osakkaiden välinen yhtymäosuuden kauppa oikeutti uuteen metsävähennyspohjaan

KHO:2013:3 Henkilökohtaisen tulon verotus - Metsätalouden pääomatulo - Metsävähennys - Metsäyhtymän osakas - Yhtymäosuuden kauppa

Lue lisää


15.1.2013 Julkinen oikeusavustaja pätkätyössä hovioikeudenneuvoksena

Määräaikainen hovioikeudenneuvos Esa Kyllästinen, Helsingin hovioikeus

Lue lisää10.1.2013 Ulosmittauksen jälkeen tapahtunut maksuperusteen määräajan päättyminen ei estänyt velkojaa saamasta velkajärjestelyssä osuutta ulosmitatuista varoista

I-SHO:2012:6 Yksityishenkilön velkajärjestely Maksuohjelman muuttaminen Ulosottoperusteen määräajan umpeen kuluminen

Lue lisää9.1.2013 Työsuhteen päättäämiseen ei ollut asiallista ja painavaa perustetta kilpailevan toiminnan vuoksi

TT:2012-157 Irtisanomissuoja Kilpaileva toiminta Lojaliteettivelvollisuus

Lue lisää


9.1.2013 Määräaikaiseksi tomitusjohtajaksi ryhtyvän konsultin palkkio oli palkkaa, josta oli suoritettava ennakonpidätys

KHO 2013:1 Ennakkoperintä - Ennakkoratkaisu - Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu - Asianajotoimisto - Konsulttisopimus - Määräaikainen vuokratoimitusjohtaja - Palkka - Työkorvaus

Lue lisää


2.1.2013 Asiamiehen toimivallan ylitys ei ollut pätevä syy peruuttaa kanteen myöntäminen

I-SHO:2012:5: Asiamiehen toimivaltansa ylittäen ilmoittaman kanteen myöntämisen sitovuus - Käräjäoikeudessa tapahtuneen kannevaatimuksen myöntämisen peruuttaminen hovioikeudessa

Lue lisää


31.12.2012 Käräjäoikeuden olisi tullut kuulla kehitysvammaista edunvalvojan määräämistä koskevassa asiassa

KKO:2012:109 Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisten kuuleminen Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen

Lue lisää


30.12.2012 Pariskunnan rakentaman kolmannen omakotitalon myyntitulo katsottiin elinkeinotuloksi

Turun HaO: Oman asunnon luovutus - Omakotitalon rakentaminen ja myyminen - Elinkeinotulon verotus

Lue lisää


28.12.2012 Ennakkoperintärekisteröinnin edellyttäminen ruotsalaisyhtiöltä ei asettanut sitä huonompaan asemaan eikä estänyt palveluiden vapaata tarjoamista

KHO:2012:132 Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Ennakkoperintärekisteröinti - Unionin oikeus - Palvelujen vapaa tarjonta - Suomessa tehty työ

Lue lisää


28.12.2012 Virasta pidättämistä koskeva päätös voitiin tehdä edellistä vastaavaa päätöstä koskevan muutoksenhaun vireilläollessa

KHO 2012:131 Virantoimituksesta pidättäminen - Poliisi - Toimivalta uuden päätöksen tekemiseen valituksen vireillä ollessa - Rikossyyte - Tuomio rikosasiassa - Virantoimituksesta pidättämisen päättyminen

Lue lisää


28.12.2012 Käyttöomaisuusosakkeiden hankintaan liittyvät asiantuntija- ja tilitarkastusmenot olivat vähennyskelpoisia verovapaan luovutushinnan ylittävältä osin.

KHO:2012:129 Elinkeinotulon verotus - Tulon veronalaisuus ja menon vähennyskelpoisuus - Käyttöomaisuusosake - Hankintameno - Myyntiin liittyvät asiantuntija- ja tilintarkastuspalkkiot - Verovapaan tulon ylittävä osa menoista

Lue lisää


28.12.2012 Irtisanomispäätöstä ei kumottu puuttuneiden perusteluiden vuoksi

KHO:2012:127 Valtion virkamies - Irtisanominen - Päätöksen perusteleminen - Taloudelliset ja tuotannolliset syyt - Yhteistoimintaneuvottelut

Lue lisää23.12.2012 Rappeumasta huolimatta vamma oli syy-yhteydessä tapaturmaan

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus - Syy-yhteys - Maataloustapaturma

Lue lisää


23.12.2012 Työkyvyn olennainen ja pitkäaikainen alentuminen oikeutti irtisanomiseen

Työtuomioistuin TT:2012-153: Irtisanomissuoja Oikeudenkäyntikulut Sairaus Työkyky Työsopimuksen irtisanominen

Lue lisää


21.12.2012 Tuomarinimityksiä 21.12.2012. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi Klaus Ekelund

Tasavallan presidentti päätti 21.12.2012 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


21.12.2012 Ulosottomenetely ei katkaise saamisen vanhentumista jos siitä ei anneta tietoa velalliselle

KKO:2012:107 Saamisen vanhentuminen - Vanhentumisen katkaiseminen

Lue lisää


21.12.2012 Sähköisten esitutkintapöytäkirjojen myötä poliisi säästää ja asianajaja maksaa.

RHO:2012:5 Avustajanpalkkio Esitutkinta-asiakirja Tavanomaiset kulut Tulostamisesta aiheutuneet kulut

Lue lisää


20.12.2012 Asiamiesten käyttö pakolliseksi purku- ja kanteluasioissa KKO:ssa

Oikeudenkäyntiasiamiehen käyttäminen ylimääräistä muutoksenhakua koskevissa hakemuksissa tulee vuoden 2013 alusta pakolliseksi.

Lue lisää19.12.2012 Työnjohtaja tuomittiin työsuojelurikoksesta ja vamman tuottamuksesta

KKO:2012:105 Työrikos - Työturvallisuusrikos Vammantuottamus Vahingonkorvaus - Korvauksen sovittelu

Lue lisää

17.12.2012 Verovelan maksaminen pankkilainalla ei ollut peräytettävissä konkurssipesään

KKO:2012:102 Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään

Lue lisää


16.12.2012 Pääomalaina otettiin huomioon luovutustappiota laskettaessa

Vaasan HaO: Pääomalaina - Arvopaperin arvonmenetykseen rinnastettava - Luovutustappio - Luovutustappion vähentämisajankohta

Lue lisää


13.12.2012 Asianajaja Mikko Pikkujämsä KHO:n määräaikaiseksi jäseneksi

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


13.12.2012 Vakuutusoikeus hankki Valviran lausunnon ja katsoi vaurion olevan syy-yhteydessä tapaturmaan

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus - Syy-yhteys - Rustovaurio

Lue lisää


11.12.2012 Oikeudenkäyntikulut olivat kauppalaissa tarkoitettua välitöntä vahinkoa

KKO:2012:101 Irtaimen kauppa - Vahingonkorvaus - Välitön vahinko - Välillinen vahinko

Lue lisää


11.12.2012 85-vuotiaan aivoverenvuodon jälkitila johtui ikääntymisestä eikä vammaisuudesta

KHO:2012:111 Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Aivoverenvuoto - Ikääntymiseen liittyvä sairaus

Lue lisää


10.12.2012 Työasuntovähennys voitiin tehdä kummankin puolison verotuksessa, kun asunnot eri aikoina

KHO:2012:109 Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulonhankkimiskulut - Työasuntovähennys

Lue lisää


10.12.2012 KHO: Moottoripyöräjengin liivin käyttö oli riittävä peruste ampuma-aseluvan peruuttamiseksi

KHO: Ampuma-ase - Hallussapitolupa - Luvan peruuttaminen - Moottoripyöräjengin jäsen

Lue lisää


7.12.2012 KHO:lta kaksi nuuskan myyntiin liittyvää ratkaisua

KHO:2012:107 Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa - Määräaikainen peruuttaminen - Nuuskan myynti

KHO:2012:108 Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntilupa - Luvan peruuttaminen pysyvästi - Nuuskan myynti - Huoltoasema - Yhtiön toimitusjohtaja

Lue lisää


7.12.2012 KKO:lta merkittävä henkilövahingon ja kärsimyksen korvauksen määriä ja arviointia koskeva ratkaisu

KKO:2012:100 Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta - Pysyvä kosmeettinen haitta - Kärsimys Tappo - Tapon yritys

Lue lisää


5.12.2012 Ns. pikkupääkäsittely oli järjestettävä hovioikeudessa

KKO:2012:99 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia

Lue lisää
3.12.2012 KHO palautti maistraattiin edunvalvojan hakemuksen osituksen ja perinnönjaon hyväksymiseksi.

KHO:2012:106 Holhoustoimi - Edunvalvoja - Maistraatti - Holhousviranomaisen lupa - Ositus - Lahjoituskielto - Perintökaari - Lesken oikeus kodiksi sopivaan asuntoon - Asunnon myynti

Lue lisää


2.12.2012 Anastus asutusta asunnosta ei ollut törkeä varkaus

I-SHO:2012:7 Törkeä varkaus - Asuttuun asuntoon murtautuminen - Anastustarkoitus - Törkeä kotirauhan rikkominen

Lue lisää


28.11.2012 KHO otti tutkittavaksi EU-oikeuden rikkomiseen perustuvan hallitoriita-asian. Täysistunto.

KHO:2012:104 Unionin oikeuden rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaaminen - Jäsenvaltion korvausvastuu - Hallintoriita - Vahingonkorvaus - Tapaturmavakuutuslain mukaisen haittarahan kertakorvaus

Lue lisää27.11.2012 KKO totesi jälleen kerran syy-yhteyden ja kumosi Vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2012:97 Tapaturmakorvaus - Työliike - Syy-yhteys

Lue lisää


24.11.2012 Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin

Vakuutusoikeus: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys - Hoitoonhakeutumisviive

Lue lisää


24.11.2012 Suojelupoliisin edustajaa kuultiin valittajan läsnäolematta

Helsingin HAO: Kansalaisuus Valtion turvallisuus Suojelupoliisin lausunto Asianosaisen läsnäolo suullisessa käsittelyssä Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Lue lisää


23.11.2012 Oikeuteen käyttää saamen kieltä sisältyy erottamattomasti myös oikeus tulla ymmärretyksi käyttämällään kielellä

KHO:2012:101 Kunnallisasia - Saamen kieli - Oikeus saamen kielen käyttämiseen - Kuntayhtymän toimielimen kokous - Tulkkauksen järjestäminen

Lue lisää


23.11.2012 23 vuotta ennen kuolemaa annettu lahja katsottiin suosiolahjaksi

KKO:2012:96 Perintökaari - Perintö - Lakiosan täydennys

Lue lisää


21.11.2012 Sukupolvenvaihdos edellytti, että lahjansaajat toimivat Oy:n hallituksessa

Vaasan HaO Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus - Yritystoiminnan jatkaminen

Lue lisää


20.11.2012 Markkinaoikeus hylkäsi vaatimuksen musta-keltaisten suksien markkinoinnista

Oy Patrol Ab ja Fischer Sports GmbH > One Way Sport Oy - sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - orjallinen jäljittely - maineen norkkiminen

Lue lisää


19.11.2012 Oppilaiden sisarten suosiminen ei ollut yhdenvertaisuuden vastaista

KHO:2012:99 Oppilasvalinta - Helsingin eurooppalainen koulu - Oppilasvalintaperusteet - Sisarussuhde

Lue lisää


19.11.2012 Lisäselvitysten antamatta jättäminen verottajan tietämistä kiinteistökaupoista ei johtanut prosenttiperusteiseen veronkorotukseen

KHO:2012:98 Henkilökohtaisen tulon verotus - Verotusmenettely - Veronkorotus - Luovutusvoitto - 20 prosentin hankintameno-olettama - Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus - Esitäytetty veroilmoitus - Ilmoittamatta jätetty tulo

Lue lisää


19.11.2012 Vanhentunut saatava oli aiemmin tehdyn ulosmittauksen perusteella otettava huomioon velkajärjestelyssä

I-SHO:2012:6 Yksityishenkilön velkajärjestely Maksuohjelman muuttaminen Ulosottoperusteen määräajan umpeen kuluminen

Lue lisää15.11.2012 Tuomarinimityksiä 16.11.2012

Tapani Vasama hovioikeudenlaamanniksi Helsinkiin, asianajaja Taina Tuohino hovioikeudenneuvokseksi

Lue lisää13.11.2012 Pahoinpitelysyytteessä ei ollut vedottu tuottamuksellisesti aiheutettuun vammaan

KKO:2012:94 Pahoinpitely Tahallisuus Syyte - Syytesidonnaisuus Vahingonkorvaus - Korvauksen sovittelu

Lue lisää


13.11.2012 Perintäalan ammattilaiselta voidaan edellyttää korostetun huolellista menettelyä vanhentumiskysymystä koskevien seikkojen selvittelyssä

KKO:2012:93 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen riita-asiassa - Prekluusio

Lue lisää


12.11.2012 Kiinteistön realisointia ei voitu asettaa toimeentulotuen ehdoksi.

KHO:2012:95 Toimeentulotuki - Käytettävissä olevat varat - Omistuksessa oleva kiinteistö - Kiinteistön realisointi toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä - Aika taloudellisen tilanteen järjestämiseksi

Lue lisää


10.11.2012 KKO oikoi jälleen syy-yhteyskäsitystä tapaturma-asiassa

KKO:2012:92 Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys

Lue lisää


8.11.2012 Aiempi liukueste ei ollut esteenä mallisuojan antamiselle. Erot olivat riittäviä.

KHO:2012:94 Mallioikeus - Liukueste - Kokonaisvaikutelma - Sama perusratkaisu - Käyttötarkoitus - Mallin luojan vapaus - Väitemallien tutkiminen

Lue lisää


8.11.2012 Kiristyksen yritystä koskenut syyte hylättiin tahallisuuden puuttuessa

HelHO:2012:18 Kiristyksen yritys Pakottaminen tunnusmerkistötekijänä Tahallisuus

Lue lisää


7.12.2012 Työnantajalla oikeus irtisanoa työsopimus työntekijän vähäisen kilpailevan toiminnan vuoksi.

KKO:2012:91 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Kilpaileva toiminta Lainvoima - Osittainen lainvoima Korko - Viivästyskorko

Lue lisää


7.11.2012 KKO myönsi valitusluvan Suomen suurimman kuittikauppajutun syyttäjille

Ns. Anton-jutussa myönnetty valituslupa koskee sitä, minkä yhtiön toiminnassa veropetos on tapahtunut. Kyse myös HO:n tutkimisvallan laajuudesta.

Lue lisää5.11.2012 Verotuksen kuuden kuukauden sääntö edellyttää, että työntekijän ulkomaillaolo johtuu verovelvollisen työstä. Äitiysloma keskeytti työnteon.

Hämeenlinnan HaO: Ennakkoperintä – Muutosverokortti - Kuuden kuukauden sääntö - Äitiysloma

Lue lisää


3.11.2012 KHO ratkaisi veroasian EU-tuomioistuimelta saamansa ennakkoratkaisun jälkeen

KHO 2012:93 Elinkeinotulon verotus - Yritysjärjestely - Osakevaihto - ETA-valtiossa asuva yhtiö - Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio

Lue lisää


31.10.2012 KKO äänesti 4-1 oliko työnantajalla ollut oikeus purkaa vai irtisanoa työsopimus

KKO:2012:89 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen

Lue lisää


30.10.2012 KKO: As Oy:n tilojen hallinnasta on määrättävä yhtiöjärjestyksellä

KKO:2012:88 Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Yhtiöjärjestys - Hallinta

Lue lisää


29.10.2012 KKO:n päätös syytetyn väliaikaisesta luovuttamisesta toiseen Pohjoismaahan

KKO:2012:87 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen - Täytäntöönpanon lykkääminen - Väliaikainen luovuttaminen - Säilössä pitäminen

Lue lisää


22.10.2012 Valituslupaa ei myönnetty Ruandan joukkotuhonta-asiassa

Valituslupaa hakenut ruandalaismies oli vuonna 2010 tuomittu joukkotuhonnasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Lue lisää


20.10.2012 HelHO arvioi hyvää perintätapaa ja sen mukaisia hyväksyttäviä perintäkuluja

HelHO:2012:14 Summaarinen riita-asia, Perintäkulut, Hyvä perintätapa
HelHO:2012:15 Summaarinen riita-asia, Perintäkulut, Hyvä perintätapa

Lue lisää


19.10.2012 HO oli menetellyt väärin kun oli arvioinut hiljaista sopimista, vaikka asiassa oli vedottu suulliseen sopimukseen

KKO:2012:86 Oikeudenkäyntimenettely - Väittämistaakka Sopimus - Sopimuksen syntyminen

Lue lisää


19.10.2012 Tuomarinimityksiä 19.10.2012, kaksi uutta laamannia

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi Tuomas Nurmi ja Kymenlaaksoon Satu Salmi.

Lue lisää


19.10.2012 Ulvilan murhajuttu palautettiin käräjäoikeuteen

KKO päätti, että syyttäjien esittämä uusi aineisto ja vastaajan esittämä uusi vastanäyttö tuli ottaa asian käsittelyssä huomioon.

Lue lisää


19.10.2012 KKO: Isä ei ollut hyväksynyt lapsen muuttoa Suomeen

KKO:2012:85 Lapsen palauttaminen - Haagin sopimus

Lue lisää


18.10.2012 Yleisten tuomioistuinten toimintakertomus vuodelta 2011 julkaistu

Summaaristen asioiden volyymi oli yli 2,5-kertainen verrattuna vuoteen 2005.

Lue lisää


17.10.2012 Eniron ilmoitettava palvelunsa hinta sakon uhalla

Markkinaoikeus: kuluttajansuojalain vastainen menettely

Lue lisää16.10.2012 KHO:n täysistunto ei puuttunut yhtiön poistamiseen kaupparekisteristä, mutta tutki asiasta tehdyn purkuhakemuksen

KHO:2012:91 Kaupparekisteri - Osakeyhtiö - Tietojen poistaminen rekisteristä - Päätöksen purkaminen - Korkein hallinto-oikeus - Toimivalta - Yleinen tuomioistuin - Kanne

Lue lisää


15.10.2012 Vaatimus toisessa jäsenvaltiossa annetun velvoitetuomion täytäntööntöönpanokevottomuudesta Suomessa hylättiin usealla perusteella

HelHO:2012:17 Kansainvälinen yksityisoikeus - Kansainvälinen prosessioikeus - Bryssel I -asetus - Ulkomaisen tuomion täytäntöönpano - Negatiivinen vahvistuskanne

Lue lisää


14.10.2012 Korkeimpien oikeuksien presidentit tiukasti eri mieltä tuomioistuinhallinnosta

Presidentit puhuivat Tuomaripäivillä 12.10.2012

Lue lisää


14.10.2012 Notaari ei voinut ratkaista hankalaa liikennerikosasiaa korvausvaatimuksineen

HelHO:2012:16 Käräjäoikeuden laillinen kokoonpano - notaarin toimivalta

Lue lisää


13.10.2012 Muutoksenhalua ei voinut jakaa kahteen eri oikeusasteeseen

KKO:2012:84 Muutoksenhaku - Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää


13.10.2012 KKO:n ennakkopäätös häviöarvon soveltamisesta korvauksen sovittelua koskevaan vaatimukseen

KKO:2012:83 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Häviöarvo - Painava syy Vahingonkorvaus

Lue lisää2.10.2012 KKO:n ennakkopäätös ihmisoikeusloukkauksen hyvitysperusteista

KKO:2012:81 Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu - Korvattava vahinko - Kärsimys Viestintärikos - Viestintäsalaisuuden loukkaus Euroopan ihmisoikeussopimus Perustuslaki - Perusoikeudet

Lue lisää


28.9.2012 KKO:n presidentti Koskelon puhe valtiontalouden tarkastusviraston seminaarissa

Koskelo arvostelee poliittista retoriikkaa mm. harmaan talouden torjunnan osalta

Lue lisää26.9.2012 Pysyvä oleskelulupa voitiin evätä kun hakemus oli jätetty aiemman oleskeluluvan päätyttyä

KHO:2012:83 Ulkomaalaisasia - Pysyvä oleskelulupa - Jatkuva oleskelulupa - Luvallinen yhtäjaksoinen oleskelu - Oleskeluluvan hakeminen - Hakemuksen myöhästyminen

Lue lisää


24.9.2012 Opiskelijan tuleva ansiotaso arvioitiin tapaturmakorvausta määritettäessä tapaturman sattumisajankohdan mukaisesti

Tapaturmakorvaus - Opiskelutapaturma - Vuosityöansio - Palkkatasotutkimus

Lue lisää


24.9.2012 KHO:lta kaksi ampuma-aselupien peruutusta koskevaa ratkaisua

Talousrikokset ja sanalliset uhkailut johtivat aselupoien menetykseen.

Lue lisää


21.9.2012 Kun verot ja niiden korotus oli maksettu oli asia tullut lopulliseksi eikä veropetossyytettä voitu nostaa

KKO:2012:79 Veropetos - Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem

Lue lisää


16.9.2012 Rikoksiin syyllistyneen palomiehen virkasuhde voitiin purkaa käräjäoikeuden tuomion perusteella

KHO:2012:77 Kunnallisasia - Virkasuhteen purkaminen - Palomies - Rikostuomio - Nuuskan salakuljetus - Luottamuksen menettäminen - Virkatehtävien luonne - Toimivaltuudet

Lue lisää


15.9.2012 Lisäsuoritusvelvolisuuteen perustuva saaminen ei ollut vanhentunut.

KKO:2012:78 Yksityishenkilön velkajärjestely - Lisäsuoritusvelvollisuus Saamisen vanhentuminen

Lue lisää


14.9.2012 KHO ei hyväksynyt EIT:n jaostoratkaisua: ulkopuolista lääkäriä ei tarvita pakkohoidon jatkamiseen

KHO:2012:75 Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Oikeusturvatakeiden riittävyys - Sairaalan ulkopuolisen lääkärin lausunto - Ihmisoikeussopimuksen 5 artikla - Laillisuusperiaate (rule of law)

Lue lisää


14.9.2012 Timo Eskosta Turun hovioikeuden presidentti, Allan Ahngerista laamanni

Tasavallan presidentti päätti 14.9.2012 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


13.9.2012 Vakuutusoikeus katsoi selvityksen osoittavan vuosikymmenten takaisen työsuhteen, joka tuli ottaa huomioon eläkkeen määrästä päätettäessä.

Vakuutusoikeus: Työeläke - Työeläkelakien soveltaminen - Työsuhde - Työsuhdeselvittely - Oikeudenkäyntikulut - Suullinen käsittely

Lue lisää


12.9.2012 Anonyymia asiantuntijalausuntoa ei voitu ottaa vastaan todisteena

KouHO:2012:12 Todistelu - Asiantuntijalausunto

Lue lisää


12.9.2012 Toimialajärjestön neuvontapalveluiden muuttaminen maksulliseksi ei ollut ALV:n alaista toimintaa

Helsingin HAO: Arvonlisävero Ennakkoratkaisu Toimialajärjestö Edunvalvontatoiminta Neuvonta- ja informaatiopalvelumaksu Verollinen myynti Liiketoiminnan muoto Jäsenmaksu

Lue lisää


12.9.2012 Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta yksityisestä pysäköinnin valvontamaksusta

Helsingin HAO Hallintolainkäyttöasia Hallintoriita Pysäköinnin valvonta Yksityisoikeudellinen pysäköintimaksu

Lue lisää


12.9.2012 Eläkelakien ulosmittauskiellot olivat voimassa vain jäljellä olevan maksukauden ajan.

RHO:2012:2 Ulosmittaus Ulosmittauskielto Eläke-etuudet

Lue lisää


11.9.2012 USAssa asuneen henkilön siellä jättämää omaisuutta ei perintöverotettu Suomessa

Helsingin HaO: Perintöverotus Jäämistöomaisuus Suomen ulkopuolella Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen soveltaminen

Lue lisää


11.9.2012 Maksukieltoa koskeva valitus voidaan tehdä ilman määräaikaa. Asiassa olisi tullut järjestää suullinen käsittely.

KKO:2012:77 Ulosottokaari Muutoksenhaku Lainvoima Oikeusvoima Oikeudenkäyntimenettely - Suullinen käsittely

Lue lisää


10.9.2012 Terapiakulut olivat rikosvahinkolain mukaan sairaanhoitokuluina korvattavia.

Vakuutusoikeus:Rikosvahinko - Sairaanhoitokustannukset - Terapiakulut

Lue lisää


10.9.2012 Vanhempainpäivärahan määrää arvioitaessa otettava huomioon EU-asetus

Vakuutusoikeus: Vanhempainpäivärahan määrä - Tulot - EU-oikeus

Lue lisää


6.9.2012 Kutsu Viroon on lähetettävä EU:n yleissopimuksen - eikä vain oikeudenkäymiskaaren - mukaisesti

KKO:2012:76 Oikeudenkäyntimenettely - Tiedoksianto Euroopan unionin oikeus Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu

Lue lisää


6.9.2012 Reklamaatio oli riittävän yksilöity katkaisemaan saatavan vanhentumisen

KKO:2012:75 Kiinteistön kauppa - Hinnanalennus - Vahingonkorvaus Kiinteistönvälitys - Vahingonkorvaus Saamisen vanhentuminen - Vapaamuotoinen katkaisutoimi

Lue lisää


3.9.2012 Valitus aiheeton, hakemusasiassa oli erityinen syy velvoittaa hävinnyt korvaamaan toisen osapuolen kulut

I-SHO:2012:4 Oikeudenkäyntikulut - Pesänselvittäjä - Pesänjakaja

Lue lisää29.8.2012 Hallinto-oikeus edellytti kehitysvammaisten asikasmaksujen olevan yhdenvertaisia

Turun HaO: Sosiaalihuollon asiakasmaksu, kehitysvammaisten muu ylläpito, palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset, yhdenvertaisuus

Lue lisää


29.8.2012 Kouvolan HO arvioi tahallisuutta tulliselvitysrikokseen, syytteet hylättiin.

KouHO:2012:11 Törkeä veropetos Tulliselvitysrikos Tahallisuus

Lue lisää


28.8.2012 KKO äänesti kärsimyskorvauksesta pahoinpitelyasiassa.

KKO:2012:74 Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Kärsimys

Lue lisää


28.8.2012 Neljä viikkoa postissa kulkenut valituskirjelmä tutkittiin määräajan ylityksestä huolimatta

Vakuutusoikeus: Työkyvyttömyyseläke - Valituksen myöhästyminen - Valituksen tutkiminen - Painava syy

Lue lisää


27.8.2012 KHO antoi luottamuksensuojaa Henkilöverotuksen käsikirjassa esitetyn tulkinnan mukaisesti

KHO:2012:69 Henkilökohtaisen tulon verotus - Optio - Preemio - Luovutustappio - Hankintameno - Luottamuksensuoja

Lue lisää


Konsultin power point -esitys oli asiakirja, johon ei sovelleta julkisuuslakia

KHO:2012:68 Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen sisäisen työskentelyn asiakirja - Ei-asiakirja - Julkisuusperiaatteen toteutuminen - Työyhteisöselvitys - Power point -kalvot

Lue lisää


24.8.2012 KHO:een uusia tuomareita

Veli Seppälä ja Outi Suviranta vakituisiin hallintoneuvoksen virkoihin, Lauri Jääskeläinen määräaikaiseen

Lue lisää


23.8.2012 IIhmisoikeustuomioistuimen heinäkuinen tuomio johti uuteen linjaukseen pakkohoitoasioissa

Kuopion HaO: Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito Sairaalasta riippumaton mielipide Ulkopuolisen lääkärin mielipide

Lue lisää


22.8.2012 Työsuhde voitiin irtisanoa bussinkuljettajan tartuttua matkustajana olleeseen lapseen tämän vaatteista

Työtuomioistuin 2012-89: Irtisanomissuoja Työsopimuksen irtisanominen Väkivalta

Lue lisää


22.8.2012 Työnantajalla muutoksenhakuoikeus tapaturmaeläkepäätöksestä

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus - Asianosainen - Valitusoikeus

Lue lisää


20.8.2012 KKO kumosi jälleen Vakuutusoikeuden syy-yhteysratkaisun

KKO:2012:73 Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys

Lue lisää16.8.2012 Myyjän vastuun kokonaan poissulkenut kaupan ehto ei ollut yllättävä ja kohtuuton

KKO:2012:72 Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe - Kauppaehto - Vastuunrajoitus

Lue lisää


14.8.2012 Avoimelle yhtiölle määrätty veronkorotus esti yhtiömiehen syyttämisen saman teon perusteella veropetoksesta

KKO:2012:71 Veropetos - Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Avoin yhtiö

Lue lisää


13.8.2012 Hymiötä :) ei voitu rekisteröidä tavaramerkiksi

KHO:2012:64 Tavaramerkki - Hymiö - Rekisteröitävyys - Erottamiskyky - Vapaana pitämisen tarve

Lue lisää


13.8.2012 Osto-oikeuden hankkimisesta aiheutunut meno ei ollut vähennyskelpoinen kun osto-oikeutta ei käytetty.

Rovaniemen HAO Warrantti ja sen raukeaminen - Arvopaperi - Luovutustappio - Pääomatulolaji - Tulonhankkimismeno - Tulon ja menon vastaavuus

Lue lisää


11.8.2012 Keikkalääkäri ei voi passittaa potilasta tahdosta riippumattomaan mielenterveyshoitoon.

KHO:2012:63 Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Hoitoon määrääminen - Julkisen vallan käyttäminen - Tarkkailulähete - Keikkalääkäri

Lue lisää


11.8.2012 Hovioikeus oli pitänyt tuomitun vangittuna. Ratkaisusta ei saanut kannella valituslupaa pyytämättä.

KKO:2012:70 Muutoksenhaku - Kantelu - Valituslupa Pakkokeino - Vangitseminen

Lue lisää


8.8.2012 Lapsen asumisesta määrätään ensisijaisesti käräjäoikeudessa. Huostaanotto on toissijainen keino.

Hämeenlinnan HAO Lastensuojelu - Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Huostaanoton edellytykset - Huoltoriita - Huostaanoton viimesijaisuus

Lue lisää3.8.2012 Yhtiön omistajien päätös hankkia työterveyshuollon palvelut yhtiöltä ei ollut hankintayksikön sidosyksiköltä tehtävä hankinta, johon lakia ei sovelleta.

KHO:2012:61 Julkinen hankinta - Soveltamisala - Hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä - Työterveyshuollon palvelut

Lue lisää


3.8.2012 KHO:lta kaksi vanhusten vammaispalveluja koskevaa ratkaisua

KHO: Henkilön iällä ei ole merktystä arvioitaessa vammaispalveluiden tarvetta.

Lue lisää


2.8.2012 Ylioppilaskunnan hallituksessa ei tarvinnut olla 40 % kumpaakin sukupuolta

Kuopion HaO: Tasa-arvolaki Sukupuolten välinen tasa-arvo Tasapuolisuussääntö Kiintiösääntö Yliopisto Ylioppilaskunnan edustajisto Lain asettaman velvoitteen tulkinnanvaraisuus

Lue lisää


29.7.2012 KHO hylkäsi TeliaSonera Finland Oyj:n yleispalveluvelvollisuutta koskevan valituksen

KHO:2012:58 Viestintämarkkinalaki - Huomattavan markkinavoiman yritys - Teleyritys - Kustannussuuntautunut hinnoittelu - Sitoutunut pääoma - Kohtuullinen tuotto - Kiinteä tilaajayhteysverkko - Tilaajayhteystuote - Kuukausivuokra - Kuukausimaksu

Lue lisää


18.7.2012 Hallinto-oikeuden verotusratkaisu tilan luovutamisesta sekä lahjana että kauppana

Kuopin HaO: Lahjaverotus Ennakkoratkaisu Erilliset luovutukset Lahjanluontoinen kauppa Pilkkominen Veronkierto

Lue lisää


13.7.2012 Kolmen kuukauden seurantaan perustuva lääkärintodistus oli riittävä ajokieltoasiassa

Hämeenlinnan HaO: Ajokielto Päihderiippuvuus Päihdeseurannan kesto Lääkärinlausunto

Lue lisää


11.7.2012 Yksityistien luvattoman käytön korvausasia ei kuulunut yleiselle tuomioistuimelle

I-SHO:2012: 2 Tuomioistuimen asiallinen toimivalta Korvaus yksityistien luvattomasta käyttämisestä

Lue lisää6.7.2012 KHO:n vahvennettu jaosto katsoi edestakaisissa kaupoissa syntyneet luovutustappiot veronkierroksi

KHO 2012: 56 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutustappio - Luovutustappion vähentäminen - Arvopaperikauppa - Edestakaiset kaupat - Veron kiertäminen

Lue lisää


5.7.2012 Valittajalle tulee varata tilaisuus harkita valituksesta luopumista vastavalituksen johdosta.

KKO:2012:68 Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Pääkäsittely hovioikeudessa Muutoksenhaku - Vastavalitus

Lue lisää


4.7.2012 KHO:lta kaksi virkamiehen valitusoikeutta koskevaa vuosikirjaratkaisua

KHO arvioi virkamieslain valituskiellon pätevyyttä viran siirtämistä koskevissa tilanteissa

Lue lisää


4.7.2012 Tuomarinvirkoja pääkaupunkiseudulla

Kolme T12 hovioikeudenneuvoksen virkaa ja käräjätuomarin T11 virka Vantaalla

Lue lisää


29.6.2012 KKO ratkaisi luovutusasian saatuaan EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisun

KKO:2012:67 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen - Eurooppalainen pidätysmääräys

Lue lisää


29.6.2012 Vakuutusoikeus nihkeästi korkeimman oikeuden linjolle syy-yhteysasiassa

Korkein oikeus yrittänyt ohjata Vakutusoikeutta valittajaystävällisemmälle linjalle. Vakuutusoikeus äänesti syy-yhteydestä 3-2.

Lue lisää


28.6.2012 Tuomarinimityksiä 29.6.2012

Littunen korkeimman oikeuden jäseneksi. Wagner-Prenner hovioikeudenlaamanniksi Rovaniemelle

Lue lisää


27.6.2012 Markkinaoikeus kumosi kiellon julkaista Sikariklubi-palstaa

Markkinaoikeus: Kauppalehti Oy > Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto - tupakkalain vastainen menettely

Lue lisää26.6.2012 KKO vahvisti olosuhdetahallisuuden edellytykset

KKO:2012:66 Seksuaalirikos - Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö Tahallisuus - Olosuhdetahallisuus

Lue lisää


26.6.2012 Konkurssipesän korvausvaatimus yhtiön hallituksen jäsentä vastaan hylättiin

KKO:2012:65 Osakeyhtiö - Hallituksen jäsen - Selvitystila Vahingonkorvaus

Lue lisää


26.6.2012 Perus- ja ihmisoikeusargumentteja osakkeiden lunastusasiassa

KKO:2012:64 Osakeyhtiö - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen - Lunastushinta

Lue lisää


26.6.2012 Takaisinsaantiasialla oli riittävä yhteys Suomeen

KKO:2012:63 Tuomioistuimen toimivalta - Suomen tuomioistuimen yleistoimivalta - Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään

Lue lisää


26.6.2012 Käräjäoikeuksien yhdistämisen myötä avustajille maksettava matkakuluista aiempaa useammin

I-SHO:2012:3 Avustajan palkkio - Palkkio matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta ja korvaus matkakuluista

Lue lisää


25.6.2012 A oli käyttäytymisellään osoittanut, ettei hänen säilössä pitämisensä ollut luovuttamisen turvaamiseksi tarpeellista.

KKO:2012:62 Eurooppalainen pidätysmääräys Rikoksentekijän luovuttaminen - Säilössä pitäminen

Lue lisää20.6.2012 Rahanpesun kohteen konfiskaatiossa ei huomiotu esirikoksen tekijälle esirikoksen johdosta tuomittua vahingonkorvausvelvollisuutta.

KKO:2012:60 Menettämisseuraamus - Laajennettu hyödyn menettäminen Rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettäminen

Lue lisää


20.6.2012 Työtuomioistuimen tuomio Finnairin lakkoasiassa. Vaatimus turvaamistoimen peruuttamisesta jätettiin tutkimatta.

Työtuomioistuin TT:2012-75 Lakko Turvaamistoimenpide Työrauhavelvollisuuden rikkominen Työtaistelu Vaatimuksen tutkiminen

Lue lisää19.6.2012 Lapsen opiskelija-asunto on myytävissä ilman luovutusvoiton veroa vain jos lapsi alaikäisenä asuu siinä kaksi vuotta.

KHO:2012:45 Henkilökohtaisen tulon verotus - Oman asunnon luovutusvoitto - Perheen vakituinen asunto - Opiskelija-asunto - Lukio-opiskelu - Asumisaika - Alaikäinen

Lue lisää
14.6.2012 Käräjätuomarit ja syyttäjät tukkanuottasilla todisteiden esittämistavasta

Hovioikeus asettui yllättäen syyttäjien kannalle.
Asia ollut jo pitkään esillä laajojen asioiden käsittelyn kehittämisessä.

Lue lisää


14.6.2012 Ensimmäinen oikeudenkäyntiavustajalautakunta asetettu

Valtioneuvosto on asettanut oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimikaudeksi 1.1.2013 - 31.12.2014.

Lue lisää


14.6.2012 Hovioikeus jätti vastaajan esitutkintakertomuksen hyödyntämättä, mutta asianiomistajan esitutkintakertomus riitti osaan syyksilukemista

KouHO:2012:8 Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto Oikeus avustajaan - Rikosasian vastaaja - Esitutkinta Itsekriminointisuoja

Lue lisää


13.6.2012 Ylijohtaja Jarmo Littusesta uusi oikeusneuvos?

Korkein oikeus (KKO) esittää 1.8.2012 avoimeksi tulevaan jäsenen virkaan nimitettäväksi osastopäällikkö, varatuomari Jarmo Littusta.

Lue lisää


13.6.2012 Viivästys veroasiassa johti veronkorotuksen poistamiseen

KHO:2012:43 Verotusmenettely - Veronkorotus - Oikeudenkäynti kohtuullisen ajan kuluessa - Asian käsittelyn viivästyminen - Viivästyksen hyvittäminen

Lue lisää


10.6.2012 Asiassa ei ollut näytetty, että sopimuskumppanin palveluksessa vastoin sen ilmoitusta olisi ollut työntekijöitä, jotka olisivat työskennelleet tilaajan työkohteessa.

Turun HaO: Tilaajavastuulaki, selvittämisvelvollisuus, laiminlyöntimaksu, työnantaja, työntekijä, kommandiittiyhtiö

Lue lisää


8.6.2012 Halla-aholle tuomio islaminuskoa ja somaleja loukanneista kirjoituksista

Korkein oikeus on tuominnut nykyisin kansanedustajana toimivan Jussi Halla-ahon sakkorangaistukseen islaminuskoa loukanneesta ja kansanryhmää halventaneesta, vuonna 2008 tapahtuneesta blogikirjoittelusta.

Lue lisää


8.6.2012 Uhkaamisen yrityksestä ei ollut kyse kun viesti ei mennyt perille

KKO:2012:57 Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen

Lue lisää


7.6.2012 Tuomarin virkoja taas haettavana

Helsingin käräjäoikeudessa viisi käräjätuomarin T 11 virkaa, virkoja myös Pohjanmaalla, Satakunnassa ja sijaisuuksia Espoossa ja Lapissa.

Lue lisää


5.6.2012 Veropäätökset eivät olleet lopullisia, ei estettä syytteiden tutkimiselle

KKO:2012:55 Veropetos - Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Oikaisuvaatimus

Lue lisää


1.6.2012 KKO lievensi terveysrikoksesta tuomitua rangaistusta, menettely kuitenkin törkeän huolimatonta

KKO:2012:56 Tuottamus - Törkeä tuottamus Terveysrikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta

Lue lisää


Työsuojeluviranomaisen selvitys ei ollut riittävä, hallinto-oikeus kumosi uhkasakon

Kuopion HAO Työsuojelu Uhkasakko Työsuhde Selvitysvelvollisuus Suullinen käsittely Oikeusvoima Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


31.5.2012 KHO:lta kaksi arvonlisäveroa koskevaa ratkaisua

Arvonlisävero - Verollinen myynti - Palvelun oma käyttö - Vastikkeeton luovutus - Tiedotus- ja ilmoitustilan luovutus
Vaihdon luonteinen suoritus - Vastike - Yhteistyö- ja markkinointisopimus

Lue lisää


30.5.2012 Asianajokulut olivat vähennyskelpoisia pääomatuloista

KHO:2012:37 Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulosta tehtävät vähennykset - Luonnolliset vähennykset - Tulonhankkimismenot - Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


29.5.2012 Oman puhelimen IMEI-koodin vaihtaminen ei ollut väärennys

KKO:2012:54 Väärennysrikos - Väärennys - Väärennysaineiston hallussapito

Lue lisää28.5.2012 Hovioikeus tuomitsi työpaikkakiusaamisesta

HelHO:2012:8 Työturvallisuusrikos

Lue lisää


28.5.2012 Markkinaoikeus kielsi verkkotunnusten käytön markkinointiyhteistyön päätyttyyä

Markkinaoikeus: Novart Oy > RSE-Business Oy ja Pääkaupunkiseudun RemonttiMaailma Oy sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa, hyvän liiketavan vastaisuus, harhaanjohtava markkinointi

Lue lisää


28.5.2012 Verovelvollisella ei ollut oikeutta vähentää saadusta kauppahinnasta yhtiöosuuksista maksettua kauppahintaa.

Vaasan HaO Elinkeinotulon verotus - Kommandiittiyhtiö - Yhtiöosuuksien hankinta - Yritysmuodon muutos - Vähennysoikeus

Lue lisää


26.5.2012 KHO:n päätös valitusoikeudesta toimilupa-asiassa

KHO:2012:34 Valitusoikeus - Toimilupa - Toimiluvan muuttaminen - Tekniikkariippumattomuus - Teknologiariippumattomuus - Matkaviestinverkko - Viestintämarkkinalaki - Puitedirektiivi 2002/21/EY - EU-oikeus

Lue lisää


26.5.2012 Riihisäätiön asiassa tuomio 12 törkeästä avustuspetoksesta

KKO:2012:53 Avustuspetos - Törkeä avustuspetos

Lue lisää


25.5.2012 KHO hyväksyi KRP:n hankintamenettelyn

KHO:2012:32 Julkinen hankinta - Tarjousten vertailu - Julkisyhteisön tarjous - Valtionhallintoon kuuluva yksikkö - Hankintayksikölle aiheutuvat todelliset kustannukset

Lue lisää


24.5.2012 Tuomarinimityksiä 25.5.2012: kolme uutta laamannia

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi laamanni Kenneth Nygård, Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Martti Juntikka ja Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Hannu Lindgren.

Lue lisää


24.5.2012 KKO poisti oman tuomionsa EIT:n todettua asiassa menettelyvirheen

KKO:2012:52 Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu - Ihmisoikeusloukkaus Lahjusrikkomus Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Lue lisää


22.5.2012 Yhdistyksen kokous saattoi erottaa luottamusmiehen kesken toimikauden

KKO:2012:50 Yhdistys - Luottamusmiehen tehtävästä erottaminen

Lue lisää


22.5.2012 Päätös olla määräämättä asia kiireelliseksi ei saa oikeusvoimaa, eikä voi olla purun kohtena

KKO:2012:51 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa Asian kiireelliseksi määrääminen

Lue lisää


22.5.2012 Hovioikeus lakkautti matkustuskiellon

HelHO:2012:10 Matkustuskielto.
Kysymys matkustuskiellon voimassapitämisen edellytyksistä. Päätöksen perusteleminen.

Lue lisää


18.5.2012 Rangaistuksen mittaaminen on tutkittava hovioikeudessa valittajan poissaolosta huolimatta.

KKO:2012:49 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu

Lue lisää


17.5.2012 KKO selittää julkisuudessa ollutta heroiinijutun syytteen hylkäämistä

KKO: Julkisuudessa esillä olleessa ns. heroiinijutussa ei ollut kysymys rikoksen anteeksi antamisesta

Lue lisää


16.5.2012 KKO ei kohtuullistanut sopimusta lesken asumisesta.

KKO:2012:48 Käyttöoikeus Oikeustoimi - Oikeustoimen kohtuullistaminen

Lue lisää12.5.2012 Työntekijää syrjittiin kun hän ainoana ei päässyt uusiin tehtäviin

HelHO:2012:9 Työsopimus - Yhdenvertaisuuslain rikkominen - Kanneaika - Hyvitys

Lue lisää


12.5.2012 Presidentti Antero Palaja jää eläkkeelle

Turun hovioikeuden presidentti Antero Palaja jää eläkkeelle. Korkein oikeus on julistanut hovioikeuden presidentin viran haettavaksi.

Lue lisää


12.5.2012 Vangin yksinäisyysrangaistus ei ollut EIS:n mukainen rangaistus, myös syyte samasta asiasta voitiin tutkia

KKO:2012:46 Dopingrikos Huumausainerikos Kurinpitorangaistus Ne bis in idem

Lue lisää


9.5.2012 Epäillyn esitutkinnassa antamien lausumien käyttö oikeudenkäynnissä kiellettiin

Korkein oikeus kielsi ilman avustajaa annettujen esitutkintakertomusten käytön syytettä tukevana aineistona

Lue lisää


9.5.2012 Valituslupa Ulvilan surma -asiassa myönnettiin

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt syyttäjille ja osalle asianomistajia valitusluvan murhaa koskevassa ns. Ulvilan surma -asiassa.

Lue lisää


8.5.2012 Tuomarin tehtäviä ja virkoja haettavana

Määräaikaisia hovioikeudenneuvoksen virkoja Helsingin hovioikeudessa. Käräjätuomarin virkoja ja tehtäviä useassa käräjäoikeudessa

Lue lisää


8.5.2012 Tasingon johdosta ei määrätty lisäomavastuuta oikeusavun saajalle

RHO:2012:1 Oikeusapu - Ratkaisupyyntö Oikeusavun lisäomavastuu

Lue lisää5.5.2012 Kauppahinnan alentamisasiassa olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa

KKO:2012:44 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste Asuntokauppa - Taloudellinen virhe - Hinnanalennus

Lue lisää


3.5.2012 Kouvolan hovi- ja hallinto-oikeudet lakkaavat

Hovi- ja hallinto-oikeus Kuopioon, hallinto-oikeus Rovaniemeltä Ouluun

Lue lisää


2.5.2012 KHO:n mielestä asianosaisen kuuleminen ei ollut tarpeen kansalaisuuden määrittämisasiassa

KHO:2012:28 Kansalaisuusasia - Kansalaisuusaseman määrittäminen - Kuuleminen - Maahanmuuttovirasto - Toimivalta - Lapsi - Huoltaja - Vieraan valtion kansalainen

Lue lisää


2.5.2012 Lumeavioliiton perusteella hylätyn oleskelulupa-asian valitusvaiheessa olisi tullut järjestää suullinen käsittely

KHO: Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen - Henkilötodistelu - Suullinen käsittely

Lue lisää


27.4.2012 Lapsiasiassa olisi tullut järjestää pääkäsittely hovioikeudessa

KKO:2012:43 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen asuminen

Lue lisää


24.4.2012 KKO: Velallisella olisi ollut edellytykset kohentaa maksukykyään. Ei velkajärjestelyä.

KKO:2012:42 Yksityishenkilön velkajärjestely - Painavat syyt

Lue lisää


19.4.2012 Tuomarinimityksiä 20.4.2012

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää17.4.2012 Sopimus työsuhteen päättämisestä oli pätevä ja lain mukainen

KKO:2012:40 Työsopimus - Työsopimuslain säännösten pakottavuus - Työsopimuksen päättäminen

Lue lisää


14.4.2012 Vesijättö lunastettavissa tilusvaihdon sijaan.

KKO:2012:39 Kiinteistönmuodostamislaki - Vesijättö - Tilusvaihto

Lue lisää


12.4.2012 Avio-oikeuden nojalla saadun omaisuuden osalta luovutusvoitto määräytyi tuloverolain 46 §:n 1 momentin mukaan.

Oulun HAO: Omaisuuden luovutusvoitto - Hankintameno - Ositus - Saantoajankohta - Hankintameno-olettama - Avio-oikeus

Lue lisää


8.4.2012 Hallitus edellyttää tuomioistuinten määrärahoihin kohdistuvia säästöjä

Valtioneuvoston valtiontalouden kehyksiä koskevan päätöksen mukaiset menoleikkaukset edellyttävät oikeuslaitoksessa merkittäviä uudistuksia.

Lue lisää


7.4.2012 Pakkohoidon jatkamispäätöksen tekemisen määräikaan ei sovellettu pyhäpäiväpidennystä

KHO:2012:26 Mielenterveysasia - Psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Määräaika - Pyhäpäiväpidennys

Lue lisää


6.4.2012 KKO huolissaan lääketieteellisten lausuntojen saatavuuudesta oikeudenkäynteihin

Valvira ilmoitti marraskuussa, ettei se enää anna lausuntoja tuomioistuimille

Lue lisää


6.4.2012 Presidentti Pauliine Koskelon puhe Itä-Suomen hovioikeudessa

Presidentti Mikael Krogerus jäi eläkkeelle. Uudeksi presidentiksi Olavi Snellman.

Lue lisää


31.3.2012 Asia oli sen laatuinen, ettei käräjäoikeudessa tarvittu pääkäsittelyä

KKO:2012:38 Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia - Pääkäsittely käräjäoikeudessa

Lue lisää


29.3.2012 Lahjusten antaminen erissä voitiin katsoa kukin eri rikokseksi

KKO:2012:37 Lahjuksen antaminen Rikosten yhtyminen Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate - Taannehtivuus

Lue lisää23.3.2012 Hallintotuomioistuinten juttumäärä väheni 2011

Ulkomaalaisia ja verotusta koskevat asiat lisääntyivät, KHO:ssa valitusluvat ennätykseen

Lue lisää


22.3.2012 Tuomarinimityksiä 23.3.2012

Asianajaja Vilho Niiranen käräjätuomariksi Kemi-Tornioon

Lue lisää22.3.2012 Kotitalousvähennystä ei voinut tehdä kun As Oy päätti osakkaiden maksavan putkiremontin kuluja

KHO:2012:21 Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Asunto-osakeyhtiö - Kunnossapitovastuun jakautuminen - Vesijohdot

Lue lisää


22.3.2012 Apulaiskaupunginjohtaja voitiin pidättää virantoimituksesta luottamuksen menettämisen poerusteella.

Turun HaO: Virantoimituksesta pidättäminen - Luottamuksen menettäminen - Johtava viranhaltija - Apulaiskaupunginjohtaja - Kunnallisvalitus

Lue lisää21.3.2012 Kansalaisuutta ei voitu myöntää päätöstä tehtäessä määräaikaisesti ulkomailla asuvalle.

KHO:2012:20 Kansalaisuusasia - Varsinainen asunto ja koti - Tosiasiallinen ja pääasiallinen oleskelupaikka - Työkomennus - Asumisaikaedellytys - Määräaikainen työsopimus

Lue lisää


21.3.2012 Valtio ei ollut korvausvastuussa ulosottovalitusasiassa kun ulosottohakemus oli peruutettu.

KKO:2012:34 Ulosottokaari - Ulosottovalitus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu

Lue lisää


19.3.2012 Korkein oikeus kuuli poliiseja ja asianajajia selvittääkseen miksei epäillyllä ollut avustajaa kuulusteluissa

Ihmisoikeustuomioistuin edellyttää perusteltua luopumista oikeudesta avustajaan ehtona kuulusteluiden käytölle todisteena.

Lue lisää


19.3.2012 KKO ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa rattijuopumussyytteen kiistäneelle poliisille, jota uhkasi viraltapano.

KKO:2012:33 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Painava syy Liikennerikos

Lue lisää17.3.2012 KKO äänesti 3-2 olisiko jatkokäsittelylupa tullut myöntää

KKO:2012:31 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Tarkistusperuste Huumausainerikos

Lue lisää


12.3.2012 KKO pitää suullisen käsittelyn siitä, oliko epäilty luopunut oikeudestaan avustajaan kuulusteluissa

Korkein oikeus rajasi asianajajan salassapitovelvollisuutta käsittelyratkaisussaan

Lue lisää


10.3.2012 Ratkaisu KELA-korvauksesta potilaan muuttaessa kesken hoidon: Olivatko matkakulut korvattavia kuluja?

Vakuutusoikeus: Sairausvakuutus - Sairaanhoitokulut - Matkakustannusten korvaus - Terapiakulut - Psyykkinen sairaus - Traumaperäinen stressireaktio

Lue lisää


10.3.2012 Hovioikeus oli kuullut järjestyssakkoon tuomittua puutteellisesti.

KKO:2012:30 Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen Järjestyssakko

Lue lisää


7.3.2012 Postitiedoksiannossa ratkaiseva on laissa säädetty tiedoksisaantipäivä, ei tosiasiallinen.

VakO: Päätöksen tiedoksisaanti - Muutoksenhaku - Määräaika - Valituksen tutkiminen

Lue lisää


7.3.2012 Vuokrafirma ei voinut maksaa verovapaata päivärahaa hiihtokeskuksessa työskennelleelle vuokratulle työntekijälle

KHO:2012:17 Henkilökohtaisen tulon verotus - Varsinainen työpaikka - Vuokrattu työntekijä

Lue lisää


2.3.2012 Paljon hakijoita avoinna oleviin laamannin virkoihin

Tuomarinvalintalautakunta valitsee uudet laamannit Varsinais-Suomeen, Satakuntaan ja Pohjois-Savoon. 18 hakijan joukossa vain kaksi naista.

Lue lisää1.3.2012 Hallinto-oikeuden ratkaisu pysäköinnin ja pysäyttämisen rajanvedosta

Kuopion HAO Pysäköintivirhemaksu Pysäköintikieltoalue Pysäyttäminen Pysäköiminen

Lue lisää


29.2.2012 KKOlta neljä ennakkopäätöstä jatkokäsittelyluvan myöntämisestä

Kahdessa tapauksessa KKO myönsi jatkokäsittelyluvan ja kahdessa se katsoi hovioikeuden voineen jättää luvan myöntämättä

Lue lisää


28.2.2012 Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön sijoittaminen kadun puoleiseen julkisvuun edellyttää toimenpidelupaa

KHO:2012:14 Maankäyttö ja rakentaminen - Toimenpidelupa - Toimenpideluvan tarve - Ilmalämpöpumppu - Julkisivu - Julkisivutoimenpide

Lue lisää


27.2.2012 Henkilöiden vieminen Ruotsiin ei ollut laittoman maahantulon järjestämistä

KKO:2012:24 Laittoman maahantulon järjestäminen

Lue lisää


26.2.2012 KKO:n presidentin puhe Juridiska Föreningenin vuosijuhlassa

President Pauliine Koskelos anförande vid 150-årsjubileet av Juridiska Föreningen i Finland 11.2.2012

Rättsvård i ett multipolart system – samspel, spänningar och utmaningar

Lue lisää


24.2.2012 KKO hyväksyi Lokapojat Oy:n rikosjutussa petossyytteen, jossa asianomistajia ei ollut ykslöity.

KKO:2012:23 Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen - Rikosasia - Tutkimatta jättäminen Syyte - Syytteen yksilöinti Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus

Lue lisää


24.2.2012 HelHO:n laaja tuomio sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Kohtuullinen tuntiveloitus kuluja korvattaessa oli 230 euroa tunnilta ilman ALV:ta

HelHO:2012:7 Sisäpiirintiedon väärinkäyttö, sisäpiiritieto, tahallisuus, hyötymistarkoitus, törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö, menettämisseuraamus, yhteisösakko, oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


22.2.2012 Koulu sai suosia oppilaidensa sisaruksia oppilasvalinnassa

Helsingin HAO Helsingin eurooppalainen koulu Oppilaaksiotto Tasapuolinen kohtelu Yhdenvertaiset valintaperusteet

Lue lisää


21.2.2012 Valitus piti osin tutkia valittajan poissaolosta huolimatta

KKO:2012:22 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu

Lue lisää


21.2.2012 62 asunnon tarjoaminen teki henkilöistä elinkeinonharjoittajia

KKO:2012:21 Asuntokauppa - Elinkeinonharjoittaja

Lue lisää16.2.2012 Tuomarinimityksiä 17.2.2012

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää13.2.2012 Risteyksen takana oleva kiinteistö oli vastapäinen, valitus rakennusluvasta tutkittiin

KHO:2012:10 Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennuslupa - Valitusoikeus - Vastapäinen rakennuspaikka

Lue lisää


13.2.2012 KKO:n ennakkopäätös kuluista täytäntöönpanoriidassa

KKO:2012:20 Ulosottokaari - Täytäntöönpanoriita Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää8.2.2012 KHO ei velvoittanut Supoa luovutamaan Rosenholz aineistoa toimittajille

KHO:2012:8 Asiakirjajulkisuus - Suojelupoliisi - Valtion turvallisuus - Kansainvälinen tiedusteluyhteistyö - Luottamuksellinen tietojenvaihto - Tiedustelupalvelu - Julkisuusperiaate - Vahinkoedellytyslauseke - Salassapito-olettama

Lue lisää


8.2.2012 Verottajan korvausoikeus oli osin vanhentunut. Prekluusio koskee myös rikosasian yhteydessä ajettavaa siviiliperusteista korvaussaatavaa.

KKO:2012:18 Saamisen vanhentuminen Vahingonkorvaus Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys - Syyteoikeuden vanhentuminen Oikeudenkäyntimenettely - Prekluusio - Prosessinjohto

Lue lisää


7.2.2012 HelHO: Osa-aikaisella oli etuoikeus työhön ennen lomautettua työntekijää

HelHO:2012:5 Lomauttaminen - Työnantajan velvollisuus tarjota työtä - Lomautetun ja osa-aikaisen työntekijän etuajojärjestys

Lue lisää6.2.2012 KKO: Itsekriminointisuoja on rikoksesta epäiltyä rangaistusseuraamukselta suojaava vastuuvapausperuste, jonka oikeusvaikutukset rajoittuvat vain häneen.

KKO:2012:16 Velallisen rikos - Törkeä velallisen petos - Velallisen petos Rikokseen osallisuus - Avunanto Itsekriminointisuoja

Lue lisää
4.2.2012 HelHO äänesti siitä, onko 181 päivää yli kuusi kuukautta

Valvontarangaistus voidaan tuomita jos rangaistus ei ole yli 6 kuukauden vankeus. Siviilipalvelusta kokonaan kieltäytyvän rangaistus on vankeutta puolet 362 päivän palvelusajasta.

Lue lisää


4.2.2012 Pankkitunnusten haltijan tulee valvoa ettei hänen puolisonsa pääse käyttämään niitä väärin

S:n puoliso oli salaa S:n tunnuksilla verkkopankissa avannut S:lle tilin, ottanut tämän nimissä luottoja ja siirtänyt rahat omalle tililleen sekä käyttänyt ne omiin tarpeisiinsa. Kysymys S:n vastuusta luotoista. Ks. myös KouHO:2012:3

Lue lisää


4.2.2012 Luottokortin haltijan valvottava, ettei puolisonsa pääse käyttämään luottoa luvatta

KouHO:2012:3 Velkomus Pankki - Verkkopalvelut Tilinhaltijan vastuu

Lue lisää


2.2.2012 KouHO arvioi epäillyn esitutkintakertomusta näyttönä

Asiassa on kysymys huumausainerikoksesta epäillyn henkilön esitutkinnassa antaman kertomuksen näyttöarvosta syytteen tukena.

Lue lisää


2.2.2012 EIT:ssä jutun voittanut teki tuomioivirhekantelun KKO:lle liian myöhään

KKO:2012:13 Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu

Lue lisää


31.1.2012 KKO jälleen Vakuutusoikeuden kanssa eri mieltä syy-yhteydestä

KKO:2012:12 Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys

Lue lisää


30.1.2012 Isyys vahvistettiin kanneajan päättymisestä huolimatta

Korkeimman oikeuden tänään antaman täysistuntoratkaisun mukaan isyyskanteen nostamista rajoittavan säännöksen soveltaminen oli ristiriidassa perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun yksityiselämän suojan kanssa.

Lue lisää


25.1.2012 Vaasan HaO: Poliisilaitoksen väliaikaista ajokieltoa koskevasta päätöksesta sai valittaa (äänestys 6-3)

Vaasan HaO: Tieliikenne - Ajokielto - Väliaikainen ajokielto - Poliisi - Poliisimies - Ajokiellon voimassa pitäminen - Toimivalta - Valituskelpoinen ratkaisu - Hallintopäätös - Käräjäoikeus - Hallinto-oikeus - Törkeä liikenneturvallisuuden

Lue lisää


25.1.2012 Tekijänoikeuden perusteella syntyneen käyttöoikeuden luovutus oli arvonlisäverollista

KHO:2012:5 Arvonlisävero - Tekijänoikeutta lähellä oleva oikeus - Tuottajan oikeus - Äänitallenne - Masternauhan käyttöoikeuden luovutus

Lue lisää


24.1.2012 Sopimus vuokratusta työstä oli toistaiseksi voimassa oleva

KKO:2012:10 Työsopimus - Määräaikainen työsopimus - Vuokratyö

Lue lisää


23.1.2011 KHOn käsitelyratkaisu asianosaisjulkisuutta koskevassa asiassa

Oikeudenkäynnin julkisuus - Oikeudenkäyntiasiakirja - Asianosaisen tiedonsaantioikeus - Kuulemismenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Poliisi - Schengenin tietojärjestelmä - SIRENE-asiankäsittelyjärjestelmän arkistotietokanta

Lue lisää


23.1.2012 KKO ankaralla linjalla perhettään uhanneen rangaistuksen mittaamisessa

KKO:2012:9 Laiton uhkaus Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet - Kohtuullistamisperusteet

Lue lisää


20.1.2012 KKOlta kolme ennakkopäätöstä ulosottoasian kuluista

KKO 2012:6, KKO 2012:7 ja KKO 2012:8: Ulosottokaari - Ulosottovalitus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu

Lue lisää


20.1.2012 Itsekriminointisuojan vuoksi uhkasakon tuomitsemiselle ei ole ollut edellytyksiä.

KKO:2012:5 Konkurssi - Velallinen - Velallisen myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuus - Pakkokeinot velallista kohtaan Itsekrimointisuoja

Lue lisää


20.1.2012 Pekka Vihervuori korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi

Tasavallan presidentti Tarja Halonen nimitti tänään korkeimman hallinto-oikeuden seuraavaksi presidentiksi hallintoneuvos Pekka Vihervuoren, 61. Hän siirtyy tehtävään 1.3.2012.

Lue lisää


20.1.2012 Tuomarinimityksiä 20.1.2012

Riitta Jousi Turun hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan

Lue lisää


16.1.2011 KHO palautti homoseksuaalin turvapaikanhakijan asian uudelleen käsiteltäväksi

KHO:2012:1 Ulkomaalaisasia - Turvapaikka - Kansainvälinen suojelu - Vainon vaara - Tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen - Seksuaalinen suuntautuminen - Homoseksuaali

Lue lisää16.1.2012 Elinkautisvanki ei saanut korvausta vapautumisensa lykkääntymisen johdosta

HelHO:2012:3 Elinkautinen vankeusrangaistus Syyttömästi vangitun korvaus Vahingonkorvaus Julkisyhteisön korvausvastuu

Lue lisää


12.1.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus oikeushallinnon osalta

Oikeusministeriön tuottavuusohjelman toimeenpanossa on tarkastusaineiston perusteella onnistuttu varsin hyvin ja asetettujen henkilötyövuosien vähentämistavoitteessa on edetty.

Lue lisää


12.1.2012 Kaksi määräaikaista esittelijäneuvoksen virkaa korkeimmassa oikeudessa

Avoinna olevat esittelijäneuvoksen virat ovat uudentyyppisiä, määräajaksi täytettäviä virkoja.

Lue lisää11.1.2012 KKO: Ei perustetta työsopimusten ketjuttamiseen

KKO:2012:2 Työsopimus - Määräaikainen työsopimus

Lue lisää


10.1.2012 Konserniavustusta ei palautettu laskettaessa minimiosingon määrää

HelHO:2012:2 Osakeyhtiölaki Vähemmistöosinko

Lue lisää9.1.2012 KHO suojasi konjakin alkuperää

Lignell & Piispanen hävisi tavaramerkkiriidat KHO:ssa

Lue lisää


5.1.2012 Kouvolan HO:n eri istuntopaikkojen päivät määrätty

Kouvolan hovioikeuden kiinteät pääkäsittelypäivät ajalle 1.2.2012-8.6.2012

Lue lisää


5.1.2012 Osapuolten tarkoituksen vastaisen puhdistusvelvoitteen vahvistaminen ei ollut perusteltua

KKO:2012:1 Sopimus - Sopimuksen sitovuus - Oikeustoimen edellytys

Lue lisää


4.1.2012 Tekniikan alan tutkimuksesta apua tuomioistuimille

Väitöstutkimuksella kehitettiin toimintatapoja, joilla onnistuttiin lyhentämään oikeusjuttujen käsittelyaikoja.

Lue lisää4.1.2012 KHO:n päätös valitusoikeudesta hankinta-asiassa

KHO: Julkinen hankinta - Markkinaoikeuden toimivalta - Valitusoikeus - Myöhästynyt valitus - Tutkimatta jättäminen

Lue lisää


3.1.2012 Hallinto-oikeuden vahvennettu jaosto arvioi veronkorotuksen määrää ja perustetta

Turun HAO Veronkorotus – esitäytetty veroilmoitus – ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti – arvopapereiden luovutusvoitto

Lue lisää


2.1.2012 Oikeus saada korvausta henkilövahingosta ja kärsimyksestä ei rauennut uhrin kuoleman johdosta kun korvausta oli vaadittu jo esitutkinnassa

RHO:2011:5 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus Korvausvaatimuksen raukeaminen VahingonkorvausL 7:3

Lue lisää


2.1.2012 Jälleen Ne bis in idem -ratkaisu KKO:sta

KKO:2011:111 Veropetos - Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje