rss Kotimaiset tuomioistuimet


17.1.2019 Tuomarinimityksiä 18.1.2019

Valtioneuvosto esitti, että Tasavallan Presidentti nimittää...

Lue lisää


17.1.2019 Vastaajan kotietsinnän yhteydessä poliisille kertoma jätettiin hyödyntämättä

VaaHO:2018:9 Hyödyntämiskielto Itsekriminointisuoja Oikeus avustajaan

Lue lisää


17.1.2019 Pesänhoitajan tekemät saatavien riitautukset jätettiin myöhässä tehtyinä tutkimatta

KKO:2019:3 Konkurssi - Konkurssivalvonta - Jakoluettelon vahvistaminen

Lue lisää


16.1.2019 Kunnanhallituksen puheenjohtajan lehtikirjoitus teki hänet esteelliseksi

KHO:2019:4 Kunnallisasia – Kunnanhallituksen päätös – Kunnanhallituksen puheenjohtaja – Esteellisyys – Yleislausekejäävi

Lue lisää


15.1.2019 Vastaajan kotiosoitteeseen tilattu huume katsottiin hänen tilaamakseen

KKO:2019:2 Todistelu - Näytön arviointi Huumausainerikos

Lue lisää


14.1.2019 Ylimääräisen tiedon perusteeton käyttö esitutkintavaiheessa johti hyödyntämiskieltoon

THO:2019:1 Todistelu – Hyödyntämiskielto Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto

Lue lisää11.1.2019 Valituskielto ei ollut perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa

KHO:2019:3 Veronkanto – Kiinteistöverosta vapauttaminen – Valituskielto – Kunnallisvalitus ‒ Perustuslaki ‒ Ilmeinen ristiriita

Lue lisää


9.1.2019 Valtion ja kunnan väliseen sopimukseen perustuva korvausriita kuului yleisten tuomioistuinten ratkaistavaksi

KKO:2019:1 Tuomioistuimen toimivalta - Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia

Lue lisää


7.1.2019 Yliopistoon pyrkineellä ei ollut oikeuttaa saada nähtäväkseen muiden hakijoiden koevastauksia

KHO:2019:2 Asiakirjajulkisuus – Yliopiston valintakoe – Valintakoevastaus – Koesuoritus – Yleisöjulkisuus – Salassapitoperuste – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Lue lisää


7.1.2019 Osinko oli osakkeet lahjana saaneen eikä ne lahjoittaneen henkilön saamaa osinkotuloa

Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus - Osinko - Omistussuhteiden muutos - Osakkeiden lahjoitus - Osingonjakopäätös - Osingon maksaminen - Oikea verovelvollinen

Lue lisää


3.1.2019 Isis-järjestöön liittyneellä ei oikeutta kansainväliseen suojeluun

Turun HAO: Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Poissuljenta – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko

Lue lisää31.12.2018 Rattijuopolle ehdoton vankeusrangaistus ensikertalaisuudesta huolimatta

KKO:2018:92 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta Liikennerikos - Rattijuopumus - Törkeä rattijuopumus

Lue lisää


28.12.2018 Sammuneen raiskauksesta ehdoton vankeusrangaistus ensikertalaiselle

KKO:2018:91 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta Seksuaalirikos - Raiskaus

Lue lisää


28.12.2018 Rakennustarkastaja oli jättänyt reagoimatta rakennusturvallisuutta koskeneisiin vakaviin onnettomuusuhkailmoituksiin

KKO:2018:90 Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Laiminlyöntirikos Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Lue lisää


28.12.2018 Julkisen hankinnan tarjoajan poissuljenta tulee perustella asianmukaisesti suhteellisuusharkinta mukaanluettuna

Markkinaoikeus: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - siivouspalvelut julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen - rikostuomion vaikutus - tarjoajan soveltuvuus - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

Lue lisää


27.12.2018 Tuomarinimityksiä vuoden lopussa

Tuusulan lakkautettavan käräjäoikeuden laamanni käräjätuomariksi Kanta-Hämeeseen.

Lue lisää


21.12.2018 Latviasta tulleet perämoottorivarkaat saivat kovennetun rangaistuksen

KKO:2018:89 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet

Lue lisää


21.12.2018 KKO äänesti maankäyttösopimukseen perustuvasta kulkurasiteesta

KKO:2018:88 Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite - Kulkuyhteys Sopimus - Sopimuksen tulkinta

Lue lisää


21.12.2018 Saksassa tuomittua ehdollista rangaistusta ei määrätty täytäntöönpantavaksi

VaaHO:2018:8 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Vieraassa valtiossa tuomitun ehdollisen rangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

Lue lisää


21.12.2018 Ulosoton suojaosuuden turvin hankitut rahasto-osuudet olivat ulosmitattavissa

VaaHO:2018:7 Ulosottokaari Ulosmittaus Erottamisetu Suojaosuus

Lue lisää


21.12.2018 Tapaamissopimusta ei voitu täsmentää täytäntöönpanoprosessissa

VaaHO:2018:6 Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano - Tapaamisoikeuden ehtojen muuttaminen

Lue lisää


20.12.2018 Markkinaoikeuden olisi tullut kuulla tarjouskilpailun voittanutta ennen päätöstä väliaikaisesta kiellosta

KHO:2018:175 Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen täytäntöönpanokielto – Valituslupa-asia – Tarjouskilpailun voittajan kuulematta jättäminen markkinaoikeudessa – Menettelyvirhe

Lue lisää


20.12.2018 KKO sovelsi avustajadirektiiviä tutkintavangin yhteydenpidonrajoitusasiassa

KKO:2018:87 Pakkokeino - Yhteydenpidon rajoittaminen

Lue lisää18.12.2018 Isännöitsijä ei ollut törkeän kavalluksen edellyttämässä erityisen vastuullisessa asemassa

I-SHO:2018:9 Kavallus - Törkeä kavallus Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistuksen kohtuullistaminen

Lue lisää


18.12.2018 KHO: Jehovan todistajien saarnaamistyössään keräämät nimilistat olivat lainvastaisia

KHO:2018:171 Tietosuoja – Henkilötietolaki – Tietosuojadirektiivi – – Yksityiselämän suoja – Uskonnonvapaus – Sananvapaus – Syrjinnän kielto – Jehovan todistajat – Ovelta ovelle -saarnaamistyö

Lue lisää


14.12.2018 Hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa yhdyskuntapalvelun muuntamista koskevassa asiassa

KKO:2018:85 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Ennakkoratkaisuperuste - Muutosperuste Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi - Muuntaminen valvontarangaistukseksi

Lue lisää


14.12.2018 Maahanmuuttoviraston olisi tullut tutkia esitetty uusi turvapaikkaperuste

KHO:2018:169 Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälisen suojelu – Sur place -tilanne – Uskonvakaumus – Uusintahakemus – Uusintahakemuksen tutkiminen – Uusintahakemuksen alustava tutkinta – Käännyttäminen – Lainvoiman saaneen päätöksen purkaminen

Lue lisää


13.12.2018 KKO purki väärään ilmiantoon perustuneen tuomion

Väitetyn rikoksen uhrina ollut nainen kertoi vuosia myöhemmin poliisille ja myöhemmin tuomioistuimessa, ettei tuomittu ollutkaan tehnyt hänen syykseen luettuja rikoksia.

Lue lisää


13.12.2018 Veitsellä tehty kioskiryöstö ei ollut törkeä

KKO:2018:84 Ryöstö - Törkeä ryöstö Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


12.12.2018 Syyttäjä voi esittää rikoshyödyn menettämistä koskevan vaatimuksen vasta hovioikeudessa

KKO:2018:83 Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen Oikeudenkäyntimenettely - Menettämisvaatimuksen tutkiminen

Lue lisää


10.12.2018 Omistajaohjausmuistiot kuuluivat julkisuuslain soveltamisalaan, vaikka ne sisälsivätkin kaupungin tytäryhteisöä koskevia tietoja

KHO:2018:164 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Kunnan tytäryhteisö – Kunnan omistama osakeyhtiö – Kunnan omistajaohjaus – Kunnan sisäinen tarkastus

Lue lisää


7.12.2018 Venevalkamarasitealueen naapurikiinteistön omistaja oli asianosainen rasitetoimituksessa

KKO:2018:82 Kiinteistötoimitus Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite Asianosainen

Lue lisää


6.12.2018 Markkinaoikeus määräsi Elisa Oyj:n selvittämään ja antamaan Warner Bros. Entertainment Inc:lle käyttäjän ja tilaajan yhteystiedot

Hakija oli esittänyt riittävän selvityksen tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetun merkittävyyskynnyksen ylittymisestä kuuden teleliittymän osalta.

Lue lisää


5.12.2018 Vakuutusoikeus tutki märääajan viimeisenä päivänä klo 21.48 sähköisesti jätetyn valituksen

Vakuutusoikeus: Muutoksenhaku - Määräaika - Valitusosoitus - Sähköinen asiointi

Lue lisää


4.12.2018 Vammaista lukiolaista oli syrjitty kun hän joutui maksamaan koulumatkoista enemmän kuin muut opiskelijat

Pohjois-Suomen HAO: Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Kuljetuspalvelusta perittävä maksu – Koulumatkatuki – Yhdenvertaisuus – Kohtuulliset mukautukset

Lue lisää


4.12.2018 Huostaanottovideon julkaisseiden tuomio säilyi KKO:ssa

KKO:2018:81 Yksityiselämän suoja - Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Sananvapaus

Lue lisää


30.11.2018 Tietosuojavaltuutetun ilmoitus, ettei ota rekisterin tarkastuspyyntöä käsiteltäväkseen, ei sisältänyt valituskelpoista päätöstä

KHO:2018:162 Tietosuoja – Tietosuojavaltuutettu – Tarkastuspyyntö – Viranomaisen ohjaus – Valituskelpoisuus – Valitus – Prosessuaalinen kantelu – Hallintokantelu

Lue lisää


29.11.2018 Kiinteistön verotusarvo kiinteistöverotuksessa vahvistettiin sen vuodentakaista hankintahintaa suuremmaksi

KHO:2018:161 Kiinteistöverotus – Verotusarvon enimmäismäärä – Käypä arvo omistajan hallussa – Arvostamisperusteet – Tuottoarvo – Hankintahinta – Todennäköinen luovutushinta

Lue lisää27.11.2018 Avioeron jälkeenkin puolison lapsen hyväksi tehdyn testamentin perusteella kyseinen puolison lapsi oli pesän osakas

KKO:2018:78 Perintökaari - Pesänselvittäjä - Pesänjakaja - Hakijavaltuus

Lue lisää
23.11.2018 Petri Saukko Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomariksi

Saukko on Asianajotoimisto Hannes Snellmanin Specialist Partner.

Lue lisää


23.11.2018 Laite-etsinnät on oikeus saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, etsinnöille oli lailliset edellytykset

KKO:2018:77 Pakkokeino - Etsintä - Erityinen kotietsintä - Laite-etsintä Oikeudenkäyntimenettely

Lue lisää


22.11.2018 Vaikeasti kehitysvammaista ei tarvinnut erikseen kuulla vanhempiensa valituksen johdosta lastensuojeluasiassa

KHO:2018:159 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen kuuleminen – Alaikäinen 12 vuotta täyttänyt kehitysvammainen lapsi

Lue lisää


22.11.2018 KKO: Alfa-PVP on luokiteltavissa yhtä vaaralliseksi huumausaineeksi kuin amfetamiini, metamfetamiini ja MDPV

KKO:2018:76 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


22.11.2018 Hovioikeuden tutkittava vaatimus käräjäoikeuden tuomion salassapidosta

KKO:2018:75 Oikeudenkäynnin julkisuus - Henkilöllisyyden julkisuus - Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus - Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus Muutoksenhaku Pakolaisen oikeusasema

Lue lisää


17.11.2018 14-vuotiaan pyytämä suullinen käsittely olisi tullut järjestää hallinto-oikeuden käsittelemässä lastensuojeluasiassa

KHO:2018:156 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen

Lue lisää


14.11.2018 Pyyntihintatilastoihin perustuva autoverokäytäntö ei ollut syrjivää

KHO:2018:155 Autoverotus – Tuontiajoneuvosta kannettavan autoveron enimmäismäärä – Veroprosentti – Verotusarvo – Verottomat tarvikkeet – Tavanomaiset toimituskulut – Syrjivän verotuksen kielto – Hallinto-oikeuden tutkimisvalta

Lue lisää


14.11.2018 Toimittajalla oikeus saada tietää miksi poliisimies oli pidätetty virasta

Käräjäoikeuden tuomio ei lähtökohtaisesti ole salassa pidettävä, mutta hallintoviranomaisen hallussa olevana se ei yleensä sellaisenaan ole yleisöjulkinen asiakirja.

Lue lisää


13.11.2018 Kunnan teettämä viestintäsuunnitelma ei sisältänyt liikesalaisuuksia vaan oli julkinen asiakirja

KHO:2018:153 Asiakirjajulkisuus – Viestintäsuunnitelma – Kunnan viestintä – Yksityinen liikesalaisuus

Lue lisää


12.11.2018 Vakuutusoikeuden ei olisi tullut jättää valitusta tutkimatta kun sen vastaanottajan aukioloaikaa ei ollut mainittu valitusosoituksessa

KHO:2018:152 Vakuutusoikeus – Purkuhakemus – Purku – Menettelyvirhe – Valitusosoitus – Valitusosoituksen puutteellisuus – Valitusaika – Valitusajan päättyminen – Työttömyyskassa – Aukioloaika

Lue lisää


7.11.2018 KKO äänesti 3-2 oliko 17-vuotias syyllistynyt 15-vuotiaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Asianomistajat olivat päätyneet yhdyntöihin A:n kanssa päihteiden käyttöön liittyneen keskinäisen ajanvieton yhteydessä, johon on liittynyt A:n ja hänen seurueensa seksuaalisväritteistä käyttäytymistä.

Lue lisää6.11.2018 Poliisilaitos voi hakea sakkomääräyksen purkamista sakotetun eduksi

KKO:2018:73 Sakko - Sakkomääräys Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa - Puhevalta

Lue lisää


5.11.2018 KELAn ei tarvinnut myöntää toimeentulotukea lääkekannabiksen hankintakuluihin

KHO:2018:148 Toimeentulotuki – Perusmeno – Kansaneläkelaitos – Tarpeellinen terveydenhuoltomeno – Lääkekannabisvalmiste – Fimean erityislupa – Yleinen hoitokäytäntö – Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukainen käyttöaihe – Masennus – Asiantuntijalääkäri

Lue lisää


5.11.2018 Turvapaikan myöntämättä jättäminen sotarikokseen syyllistymisen perusteella edellytti yksilöllistä näyttöä

KHO:2018:147 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislausekkeen soveltaminen – Henkilökohtainen vastuu – Näytön arviointi

Lue lisää


2.11.2018 Ennakkopäätös vapaudenmenetysajan huomioimisesta vähennyksenä rangaistuksesta

KKO:2018:72 Rangaistuksen määrääminen - Vapaudenmenetysajan vähentäminen - Yhteinen rangaistus - Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen

Lue lisää1.11.2018 Pankkikortin ja -tunnuksen huolimaton säilyttäminen johti rajattuun korvausvastuuseen

KKO:2018:71 Maksuväline - Oikeudeton käyttö - Maksupalvelun käyttäjän vastuu

Lue lisää


31.10.2018 Nettikeskustelu lapsen kanssa ei ollut edennyt niin pitkälle, että kyse törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä

KKO:2018:70 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin Rikoksen yritys - Satunnainen syy

Lue lisää


29.10.2018 Ei sakkoja kun nopeusrajoitusmerkki oli lumen peittämä

RHO:2018:2 Liikennerikkomus Automaattinen liikennevalvonta

Lue lisää


29.10.2018 Työsopimus oli purettavissa kilpailevan toiminnan perusteella

I-SHO:2018:6 Työsopimuksen purkaminen - Kilpaileva toiminta Lojaliteettivelvollisuus

Lue lisää24.10.2018 Käännytyspäätöksen jälkeen esille tulleet uudet seikat on otettava huomioon, kunnes käännytys on lainvoimaisesti ratkaistu

KHO:2018:141 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Käännyttäminen – Käännytyspäätöksen jälkeen syntynyt lapsi – Lapsen edun ottaminen huomioon – Käännytyksen kokonaisharkinta

Lue lisää


24.10.2018 Oikeusavun lisäomavastuu poistetiin kun se muodostui selvästi kohtuuttomasti

KHO:2018:140 Oikeusapu – Lisäomavastuu – Lisäomavastuuta kerryttävä varallisuus – Omaisuuden erottelu – Hyvitys – Hyöty – Perheen vakinaiseen asuntoon rinnastettava varallisuus – Hyvityksen vähäisyys – Kohtuuttomuus – Taloudelliset olot

Lue lisää


24.10.2018 Lesken hallintaoikeuden arvo vähennettävä perittävän koko kiinteistön arvosta - ei puolikkaasta

KHO:2018:139 Perintöverotus – Lesken hallintaoikeuden arvon laskeminen – Perukirjassa ilmoitettu tasinkoetuoikeus – Avio-oikeus – Asunto perittävän omistuksessa

Lue lisää


23.10.2018 Maahanmuuttoviraston tulee varmistua alaikäisen vastaanotto-olosuhteista käännytystilanteessa

KHO:2018:138 Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluun turvallisuuden ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Lapsen etu – Huoltajien jäljittäminen – Paluudirektiivi

Lue lisää


22.10.2018 KHO: Velallisen epärehellisyydeksi katsottu palkan nostaminen ei johtanut verotuksen oikaisuun

KHO:2018:137 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Ansiotulo – Rikoksella aiheutettu vahinko – Vahingonkorvaus – Törkeä velallisen epärehellisyys – Korvauksen maksaminen

Lue lisää
18.10.2018 Tuomarinimityksiä 19.10.2018

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää ...

Lue lisää


18.10.2018 KKO:lta kolme ennakkopäätöstä liikkeen luovutuksesta kuntapalveluihin liittyen

Kaikissa tapauksissa katsottiin kyseessä olleen liikkeenluovutus.

Lue lisää


17.10.2018 Opetushallitus oli rikkonut tietojenantovelvollisuuttaan yt-neuvotteluissa

HelHO:2018:19 Yhteistoiminta – hyvitys – tietojenantovelvollisuus – neuvotteluesitys – valtio

Lue lisää16.10.2018 Kannabiksen kasvattaja tuomittiin menettämään kasvatusta varten hankitun kiinteistön arvo

KKO:2018:63 Menettämisseuraamus - Rikoksentekovälineen arvon menettäminen - Rikoksentekovälineen menettäminen

Lue lisää


15.10.2018 Ennakkopäätös takaisinsaantihakemuksen tutkimisen edellytyksistä

KKO:2018:62 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste Yksipuolinen tuomio- Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon

Lue lisää


12.10.2018 7-vuotiasta lasta kuultava päätettäessä yhteydenpidon rajoittamisesta

Helsingin HAO: Lastensuojelu - Yhteydenpidon rajoittaminen - Lapsen mielipiteen selvittäminen

Lue lisää


10.10.2018 Valitettaessa vain avustajan palkkiosta noudatetaan pääasialle säädettyä erityistä valituksen määräaikaa

KHO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Avustajan toimenpiteet asian käsittelyssä Maahanmuuttovirastossa – Muu kuin tuomioistuinasia – Ulkoprosessuaalinen asia – Määräaika – Tutkimatta jättäminen – Oikeudenkäyntiavustajan palkkio

Lue lisää


10.10.2018 Merimiesunionin saarto oli voitu turvaamistoimella määrätä lopetettavaksi

KKO:2018:61 Turvaamistoimi - Väliaikainen turvaamistoimi Saarto

Lue lisää


8.10.2018 Ennakkopäätös rikoksen selvittämisen vaikutuksesta rangaistukseen

KKO:2018:60 Seksuaalirikos - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet

Lue lisää


5.10.2018 HelHO: Kavalletut 11 768 euroa eivät olleet "suuri määrä varoja"

HelHO:2018:17 Kavallus – törkeä kavallus

Lue lisää


4.10.2018 Huumausainerikoksen valmistelusta 30 päivää vankeutta. Tilasi Kiinasta amfetamiinin lähtöainetta

HelHO:2018:16 Huumausainerikos – huumausainerikoksen valmistelu Rangaistuksen määrääminen

Lue lisää


4.10.2018 Aiempi tuomio esti uudet vaatimukset, koska ne olisi voitu esittää jo aiemmassa oikeudenkäynnissä

KKO:2018:59 Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima Patentti

Lue lisää


3.10.2018 KKO: Tuomarien virheellinen menettely ei ollut huolimatonta. Syytteet hylättiin.

KKO:2018:58 Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamus Turvaamistoimi - Säilöönotto

Lue lisää
29.9.2018 Lainkäyttöä läpi vuosisadan — korkeimman oikeuden vaiheet julkaistu kirjana

KKO on julkaissut historiateoksen, joka on kiinnostava läpileikkaus KKO:n historiasta ja sen liittymäkohdista maamme historiaan.

Lue lisää


27.9.2018 Maaoikeus oli ylittänyt tutkimisvaltansa palauttamalla koko maanmittaustoimituksen vaikka muutosvaatimus koski vain tiettyä aluetta

KKO:2018:56 Lunastuslaki - Lunastustoimitus Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku maaoikeudessa

Lue lisää


26.9.2018 Johtajan saama Rolex-kello oli verovapaa etu siltä osin kun sen arvo vastasi yhtiön työntekijöille antamia merkkipäivälahjoja

KHO:2018:131 Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Merkkipäivälahja – Eläkkeelle lähtö – Veronalaisen edun määrä – Rannekello

Lue lisää


26.9.2018 Kaikki luottokustannuksia koskevat sopimusehdot jätettiin huomiotta kun nostopalkkiota ei oltu huomioitu ja korkokatto ylittyi

I-SHO:2018:4 Kuluttajaluotto - Korko Luottokustannukset - Todellinen vuosikorko

Lue lisää


24.9.2018 Sekä hallinto- että markkinaoikeus katsovat, etteivät voi tutkia tavaramerkkiin liittyvää asiaa

Markkinaoikeus: Suomen Hypoteekkiyhdistys > Sisäministeriö: tavaramerkki - valitusasia - markkinaoikeuden toimivalta

Lue lisää


24.9.2018 Asianajotoimiston laskun maksamista ei voitu kyseenalaistaa kunnallisvalituksella

KHO: Kunnallisasiaa koskeva valitus, asianajotoimiston laskuttamisen kustannusten hyväksyminen

Lue lisää


20.9.2018 Tuomarinimityksiä 20.9.2018

Valtioneuvosto teki seuraavat esitykset

Lue lisää


20.9.2018 Osakkeen arvoksi lahjaverotuksessa katsotiin substanssiarvoa pienempi matemaattinen arvo

KHO:2018:129 Lahjaverotus – Käypä arvo – Osakkeen todennäköinen luovutushinta – Lunastuslauseke

Lue lisää


19.9.2018 KHO: Suullinen käsittely ei ole aina tarpeen kun kyse on turvapaikanhakijan uskonnollisen vakaumuksen selvittämisestä

KHO:2018:130 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Sur place-tilanne – Uusi turvapaikkapuhuttelu – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely

Lue lisää


18.9.2018 A katsottiin eläkevakuutusvelvolliseksi vailla liiketoimintaa olleiden osakeyhtiöiden sijasta

Vakuutusoikeus 2219:2016: Työeläke - Eläkevakuutus - Vakuuttamisvelvollisuus

Lue lisää


14.9.2018 KKO esittää laissa säädettäväksi velvollisuuden vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamiseen

Korkein oikeus esittää lainsäädännön täydentämistä siten, että Valviran tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antaa KKO:lle pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja.

Lue lisää


13.9.2018 Valitus jätettiin tutkimatta kun se oli yritetty toimittaa liian suurena tiedostoliitteenä eikä päätynyt perille

VaaHO:2018:5 Määräaika Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen Muutoksenhaku - Valituksen tutkiminen

Lue lisää


13.9.2018 Työnantajan virolaista leasing-autoa kuljettanut työntekijä ei ollut vastuussa autoverosta

KHO:2018:127 Autovero – Vastuu autoverosta – Ulkomainen leasingauto – Käyttöönotto Suomessa – Yritystoiminta – Työntekijä – Kuljettaja

Lue lisää


9.9.2018 Vastaajalla oikeus kannella noutomäääryksestä. Kiinniotettuna olo oli laillinen este.

THO:2018:14 Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen – Uhkasakko, Muutoksenhaku – Kantelu – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Noutomääräys

Lue lisää


6.9.2018 Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla

KHO:2018:124 Julkinen hankinta – Kunnallisvalitus – Markkinaoikeuden toimivalta – Muutoksenhakukielto

Lue lisää


6.9.2018 Ensimmäinen ennakkopäätös tuomioistuinsovittelusta

KKO:2018:55 Oikeudenkäyntimenettely Tuomioistuinsovittelu - Sovinto Asunto-osakeyhtiö - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Lue lisää


5.9.2018 Hovioikeudesta pois jääneen asianomistajan esitutkintakertomusta ei saanut käyttää näyttönä

KKO:2018:54 Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä

Lue lisää


4.9.2018 KHO kannattaa valituslupajärjestelmän laajentamista kattavaksi

KHO hyväksyi valituslupajärjestelmän soveltamista koskevan julkilausuman satavuotisjuhliensa kunniaksi pidetyssä juhlatäysistunnossa. KHO korostaa kattavan valituslupajärjestelmän toteuttamisen tärkeyttä.

Lue lisää


30.8.2018 Oikeuskäytännön muutoksen myötä verohallinto saattoi muuttaa verotuskäytäntöään luottamuksensuojaa loukkaamatta

KHO:2018:122 Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Hallintoneuvoston jäsenyys – Muuttunut oikeustila – Uusi ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja

Lue lisää


28.8.2018 KHO täyttää 100 vuotta

Juhlajulkaisu ja keskustelutilausuus "Korkein hallinto-oikeus - tuomioistuin oikeusvaltiota rakentamassa"

Lue lisää


24.8.2018 KKO opasti jälleen kerran pääkäsittelyn järjestämisvelvollisuuteen

KKO:2018:53 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia

Lue lisää


23.8.2018 KHO: Suullinen käsittely olisi ollut tarpeen kristityksi kääntymisen aitouden arvioinnissa

KHO:2018:118 Ulkomaalainen – Turvapaikka – Kansainvälinen suojelu – Sur place -tilanne – Kääntyminen islamista – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely

Lue lisää22.8.2018 KHO arvioi Maahanmuuttoviraston ylitarkastajien esteellisyyttä heidän toimiesaan viroistaan vapaana hallinto-oikeuden esittelijöinä

Turvapaikka-asioita Maahanmuuttovirastossa käsitellyt oli esteellinen esittelemään samanlaisia asioita hallinto-oikeudessa

Lue lisää


20.8.2018 Syytetyn kantelu käräjäoikeuden noutomääräyksestä tutkittiin varsinaisena muutoksenhakuna

HelHO:2018:15 Muutoksenhaku – kantelu Poissaolo oikeudesta vastaajana – noutomääräys

Lue lisää


18.8.2018 Perheside katsottiin säilyneen Suomeen muuttaneeseen vanhempaan, vaikka lapsi oli asunut kotimaassaan vuosien ajan

KHO:2018:114 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenjäsen – Perheside – Perhesuhde – Alaikäinen lapsi – Olosuhteiden perusteella tehtävä kokonaisarvio – Lapsen etu

Lue lisää


17.8.2018 Vältetty ALV katsottiin omistajan yhtiöltään saamaksi peitellyksi osingoksi.

KHO:2018:113 Peitelty osinko – Veroton yhteisöhankinta – Osakeyhtiön arvonlisäverotunnisteen käyttäminen – Arvonlisäveron suorittamisesta välttyminen

Lue lisää


17.8.2018 KHO: Google velvollinen poistamaan hakutuloksista arkaluonteisia tietoja henkilöstä ja hänen tekemästään rikoksesta

KHO:2018:112 Tietosuoja – Henkilötieto – Hakupalvelu – Henkilön nimellä tehtävä haku – Tarpeeton henkilötieto – Terveydentilaa koskeva tieto – Henkirikos – Oikeus tulla unohdetuksi – Rekisterinpitäjä – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Sananvapaus – Intressipunninta

Lue lisää


17.8.2018 KHO ei arvioinut ensiasteena tulkin kulukorvausta oikeusapuasiassa

KHO:2018:111 Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen tuomioistuin – Korkein hallinto-oikeus – Oikeusastejärjestys – Valituslupajärjestelmä

Lue lisää


17.8.2018 Epäselvyys syntymävuodessa johti kansalaisuushakemuksen hylkäämiseen

KHO:2018:110 Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Selvitetty henkilöllisyys – Väestötietojärjestelmään merkitty henkilöllisyys – Syntymäajan korjaaminen – Määräajan kuluminen

Lue lisää


15.8.2018 Todistustaakka maksumuistutusten saapumatta jäämisestä oli velallisella

HelHO:2018:14 Velkomus – Perintäkulut – Vapaamuotoinen tiedoksianto

Lue lisää


15.8.2018 Korttiautomaatin murtaminen oli kelvoton yritys anastaa käteistä

THO:2018:12 Varkauden yritys Rikoksen yritys - Satunnainen syy - Kelvoton yritys

Lue lisää


14.8.2018 Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella ei oikeutta perustoimeentulotukeen

Helsingin HAO: Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Tilapäinen oleskelu – Kiireellinen toimeentulotuen tarve – Turvapaikanhakija – Täytäntöönpanokelpoinen päätös

Lue lisää


10.8.2018 Vuosilomapalkka ei ollut viivästynyt, kun sitä ei maksettu työsuhteen päättymispäivänä

HelHO:2018:13 Työsopimus – lomakorvaus – odotusajan palkka - vuosilomalaki

Lue lisää


10.8.2018 Hallinto-oikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely karkotusasiassa

KHO:2018:109 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Suojelupoliisin lausunto – Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen – Suullinen käsittely – Asianosaisen pyyntö suullisen käsittelyn toimittamiseksi – Ulkomaalaisen karkottamista koskevat menettelytakeet

Lue lisää


9.8.2018 Tuomarinimityksiä 10.8.2018

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää8.8.2018 Vastaaja ei ollut velvollinen korvaamaan kuluja siltä osin, kun kustannukset johtuivat asianomistajan poissaolosta

THO:2018:10 Oikeudenkäyntikulut Oikeusapu – Oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuus

Lue lisää


1.8.2018 Lohenkalastusta rajoittavaa asetusta ei voitu valitusteitse saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi

KHO:2018:107 Valtioneuvoston asetus – Valituskelpoisuus – Oikeussuojakeino – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Kalastuslaki – Lohenkalastus – Osakaskunta

Lue lisää


25.7.2018 Oikeusavun palkkioasetusta noudatetaan heti sen voimaantultua, voimaantulosäännöksestä huolimatta

Voimaantulosäännöksen mukaan asetuksen voimaan tullessa vireillä olevissa oikeusapuasioissa sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lue lisää


24.7.2018 Kahdeksan vuoden takainen väkivaltarikostuomio esti hyväksymisen järjestyksenvalvojaksi

KHO: Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen – Hyväksymisedellytykset – Rehellisyys ja luotettavuus – Vanhan tuomion estevaikutus – Rikosrekisterimerkintä

Lue lisää


17.7.2018 Markkinaoikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely hyödyllisyysmalliasiassa

KHO:2018:101 Hyödyllisyysmallioikeus – Järjestelmä verkkokalvon hoitamiseksi laserilla – Suojavaatimuksen muuttaminen – Hoitomenetelmä – Uutuus – Tekninen ero – Selvä ero – Suullinen käsittely – Suullisen käsittelyn toimittaminen markkinaoikeudessa

Lue lisää


16.7.2018 Epäselvyys kansalaisuuden hakijan iässä johti kielteiseen päätökseen

KHO:2018:99 Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Ristiriitaiset tiedot – Syntymäaika – Oikeuslääketieteellinen tutkimus iän selvittämiseksi

Lue lisää


16.7.2018 Virtuaalivaluuttojen vaihdoista saatuun voittoon sovellettiin omaisuuden luovutusvoittoa koskevia säännöksiä

Helsingin HAO: Ennakkoratkaisu – Henkilökohtaisen tulon verotus – Virtuaalivaluuttojen vaihto – Tulon realisoituminen – Pääomatulo – Luovutusvoitto

Lue lisää


16.7.2018 Turvaamistoimi on määrättävissä myös kilpailulain mukaisissa asioissa, edellytyksiä ei kuitenkaan ollut

THO:2018:11: Turvaamistoimi Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiallinen toimivalta Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


10.7.2018 Rikoksentekijän kuvan julkaiseminen Facebookissa loukkasi yksityisyyden suojaa

KKO:2018:51 Yksityiselämän suoja - Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Sananvapaus

Lue lisää


5.7.2018 Hovioikeuden tuomio kotirauhan rikkomisesta

Veneellä ajettiin kotirauhjan suojaamalla alueella. Kiinteistön omistajan täysi-ikäinen tytär nautti kotirauhan suojaa mökillä ollessaan.

Lue lisää


5.7.2018 KHO hylkäsi valtaosin valitukset Digita Oy:n huomattavaa markkinavoimaa koskevasta Viestintäviraston päätöksestä

Digitan mukaan sille oli asetettu liian ankaria velvoitteita. Yleisradion, MTV:n ja Sanoman mukaan Digitalle asetetut velvoitteet eivät olleet riittäviä.

Lue lisää


3.7.2018 KKO arvioi menettelytapoja aivovamman todentamisessa

KKO:2018:50 Liikennevakuutus Vahingonkorvaus - Syy-yhteys Todistelu - Näytön arviointi

Lue lisää


3.7.2018 Hovioikeudelta kaksi ratkaisua kotiosoitteeseen tilatun huumelähetyksen näytön arvioinnista

HelHO:2018:11 Todistelu - näytön arviointi Syyttömyysolettama Huumausainerikos

Lue lisää


2.7.2018 Verkkotunnuksen merkitsemistä ei siirretty sen aiemmalle käyttäjälle

Markkinaoikeus: A ja B > Viestintävirasto verkkotunnuksen merkitseminen oikeudenhaltijalle - vakiinnuttaminen

Lue lisää


29.6.2018 Oikeusavun palkkioasetus oli ristiriidassa lain kanssa, avustajalla aina oikeus kohtuulliseen palkkioon

KHO:2018:95 Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Asiakohtainen palkkio – Kiinteä palkkio – Kohtuullinen palkkio – Asetuksen ristiriita lain kanssa

Lue lisää


28.6.2018 KHO: Afganistanilaiselle hazara-nuorukaiselle oli myönnettävä turvapaikka

KHO:2018:94 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäisen paon mahdollisuus – Sisäisen paon kohtuullisuus – Afganistan – Kabul

Lue lisää


28.6.2018 Alkoholin tilausmyynti Virosta Suomeen oli alkoholirikos

KKO:2018:49 Alkoholi - Alkoholirikos Euroopan unionin oikeus

Lue lisää27.6.2018 6.000 euron arvoinen anastettu omaisuus ei ollut erittäin arvokas

KKO:2018:47 Varkaus - Törkeä varkaus

Lue lisää


27.6.2018 KHO: Hallinto-oikeuden olisi tullut palauttaa kummankin puolison turvapaikka-asia uudellen käsiteltäväksi

KHO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Aviopuolisot – Samanaikaisesti vireillä olevat asiat – Yhdessä käsitteleminen – Yhteiset turvapaikkaperusteet – Perheen yhtenäisyys – Hallinto-oikeuden ratkaisu toisen puolison asian palauttamisesta Maahanmuuttovirastolle

Lue lisää


26.6.2018 Poliisilla ei ole oikeutta saada tietoa siitä, keneltä on sairaalassa takavarikoitu huumausaineita

KHO:2018:93 Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tietojensaantioikeus – Poliisin tietojensaantioikeus – Salassa pidettävä tieto – Terveydenhuollon toimintayksikkö – Potilas – Huumausaineiden takavarikointi – Rikosepäily – Todistamiskielto

Lue lisää


22.6.2018 Avustajan valitus jätettiin tutkimatta kun hän oli luopunut vaatimasta päämiestään velvoitettavaksi maksamaan oikeusapupalkkion omavastuu

KHO: Oikeusapu – Omavastuuosuus – Oikeussuojan tarve – Avustaja – Päämies – Luopuminen omavastuuosuuden vaatimisesta – Valituksen tutkiminen

Lue lisää

20.6.2018 Vartiointiliikkeen aulavalvojalle annettu kirjattu kirje katsottiin tuolloin luovutetun lopulliselle vastaanottajalle

KHO: Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus ja kantelu (saantitodistuksella varustetun kirjelähetyksen toimittaminen yhtiölle, postin toimittamista koskeva sopimus)

Lue lisää


18.6.2018 Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu avautunut

Uuden asiointipalvelun kautta voi tehdä esimerkiksi valituksen tai hakemuksen, toimittaa asiakirjoja sekä saada hallinto- tai erityistuomioistuimen päätöksen tiedoksi.

Lue lisää


15.6.2018 Homoseksuaalisuuden vuoksi turvapaikkaan hakenutta olisi tullut kuulla suullisessa käsittelyssä

KHO:2018:90 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusi turvapaikkaperuste – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely

Lue lisää


14.6.2018 Tuomarinimityksiä 13.6.2018

Timo Heikkinen tulevan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi

Lue lisää13.6.2018 Kansainvälisen suojelun piiriin eivät kuulu ulkomaalaisen oleskelumaassa tapahtuneet oikeudenloukkaukset

KHO:2018:87 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus – Soveltamisala – Muussa kuin kansalaisuusvaltiossa koetut oikeudenloukkaukset – Palautuskielto

Lue lisää


8.6.2018 Kehotus korjata urakassa ilmenneet virheet katsottiin vahingonkorvausvelan vanhentumisen katkaisemiseksi

THO 2018:7 Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen

Lue lisää


6.6.2018 Ehdoton este elinkeinon harjoittamiselle johti perustuslain vastaiseen lopputulokseen

KHO:2018:85 Taksinkuljettajan ajolupa – Luvan myöntämisen este – Perustuslaki – Elinkeinovapaus – Liikenneturvallisuus – Ilmeinen ristiriita

Lue lisää


5.6.2018 Ennakkopäätös epäitsenäisesti huumausaineen kätkemiseen syyllistyneen rangaistuksesta

KKO:2018:45 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet

Lue lisää


5.6.2018 Ennakkopäätös yhteisen rangaistuksen mittaamisesta, koventamisperusteesta

KKO:2018:44 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistuslajin valinta Petos Pahoinpitely

Lue lisää


4.6.2018 Palomiehelle ja ensihoitajalle olisi tullut maksaa yhtä suurta tehtäväkohtaista palkkaa

HelHO:2018:8 Vahingonkorvaus - työpalkka - töiden vertailukelpoisuus - sama tai samanarvoinen työ - tasapuolinen kohtelu

Lue lisää


4.6.2018 Palvelussitoumuksen rikkominen johti 5.000 euron korvausvelvollisuuteen

KHO:2018:84 Hallintoriita – Merivoimat – Palkallinen virkavapaus – Opinnot ammattikorkeakoulussa – Palvelussitoumus kuudeksi vuodeksi – Lailla sääntelemätön tilanne – Takaisin perittävän määrän kohtuullistaminen

Lue lisää


31.5.2018 Yhdistyksille valituslupa testamenttia koskevassa riidassa

Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan kahdelle yleishyödylliselle yhdistykselle riidassa, joka koskee pääkaupunkiseudulla asuneen naisen testamenttia.

Lue lisää


30.5.2018 Jälkiseikan vaikutus palautuskieltoon voidaan tutkia uuden turvapaikkahakemuksen yhteydessä. Aiempaa päätöstä ei tullut purkaa.

KHO:2018:81 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Valituslupahakemuksen myöhästyminen – Uusi selvitys – Uusintahakemus

Lue lisää


25.5.2018 Hovioikeuden ratkaisu takaisinsaannista ennen konkurssia maksettujen osinkojen ja pääomalainan johdosta

HelHO:2018:7 Osakeyhtiö – Yhtiön varojen jako -Jaettujen varojen palauttaminen Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään

Lue lisää25.5.2018 Maastoreitin perustamisedellytykset tutkitaan reittisuunnitelmaa hyväksyttäessä

KKO:2018:42 Kiinteistötoimitus - Moottorikelkkailureitin perustaminen - Reittitoimitus

Lue lisää


24.5.2018 Avustaja käytti työtoveriaan tulkkina. Tulkkauskulu korvattiin 20 %:n kielikorotuspalkkiona.

KHO:2018:79 Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Tulkkauskulun korvaaminen – Avustajan ja tulkin välinen yhteys

Lue lisää


23.5.2018 Maahantulokieltoa koskeva valitus on tutkittava, vaikka kansainvälistä suojelua koskeva valitus raukeaisi maastapoistumisen vuoksi

KHO: Ulkomaalaisasia – Päätöksen purkaminen – Oma-aloitteinen poistuminen Suomesta – Muutoksenhakuasian raukeaminen – Maahantulokielto

Lue lisää


23.5.2018 Prekluusio KKO:ssa ei estänyt uutta todistelua, joka purkuasiassa asiassa esitettynä olisi johtanut tuomion purkamiseen

KKO:2018:41 Todistelu - Uusi todiste Oikeudenkäyntimenettely - Prekluusio

Lue lisää


23.5.2018 Työtaistelun aikana sairastuneella ei ollut oikeutta sairausajan palkkaan

KKO:2018:40 Työsopimus - Sairausajan palkka Lakko

Lue lisää
21.5.2018 Helsingin hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen puukartelliasiassa

Riittävä näyttö vahingosta ei ollut se, että hintavaikutusta voitiin pitää asianosaisten esittämien analyysien perusteella mahdollisena

Lue lisää

7.5.2018 Kun viranhaltijan irtisanominen kumoutuu menettelyvirheen johdosta virkasuhde päättyi virheelliseen päätökseen jos asiassa tehdään uusi lainvoiman saava päätös

KHO:2018:71 Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Irtisanomisen kumoaminen menettelyvirheen perusteella – Eläkkeelle siirtyminen – Uusi irtisanomispäätös

Lue lisää2.5.2018 Ulosottovelkoja voi valvoa maksettavakseen tulleet täytäntöönpanokulut velallisen konkurssissa

HelHO:2017:18 Ulosottovalitus Konkurssi Täytäntöönpanokulut

Lue lisää


30.4.2018 Toimitusjohtajan yhtiön omistajilta lahjana saamat yhtiön osakkeet verotettiin vain ansiotulona

KHO: Lahjaverotus – Lahja vai ansiotuloa – Sukupolvenvaihdos – Toimitusjohtaja

Lue lisää


28.4.2018 Rangaistusluonteista veronkorotusta ei voitu määrätä lapselle, joka ei itse vastannut veroilmoituksen antamisesta

KHO:2018:60 Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Ilmoittamatta jätetty tulo – Veronkorotus – Esitäytetty veroilmoitus – Alaikäinen verovelvollinen ‒ Edunsaajan menettely ‒ Seuraamus

Lue lisää


28.4.2018 EU:n tavaramerkki- ja yhteisömalliasetusten mukaisten oikeuksien rikkominen ei ole rangaistavaa teollisoikeusrikoksena

KKO:2018:36 Teollisoikeusrikos Tavaramerkki - Yhteisön tavaramerkki Mallioikeus - Yhteisömalli Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Lue lisää


28.4.2018 KKO: Tyypillisestä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 2 vuotta ehdotonta vankeutta

KKO:2018:35 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


28.4.2018 Viranomaisen päätös perustui putteelliseen dokumentointiin. Valittaja sai kulunsa korvatuksi, vaikka valitus hylättiin.

KHO:2018:58 Sähköturvallisuus – Sähkölaitteiden turvallisuus – Akkulaturi – Myynnin ja muun luovuttamisen lopettaminen – Suullinen käsittely – Oikeudenkäyntikulut – Viranomaisen virhe – Viranomaisen korvausvelvollisuus

Lue lisää


24.4.2018 Saksasta tuodun uuden auton arvonlisävero laskettava hinnasta, johon ei sisälly Saksan arvonlisävero

KHO:2018:56 Arvonlisävero – Uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinta – Veron peruste – Ostolaskuun sisältyvä myyntimaan arvonlisävero – Unionin oikeuden välillinen oikeusvaikutus

Lue lisää24.4.2018 Tullin takavarikoimasta nuuskasta piti maksaa tupakkavero ja veronlisäys

KHO:2018:54 Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Takavarikointi – Nuuska

Lue lisää


19.4.2018 Tuomarinimityksiä 20.4.2018: Hannu Kari Tapani Kilpelä Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


19.4.2018 Syytetyn ei tarvitse jatkossa olla itse paikalla oikeudenkäynnissä

Lakivaliokunta äänesti siitä riittääkö, että puolustaja on paikalla pääkäsittelyssä.

Lue lisää


17.4.2018 Hovioikeuden tuomion purkamista koskevaan päätökseen haettiin muutosta valituslupaa pyytämällä

KKO:2018:33 Muutoksenhaku - Valituslupa Tuomion purkaminen rikosasiassa

Lue lisää


16.4.2018 Julkisuus ei lieventänyt autolla tehdyn pahoinpitelyn ja kuolemantuottamuksen rangaistusta. Aiempi aivovamma otettiin huomioon

KKO:2018:32 Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Kuolemantuottamus - Törkeä kuolemantuottamus Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Kohtuullistamisperusteet

Lue lisää


16.4.2018 Ahtaajaa syrjittiin, kun hänelle ei enää tarjottu töitä sairauspoissaolojen vuoksi

KKO:2018:31 Syrjintä Työsopimus - Työhönotto - Korvattava vahinko

Lue lisää


13.4.2018 KHO arvioi, voiko se ottaa vastaan videotallenteen, jolla hakija pyrki osoittamaan olevansa homoseksuaali

KHO:2018:52 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely – Todistelu – Vapaa todistusteoria – Selvityksen arviointi

Lue lisää


11.4.2018 KKO äänesti nuoren alentuneesti syyntakeisen rangaistuksesta

KKO:2018:30 Seksuaalirikos - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistusasteikon lieventäminen Syyntakeisuus

Lue lisää


10.4.2018 Kun kolmannen maan kansalaisella oli oleskelulupa toisessa Schengen-maassa, maahantulokielto jäi vain Suomea koskevaksi

KHO:2018:47 Ulkomaalaisasia – Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu

Lue lisää


9.4.2018 Rikesakkomääräyksen hyväksynyt ei saanut valittaa sakosta näyttöperusteella

KKO:2018:29 Rikesakko - Rikesakkomääräys Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Ennakkopäätösvalitus

Lue lisää9.4.2018 Sakkomääyksen hyväksynyt sai valittaa sakosta väärän lainsoveltamisen perusteella

KKO:2018:27 Sakko - Sakkomääräys Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Ennakkopäätösvalitus Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen

Lue lisää


6.4.2018 Sosiaaliviraston harhaanjohtava kirje oli painava syy takautuvalle elatustuelle

Vakuutusoikeus: Elatustuki - Hakemuksen myöhästyminen - Painava syy

Lue lisää


6.4.2018 Korkein oikeus lyhensi käsittelyaikojaan ja työjonojaan

Asioissa, joissa oli myönnetty valöituslupa kokonaiskäsittelyaika lyheni kolmella kuukaudella 18,5 kuukaudeksi.

Lue lisää


6.4.2018 Kun työn vähentyminen lykkääntyi irtisanomisaikana, olisi irtisanominen tullut peruuttaa

KKO:2018:26 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen

Lue lisää
3.4.2018 Kaupunki ei syrjinyt pysäköinninvalvojan virkaa hakenutta henkilöstä johtuvista syistä

KHO: Valitus pysäköinnintarkastajan virkojen täyttämistä koskevassa kunnallisasiassa

Lue lisää


2.4.2018 Luottamuksensuoja johti kiinteistöveron määräämiseen asemakaavan eikä alkuperäisen rakennusoikeuden mukaisesti

KHO:2018:45 Kiinteistöverotus – Kiinteistön arvostaminen – Maapohjan verotusarvo – Rakennusoikeus – Asemakaavan muutos – Asemakaavan kaksitasomääräys – Luottamuksensuoja

Lue lisää
29.3.2018 Ennakkopäätös tunnustamisoikeudenkäynnissä tuomittavan rangaistuksen mittaamisesta

KKO:2018:23 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet - Rangaistusasteikon lieventäminen Veropetos - Törkeä veropetos Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos Tunnustamisoikeudenkäynti

Lue lisää


29.3.2018 KKO arvioi yhdyskuntapalveluun tuomitsemiseen edellytyksiä

KKO:2018:22 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Yhdyskuntapalvelu

Lue lisää


28.3.2018 KKO:n jäsenen virkoihin esitetään Eva Tammi-Salmista ja Jussi Tapania

Kumpikin toimii professorina Turun yliopistossa

Lue lisää28.3.2018 Ulkomaille verotuksen takia perustettuja yhtiöitä ei samastettu rikosasiassa suomalaiseen yhtiöön

KKO:2018:20 Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos Veropetos - Törkeä veropetos Osakeyhtiö - Samastaminen

Lue lisää


27.3.2018 KKO äänesti, oliko suunnattu osakeanti selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen

KKO:2018:19 Osakeyhtiö - Suunnattu osakeanti - Sulautuminen - Yhdenvertaisuus

Lue lisää22.3.2018 Hovioikeuden päätös syyttömälle matkustuskiellon perusteella maksettavasta korvauksesta

HelHO:2018:5 Vahingonkorvaus – Kärsimys Syyttömästi pidätetyn ja vangitun korvaus – matkustuskielto

Lue lisää


22.3.2018 Rivitalohuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen 2,5 kuukauden kuluttua ei johtanut korvauksiin

KKO:2018:18 Huoneenvuokra - Asuinhuoneiston vuokraus - Vuokralaisen oikeus saada korvausta

Lue lisää


21.3.2018 Kommandiittiyhtiön käyttöön perustuva lääkäriyhtiön toimintamalli oli liiketaloudellisilta perusteiltaan suhteellisen ohut ja osin keinotekoinen

KHO:2018:40 Tuloverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Työpanososinko – Holdingyhtiö – Kommandiittiyhtiö – Veron kiertäminen – Lääkäriyhtiö

Lue lisää


21.3.2018 588 kappaletta OxyContin 20 milligramman tablettia ei ollut suuri määrä huumausainetta, 882 oli

VaaHO:2017:11 Törkeä huumausainerikos OxyContin, oksikodoni Suuri määrä Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


20.3.2018 Oheishuoltajien luona asunut lapsi voitiin ottaa huostaan ja sijoittaa oheishuoltajien luokse

KHO:2018:39 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse

Lue lisää


15.3.2018 Konsortion kaikkien jäsenten on valitettava, jotta julkista hankintaa koskeva valitus tutkitaan

KHO: Julkinen hankinta – Asiavaltuus – Yritysten yhteenliittymä (konsortio) – Yhteenliitymän tekemä tarjous – Vain joidenkin yhteenliittymän jäsenten tekemä valitus – Valituksen tutkiminen

Lue lisää


15.3.2018 Tauot anastusteoissa eivät katkaisseet 16 vuotta jatkunutta kavallusrikosta

KKO:2018:17 Kavallus - Törkeä kavallus Rikoksen yksiköinti

Lue lisää


14.3.2018 Ansiotulona verotettu ryhmäeläkevakuutus johti eläketulon verovapauteen vakuutusmaksun määrän osalta

KHO:2018:37 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Vakuutusyhtiön maksama eläke

Lue lisää


14.3.2018 Ryhmäeläkevakuutus irtisanomistilanteessa johti veronalaiseen ansiotuloon

KHO:2018:36 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Palkka – Työnantajan suorittamat eläkevakuutusmaksut – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Työntekijän irtisanominen

Lue lisää


10.3.2018 Ryhmäeläkevakuutuksella korvattiin osakastyöntekijöiden palkanmaksu, vakuutusmaksuista olisi tullut suorittaa sosiaaliturvamaksuja

KHO:2018:35 Ennakkoperintä – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Ryhmäeläkevakuutus – Kollektiivinen lisäeläketurva – Osakeyhtiön osakas – Vakuutusmaksun määrä

Lue lisää


8.3.2018 Yrittäjiksi ryhtyneiden työntekijöiden katsottiin rikkoneen yrityssalaisuuksia

HelHO:2017:16 Yrityssalaisuuden rikkominen Tahallisuus

Lue lisää


7.3.2018 Asianajaja jäi vaille oikeusapupalkkiota, kun laskua ei oltu toimitettu ennen asian ratkaisemista KHO:ssa

KHO: Oikeusapu – Avustajan vaihtaminen – Avustajan palkkio – Palkkion määrääminen pääasian käsittelyn jälkeen

Lue lisää


5.3.2018 Jehovan todistajien vapauttaminen siviilipalvelusta johti muiden kieltäytyjien syrjintään, ilmeinen ristiriita perustuslain kanssa

HelHO:2018:4 Siviilipalveluksesta kieltäytyminen Perustuslaki - Perusoikeudet - Perustuslain etusija Yhdenvertaisuus

Lue lisää


2.3.2018 Perheenyhdistämishakemuksen jättämisen määräaika ei ollut prosessuaalinen määräaika, joka olisi voitu palauttaa ylimääräisellä muutoksenhaulla

KHO:2018:33 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Palauttamiskelpoinen määräaika – Aineellinen määräaika – Prosessuaalinen määräaika – Kansainvälinen suojelu – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys

Lue lisää


2.3.2018 KKO: Ahvenanmaan ajokorttilaki ei ollut ilmeisessä ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kanssa

KKO:2018:16 Ahvenanmaa - Ajokielto Perustuslaki - Perustuslain etusija Yhdenvertaisuus lain edessä

Lue lisää


1.3.2018 Tuomarinimityksiä 2.3.2018: Asko Välimaa korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


28.2.2018 Ennakkopäätös saatavan vanhentumisesta

KKO:2018:15 Velan vanhentuminen Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku - Prosessinjohto

Lue lisää


28.2.2018 Toimitusjohtajaa koskeva menettämisseuraamusvaatimus hylättiin, kun hän ei ollut itse hyötynyt rikoksesta

KKO:2018:14 Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen Työrikos - Työturvallisuusrikos

Lue lisää


23.2.2018 Vakaumuksensa vuoksi siviilipalveluksesta kieltäytyneen syyte hylättiin

Hovioikeus katsoi, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden, jotka on lailla vapautettu sekä asepalveluksen että siviilipalveluksen suorittamisesta.

Lue lisää


22.2.2018 Välityslauseketta ei pidetty kohtuuttomana, oikeudenkäyntikulukorvausta kohtuullistettiin

HelHO:2018:3 Välityslauseke Sovittelu Tuomioistuimen toimivalta Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


22.2.2018 Istanbulin sopimus puolsi parisuhdeväkivallan luokittelun törkeäksi pahoinpitelyksi

VaaHO:2017:10 Pahoinpitely - törkeä pahoinpitely - kokonaisarvostelu Istanbulin sopimus - parisuhdeväkivalta

Lue lisää


22.2.2018 Hovioikeus ei antanut tietoja henkilön mahdollisista oikeudenkäynneistä

VaaHO:2018:3 Avoin tietopyyntö Julkisuusperiaate Viranomaisen velvollisuus luovuttaa diaaritietoa päättyneiden asioiden osalta

Lue lisää


22.2.2018 Lumeavioliitto ei peruste katsoa kyseessä olevan laittoman maahantulon järjestäminen

VaaHO:2018:2 Ns. lumeavioliitto Laittoman maahantulon järjestäminen Laillisuusperiaate

Lue lisää


19.2.2018 Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää rakennusurakkaa koskevassa asiassa

KKO:2018:13 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste Urakkasopimus

Lue lisää


16.2.2018 KKO esittää kansliapäällikkö Asko Välimaata jäsenekseen

Välimaa toimii oikeusministeriön kansliapäällikkönä ja on aiemmin toiminut lainsäädäntöneuvoksena.

Lue lisää15.2.2018 KKO: Reklamaatio ja vahingonkorvausvaatimus tehty liian myöhään

KKO:2018:11 Velan vanhentuminen - Vanhentumisen katkaiseminen Vahingonkorvaus Kiinteistön kauppa - Reklamaatio

Lue lisää


14.2.2018 KHO esittää muutoksia oikeudenkäyntimaksuja koskevaan lainsäädäntöön

Myös oikeusapupalkkiosta menestyksekkäästi valittava asianajaja joutuu maksamaan 250 euron oikeudenkäyntimaksun.

Lue lisää


14.2.2018 Hovioikeus: Yleisten sopimusehtojen mukainen viivästyssakko on korvausvastuun yläraja

HelHO:2018:1 Rakennusurakka Yleiset sopimusehdot Viivästyssakko Vahingonkorvaus

Lue lisää


13.2.2018 Markkinaoikeus: lavastus on keskeinen osa elokuvaa eikä elokuvasta ole erotettavissa itsenäistä ja omaperäistä lavastusteosta

Markkinaoikeus: A > Sputnik Oy, tekijänoikeus - teos - markkinaoikeuden toimivalta

Lue lisää


13.2.2018 Sijaisvanhempien sijaisten työ kuului työaikalain soveltamisalaan

KKO:2018:10 Työaika - Työaikalain soveltamisala Euroopan unionin oikeus - Työaikadirektiivi Kanneaika

Lue lisää13.2.2018 Velkajärjestelyhakemus jätettiin tutkimatta, kun sitä ei täydennetty ministeriön ohjeiden mukaiseksi

VaaHO:2018:1 Yksityishenkilön velkajärjestely Tutkimatta jättäminen Pääsy tuomioistuimeen

Lue lisää


9.2.2018 KKO äänesti kuinka kehittynyt tuomion purkuhanke tulee olla ennen kuin siihen voidaan myöntää julkista oikeusapua

KKO:2018:9 Oikeusapu - Avustajan määrääminen - Ratkaisupyyntö Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

Lue lisää


7.2.2018 Isku tuomittiin maksamaan uhkasakko markkinaoikeuden antaman kiellon rikkomisen johdosta

Markkinaoikeus: Martela Oyj > Isku Interior Oy sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

Lue lisää6.2.2018 Ennakkopäätös kannabiksen kasvattamisen rikosoikeudellisesta arvioinnista

KKO:2018:7 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos

Lue lisää


5.2.2018 Virolaisen yhtiön osakastoimitusjohtajalla samanlainen oikeus työsuhdeauton verottomaan käyttöön kuin työntekijällä

KHO:2018:21 Autovero – Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa – Osakkeenomistaja – Toimitusjohtaja

Lue lisää1.2.2018 Markkinaoikeus turvasi muut teleliittymien tiedot, paitsi ne joita säilytettiin vain viranomaistarpeita varten

Markkinaoikeus: tekijänoikeus - turvaamistoimi - tekijänoikeuslain 60 a §:n mukainen luovuttamismääräys - vakuus

Lue lisää


1.2.2018 KHO: Lastensuojeluviranomaisilla osavastuu huostaanotetun lapsen kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioon ottamisesta

Huostaanotto – Huostaanoton edellytysten täyttyminen – Perheväkivalta – Perheväkivallan uhka – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuolto – Sijaishuoltopaikka – Kulttuuritaustan huomioon ottaminen – Sosiaalitoimen positiivinen toimimisvelvollisuus

Lue lisää


1.2.2018 Hovioikeus määräsi isyysasissa haudan avattavaksi kudosnäytteen ottamiseksi

HelHO:2017:15 Isyyden vahvistaminen Perustuslaki -Perusoikeudet - Perustuslain etusija Euroopan ihmisoikeussopimus Yksityiselämän suoja Yhdenvertaisuus

Lue lisää


1.2.2018 KHO hyväksyi hallintomenettelyssä annetun esiintymiskiellon, joka oli annettu asianosaisen isälle

KHO:2018:17 Hallintoasia – Asiamies – Esiintymiskielto – Yksilöity asia – Suhteellisuusperiaate – Sananvapaus

Lue lisää


1.2.2018 KKO myönsi osittaisen valitusluvan Alkotaxi-asiassa

Valituslupa myönnettiin alkoholirikosta koskevassa asiassa. Valituslupaa ei myönnetty verorikoksen osalta.

Lue lisää


30.1.2018 Pääkäsittelyn jälkeen vangittuna pitäminen sotkemisvaaran vuoksi ei ollut perusteltua

I-SHO:2018:1 Pakkokeino – Vangitseminen – Vaikeuttamisvaara Ratkaisun perusteleminen

Lue lisää


30.1.2018 Virkasopimuksen irtisanomista koskeva päätös oli valituskelpoinen muutoksenhakukiellosta huolimatta

KHO:2018:15 Virkasopimuksen irtisanominen – Valtiontalouden tarkastusvirasto – Päätöksen valituskelpoisuus – Kuuleminen – Virkasopimuksen irtisanomisen perusteet – Perusteiden asianmukaisuus

Lue lisää


25.1.2018 Työnantajalla velvollisuus ottaa vastaan osittainen työsuoritus työtaistelutoimenpiteen aikana

THO:2018:1 Työsopimus - Työstä kieltäytyminen - Työnjohto-oikeus - Työsuorituksen estyminen - Työpalkka - Syrjintä Perustuslaki - Yhdistymisvapaus - Omaisuuden suoja - Elinkeinon harjoittamisen vapaus Yhdenvertaisuuslaki - Hyvitys

Lue lisää


25.1.2018 Työtuomioistuimen presidentiksi Pekka Pärnänen

Hallitus esitti tänään, että työtuomioistuimen presidentiksi nimitetään hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen

Lue lisää


25.1.2018 Lapsen asuinpaikan muututtua käräjäoikeuden päätöksellä, lapsen huostaanotolle ei ollut perusteita

KHO:2018:13 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Huoltajan ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista – Riita lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – Huostaanoton viimesijaisuus

Lue lisää


24.1.2018 KHO:ssa harvinainen suullinen käsittely Digitan asiassa

KHO järjestää 25.-26.1.2018 suullisen käsittelyn asiassa, jossa selvitetään Digita Oy:n huomattavan markkinavoiman velvoitteita päälähetysasemien antennipaikkaan- ja kapasiteettiin pääsyn sekä televisio- ja valtakunnallisten radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla.

Lue lisää22.1.2018 Tasingon maksaminen vähemmistöosakkeina oli kohtuutonta

VaaHO:2017:9 Osituksen moite Tasinko Tasingoksi määrättävä omaisuus Kohtuuttomuus tai shikaanimaisuus

Lue lisää


19.1.2018 Avopuolison isän tekemän talonrakennustyön arvoa ei hyvitetty omaisuuden erottelussa

KKO:2018:5 Avoliitto - Omaisuuden erottelu - Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta

Lue lisää


18.1.2018 Kuolinpesän arvo-osuustiliin voitiin tehdä merkintä pesän osakkaan osuuden ulosmittauksesta

KKO:2018:4 Ulosottokaari - Ulosmittaus - Ulosmittauksen varmistaminen

Lue lisää


17.1.2018 KHO:n ennakkoratkaisu asunnon luovutuksen verovapaudesta kun osakehuoneiston sijaan rakennetaan uusia asuntoja

KHO:2018:9 Ennakkoratkaisu – Tulovero – Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutuksen verovapaus – Rakennuspaikkaosakkeiden luovutuksesta saatu voitto – Tulon veronalaisuus

Lue lisää


17.1.2018 Toimintaohjeita ei saa käyttää kehitysvammaisen yhteydenpidon rajoittamistarkoituksessa

KHO:2018:8 Kehitysvammaisten erityishuolto – Tapaamisia koskeva toimintamalli – Yhteydenpidon rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Laissa sääntelemätön rajoitus

Lue lisää


16.1.2018 KKO hylkäsi syytteen, joka koski huumausaineiden tilaamista postitse ulkomailta

Miehen väitettiin tilanneen Espanjasta 10 grammaa amfetamiinia. Huumausaine saapui Suomeen postilähetyksessä, jonka vastaanottajaksi oli merkitty miehen nimi ja kotiosoite. Lähetystä ei toimitettu perille, vaan se hävitettiin tullin toimesta.

Lue lisää


15.1.2018 Toimeentulotukea ei voitu periä takaisin kuolinpesäosuudesta, jota rasitti toisten osakkaiden hallintaoikeus

KHO:2018:7 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen takaisinperintä – Takaisinperinnän perusteet – Takaisinperintäehto – Perintä kuolinpesäosuudesta – Keskinäinen testamentti – Omaisuuden käyttö- ja hallintaoikeus

Lue lisää


12.1.2018 Toimeentulotukivalitusten määrät ovat kasvussa hallinto-oikeuksissa

Toimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta on kasvattanut hallinto-oikeuksiin tulevien toimeentulotukea koskevien valitusten määrää.

Lue lisää


11.1.2018 Tuomarinimityksiä 12.1.2018

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


11.1.2018 Vammaisella lapsella oikeus koulussa maksuttomaan ravintoon PEG-napin kautta

KHO:2018:3 Opetustoimi – Maksuton kouluateria – Kliininen ravintovalmiste

Lue lisää


10.1.2018 Ulkomaisen yhtiön tytäryhtiön siirtohinnoittelu oikaistiin

Helsingin HAO: Elinkeinotulon verotus - Siirtohinnoittelu - Konserni - Toiminnan tappiollisuus - Uudelleenluonnehdinta

Lue lisää


10.1.2018 KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita

Yksittäisistä asiaryhmistä suurin oli turvapaikka-asiat.

Lue lisää


8.1.2018 Poliisimiehen syytteet henkilörekisterikoksesta ja -rikkomuksesta hylättiin

RHO:2018:1 Henkilörekisteririkos Henkilörekisteririkkomus Virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Poliisin tietojärjestelmät

Lue lisää


5.1.2018 KHO laajensi muutoksenhakuun oikeutettujen piiriä lentomelua koskevassa asiassa

KHO:2018:1 Valitusoikeus – Ilmailulaki – Hallintolainkäyttölaki – Kunta – Asukasyhdistys – Århusin sopimus – Lentoasema – Ympäristönsuojelulaki – Meluntorjunta – Melunhallintadirektiivi – Lentomelualue – Maankäytön suunnittelu

Lue lisää


4.1.2018 KKO alensi talousrikoksensa tunnustaneen rangaistusta

KKO:2018:2 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos Veropetos - Törkeä veropetos

Lue lisää


3.1.2018 Vuosi 2018 tuo ECLI-merkinnän KKO:n ennakkopäätöksiin

ECLI (European case law identifier) on eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus.

Lue lisää


2.1.2018 Asianomistaja sai valittaa vastapuolelle myönnetyn lisäajan kuluessa.

KKO:2018:1 Muutoksenhaku - Valitusosoitus Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen

Lue lisää


2.1.2018 KKO ryhtyy julkaisemaan lyhennelmiä ennakkopäätöksistään englanniksi

Lyhennelmiä julkaistaan ratkaisuista, joiden katsotaan voivan herättää kiinnostusta Euroopan unionin jäsenmaissa tai kansainvälisessä yhteisössä laajemmin.

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje