Oikeudelliset uutiset, Kotim. tietolähteet, arkisto 2015

23.12.2015 Rikosseuraamuslaitos: Vangeille voi nyt lähettää sähköpostia suljettuun vankilaan

Vangit voivat nyt vastaanottaa sähköpostia suljettuun vankilaan. Tähän saakka yhteydenpito vankeihin on onnistunut vain kirjeitse ja puhelimitse sekä tapaamisilla

Lue lisää


23.12.2015 Poliisihallitus: Turvapaikanhakijat muuttaneet maahantuloreittejään - Maasta poistettu yli 2800 poistumispäätöksen saanutta ulkomaalaista

Suurin osa turvapaikanhakijoista saapuu nyt laivalla Suomeen Saksan Travemundesta sekä pohjoisen itärajan kautta. Suomesta on poistettu marraskuun loppuun mennessä 2817 maastapoistamispäätöksen saanutta ulkomaalaista

Lue lisää


21.12.2015 OM: Vuoden 2016 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Seuraavat muutokset tulevat voimaan oikeusministeriön hallinnonalalla 1.1.2016

Lue lisää


21.12.2015 STM: Kuntainfo: Elatusavut ja elatustuet laskevat hieman

Elatusapuja ja elatustukia tarkistetaan elinkustannusindeksillä vuoden 2016 alusta. Indeksi on laskenut 0,26 %

Lue lisää


16.12.2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat 94-prosenttisesti määräajassa

Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnit käsiteltiin 94-prosenttisesti lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa. Lakisääteisessä määräajassa valmistuneiden arviointien osuus lisääntyi kahdella prosenttiyksiköllä

Lue lisää


16.12.2015 Maahanmuuttovirasto: Maahanmuuttoviraston päätöksestä valittaminen hallinto-oikeuteen maksullista 1.1.2016 alkaen

Valitusten käsittely hallinto-oikeudessa muuttuu maksulliseksi 1.1.2016

Lue lisää


15.12.2015 OM: Todistelua tuomioistuimissa oikeudenkäynnissä koskevat säännökset uudistuvat ensi vuoden alusta

Uutta on, että eräissä vakavimmissa rikoksissa todistajan henkilöllisyys voidaan salata. Todistajanvalasta luovutaan ja jatkossa kaikkia todistajia kuullaan vakuutuksen nojalla

Lue lisää


11.12.2015 Maahanmuuttovirasto: Rikolliset poistetaan maasta aina, kun laki sallii

Maahanmuuttovirasto tekee käännyttämis- tai karkottamispäätöksen törkeisiin rikoksiin syyllistyneille aina, kun laki sen sallii

Lue lisää


10.12.2015 OM: Turvapaikka-asioiden käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa tehostuu

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpano turvapaikkaa ja muuta kansainvälistä suojelua koskevissa valituslupa-asioissa supistuu ensi vuoden alusta

Lue lisää


10.12.2015 OM: Uusi isyyslaki mahdollistaa isyyden tunnustamisen jo äitiysneuvolassa

Isyyden tunnustaminen helpottuu vuoden 2016 alusta lähtien isyyslain uudistuksen tullessa voimaan

Lue lisää


7.12.2015 Poliisihallitus: Turvapaikanhakijoiden saapuminen näkyy jokaisen poliisilaitoksen arjessa

Marraskuun aikana poliisille on tullut noin 100 000 tehtävää, joista noin 800 liittyi tavalla tai toisella turvapaikanhakijoihin. Vaikka turvapaikanhakijamäärän kasvuun kytkeytyvien tehtävien määrä ei ole suuri, tehtävät sitovat poliisin partioita vastaanottokeskuksiin ja niiden lähettyville

Lue lisää


7.12.2015 OM: Rikoksesta epäillyn luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevien asioiden käsittely muuttuu vuoden 2016 alusta

Vuoden 2016 alusta rikoksesta epäillyn tai tuomitun luovuttamista koskevat asiat Suomen ja muiden EU-maiden sekä Pohjoismaiden välillä keskitetään Helsingin käräjäoikeuteen, samoin eräät kansainväliset perheoikeudelliset asiat. Muutoksenhakuun korkeimmalta oikeudelta tarvitaan jatkossa valituslupa

Lue lisää


7.12.2015 SM: Ampuma-aseiden lupaprosessia uudistetaan ja sujuvoitetaan

Sisäministeriö on asettanut hankkeen uudistamaan ampuma-aseiden lupaprosessia koskevaa lainsäädäntöä. Tarkoituksena on joustavoittaa lupaprosessia esimerkiksi sähköistä asiointia lisäämällä. Hankkeen toimikausi on 3.12.2015-31.12.2016

Lue lisää


4.12.2015 OM: Ministeri Lindström: Turvapaikka-asioiden käsittelyä tehostetaan oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeusministeriössä on käynnissä useita eri hankkeita, joiden tavoitteena on tehostaa turvapaikka-asioiden käsittelyä. - Tavoitteemme on, että turvapaikkahakemuksista tehtyjen valitusten käsittelyaika nopeutuu

Lue lisää


4.12.2015 OM: Hallintopäätöksistä valittamiseen muutoksia vuoden 2016 alussa

Vuoden 2016 alussa oikaisuvaatimuksen käyttö laajenee uusiin asiaryhmiin haettaessa muutosta hallintoviranomaisten päätöksiin

Lue lisää


3.12.2015 Juhlajulkaisu oikeusasiamies 95 vuotta

Oikeusasiamies perusoikeuksien puolustajana oli oikeusasiamiesinstituution 95-vuotisjuhlien teemana. Juhlassa pidetyt puheet ja sen muu ohjelma on koottu pieneksi julkaisuksi

Lue lisää


3.12.2015 OM: Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennetään 2016 alusta

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja pyritään lyhentämään keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Lisäksi parannetaan muutoksenhakijan tiedonsaantia ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden lausunnoista ja muutetaan lääkärien nimittämismenettely nykyistä avoimemmaksi

Lue lisää


2.12.2015 Yle.fi: Turvapaikanhakijan perheenyhdistämiseen luvassa pieni helpotus

Maahanmuuttovirasto on sähköistämässä palvelujaan, jonka jälkeen Suomeen perheenjäsenensä luo pyrkivän ei tarvitse matkustaa Suomen edustustoon hakemusta jättämään. Tällä hetkellä esimerkiksi irakilaisen on matkustettava Turkkiin pelkän vireillepanon vuoksi

Lue lisää


1.12.2015 Suomen Kuvalehti: Saako raiskattu oikeutta? ”Joskus saa, joskus ei” – jopa kolmannes raiskauksista jää syyttämättä

Poliisin tietoon tulleiden raiskaustapausten määrä on kasvanut 2000-luvulla merkittävästi.Raiskauksesta nostetut syytteet ja tuomiot puolestaan ovat tilastojen mukaan vähäiset, jos niitä vertaa poliisin tietoon tulleisiin tapauksiin

Lue lisää


27.11.2015 Kansaneläkelaitos: Elatustuki ja elatusapu tarkistetaan indeksillä

Elatustuen ja elatusavun määrät pienenevät 0,26 prosentilla ensi vuoden alussa. Muutos perustuu elinkustannusindeksin laskuun

Lue lisää


26.11.2015 Suomen Kuvalehti: Näin Suomessa raiskataan: Yleensä sisätiloissa ja kännissä – poliisi selvitti yli 700 tapausta viime vuonna

Poliisi saa joka päivä noin kolme yhteydenottoa, jotka liittyvät raiskaukseen. Esimerkiksi viime vuonna raiskausilmoituksia tehtiin poliisille yhteensä 1010

Lue lisää


26.11.2015 OM: Uusi säätiölaki tulee voimaan joulukuun alusta

Säätiöiden perustamista ja toimintaa helpottava uusi säätiölaki tulee voimaan 1. joulukuuta. Uusi laki korvaa vanhan vuodelta 1930 peräisin olevan säätiölain. Uuden lain myötä säätiöiden toiminnan avoimuutta lisätään ja valvontaa parannetaan. Lähipiirin suosimiskielto tiukkenee

Lue lisää


24.11.2015 OM: Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan ensi vuoden alusta

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee pienennys vuoden 2016 alusta. Muutos on 0,4 prosenttia. Esimerkiksi yksin asuvalle henkilölle tai yksinhuoltajalle määrä on ensi vuoden alusta alkaen kuukaudessa 536 euroa (pienennys 2 euroa). Tarkistukset perustuvat kansaneläkeindeksin muutokseen

Lue lisää


24.11.2015 OM: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alusta

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee pienennys vuoden 2016 alusta. Tämä 0,4 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen

Lue lisää


24.11.2015 Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus 2/2015 on ilmestynyt.

Katsauksen aiheita ovat muun muassa: Suomen vastaus Euroopan neuvoston kidutuksen vastaiselle komitealle (CPT), puutteita vammaisten henkilöiden lakisääteisten palvelujen toteutumisessa,Saamelaiskäräjien vaalit ja Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto

Lue lisää


23.11.2015 Yle:fi: Ajokortti poliisilta Trafille – väliaikainen kortti historiaan, lääkärin vastuu kasvaa

Tammikuun alusta 2016 ajokorttiasioissa on turha mennä poliisin pakeille. Kortin saa jatkossa koko maassa Ajovarman katsastusasemilta

Lue lisää


23.11.2015 Kaleva.fi: Tunnustaminen lyhentänyt tuomioita kolmanneksen

Tunnustamisoikeudenkäynneistä tuli mahdollisia vuoden alussa. Lännen median mukaan menettelyä oli käytetty lokakuun loppuun mennessä 25 kertaa

Lue lisää


20.11.2015 STM: Liikennevakuutuslakia selkeytetään ja uudistetaan

Liikennevakuutuslain uudistuksella halutaan parantaa vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua muuttamalla vakuutusmaksua koskevaa sääntelyä nykyistä joustavammaksi

Lue lisää


20.11.2015 HS: Apulaisoikeusasiamies: Ilmaisukiellosta pitäisi voida valittaa oikeuteen

Tutkinnanjohtajan määräämästä ilmaisukiellosta pitäisi voida valittaa käräjäoikeuteen. Lisäksi ilmaisukiellossa olisi tarkkaan yksilöitävä, mitä seikkoja kielto koskee.

Lue lisää


17.11.2015 Finlex.fi: Autojen sähköiset rekisteröintitodistukset käyttöön marraskuussa

Paperiset rekisteröintitodistukset jäävät historiaan marraskuun puolivälissä. Kotimaassa auton rekisteritiedot tarkistetaan jatkossa sähköisistä tietojärjestelmistä, mutta ulkomailla ajettaessa paperinen todistus on pidettävä mukana. Tulosteen saa maksutta Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista

Lue lisää


16.11.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Viikon vinkki: Remontin viivästymiskorvauksesta kannattaa sopia etukäteen

Ehto työn valmistumisajankohdasta ja viivästyskorvauksesta kannattaa kirjata aina remonttia koskevaan sopimukseen. Jos et sovi valmistumispäivää kirjallisesti, riitatilanteessa on vaikea näyttää, että työ todella on viivästynyt

Lue lisää


12.11.2015 Valtiovarainministeriö: Työryhmä ehdottaa rekisteriä yritysten omistajista ja edunsaajista

Rekisteristä näkisi omistajat, joilla on yli 25 prosentin omistus tai äänivalta yhtiössä. Ehdotettavan lainsäädännön tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista

Lue lisää


11.11.2015 Yle.fi: Maahanmuuttovirasto: Rikoksiin syyllistyneille turvapaikanhakijoille pikakäsittely

Rikokseen syyllistynyt turvapaikanhakija voidaan tarvittaessa karkottaa nopeasti maasta. Rikos ei kuitenkaan ole ensisijainen maastapoistamisperuste, vaan ensin tutkitaan henkilön kansainvälisen suojelun tarve

Lue lisää


11.11.2015 Poliisi: Rikesakkojen tuplaaminen on parantanut liikennekäyttäytymistä - Rangaistusvaatimusten ja rikesakkojen määrä vähentynyt lakimuutoksen jälkeen

Poliisin liikennerikoksista tai liikennerikkomuksista antamat rangaistusvaatimukset ja rikesakot ovat vähentyneet kuluvan vuoden syyskuun ja lokakuun aikana sen jälkeen kun rikesakkojen rahamäärää korotettiin

Lue lisää10.11.2015 Hoitotyön tutkimussäätiö: Lasten kaltoinkohtelu on mahdollista tunnistaa

Suomessa kaltoinkohtelun seurauksena kuolee 10–15 lasta vuosittain ja peräti kolmannes (32 %) 15-vuotiaista lapsista joutuu kotonaan lievän tai vakavan väkivallan (4 %) kohteeksi. Alle 18-vuotiaiseen lapseen kohdistuneita pahoinpitelyrikoksia oli 5 155 (Tilastokeskus 2010)

Lue lisää


9.11.2015 SM: Uusi ampumaratalaki ja muutokset ampuma-aselakiin voimaan 1.12.

Lakimuutoksilla parannetaan aseturvallisuutta ja edistetään ampumaharrastuksen turvallisuutta. Tasavallan presidentti vahvisti uuden ampumaratalain ja ampuma-aselain muutokset kesäkuussa 2015

Lue lisää


9.11.2015 Maahanmuuttovirasto: Perheenyhdistämishakemusten määrä kasvaa vasta tulevina vuosina

Maahanmuuttovirasto arvioi perheenyhdistämishakemusten määrän kasvavan ensi vuodesta alkaen, kun nyt maahan tulevat turvapaikanhakijat alkavat saada myönteisiä päätöksiä

Lue lisää


6.11.2015 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Törkeä veropetos, ne bis in idem -estevaikutus

Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut epäiltyä törkeää veropetosta koskevassa asiassa, että ne bis in idem -estevaikutuksen vuoksi asiassa ei voi nostaa syytettä sellaisten erien osalta, jotka olivat vero-oikeudellisesti vanhentuneet

Lue lisää


5.11.2015 Turun Sanomat: Koppikorvaukset tuplaksi

Syyttömästi vangituille maksettujen korvausten määrä tuplaantui 2010-luvulla. Valtiokonttori selittää ilmiötä sillä, että syyttömänä istutaan jonkin verran aiempaa pidempiä aikoja

Lue lisää


4.11.2015 Maahanmuuttovirasto: Afganistanin turvallisuusarvio päivitetään – päätöksenteko jäädytetään

Maahanmuuttovirasto päivittää turvallisuusarvionsa Afganistanin osalta marraskuun aikana. Samalla kartoitetaan EU-käytäntöä sekä palautusmahdollisuuksia Afganistaniin. Turvapaikkahakemusten ratkaisulinjauksia päivitetään saatujen tietojen perusteella

Lue lisää3.11.2015 Poliisiammattikorkeakoulu: Viharikollisuuden määrässä ei suuria muutoksia viime vuonna

Poliisin tietoon tuli viime vuonna 1,3 prosenttia vähemmän viharikosepäilyä kuin edellisvuonna. Vuonna 2014 kirjattiin 822 rikosilmoitusta, jotka luokiteltiin epäillyiksi viharikoksiksi Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksessa. Vuonna 2013 viharikospäilyjä oli 833, ja vuonna 2012 tapauksia oli 732

Lue lisää


30.10.2015 OM: Henkilötietojen käsittely Rikosseuraamuslaitoksessa tarkentuu marraskuun alusta

Säännökset henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa täsmentyvät marraskuun alusta. Säännökset on koottu uuteen lakiin, jossa on otettu huomioon lisääntyneet tiedonvaihdon tarpeet ja yksityisyyden suojan vaatimukset

Lue lisää


30.10.2015 Kuluttajariitalautakunta: Käytetyn ajoneuvon kauppa. Etämyynti. Internethuutokauppa. Peruutusoikeus. Yksinkertainen menettely

PK osti huutokauppa.com -internetsivun kautta N Oy:n Renault Trafic -pakettiauton. PK peruutti kaupan 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Asiassa on riitaa siitä, oliko PK:lla oikeus peruuttaa kauppa kuluitta

Lue lisää


30.10.2015 Verohallinto: Über- ja Air bnb -tyyppisen toiminnan verotusta tarkennettu

Über-toiminnasta eli ei-ammattimaisesta henkilönkuljetustoiminnasta saatu tulo on veronalaista ansiotuloa. Air bnb -tyyppisestä toiminnasta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa. Molemmissa tapauksista tulosta on mahdollista vähentää tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut. Tulot ilmoitetaan veroilmoituksella

Lue lisää


29.10.2015 Eduskunnan kirjasto: Autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttaminen - tietopaketti hankkeesta

Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa ehdotetaan alennettavaksi vaiheittain vuosina 2016-2019

Lue lisää


29.10.2015 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Ne bis in idem, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artikla, esitutkintaa ei toimiteta

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen, ettei esitutkintaa aloiteta Virossa tapahtuneeksi epäillystä taposta, jossa sekä tekijäksi epäilty henkilö että epäilty uhri olivat Suomen kansalaisia. Uhrin omaiset vaativat kantelussaan, että valtakunnansyyttäjän tulisi määrätä asiassa esitutkinta toimitettavaksi

Lue lisää


27.10.2015 OM: Vankilaverkosto säilytetään nykyisellään

Oikeusministeriö on päättänyt, että vankilaverkosto säilytetään nykyisellään ja vankiloiden toimintaedellytykset turvataan

Lue lisää


22.10.2015 OM: Esitys perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta eduskuntaan

Hallitus esittää, että perintökaareen lisättäisiin luku perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta. Säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa

Lue lisää


22.10.2015 OM: Turvapaikka-asioiden käsittelyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tehostetaan

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanoa turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevissa valituslupa-asioissa aiotaan supistaa

Lue lisää


20.10.2015 Maahanmuuttovirasto: Turvapaikkapäätöksentekoa tehostetaan – ruuhka puretaan mahdollisimman pian

Sisäministeriön arvion mukaan Suomesta hakee turvapaikkaa vuoden loppuun mennessä 30 000–35 000 henkilöä. Aiempina vuosina hakijamäärä on ollut 3 000–5 000

Lue lisää


20.10.2015 Maahanmuuttovirasto: Monien Irakin alueiden turvallisuustilanne lieventynyt

Irakilaisten turvapaikkahakemuksissa ratkaisevaa yksilöllinen tilanne, ei lähtöalue

Lue lisää


19.10.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö: Sähköiset rekisteröintitodistukset käyttöön marraskuussa

Paperiset rekisteröintitodistukset jäävät historiaan marraskuun puolivälissä

Lue lisää


19.10.2015 OM: Arviomuistio terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön. Lausuntotiivistelmä

Lausuntopalaute oli pääosin myönteistä ja ehdotettuja muutoksia pääasiallisesti kannatettiin

Lue lisää


15.10.2015 OM: Avioliittolain edellyttämiä lainmuutoksia koskeva esitys eduskunnalle

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Avioliittolain muutos tulee voimaan 1.3.2017

Lue lisää


14.10.2015 OM: Finlex-tietopankki tarjolla jatkossa avoimena datana

Oikeusministeriön Finlex-tietopankin yhteyteen on valmistumassa Finlex-aineistojen jakelu avoimena datana. Oikeusministeriön tavoitteena on avata Finlexin avoimen datan palvelu vuoden 2016 alussa

Lue lisää


12.10.2015 OM: Sähköisten panttikirjojen käytön edistämistä koskeva esitys lausunnolla

Sähköisten panttikirjojen käyttöönottoa halutaan edistää. Oikeusministeriössä valmistellun esityksen mukaan uusista kiinnityksistä annettaisiin jatkossa panttikirjoja vain sähköisessä muodossa, eikä sähköisiä panttikirjoja enää muutettaisi kirjalliseen muotoon

Lue lisää


9.10.2015 Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöstilaston mukaan ajalla 1.1-30.9.2015 35 prosenttia hakijoista saanut turvapaikan Suomesta

Myönteisen päätöksen on saanut 1 221 hakijaa. Hakijamäärän takia vain 3 439 hakemusta on ehditty saattaa päätökseen

Lue lisää


9.10.2015 Kuka turvapaikanhakijoista saa avukseen juristin? – Uudistus ohjaa juristeja hoitamaan vain helpot tapaukset

Oikeusministeriö suunnittelee pienentävänsä turvapaikanhakijoiden oikeusavusta aiheutuvia kustannuksia. Suunnitelma voi asettaa turvapaikanhakijat eriarvoiseen asemaan

Lue lisää


8.10.2015 OM: Oikeusministeriön uusi säädöshankeluettelo on ilmestynyt

Hankeluettelo perustuu 1.10.2015 tilanteeseen

Lue lisää


8.10.2015 OM: Hallitus peruuttaa sakonmuuntoa koskevan uudistuksen

Hallitus esittää edellisen eduskunnan hyväksymän ja kesäkuussa 2015 vahvistetun sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskevan lakimuutoksen peruuttamista. Lain kumoamista koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään 8.10

Lue lisää


6.10.2015 OM: Suomi antoi selvityksen suljettujen laitosten olojen kehittämisestä

Suomen hallitus on vastannut Eurooppalaiselle komitealle kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT). Vastauksessa selvitetään, mihin toimenpiteisiin Suomen viranomaiset ovat ryhtyneet komitean syksyllä 2014 suljettuihin laitoksiin tekemän tarkastuskäynnin johdosta

Lue lisää


5.10.2015 OM: Tiedustelulainsäädännön hankkeet käynnistettiin

Hallitus esittää, että Suomeen luodaan uusi tiedustelulainsäädäntö. Lainsäädännön myötä halutaan kyetä vastaamaan aiempaa paremmin turvallisuusympäristön muutoksiin ja Suomea koskeviin uudenlaisiin uhkiin

Lue lisää


5.10.2015 OM: Luonnonsuojelurikoksia koskevaa sääntelyä aiotaan tarkistaa - törkeä luonnonsuojelurikos lisättäväksi lakiin

Hallitus esittää luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamista. Tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin entistä paremmin huomioon rikosten luonne talousrikoksina ja että niistä määrättävät seuraamukset vastaisivat paremmin rikosten moitittavuutta

Lue lisää


1.10.2015 Valtiovarainministeriö: Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

Hallitus esitti eduskunnalle 28. syyskuuta muutoksia muun muassa tuloverotukseen, valmisteverotukseen, jäte- ja energiaverotukseen sekä autovero- ja ajoneuvoveroon talousarvioehdotuksen yhteydessä

Lue lisää


1.10.2015 Valtiovarainministeriö: Verotuksessa käyttöön niin sanottua tehokasta katumista koskevat säännökset

Vuoden 2016 talousarvioesityksien yhteydessä hallitus on antanut lakiesityksen, joka sisältää niin sanottua tehokasta katumista verotuksessa koskevat säännökset. Sääntelyn tavoitteena on kannustaa verovelvollisia ilmoittamaan oma-aloitteisesti verotuksesta puuttuneet tiedot ja siten lisätä verotuloja hallinnollisesti kevyemmällä menettelyllä

Lue lisää


1.10.2015 STM:Kuntainfo: Mitä tarkoittaa välitön vaara kiireellisen sijoituksen edellytyksenä?

Sosiaalihuoltolain uudistamisen yhteydessä muutettiin joitakin lastensuojelulain säännöksiä. Osa muutoksista tulee voimaan vuoden 2016 alussa

Lue lisää


30.9.2015 STM: Uusi verkkosivusto kertoo potilaan valinnanvapaudesta selkeästi ja ymmärrettävästi

Kelan 30. syyskuuta avaama verkkopalvelu www.hoitopaikanvalinta.fi tarjoaa ajankohtaista tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä, potilaan oikeuksista ja korvauksista. Sivusto palvelee niin kansalaisia, terveydenhuollon työntekijöitä kuin viranomaisiakin

Lue lisää


30.9.2015 Finanssialan keskusliitto: Oleskeluluvan saaneille lakimuutoksella helpotusta pankkiasiointiin

Oleskeluluvan saaneille ja ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta Suomessa oleville ulkomaalaisille on luvassa helpotusta pankkiasiointiin valmisteilla olevan lakimuutoksen myötä

Lue lisää


29.9.2015 OM: Tuomioistuinmaksuja esitetään korotettavaksi lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia

Hallitus esittää tuomioistuinmaksujen korottamista ja maksutta käsiteltävien asiaryhmien määrän vähentämistä. Tuomioistuinasioinnista tulisi pääsääntöisesti maksullista

Lue lisää


29.9.2015 Eduskunnan kirjasto: Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistus – tietopaketti hankkeesta

Nykyistä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia (841/2006) on uudistettu kahdeksan kertaa. Tämän ns. putkalain kokonaisuudistuksen tarpeita selvittämään on keväällä 2015 asetettu työryhmä

Lue lisää


29.9.2015 Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee lokakuun alusta

Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä ollut jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee. Lokakuun alusta alkaen kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista tulee jatkokäsittelyluvan piiriin

Lue lisää


24.9.2015 Aluehallintovirasto: Rahanpesulain velvoitteita ei tunneta tarpeeksi

Kesän 2015 aikana Etelä-Suomen aluehallintovirasto lähetti sähköpostikyselyn melkein 800 elinkeinonharjoittajalle. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ilmoitusvelvollisten rahanpesulain tuntemusta ja lain asettamien velvoitteiden noudattamista

Lue lisää


24.9.2015 Valtiovarainministeriö: Kiinteistöverolakiin muutoksia

Hallitus esittää kiinteistöverolain muutoksia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärä korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta.

Lue lisää


24.9.2015 Turun yliopisto oikeustieteellis-psykiatrisen FinnCrime-tutkimus: Rikosaktiivisuus on suorassa yhteydessä kuolleisuuteen

Mitä useampaan rikokseen henkilö on syyllistynyt, sitä suurempi riski hänellä on kuolla ennenaikaisesti 30 vuoden ikään mennessä

Lue lisää


23.9.2015 OM: Kansainvälisen oikeusavun antamista koskeva uusi laki voimaan lokakuun alusta

Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuteen liittyvissä asioissa tulee voimaan lokakuun alusta

Lue lisää


22.9.2015 OM: Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva rikoslain sääntely täsmentyy lokakuun alusta

Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva rikoslain sääntely selkeytyy lokakuun alusta, kun tähän asti lain järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevassa rangaistussäännöksessä oleva järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä siirtyy rangaistuksen koventamisperusteita koskevaan säännökseen. Muissa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevissa rikoslain säännöksissä viitataan jatkossa tähän määritelmään

Lue lisää


22.9.2015 Väitös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 25.9.2015

HTM Heikki Kallion rikos- ja prosessioikeuden alan väitöskirja "Rangaistava menettely ja rikosvastuu kolmannen maan kansalaisen luvattomaan työntekoon liittyvissä rikoksissa" tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Lue lisää


22.9.2015 Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti: Rikollisuustilanne 2014 ja Seuraamusjärjestelmä 2014 -raportit julki

Vuonna 2014 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli noin 507 000 rikosta, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen lisäksi vuonna 2014 kirjattiin 322 600 liikennerikkomusta, mikä on 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Lue lisää


18.9.2015 Verohallinnon ohje velkajärjestelyn vaikutuksesta verotuksessa

Ohjeessa käsitellään velkajärjestelyn vaikutusta luonnollisen henkilön verotuksessa. Ohje korvaa aikaisemman diaarinumeroimattoman ohjeen Velkajärjestely.

Lue lisää


18.9.2015 Trafi: Kohta ajoneuvo vaihtaa omistajaa ilman paperisotaa – vakuuttaminen ja rekisteröinti yhdellä kertaa

Marraskuun puolivälistä alkaen ajoneuvon omistajanvaihdoksen voi tehdä vakuutusyhtiöiden verkkopalveluissa samalla kun ajoneuvolle ostaa vakuutuksen. Trafi.fi-sivuilla omistajanvaihdoksen voi tehdä sähköisesti, jos ajoneuvolle on ostettu vakuutus etukäteen

Lue lisää


18.9.2015 OM: Henkilöyhtiöiden toimintaan esitetään helpotuksia

Hallitus esittää uudistuksia henkilöyhtiöiden toimintaa koskeviin säännöksiin. Ehdotuksella helpotettaisiin sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta

Lue lisää


16.9.2015 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Työturvallisuusrikos, Oikeushenkilön rangaistusvastuu, Yhteisösakko, Syyteoikeuden vanhentuminen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt kihlakunnansyyttäjän ajamaan yhteisösakkovaatimusta työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa, jossa syyteoikeus työturvallisuusrikoksesta oli jo vanhentunut

Lue lisää


16.9.2015 Apulaisoikeusasiamies: Kieliongelmat esteenä - pizzerian omistaja ei saanut poliisilta välittömästi apua

Kantelija oli pyytänyt poliisiautossa istuneelta partiolta apua pizzeriassaan häiriköivien asiakkaiden vuoksi

Lue lisää


16.9.2015 Verohallinnon ohje kotitalousvähennyksestä

Uusi ohje on voimassa 2.9.2015 lähtien

Lue lisää


15.9.2015 OM: Käräjäoikeusverkoston kehittäminen. Lausuntotiivistelmä

Lausuntotiivistelmä sisältää yhteenvedon työryhmän keskeisistä ehdotuksista, uudistuksen puolesta ja sitä vastaan puhuvista argumenteista sekä lausunnonantajien yleisistä ja yksityiskohtaisemmista arvioista

Lue lisää


15.9.2015 OM: Ylikuormamaksuja esitetään kolminkertaisiksi

Ylikuorman kuljettamisesta määrättävää ylikuormamaksua aiotaan korottaa kolminkertaiseksi nykyisestä. Oikeusministeriössä valmisteltu muistio ylikuormamaksun korottamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle

Lue lisää


4.9.2015 EOA: Kotietsinnästä ei ole kyse kun poliisi menee kerrostalon rappukäytävään tarkastamaan kannabiksen hajua

Porraskäytävään meneminen ei ollut kotirauhaan puuttumista tavalla, joka vaatisi erityistä toimivaltanormia.

Lue lisää


3.9.2015 Perintökaareen ehdotetaan säännöksiä perinnönjaon oikaisemisesta

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa.

Lue lisää


28.8.2015 Yle.fi: Identiteettivarkaus ei enää pelkkää petkuhuiputusta vaan oikea rikos

Ensi viikon perjantaina identiteettivarkaudesta tulee Suomessa rikos, josta voi rapsahtaa rangaistukseksi sakko. Muutos liittyy EU:n tietoverkkorikosdirektiiviin, joka velvoittaa tekemään muutoksia Suomen rikoslakiin

Lue lisää


27.8.2015 Tilastokeskus: Konkurssien määrä väheni tammi–heinäkuussa 12,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 2015 pantiin vireille 1 565 konkurssia, mikä on 223 konkurssia (12,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


27.8.2015 Poliisiammattikorkeakoulu: Julkiset hankinnat, rakentaminen ja politiikka korruption riskikohteita

Julkiset hankinnat, poliittinen toimintaympäristö sekä rakennusala ja yhdyskuntasuunnittelu ovat korruption riskikohteita 2010-luvun Suomessa. Poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa raportissa kartoitettiin korruption riskikohteita tutkimushavaintojen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella

Lue lisää


25.8.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Viikon vinkki: Matkapuhelimella maksetun tuotteen tai palvelun virheestä voi vaatia hyvitystä myös operaattorilta

Kuluttajan oikeus vaatia hyvitystä operaattorilta perustuu uusiin säännöksiin. Säännösten mukaan operaattorilla on luottokorttiyhtiöiden kaltainen vastuu tilanteessa, jossa kuluttaja maksaa tavaroita ja palveluja matkapuhelimella ja maksu peritään puhelinlaskun yhteydessä

Lue lisää


25.8.2015 OM: Siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelu käyntiin

Hallitus päätti 20.8. pidetyssä strategiakokouksessaan käynnistää siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelun

Lue lisää


21.8.2015 OM: Kidutuksen vastainen komitea kiirehtii uudistuksia tutkintavankien säilyttämiseen

Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) on antanut selonteon Suomeen syys-lokakuussa 2014 tekemästään tarkastuskäynnistä

Lue lisää


21.8.2015 SM: Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus voimaan 1.1.2017

Tasavallan presidentti vahvisti lain yksityisistä turvallisuuspalveluista. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset

Lue lisää


21.8.2015 OM: Rikesakkoihin korotus 1. syyskuuta alkaen

Rikesakkoja korotetaan 1. syyskuuta 2015 alkaen. 20.8.2015 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan kaikki rikesakon rahamäärät nousevat kaksinkertaisiksi lukuun ottamatta korkeinta 115 euron rikesakkoa, joka korotetaan 200 euroon. Tätä korkeampi rikesakon määrä edellyttäisi lain muuttamista

Lue lisää


19.8.2015 OM: Ryhmärakennuttamista edistävä laki voimaan syyskuussa

Ryhmärakennuttamista pyritään edistämään lailla, joka tulee voimaan 1. syyskuuta 2015. Uuden lain tarkoituksena on turvata ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja helpottaa rahoituksen saamista hankkeille

Lue lisää


18.8.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Nuorten kesätyöpaikoissa puutteita työnteon keskeisissä ehdoissa ja työterveyshuollon järjestämisessä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat valvoneet elokuun alkuun mennessä kuutisenkymmentä työpaikkaa, jossa työskentelee nuoria kesätyöntekijöitä. Tarkastuksia on tehty muun muassa kesäkahviloihin, jäätelökioskeihin ja torien myyntipisteisiin

Lue lisää


18.8.2015 Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2016

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 903 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Määrärahataso on 18 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon.

Lue lisää


18.8.2015 Väitös Turun yliopiston oikeustietellisessä tiedekunnassa 21.8.2015

Perjantaina 21. elokuuta 2015 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi oikeustieteen maisteri Aleksandra Kiskosen väitöskirja Sopimusten välinen liityntä ja päättymisen vaikutus

Lue lisää


13.8.2015 Aluehallintovirastot esittävät hallitusohjelman mukaisia hankkeita digitalisaation edistämiseksi

Aluehallintovirastot ovat koonneet yhteisen esityksen kehittämistoimenpiteistä ja hanke-ehdotuksista digitalisaation edistämiseksi virastojen palvelutoiminnassa

Lue lisää


13.8.2015 Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo): Vangeille suunnattu kysely: ongelmia vankilakäytäntöjen yhdenmukaisuudessa, oikeudet toteutuvat vaihtelevasti

Vangeille suunnatun kyselyn perusteella vangit tuntevat oikeutensa kohtuullisen hyvin, mutta oikeuksien toteutumisessa on osin merkittäviä, vankilakohtaisia eroja

Lue lisää


12.8.2015 Finlex.fi: Varhaiskasvatus korvaa käsitteenä lasten päivähoidon - ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1. elokuuta 2015

Lasten päivähoidosta annetun lain nimi muuttui varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatus määritellään ensimmäistä kertaa lain tasolla ja sille asetetaan kattavat tavoitteet

Lue lisää


12.8.2015 Savon Sanomat: Asiantuntija uusisi oikeusjärjestelmän – Rattijuopot pois käräjäsaleista

Rikoslain kokonaisuudistuksessa lähdettiin aikoinaan siitä, että ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittaisiin mahdollisimman vähän, Terttu Utriainen muistuttaa

Lue lisää


11.8.2015 OM: Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö pyysi kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevasta mietinnöstä lausuntoa 25 viranomaiselta ja yhteisöltä. Näistä lausunnon antoi 20 tahoa. Lisäksi lausunnon antoi kaksi muuta tahoa

Lue lisää


11.8.2015 OM: Ulosottolaitoksen rakenneuudistusta jatketaan

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on linjannut, että ulosoton rakenneuudistusta jatketaan Valtakunnanvoudinviraston laatiman toteuttamissuunnitelman mukaisesti valmistelemalla lainsäädäntöehdotus, joka mahdollistaa ulosottolaitoksen organisoinnin yhdeksi virastoksi

Lue lisää


7.8.2015 Väitös Turun yliopistolla perjantaina 14. elokuuta 2015 kello 12 velvoiteoikeuden alalta

OTK Kirsi Marja Halosen väitöskirja "Hankintasopimuksen tehottomuus. Hankinta- ja velvoiteoikeudellinen tutkimus hankintasopimuksen tehottomuudesta ja hankintayksikön vahingonkorvausvastuusta sen entiselle sopimuskumppanille" tarkistetaan

Lue lisää


6.8.2015 STM: Uusi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan vuoden 2016 alussa

Uudessa laissa määritellään tapaturma sekä lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman ja vamman tai sairauden välillä. Lakiin on kirjattu myös huomattavasti yksityiskohtaisemmin ne olosuhteet, joissa sattunut vahinko korvataan työtapaturmana tai ammattitautina

Lue lisää


6.8.2015 VKSV: Esitutkinnan rajoittaminen, tutkinnanjohtajan esitys, rajoittamisperuste

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on ottanut uudelleen ratkaistavaksi epäiltyä kotirauhan rikkomista ja varkautta koskevan asian, jossa kihlakunnansyytäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta kustannusperusteella. Tutkinnanjohtaja oli tehnyt rajoittamisesityksen ei näyttöä perusteella

Lue lisää


6.8.2015 Oikaisuvaatimuksen ja valitusluvan käyttö hallintoasioiden muutoksenhaussa laajenee

Hallintoasioiden muutoksenhaussa oikaisuvaatimus ja valituslupamenettely laajenevat vuoden 2016 alussa useisiin uusiin asiaryhmiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutokset huomenna perjantaina 7. elokuuta.

Lue lisää


4.8.2015 Yle.fi: Matkustajilla ja lentoyhtiöillä yhä enemmän kiistoja myöhästymisen korvaamisesta – pelisäännöt täyttä hepreaa

Matkustajan on mahdollista saada jopa 600 euron kipurahat lennon myöhästyessä pahasti. Mutkikkaiden pykälien takia matkustajan on usein mahdotonta varmistua itse, onko hänellä oikeutta korvaukseen vai ei

Lue lisää


31.7.2015 Patentti- ja rekisterihallitus: Yhdistys – ota uudet sääntömallit käyttöön!

PRH on julkaissut yhdistyksille uudet "helpot" sääntömallit. Ne sopivat erityisesti pienille harrasteyhdistykselle, joissa ei ole suurta jäsenmäärää

Lue lisää


31.7.2015 Asiakastieto: Luottolista-lehti: Identiteetin varastaminen on liian helppoa

Identiteettivarkauden uhrin piikkiin saatetaan tilata tavaroita tai palveluja netistä, jopa tyhjentää pankkitilejä. Toisen nimissä esiintyminen ei ole ollut rangaistavaa, mutta syksyllä identiteettivarkaudesta tulee rikos, josta seuraa sakkoa

Lue lisää


31.7.2015 Yle.fi: Poliisin ulkomaalaisvalvonnan valtuuksia lisätty – "Jos joku piiloutuu takahuoneeseen, sinne voidaan nyt mennä"

Poliisi sekä rajavartiosto pääsevät ulkomaalaisvalvonnan nimissä nyt myös ravintoloiden ja muiden liiketilojen takahuoneisiin ja tuotantotiloihin. Rikosepäilyä ei enää tarvita

Lue lisää


30.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajaviraston viikon vinkki: Milloin ja miten yrityksen pitää palauttaa rahat, kun perun verkkokauppaostokseni?

Yrityksen on viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalta saadut maksut

Lue lisää


30.7.2015 Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu

Lisäksi maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle syyskuun alussa

Lue lisää


30.7.2015 Maahanmuuttovirasto: Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä eniten nigerialaisia, suomalaisia ja ukrainalaisia

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettiin alkuvuonna 31 henkilöä. Määrä on selvästi suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2014, jolloin uusia asiakkaita tuli 21

Lue lisää


17.7.2015 Yle.fi: Sähköistä rikosilmoitusta käytetään yhä enemmän – Poliisi: lomaketta voisi yksinkertaistaa

Käyttäjien määrä kasvaisi, jos ilmoituslomaketta kehitettäisiin kansantajuisemmaksi. Poliisin nettisivujen kautta ilmoitetaan lievemmistä rikoksista

Lue lisää


17.7.2015 Maahanmuuttovirasto: Perusteettomasti turvapaikkaa hakeneiden albanialaisten määrä on moninkertaistunut

Albanialaisten turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on kasvanut moninkertaiseksi. Kesäkuussa hakijoita tuli 71, kun toukokuussa hakijoita oli 25. Heinäkuussa hakijoita on tullut jo noin 150

Lue lisää


16.7.2015 OM: Rikoslain menettämisseuraamuksia koskevien yleissäännösten tarkistaminen. Lausuntokooste

Mietinnöstä pyydettiin lausunnot 28 taholta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus lausua mietinnöstä. Lausuntoja saatiin yhteensä 24

Lue lisää


16.7.2015 Poliisihallitus: Poliisin tietoon tulleiden rikosten ja hälytystehtävien määrät viime vuoden tasolla

Poliisille tammi–kesäkuussa 2015 ilmoitettujen rikosten määrä pysyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes ennallaan. Myöskään hälytystehtävien määrässä ei ollut suurta muutosta

Lue lisää


14.7.2015 Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti: Kansallisen rikosuhritutkimuksen vuoden 2014 tiedot julkaistu

Katsaus sisältää tietoja uhkailujen, fyysisen väkivallan sekä omaisuusrikosten kohteeksi joutumisesta sekä väkivallan pelosta vuonna 2014

Lue lisää


14.7.2015 Kuluttajariitalautakunta: Valmismatka, virhe, hinnanalennus

Matkustajat osallistuivat X:n järjestämälle valmismatkalle Phuketiin 19.1–3.2.2014. Matkustajista I (6-vuotias) ja V (5-vuotias) sairastuivat matkan aikana enterorokkoon. Asiassa on riitaa siitä, onko matkanjärjestäjän suorituksessa virhe.

Lue lisää


9.7.2015 STM: Työttömyysturvalakiin muutoksia

Jo 58 vuotta täyttäneiden työttömien työnhakijoiden ansiopäivärahan taso suojataan

Lue lisää


8.7.2015 Asiakastieto: Maksuhäiriöisten henkilöiden määrän kasvu taittui. Nuorten taloudenhallinnassa myönteistä kehitystä

Maksuhäiriöisten kuluttajien määrä on pienentynyt kevään ennätyslukemista runsaalla tuhannella. Nuorimmissa ikäluokissa tilanne on parantunut, mutta 25-44-vuotiaista miehistä peräti 15 prosentilla on maksuhäiriömerkintöjä

Lue lisää


8.7.2015 OM: Oikeusavun kokonaissuunnitelma: Apua oikeudellisiin ongelmiin varhaisessa vaiheessa

Oikeusministeriössä on laadittu oikeusavun kokonaissuunnitelma, jossa arvioidaan neuvonnan, vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen ja oikeusapupalvelujen nykytilaa sekä tehdään ehdotuksia niiden kehittämiseksi

Lue lisää


7.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Viikon vinkki: Millaisista liittymien toimintaongelmista voi saada hyvitystä?

Puhelin- tai internetliittymässä on virhe, jos sen laatu tai toimitustapa ei vastaa sovittua tai palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja. Tyypillisiä virheitä ovat palvelun käyttökatkos ja luvattua hitaampi nopeus

Lue lisää


6.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Viestintäpalveluiden kuluttajansuoja paranee 1.7.2015

Tietoyhteiskuntakaari, johon on koottu keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset, tuli pääosin voimaan vuoden 2015 alussa. Kuluttajansuojaa koskevat muutokset tulivat kuitenkin voimaan 1.7.2015

Lue lisää


6.7.2015 Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti: Ero lapsiperheessä: elatus, sopiminen ja vuoroasuminen

Katsauksessa kartoitettiin olemassa olevaa tietoa eroperheitä koskevista käytännöistä liittyen lapsen elatukseen, huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen

Lue lisää


2.7.2015 OM: Tuomioistuinmaksulaki. Lausuntotiivistelmä

Julkaisu sisältää tiivistelmän lausunnoista, jotka annettiin oikeusministeriön 27.11.2013 asettaman työryhmän mietinnöstä Tuomioistuinmaksulaki (OM 4/2015)

Lue lisää


2.7.2015 OM: Rikesakkojen korottamista valmistellaan

Oikeusministeriössä valmistellaan rikesakkojen korottamista kaksinkertaisiksi hallitusohjelman mukaisesti. Tarkoituksena on, että tätä koskeva valtioneuvoston asetus annettaisiin elokuussa ja muutos tulisi voimaan 1. syyskuuta 2015

Lue lisää


30.6.2015 Verohallinto: Ohje vuokratulojen verotuksesta

Ohjeessa kerrotaan luonnollisen henkilön vuokratulojen ja niihin kohdistuvien vähennysten verotuksesta

Lue lisää


29.6.2015 Verohallinto: Ohje ositus- ja perinnönjakosopimuksesta perintöverotuksessa

23.6. annetussa ohjeessa käsitellään osituksen ja perinnönjaon merkitystä perintöverotuksessa. Ohjeella yhdenmukaistetaan soveltamiskäytäntöjä perintöverotuksessa

Lue lisää25.6.2015 OM: Hallintotuomioistuinten uudet todistelusäännökset voimaan vuoden 2016 alusta

Hallintotuomioistuinten ja yleisten tuomioistuinten todistelusäännökset muuttuvat yhteensopiviksi vuoden 2016 alusta

Lue lisää


24.6.2015 Eduskunnan kirjasto: Tietopaketti (LATI) ​verkkotiedustelusta

Suomessa ei ole tiedustelua koskevaa lainsäädäntöä. Hallitus esittää hallitusohjelmassa säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle

Lue lisää


24.6.2015 THL: Sovitteluun ohjattujen rikosten ja riita-asioiden määrä väheni edelleen vuonna 2014

Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrä on vähentynyt vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2014 sovitteluun ohjatut aloitteet sisälsivät kaikkiaan 11 440 rikos- ja riita-asiaa

Lue lisää


18.6.2015 STM: Uuden sosiaalihuoltolain soveltamisopas on ilmestynyt

Uuden sosiaalihuoltolain soveltamisoppaasta on ilmestynyt verkkoversio. Oppaan käyttäjät voivat vaikuttaa lopulliseen sisältöön lähettämällä täydennyspyyntöjä ja kommentteja 10.8.2015 saakka

Lue lisää


18.6.2015 STM: Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle vuoden 2017 alussa

Muutoksen tavoitteena on muun muassa parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta perustoimeentulotuen saamisessa, helpottaa ja yksinkertaistaa asiakkaiden asiointia, tehostaa viranomaistoimintaa sekä vähentää kuntien tehtäviä

Lue lisää


17.6.2015 OM: Uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetettu

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 17.6.2015 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on uusi, oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton toimielin, joka asetettiin nyt ensimmäistä kertaa

Lue lisää


15.6.2015 Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2014 on julkistettu

Viime vuotta koskeva oikeuskanslerin kertomus on luovutettu eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat

Lue lisää


15.6.2015 OM: Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen. Lausuntotiivistelmä

Selvitystä koskeva lausuntopyyntö lähetettiin 58 taholle. Lausuntoja annettiin 51 kappaletta

Lue lisää


11.6.2015 SM: Ampumaratoihin ja aseiden säilytykseen liittyvät uudet säädökset voimaan 1.12.

Lakiin ampuma-aselain muuttamisesta ja eräisiin muihin ampuma-aseisiin liittyviin säädöksiin tulee muutoksia 1.12.2015 alkaen. Tällöin astuu voimaan myös uusi ampumaratalaki

Lue lisää


11.6.2015 OM: Anonyymi todistaminen mahdolliseksi vuoden 2016 alusta

Todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistuvat vuoden 2016 alusta. Uutta on muun muassa, että eräissä vakavimmissa rikoksissa todistajan henkilöllisyys voidaan salata

Lue lisää


11.6.2015 OM: Vakuutusoikeuden toimintaa uudistetaan nopeammaksi ja avoimemmaksi vuoden 2016 alusta lähtien

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja pyritään lyhentämään keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Samalla parannetaan muutoksenhakijan tiedonsaantia ja muutetaan lääkärien nimittämismenettely nykyistä avoimemmaksi

Lue lisää


9.6.2015 OM: Luonnos tuomioistuinlaiksi lausunnolle - tuomarikoulutuksen uudistamisesta ehdotus

Kaikkia tuomioistuimia koskevan yhteisen tuomioistuinlain jatkovalmistelu on edennyt. Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle hankkeessa valmistellun luonnoksen tuomioistuinlakia koskevaksi hallituksen esitykseksi. Samanaikaisesti lausunnolla on tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutuksen uudistamista koskeva ehdotus

Lue lisää


5.6.2015 Kuluttajariitalautakunta: Ajoneuvo vietiin koeajolla, vakuutus ei korvannut

Kuluttajan on oltava tarkkana antaessaan myytävän ajoneuvon koeajoon. Vaikka ajoneuvoon olisi otettu varkausvakuutus, se ei kata luovutetun ajoneuvon anastamista

Lue lisää


5.6.2015 Eduskunnan kirjasto: Tietopaketti (LATI) lahjusrikoksia koskevien lakien uudistamisesta

Lakihanke lahjusrikossäännösten uudistamisesta on vireillä. Oikeusministeriön työryhmä on arvioinut Suomen saamia suosituksia korruption torjunnan tehostamiseksi ja muita lahjusrikossääntelyn uudistustarpeita

Lue lisää


5.6.2015 THL: Lastensuojelutarpeen selvitys tehtiin lakisääteisessä määräajassa 92 prosentissa tapauksista

Lastensuojelutarpeen selvityksistä 92 prosenttia käsiteltiin lakisääteisen kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Kunnissa käsiteltiin kaikkiaan 18 385 lastensuojelutarpeen selvitystä tarkastelujaksolla 1.10.2014–31.3.2015

Lue lisää


3.6.2015 Poliisi.fi: Internetiin liittyviä rikoksia ja ohjeita niiden hoitamiseen

Poliisin verkko-ohjeissa käsitellään kiusaamisrikoksia,seksuaalirikoksia, viharikoksia, identiteettivarkauksia, petosrikoksia,koulu-uhkauksia ja läheisväkivaltaa

Lue lisää


3.6.2015 Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2014 eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti tiistaina 2.6.2015 toimintakertomuksensa vuodelta 2014 eduskunnan puhemies Maria Lohelalle

Lue lisää


2.6.2015 Väitös Turun yliopistolla rikosoikeuden alalta 12.6.2015

Perjantaina 12. kesäkuuta 2015 kello 12 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi OTK Tatu Hyttisen väitöskirja "Syytön tai syyllinen. Tutkimus syyllisyyskysymyksen ratkaisemisesta"

Lue lisää


29.5.2015 SM: Lakimuutos mahdollistaa uudet tavat jättää oleskelulupahakemus ulkomailla

Lakimuutos mahdollistaa oleskelulupahakemuksen jättämisen ulkomailla Suomen edustuston ohella toisen Schengen-valtion edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle

Lue lisää


28.5.2015 SM: Vapaaehtoisen paluun järjestelmä vakiinnutetaan

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle ulkomaalaiselle korvataan kohtuulliset muuttokustannukset ja maksetaan avustusta, mikäli hän poistuu maasta vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti.

Lue lisää


28.5.2015 Euroopan muuttoliikeverkosto: Vain pieni vähemmistö Suomen maahanmuuttajista turvapaikanhakijoita

Suomeen tullaan perheen, työn ja opiskelun perusteella, humanitaarinen maahanmuutto on vähäisempää

Lue lisää


28.5.2015 Lakimiesliitto: Tuomioistuinhallinnon perustaminen välttämätöntä hallitusohjelman oikeusturvatavoitteiden saavuttamiseksi

Hallitusohjelman sisältö ja oikeus- ja työministerien tehtävien yhdistäminen johtavat siihen, että oikeusministeriöstä riippumattoman tuomioistuinhallinnon perustaminen nousee uuden ministerin tärkeimmäksi ja kiireellisimmäksi oikeuspoliittiseksi hankkeeksi

Lue lisää


27.5.2015 Tulevan hallituksen ohjelman oikeuspoliittisia kohtia

Sipilän hallitus mm. puuttuisi rangaistuksiin ja laajentaisi rangaistusmääräysmenettelyä. Sakot kaksinkertaisiksi. Valitusoikeutta KHO:een rajattaisiin.

Lue lisää


27.5.2015 OM: Rikosuhrimaksu otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana

Rikoksentekijöiltä perittävän maksun tarkoituksena on kasvattaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta

Lue lisää


27.5.2015 OM: Seksin osto on kesäkuun alusta lähtien rangaistavaa myös tuottamuksellisena

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevaa rikoslain säännöstä täsmennetään. Seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta on 1. kesäkuuta lähtien rangaistavaa myös tuottamuksellisena, eli huolimattomuudesta tehtynä

Lue lisää


27.5.2015 Valtiovarainministeriö: Kaksi Tullia koskevaa uutta lakia vahvistettu

Tasavallan Presidentti on 22.5.2015 vahvistanut kaksi Tullia koskevaa uutta lakia. Lait tehostavat Tullirikosten torjuntaa ja turvaavat henkilötietojen käsittelyä. Uudet lait tulevat voimaan 1.6.2015

Lue lisää


25.5.2015 OM: Arviomuistio terrorismilainsäädännön muutostarpeista

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa arvioidaan YK:n turvallisuusneuvoston viime syksynä hyväksymän päätöslauselman ja Euroopan neuvostossa tänä keväänä valmistuneen terrorismiyleissopimuksen lisäpöytäkirjan vaikutuksia rikoslainsäädäntöön

Lue lisää


25.5.2015 OM: Selvitys perus- ja ihmisoikeustoimijoista

Oikeusministeriö asetti 27.1.2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella selvitys, jossa tarkastellaan eri kansallisten perus- ja ihmisoikeustoimijoiden asemaa, työnjakoa ja resursointia

Lue lisää


25.5.2015 OM: Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 – isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa

Jos avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen biologinen isyys on selvä, voi isyyden jatkossa tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Näin voi toimia esimerkiksi silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa

Lue lisää


15.5.2015 THL: Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden järjestäminen keskitetään THL:lle

Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden järjestämisvastuu siirtyy aluehallintovirastoilta THL:lle 1.1.2016 sovittelulain muutoksen myötä

Lue lisää


12.5.2015 Poliisihallitus: Laiton maahantulo vakaa, maahantulokieltojen rikkomiset lisääntyneet

Suomeen kohdistuvassa laittomassa maahantulossa ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna. Suomessa tavattiin viime vuonna vajaat 3 000 laittomasta maassa oleskellutta kolmannen maan kansalaista sekä noin 400 maahantulokiellossa olevaa EU-maan kansalaista. Maahantulokiellon rikkomisten määrä sen sijaan nousi viime vuonna huomattavasti

Lue lisää


12.5.2015 Eduskunnan kirjasto: Potilasvahinkolaki uudistetaan – mitä kaikkea asiaan liittyy?

Eduskunnan kirjasto on laatinut aiheesta lakihankkeen tietopakettin (LATI)

Lue lisää


11.5.2015 Kilpailu-ja kuluttajaviraston viikon vinkki: Ilman kuittiakin voi valittaa tuotteen virheestä

Jos tuotteessa on virhe, siitä voi valittaa myyjälle ilman kuittiakin, sillä valitusoikeus ei ole sidoksissa kuittiin

Lue lisää


8.5.2015 YLE.fi: Yksin turvapaikkaa hakevan nuoren tie kulkee yhä harvemmin Suomeen

Turvapaikkaa ei haeta Suomesta, koska perheen yhdistäminen on lähes mahdotonta. Valtaosa Eurooppaan tulevista alaikäisistä hakee turvapaikkaa Ruotsista

Lue lisää


7.5.2015 Maahanmuuttovirasto: Turvapaikanhakijoita tullut yli kolmannes enemmän kuin viime vuonna

Suomesta turvapaikkaa hakeneiden määrä kasvoi tammi–huhtikuussa 38 prosentilla vuoden 2014 vastaavasta ajasta. Tänä vuonna hakijoita on tullut keskimäärin 338 kuukaudessa, kun viime vuoden alussa vastaava luku oli 245

Lue lisää


7.5.2015 OM: Vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistaminen alkaa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi

Lue lisää6.5.2015 Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

1.5 voimaan tullut päätös koskee perukirjassa tai sen liitteessä annettavia tietoja perintöverotusta varten

Lue lisää


6.5.2015 STM: Translainsäädäntöä pohtinut työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi

Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksiä pohtinut työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa, jossa esitetään luonnos hallituksen esitykseksi uudesta translaista

Lue lisää


6.5.2015 MTV.fi: Poliisin ja oikeusistuimen tiedonkulkua nopeuttavaa Vitja-hanketta ei ole kuopattu kokonaan

Oikeusprosessia merkittävästi nopeuttava järjestelmä saadaan kuitenkin toimintaan aikaisintaan vuonna 2018, vaikka hankkeen valmistelu alkoi jo kuusi vuotta sitten. Sopimus järjestelmää rakentaneen Tieto Oyj:n kanssa purettiin viime kesänä.

Lue lisää


29.4.2015 OM: Korkeimpien oikeuksien organisatorinen yhdistäminen. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 17.12.2013 työryhmän selvittämään korkeimpien oikeuksien organisatorisen yhdistämisen hyödyt ja haitat

Lue lisää


27.4.2015 Kilpailu-ja kuluttajaviraston viikon vinkki: Tuotteen viasta voi valittaa, vaikka takuuaika on päättynyt

Takuuajan päättyminen ei merkitse sitä, että yrityksen vastuu tuotteen virheestä päättyisi. Jos takuuta ei ole tai se on kulunut umpeen, myyjä vastaa virheestä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten perusteella

Lue lisää


24.4.2015 SM: Poliisin säilyttämien tutkintavankien oikeusturva paranee

Muutokset koskevat tutkintavangin oikeuksia ja velvollisuuksia ja ne tulevat voimaan 11.5.2015. Lakimuutoksen myötä poliisin säilyttämien tutkintavankien kohtelua koskeva sääntely saatetaan pääosin yhdenmukaiseksi 1.5.2015 voimaan tulevien tutkintavankeuslain muutosten kanssa

Lue lisää


23.4.2015 Euroopan muuttoliikeverkoston julkaisut kokoavat viime vuoden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa

Euroopan muuttoliikeverkosto EMN on julkaissut Maahanmuuton tunnusluvut 2014 -tilastojulkaisun sekä vuosittaisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskevan raportin. Tilastokatsauksessa tarkastellaan maahanmuuton taustoja havainnollistavin kuvin vuodelta 2014, kun taas vuosittainen raportti tarjoaa kokonaiskuvan Suomen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmista

Lue lisää


21.4.2015 Tasa-arvovaltuutettu: Raskauden vaikutus nollatyösopimukseen (TAS 320/2013, annettu 24.3.2015)

Siivoustyötä tekevä nainen pyysi tasa-arvovaltuutetulta kannanottoa siitä, onko häntä syrjitty naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa kielletyllä tavalla, kun hänelle ei raskaudesta kertomisen jälkeen enää annettu samaa määrää työtunteja kuin aikaisemmin

Lue lisää


21.4.2015 Tilastokeskus: Rikosten määrä väheni 6,8 ja liikenneturvallisuuden vaarantamisten kasvoi 10,3 prosenttia tammi-maaliskuussa 2015

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2015 tammi-maaliskuussa kaikkiaan 88 800 rikosta, mikä on 6 500 tapausta (6,8 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


16.4.2015 Väitös Turun yliopistolla 18.4

Poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen sääntelyä, käytäntöjä ja valvontaa kehitettävä

Lue lisää


16.4.2015 Kela: Etuuksien takaisinperintä yhtenäistyy vähävaraisilla asiakkailla

Kelan perintäkeskus ei enää tee osamaksusuunnitelmia toimeentulotukea saavien tai muuten vähävaraisten asiakkaiden kanssa. Kelan ei ole mahdollista sopia maksujärjestelyistä, jotka vaarantavat asiakkaan toimeentulon

Lue lisää


14.4.2015 OM: Maksuehtolaki muuttuu toukokuun alusta

Yritysten välisten maksuaikojen sääntely muuttuu toukokuun alusta. Maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu

Lue lisää


14.4.2015 Savon Sanomat: Yli kahdenkymmenen vuoden kasvutrendi pysähtyi

Murhakakkua istuu nyt aikaisempaa harvempi

Lue lisää


10.4.2015 Tilastokeskus: Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden määrä velallista kohden on vähentynyt verrattuna vuoteen 2013

Lue lisää


10.4.2015 OM: Seksin osto tulee kesäkuun alusta lähtien rangaistavaksi myös tuottamuksellisena

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevaa rikoslain säännöstä täsmennetään. Seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta on 1. kesäkuuta 2015 lähtien rangaistavaa myös tuottamuksellisena, eli huolimattomuudesta tehtynä.

Lue lisää


10.4.2015 OM: Vankeuslakiin lukuisia täsmennyksiä toukokuun alusta

Vankeutta ja tutkintavankeutta koskevat säännökset täsmentyvät toukokuun alusta. Uudet säännökset koskevat erityisesti vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Myös ns. tarkkailuhaalareiden käytöstä lakiin tulee tarkat säännökset

Lue lisää


9.4.2015 Tietoverkkorikoksia koskevat säännökset täsmentyvät syyskuun alussa - identiteettivarkaus rangaistavaksi itsenäisenä rikoksena

Tietoverkkorikoksia koskevat säännökset täsmentyvät syyskuun alusta. Samalla myös niin sanottu identiteettivarkaus tulee rangaistavaksi itsenäisenä rikoksena

Lue lisää


9.4.2015 OM: Säännökset yhdyskuntaseuraamuksista toukokuun alusta lähtien kootusti yhteen lakiin

Yhdyskuntaseuraamuksista on säädetty uusi, erillislait korvaava yhtenäinen laki, joka tulee voimaan toukokuun alusta. Uudesta laista käyvät ilmi eri yhdyskuntaseuraamusten yhteiset ja kullekin seuraamukselle ominaiset piirteet

Lue lisää


9.4.2015 OM: Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee lokakuun alusta

Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä ollut jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee. Lokakuun alusta alkaen kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista tulee jatkokäsittelyluvan piiriin

Lue lisää


8.4.2015 OM: Toimikunta esittää ratkaisuja rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestämiseksi

Oikeusministeriön, sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettama uhripoliittinen toimikunta esittää loppuraportissaan, miten rikoksen uhrien tukipalvelut tulisi jatkossa järjestää

Lue lisää


7.4.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Kuluttaja-asiamiehen linjaus kotimyynnistä

Linjaus perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön ja kuluttajariitalautakunnan päätöksiin

Lue lisää


7.4.2015 SM: Lakimuutokset viranomaisten tiedonkulun parantamiseksi voimaan 1.4.

Terveydenhuollon, opetuksen, nuorisotoimen ja sosiaalihuollon viranomaiset voivat jatkossa ilmoittaa työssä saamiaan tietoja poliisille, kun he epäilevät jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi

Lue lisää


7.4.2015 SM: Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia uudistetaan

Sisäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esiselvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain uudistamistarpeista. Tavoitteena on lain kokonaisuudistus. Työryhmän toimikausi on 1.4.2015 - 31.10.2016

Lue lisää


27.3.2015 OM: Todistelu hallintolainkäytössä. Lausuntotiivistelmä

Julkaisu sisältää tiivistelmän todistelua hallintolainkäytössä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi annetuista lausunnoista

Lue lisää


26.3.2015 OM: Luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen. Lausuntotiivistelmä

Ehdotukseen suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Kaikki kantansa ilmoittaneet lausunnonantajat pitivät uudistusta kannatettavana, tarpeellisena tai perusteltuna

Lue lisää


26.3.2015 OM: Eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistaminen. Lausuntotiivistelmä

Julkaisu sisältää tiivistelmän lausunnoista, jotka annettiin luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Lue lisää


23.3.2015 SM: Ministeri Räsänen: Lakihanke poliisin tiedonhankintasäännöksistä tarpeen

Sisäministeriössä on sisäministeri Päivi Räsäsen toimeksiannosta arvioitu poliisilain tiedonhankintasäännösten riittävyyttä

Lue lisää


23.3.2015 OM: Työryhmä valmistelemaan säännöksiä perinnönjaon peräytymisestä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä perinnönjaon peräytymisestä ja omaisuuden palautusvastuusta. Valmistelutyö liittyy vuoden 2016 alusta voimaan tulevaan uuteen isyyslakiin

Lue lisää


19.3.2015 Lakimiesliitto: Käräjäoikeuksien lakkautusinto laput silmillä ihmetyttää

Suomen Lakimiesliitto ihmettelee oikeusministeriön virkamiestyöryhmän esitystä uusista käräjäoikeuksien lakkauttamisista. ”Tässä mennään nyt laput silmillä eteenpäin”, sanoo Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander

Lue lisää


17.3.2015 Tasa-arvovaltuutettu: Isän oikeus saada isyys- ja vanhempainrahaa, jos hän ei ole asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa

Yksinhuoltajaisä otti tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä siitä, että hänellä ei ole oikeutta saada isyys- ja vanhempainrahaa, koska hän ei ole koskaan asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa

Lue lisää


17.3.2015 OM: Käräjäoikeusverkoston kehittämisvaihtoehdoista virkamiesselvitys

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa sekä tulevia hallitusneuvotteluja että seuraavaa hallitusta varten. Toimeksiannon mukaan työryhmän tuli arvioida käräjäoikeuksien määrää ja sijaintipaikkakuntia laajasti monista näkökulmista

Lue lisää


13.3.2015 Punainen risti: Pakolaisille turvattava oikeus perhe-elämään

Pakolaisten mahdollisuus perheen yhdistämiseen on vaikeutunut huomattavasti viime vuosina. Tästä kärsivät erityisesti Suomeen yksin tulevat lapset, joista moni jää maahan pysyvästi ilman vanhempiaan

Lue lisää


12.3.2015 Polamkissa alkanut tutkimus poliisin perheväkivaltatehtävistä

Poliisiammattikorkeakoulussa aloitettu tutkimushanke selvittää, miksi perheväkivaltatehtäviksi luokitelluista poliisitehtävistä vain noin viidenneksessä kirjataan rikosilmoitus perheväkivallasta

Lue lisää


11.3.2015 Oikeusasiamies: Aoa Sakslin tutkii valtiovarainministeriön ja Tullin menettelyn autoveroasiassa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on pyytänyt valtiovarainministeriöltä ja Tullilta selvitystä toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet autoveroa koskevan lainsäädännön ja verotuskäytännön muuttamiseksi

Lue lisää


11.3.2015 Eduskunnan kirjasto: Vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifiointi on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

Tietopakettiin on koottu mm. hankkeeseen liittyvää valmisteluaineistoa, uutisia, oikeusvertailevaa aineistoa sekä vammaissopimusta ja vammaisten oikeuksia koskevaa kirjallisuutta

Lue lisää


6.3.2015 OM: Parlamentaarinen ryhmä: Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon riittävät resurssit turvattava ja toimintaa uudistettava

Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito ovat valtion ydintehtäviä. Työryhmä katsoo, että näille ydintehtäville on turvattava riittävät resurssit ja toimintoja on kehitettävä voimakkaasti

Lue lisää


5.3.2015 SM: Ulkomaalaisvalvontaan tarkennuksia: uudistuksilla helpotetaan harmaan talouden torjuntaa

Ulkomaalaisvalvontaa suorittavien viranomaisten toimivaltuuksia tarkennetaan. Valtioneuvosto esitti tänään ulkomaalaislain muutosten vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna 6.3. Lakimuutosten tavoitteena on selkeyttää ulkomaalaisvalvonnan periaatteita ja viranomaisten toimivaltaa

Lue lisää


5.3.2015 OM: Ryhmärakennuttamista edistävä laki voimaan syyskuussa

Uuden lain tarkoituksena on turvata ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja helpottaa rahoituksen saamista hankkeille

Lue lisää


5.3.2015 OM: Kuluttaja-asiamiehelle ehdotetaan tehokkaampia keinoja puuttua lainrikkomuksiin

Oikeusministeriön työryhmä haluaa kuluttaja-asiamiehelle nykyistä paremmat keinot puuttua kuluttajansuojalainsäädännön vastaisiin toimiin

Lue lisää


3.3.2015 Kuluttajariitalautakunta: junamatka, matkan keskeytyminen. Myöhästyminen risteilyltä

Peurakolarin katsottiin olevan ylivoimainen este. Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä

Lue lisää


2.3.2015 Helsingin yliopisto: Kuuluuko käräjillä äidin, isän vai lapsen ääni?

Huoltajuuskiistoissa äidit erottuvat isistä ja tyttäret pojista. Sukupuolijakojen lisäksi sosiaalityön tutkija Aino Kääriäinen yllättyi siitä, mihin sosiaalityöntekijät lausunnoissaan keskittyvät

Lue lisää2.3.2015 SM: Vuonna 2014 poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta vähemmän

Sisäministeriö on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuonna 2014. Viime vuonna poliisi käytti salaisista tiedonhankintakeinoista etenkin telepakkokeinoja edellistä vuotta merkittävästi vähemmän

Lue lisää


27.2.2015 SM: Ulkomaalaisten säilöönotolle valmistellaan vaihtoehtoja

Sisäministeriössä valmistellaan esitystä uusien säilöönoton vaihtoehtojen käyttöönotosta. Tavoitteena on vähentää erityisesti alaikäisten, perheellisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ulkomaalaisten säilöönottoa. Hankkeessa selvitetään asuinpaikkaa koskevia velvoitteita ja sähköistä valvontaa säilöönoton vaihtoehtoina

Lue lisää


27.2.2015 OM: Videoneuvottelun käytön kehittäminen

Mietinnössä on ohjeet, yhteiset pelisäännöt ja menettelytapaohjeet videoneuvottelulaitteilla tapahtuvia kotimaisia ja kansainvälisiä kuulemisia varten

Lue lisää


27.2.2015 OM: Uusi esite selventää kielellisiä oikeuksia

Oikeusministeriössä on valmistunut uusi esite kielellisistä oikeuksista. Esite on suunnattu etenkin kansalaisille, mutta siinä on hyödyllistä tietoa myös viranomaisille

Lue lisää25.2.2015 OM: Uusi hankeluettelo on ilmestynyt

Oikeusministeriön uusi säädöshankeluettelo on ilmestynyt. Se perustuu 15.2.2015 tilanteeseen

Lue lisää


25.2.2015 Verohallinto: Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje

Ohjeessa on käyty läpi yleisimmät asiakaspalvelutilanteissa esiin nousevat kysymykset sekä myös varainsiirtoverotuksen erityistilanteita. Ohje on tullut voimaan 23.2.2015

Lue lisää


23.2.2015 OM: Korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvitetään

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on selvittää korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden työ- ja virkamiesoikeudellisen suojelun sekä yhteisöjen ja yritysten raportointikanavien nykytilaa. Työryhmän tulee tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat ja esittää ratkaisuehdotuksia

Lue lisää


20.2.2015 Maahanmuuttovirasto: Ihmiskaupan tilanne Suomessa pysynyt vuosia samana

Vuonna 2014 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä oli asiakkaana 85 henkilöä. Lisäksi palvelujen piirissä oli noin 60 lasta, joiden huoltaja tai huoltajat olivat järjestelmän asiakkaana. Enemmistö (71 %) järjestelmän asiakkaista oli naisia

Lue lisää


20.2.2015 OM: Työryhmä saattaisi myös yritykset vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta

Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt lahjusrikoksia koskevien säännösten eräitä muutostarpeita

Lue lisää


20.2.2015 Tasavallan presidentti vahvisti lain avioliittolain muuttamisesta

Lakia muutetaan kansalaisaloitteen pohjalta. Jatkossa myös samaa sukupuolta olevilla on oikeus solmia avioliitto. Laki tulee voimaan 1.3.2017

Lue lisää


18.2.2015 OM: Työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeus. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriössä on 9.4.2014 laadittu arviomuistio työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeudesta. Oikeusministeriö pyysi arviomuistiosta lausunnot yhteensä 19 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje