rss Oikeudelliset uutiset, kotim. tietolähteet, arkisto 2012

31.12.2012 Valtiovarainministeriö: Viite- ja viivästyskorko 1.1-30.6.2013

Korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle 1.1.−30.6.2013. Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 8 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 %:n lisäkorolla)

Lue lisää


31.12.2012 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus sähköisen valvonnan vaikuttavuuteen

euraamusten sähköinen tai elektroninen valvonta on kansainvälisesti yhä laajemmin käytetty järjestely, joka on viime vuosina yleistynyt myös Suomessa

Lue lisää21.12.2012 Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus lievässä kasvussa

Viharikollisuuden vuosiraportista vuodesta 2011 selviää, että viharikosten määrä nousi edellisestä vuodesta noin seitsemän prosenttia

Lue lisää


21.12.2012 OM: Vakavan väkivallan vähentämisestä valmistui lausuntotiivistelmä - Lausuntopalaute myönteistä

Lausunnonantajien yleisarviot työryhmän tavoitteista ja ehdotuksista ovat myönteisiä. Nykyistä tiiviimpää vankeuden jälkeistä valvontaa korkean uusimisriskin vapautuneille vangeille pidetään erittäin tarpeellisena

Lue lisää


18.12.2012 Apulaisoikeuskanslerilta moitteita sosiaaliviranomaisille

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää sosiaaliviranomaisten huomiota uskonnonvapaussäädösten noudattamiseen valvotuissa tapaamisissa

Lue lisää


17.12.2012 Oikeusasiamies on huolissaan ehdotetusta syyteneuvottelusta

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus vaarantumassa

Lue lisää


17.12.2012 OM: Kuntien kielellisestä asemasta päätös

Valtioneuvosto antoi 13.12. asetuksen kuntien kielellisestä asemasta kymmenvuotiskaudelle 2013-2022

Lue lisää


13.12.2012 Ympäristöministeriö: Maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotus lausunnoille

Esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on 11. joulukuuta lähetetty lausunnoille

Lue lisää


13.12.2012 Eduskunta: Vanhuspalvelulaki loppusuoralla

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 12.12.2012 ensimmäisessä käsittelyssään niin sanotun vanhuspalvelulain sisällön

Lue lisää


12.12.2012 Eduskunta: Talousvaliokunta hyväksyi pikavippien korkokaton

Talousvaliokunta hyväksyi muutoksitta pikaluottoja koskevan hallituksen esityksen mukaiset pikavippilainsäädännön tiukennusesitykset kokouksessaan 12. joulukuuta 2012

Lue lisää


12.12.2012 YLE.fi :Uhkaavatko käräjäoikeuden turvaamispäätökset lakko-oikeutta?

Tänä vuonna kahdessa tapauksessa työantaja on saanut hankittua käräjäoikeudelta uhkasakon, jolla lakko tai saarto on keskeytetty ja työt on saatu jatkumaan

Lue lisää


11.12.2012 Poliisi: Ympäristörikoksissa rangaistuskäytäntö on lievä ja syytteiden hylkäämisprosentti korkea

Ympäristörikokset ovat pääasiassa piilorikollisuutta ja menestyvät heikosti suomalaisessa rikosprosessissa

Lue lisää


11.12.2012 Tasa-arvovaltuutettu käynnistää Oikeutta odottaville -kampanjan raskaussyrjintää vastaan

Syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella on merkittävä ongelma Suomessa

Lue lisää


10.12.2012 Vero.fi: Varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa koskevan Verohallinnon ohjeen päivittäminen 1.1.2013 lähtien

Ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä

Lue lisää


10.12.2012 Vähemmistövaltuutettu: Positiivisesta kehityksestä huolimatta ihmiskauppaa ei tunnisteta riittävästi Suomessa

Myönteinen kehitys on näkynyt etenkin työperäisten ihmiskauppaepäilyjen lisääntymisenä. Kansallinen ihmiskaupparaportoija on huolestunut seksiperäisen ihmiskaupan tunnistamisesta

Lue lisää


7.12.2012 STM: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun suosio on kasvanut

Yhä suurempi osa poliisiin tietoon tulleista lievistä rikoksista ohjataan sovitteluun. Sovittelukäsittelyyn ohjattiin vuoden 2011 aikana 13 240 rikos- ja riita-asiaa

Lue lisää


7.12.2012 SM Työryhmä: Kaikille vakinaisesti Suomessa asuville ulkomaalaisille mahdollisuus henkilökorttiin ja turvapaikanhakijoille maksukortti raha-asiointiin

Turvapaikanhakijoiden asiointikorttia koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan turvapaikanhakijoiden raha-asiointiin liittyvät ongelmat ovat parhaiten ratkaistavissa valmisteilla olevan maksukortin avulla

Lue lisää


7.12.2012 SM: Vapaaehtoisen paluun järjestelmä halutaan vakiinnuttaa

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa vapaaehtoisen paluun järjestelmä ja tehdä sen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön

Lue lisää


5.12.2012 Väitöstilaisuus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 8.12.2012 klo 10.00

OTK, FL, VT Iiro Liukkonen väittelee "I svarandens frånvaro - Förenklade brottmålsrättegångar i tingsrätten" (Vastaajan poissaollessa. Yksinkertaistetut rikosoikeudenkäynnit käräjäoikeudessa)

Lue lisää


4.12.2012 Maahanmuuttovirasto: Uusia ja vanhoja kansalaisuushakemuksia käsitellään rinnakkain

Maahanmuuttovirasto on alkanut ratkaista rinnakkain sekä vuonna 2012 että aiemmin vireille tulleita kansalaisuushakemuksia

Lue lisää


4.12.2012 SM: Aselakiin esitetään tiukennuksia - aseet jatkossa lukkojen taakse

Sisäasiainministeriön asettama työryhmä ehdottaa alustavissa linjauksissaan ampuma-aselakiin useita tarkennuksia ja tiukennuksia

Lue lisää


30.11.2012 TEM: Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa ensi vuoden alussa

Uusi Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2013. Presidentin on tarkoitus vahvistaa asiaa koskevat lait 30.11.2012

Lue lisää


29.11.2012 Oikeusasiamies pyytää selvityksiä CIA:n vankilentoasiassa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pyytää selvityksiä Suomen mahdollisesta osallisuudesta tai Suomen alueen käytöstä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n ns. terrorisminvastaisessa sodassa käyttämään vankilento-ohjelmaan

Lue lisää


29.11.2012 Oikeuskansleri: Tuomari - Riippumattomuus

Tuomioistuimien ja tuomareiden puolueettomuutta ja riippumattomuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen on tärkeää lainkäytön legitimiteetin kannalta

Lue lisää


28.11.2012 Tilastokeskus: Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 800 asiaa vuonna 2011

Korkein oikeus ratkaisi vuonna 2011 kaikkiaan 2 833 asiaa, mikä on 334 asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


27.11.2012 Kela: Elatustukea korotetaan indeksillä

Elatustuen ja elatusavun määrät nousevat 2,63 % tammikuussa 2013

Lue lisää


27.11.2012 OM: Uudistunut Finlex avattu

Ulkoasultaan ja toiminnoiltaan uudistunut oikeusministeriön Finlex-tietopankki on avattu käyttöön 22.11.2012 osoitteessa www.finlex.fi. Finlex siirtyi samalla uusille, tehokkaammille palvelimille

Lue lisää


25.11.2012 MTV3: Tulkintakiista uhkaa lopettaa satojen talousrikosjuttujen oikeuskäsittelyn

MTV3 kertoo KKO:n presidentin kirjelmöineen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Koskiselle

Lue lisää


23.11.2012 Eduskunta: Valtiovarainvaliokunta puoltaa ennakkopäätösvalituksen käyttöönottoa myös veroasioissa

Valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen (VaVM 29/2012vp - HE 76/2012 vp), jossa ehdotetaan muun ohessa mahdollisuutta ohittaa hallinto-oikeus verovalitusprosessissa eräin tarkoin edellytyksin

Lue lisää


22.11.2012 THL: Raiskauksen uhri odottaa kunnioittavaa ja hienotunteista kohtelua

Seksuaalista väkivaltaa kohdannut henkilö odottaa rikosprosessissa kunnioittavaa ja hienotunteista kohtelua, mutta kokee kuitenkin usein kokemustensa vähättelyä

Lue lisää


21.11.2012 Maahanmuuttovirasto: Euroopan muuttoliikeverkoston synteesiraportti: Laiton maahanmuutto laskussa EU-alueella

Laiton maahanmuutto on yleisesti vähentynyt EU-alueella taloudellisen laskusuhdanteen myötä. Alueellisia eroja esiintyy kuitenkin vuoden 2011 arabikevään vaikuttaessa yhä muuttoliikkeeseen Lähi-idän alueella

Lue lisää


20.11.2012 Eduskunta: Lakimuutos estää kohtuuttomien perintäkulujen perimisen

Saatavien vapaaehtoiseen perintään on tulossa muutoksia, joilla tehostetaan hyvän perintätavan noudattamista ja estetään kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen velalliselta

Lue lisää


17.11.2012 Perustuslakivaliokunta: Ne bis in idem -suoja koskee myös samanaikaisia prosesseja

KKO:n presidentti Pauliine Koskelo otti huhtikuisen lausunnon puheessaan esiin Helsingin hovioikeuspiirin lainkäyttöpäivillä 16.11.2012.

Lue lisää


16.11.2012 Tilastokeskus: Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi–syyskuussa 2012

Tammi–syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin jätettiin 2 743 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 107 (4,1 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää15.11.2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n vuokratyöopas julkaistu nettikirjana 14.11.2012

Oppaassa on käsitelty vuokratyöntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi on käsitelty yritysten oikeutta käyttää vuokratyövoimaa ja vuokratyöntekijöitä käyttävien yritysten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa ja oikeuksia

Lue lisää


14.11.2012 Eduskunta hyväksyi suuria perintöjä koskevan väliaikaisen lainmuutoksen

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta hyväksyttiin eduskunnan täysistunnon toisessa käsittelyssä keskiviikkona 14. marraskuuta

Lue lisää


13.11.2012 OM: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alusta

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2013 alusta. 2,8 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen

Lue lisää


9.11.2012 Oikeusministeriön asettama toimikunta ehdottaa todistelua koskevien säännösten uudistamista.

Professori Dan Fränden johtama toimikunta luovutti tänään ehdotuksensa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.

Lue lisää


9.11.2012 OM: Työryhmä uudistamaan velkajärjestelylakia

Työryhmän on kiinnitettävä huomiota muun muassa siihen, miten velallisia voitaisiin kannustaa maksuohjelman aikaiseen tulonhankintaan ja miten velallisille voitaisiin nykyistä paremmin turvata velaton uusi alku

Lue lisää


8.11.2012 OM: Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston uudistamista koskeva esitys eduskunnan käsiteltäväksi

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistukseksi. Esityksen mukaan hovioikeuksien määrä vähenisi yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella

Lue lisää


7.11.2012 Tietosuojavaltuutettu: Kerrostalon porraskäytävässä tapahtuvan kameravalvonnan laillisuus

Tietosuojavaltuutetulta kysyttiin 30.12.2010 tallentavan kameravalvonnan laillisesta toteuttamisesta Asunto-osakeyhtiö A:n porraskäytävässä. Asia oli ollut aikaisemmin vireillä tietosuojavaltuutetun toimistossa v. 2009- 2010

Lue lisää


7.11.2012 Maahanmuuttovirasto: Euroopan muuttoliikeverkoston synteesiraportti

Viisumipolitiikka auttaa laittoman maahantulon torjunnassa. Tämä selviää Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) julkaisemasta synteesiraportissa Visa Policy as Migration Channel

Lue lisää


6.11.2012 Väitös Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 9.11.2012

OTK Anja Karvonen-Kälkäjä väittelee aiheesta ”Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta”

Lue lisää


6.11.2011 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisu ”Rikollisuustilanne 2011” ilmestynyt

Vuonna 2011 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 562 000 rikosta, mikä on 5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Huomattavinta tilastoitujen rikosten kasvu oli pahoinpitelyrikoksissa

Lue lisää


5.11.2012 Apulaisoikeusasiamies: Veronpalautusta ei saa ulosmitata ilman ilmoitusta velalliselle

Valtakunnanvoudinvirasto oli menetellyt virheellisesti vuonna 2011, kun velalliset eivät saaneet ennakkoilmoitusta veronpalautuksen ulosmittauksesta eivätkä myöskään ilmoitusta ulosoton vireille tulosta.

Lue lisää


5.11.2012 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Eurooppalainen pidätysmääräys, luovuttamisen täytäntöönpano

Kaksi luovutusasioita hoitavaa kihlakunnansyyttäjää ovat kolmessa eri tapauksessa laiminlyöneet ilmoituksen tekemisen Keskusrikospoliisin SIRENE-toimistoon

Lue lisää


31.10.2012 OM: Kansainvälistä suojelua hakevien yksilölliset oikeusapupalvelut

Työryhmä katsoo, että oikeusapupalvelut voidaan jatkossa antaa kansainvälistä suojelua hakeville voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti

Lue lisää


30.10.2012 OM: Positiivista luottotietorekisteriä ryhdytään selvittämään

Oikeusministeriö ryhtyy selvittämään positiivisen luottotietorekisterin järjestämistä. Selvityksen tekee professori Ahti E. Saarenpää

Lue lisää


30.10.2012 OM: Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua kannatettiin laajennettavaksi koko maahan

Kaikki lausunnonantajat yhtä lukuun ottamatta kannattivat ehdotusta. Lausunnon antoi 21 tahoa

Lue lisää


30.10.2012 OM: Haagin lapsikaappaussopimusta aletaan soveltaa Suomen ja Venäjän välillä ensi vuoden alusta alkaen

Sopimuksella varmistetaan lapsikaappaustilanteessa lapsen turvallinen palauttaminen asuinvaltioonsa

Lue lisää


25.10.2012 OM: Eräiden vakavimpien rikosten valmistelu aiotaan kriminalisoida

Hallituksen tänään eduskunnalle antaman esityksen mukaan rangaistaviksi teoiksi säädettäisiin henkirikoksen, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu. Valmisteluna rangaistavaa olisi myös näiden rikosten tekemisestä sopiminen

Lue lisää


25.10.2012 OM: Valvotun koevapauden tehokkuutta lisättäisiin – seksuaalirikollisten lääkehoito mahdolliseksi

Valvotun koevapauden sääntelyä aiotaan täsmentää. Laissa säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin koevapauden edellytyksistä, sisällöstä ja täytäntöönpanosta sekä teknisistä ja muista valvontatavoista

Lue lisää


24.10.2012 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Laajimpien ja vaativimpien rikosasioiden määrä näyttää jatkavan kasvuaan

Syyttäjälaitoksen voimavaroja sitovien laajimpien ja vaativimpien rikosasioiden (LAVA-asiat) määrä näyttää jatkavan kasvuaan. Tämä selviää Valtakunnansyyttäjänviraston LAVA-tiimin ensimmäisestä toimintakertomuksesta

Lue lisää


24.10.2012 Apulaisoikeusasiamies: Työttömyyskassojen tulee tiedottaa avoimesti jäsenyysvaihtoehdoista

Työttömyyskassojen tulee tiedottaa avoimesti ja selkeästi siitä, että kassoihin voi liittyä joko pelkästään tai samalla kun liittyy ammattiliittoon

Lue lisää


24.10.2012 OM: Työryhmä valmistelemaan uudistuksia kuluttajansuojalakiin

Oikeusministeriön asettama työryhmä ryhtyy valmistelemaan ehdotusta kuluttajan oikeuksia koskevan EU-direktiivin täytäntöön panemiseksi Suomessa

Lue lisää


22.10.2012 OM: Ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä ja sen soveltamiskäytäntöä halutaan selkeyttää

Työryhmä katsoo, että lainsäädännön ja sen soveltamiskäytännön on nykyistä paremmin vastattava Suomea sitovia kansainvälisiä asiakirjoja, muun muassa viime vuonna säädettyä EU:n ihmiskauppadirektiiviä

Lue lisää


20.10.2012 Poliisi otti kiinni epäillyn rikoksen uhrin häntä suojellakseen

Oikeusasiamies ei nähnyt perustetta omaisuuden suojaamiselle ottamalla potentiaalinen hyväksikäytön uhri säilöön.

Lue lisää


12.10.2012 Väitös 20. lokakuuta 2012 Turun yliopistolla aiheesta ”Luottamuksensuoja eurooppalaisena oikeusperiaatteena”

Oikeustieteen lisensiaatti Mikael Koillinen on perehtynyt väitöstyössään luottamuksensuoja-doktriinin tarkoitukseen, oikeuttamisperusteisiin, soveltamisalaan ja esimerkiksi suojan rajoihin

Lue lisää


11.10.2012 OM: Oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille tulossa lupajärjestelmä – Aiemmin kelpoisuuden saavuttanut voi toimia ilman lupaa vielä koko vuoden 2013

Oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille on vuoden 2013 alusta tulossa uusi lupajärjestelmä, kun laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tulee voimaan

Lue lisää


9.10.2012 OM: Lausuntotiivistelmä esitutkinta- ja pakkokeinolain uudistamisesta

Oikeusministeriössä on koottu yhteen lausuntopalaute hallituksen esityksen luonnoksesta, jossa ehdotetaan muutoksia vuoden 2014 alussa voimaan tuleviin uuteen esitutkintalakiin ja uuteen pakkokeinolakiin

Lue lisää


5.10.2012 Apulaisoikeuskansleri: Lastensuojelulain määräajat eivät toteudu Helsingissä

Helsingin kaupunki ei ole noudattanut lastensuojelulaissa säädettyjä ehdottomia määräaikoja

Lue lisää


5.10.2012 OM: Mahdollisuus syyteneuvotteluun jakaa mielipiteitä

Ehdotus esitutkinnan rajoittamisesta tai rangaistuksen lieventämisestä tunnustuksen perusteella on saanut ristiriitaisen vastaanoton

Lue lisää


4.10.2012 Apulaisoikeuskansleri: Poliisin menettely kotietsinnässä

Poliisipartio oli kantelijan tietämättä käynyt tämän asunnossa ja jättänyt sinne epäselvällä allekirjoituksella varustetun ruutupaperilapun, jossa kerrottiin partion tarkastaneen asunnon

Lue lisää


4.10.2012 OM: Teollis- ja tekijänoikeusasiat aiotaan keskittää markkinaoikeuteen

Hallitus esittää, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden tuomioistuinkäsittely keskitetään markkinaoikeuteen

Lue lisää


3.10.2012 Apulaisoikeusasiamies: Pakkokeinolain muutos ei anna riittävää turvaa kotietsinnöissä

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoo, että pakkokeinolakiin viime vuonna tehty muutos ei ole riittävä. Hän pitää kyseenalaisena, että muutos olisi sellainen tehokas oikeussuojakeino, jota Euroopan ihmisoikeussopimus edellyttää

Lue lisää


3.10.2012 OM: Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta valmisteleva hanke käyntiin

Oikeusministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella vuoden 2014 alusta voimaan tulevaksi kaavaillun hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksen toteuttamista

Lue lisää


2.10.2012 OM: Osuuskuntalain uudistuksesta valmistui lausuntotiivistelmä

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat kokonaisuudistusta sekä pitivät ehdotettuja lähtökohtia ja tavoitteita pääosin oikeina. Lausuntoja saatiin 49

Lue lisää


28.9.2012 Tilastokeskus: Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2011

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 kaikkiaan 4 224 lainkäyttöasiaa, mikä on 23 enemmän kuin vuonna 2010

Lue lisää


28.9.2012 Tilastokeskus: Hallinto-oikeudet ratkaisivat 21 900 asiaa vuonna 2011

Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2011 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita 21 850, mikä on tuhat asiaa vähemmän kuin edellisenä vuotena

Lue lisää


27.9.2012 Tasa-arvovaltuutettu: Sukupuolivähemmistöjä koskevat syrjinnän kiellot selkeiksi EU:ssa ja Suomessa

Tasa-arvovaltuutettu puhui EU-parlamentin LGBT-työryhmän seminaarissa 26.9. lainsäädännön haasteista koskien transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden oikeusasemaa

Lue lisää


26.9.2012 Valtakunnansyyttäjä uskoo yhteistyön poliisin kanssa tiivistyvän entisestään

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen näkee poliisihallinnon uudistusehdotuksessa tervetulleena muutoksena poliisipiirien uudet rajat

Lue lisää


26.9.2012 STM: Työryhmä valmistelee säännöksiä itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta vuoden 2013 loppuun asti

Hankkeessa valmisteltava lainsäädäntö on pääosin tarkoitus antaa budjettilakiesityksenä syksyllä 2013. Samalla valmistellaan toimeenpano-ohjelmaa.

Lue lisää


21.9.2012 Ympäristöministeriö: Opas kokoaa yksiin kansiin jokamiehenoikeuksia koskevan lainsäädännön

Julkaisu ei tuo muutoksia jokamiehenoikeuksiin, vaan siihen on koottu tietoa nykyisestä oikeuksia koskevasta lainsäädännöstä. Julkaisu on suunnattu erityisesti viranomaisten, yhdistysten ja yritysten käyttöön

Lue lisää


20.9.2012 Maahanmuuttovirasto: Turvapaikanhakijoiden määrä pysynyt vakaana

Eniten turvapaikkahakemuksia tekivät irakilaiset (480), venäläiset (139), somalialaiset (130), afganistanilaiset (128), syyrialaiset (108) ja serbialaiset (63)

Lue lisää


19.9.2012 OM: Hissilaskuri helpottaa hissin jälkiasennuksen kustannusjaon laskemista taloyhtiössä

Oikeusministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet hissilaskuri-verkkopalvelun

Lue lisää


19.9.2012 TEM: Lakiesitys Kilpailu- ja kuluttajavirastosta

Kilpailuvirastosta ja Kuluttajavirastosta muodostetaan uusi Kilpailu- ja kuluttajavirasto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2013

Lue lisää


18.9.2012 OM: Konkurssivelallisen vaitiolo-oikeus esitetään lisättäväksi lakiin

Konkurssivelallisen oikeus vaieta pesänselvityksessä sellaisista seikoista, jotka liittyvät häntä vastaan vireillä olevaan rikostutkintaan, ehdotetaan lisättäväksi lakiin. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle

Lue lisää


17.9.2012 OM: Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen laajenemassa hallintotuomioistuimiin

Mahdollisuus saada hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä aiotaan laajentaa hallinto-oikeuksiin, vakuutusoikeuteen ja muihin erityistuomioistuimiin, korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä valitusasioita käsitteleviin muutoksenhakulautakuntiin.

Lue lisää


17.9.2012 Puolustusministeriö: Selvitysmies kartoittamaan asevelvollisuudesta vapauttavaa lainsäädäntöä

Kartoituksen taustalla on kansalaisten perustuslain edellyttämä yhdenvertainen kohtelu asevelvollisuuden suorittamisessa tai sen lakiin perustuvassa suorittamatta jättämisessä seuraamukset huomioiden.

Lue lisää


14.9.2012 Tasa-arvovaltuutettu antoi lausuntonsa tasa-arvolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Tasa-arvolakiin valmistellaan parhaillaan säännöksiä sukupuolivähemmistöjen asemasta sekä tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laajentamisesta peruskouluihin.

Lue lisää13.9.2012 OM: Viranomaisten tehtäviä rangaistusten täytäntöönpanon aloittamisessa selvitetään

Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2012 työryhmän, joka selvittää rangaistusten suorittamisen aloittamiseen liittyvien tehtävien järjestämistä eri viranomaisten kesken

Lue lisää


10.9.2012 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies: Lapsi jäi vaille lastensuojelun palveluja sosiaalitoimen laiminlyönnin takia

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo kiireellisesti sijoitetun lapsen jääneen vaille hänelle kuuluvia lastensuojelun palveluita sosiaalitoimen laiminlyönnin takia

Lue lisää


10.9.2012 OM: Arviomuistio sijaissynnytysjärjestelyistä lausunnolle

Oikeusministeriö selvittää, onko perusteita sallia sijaissynnytyksen käyttö yhtenä vaihtoehtona lapsettomuuden hoidossa

Lue lisää


7.9.2012 Apulaisoikeusasiamies: Kela tiedotti lainvastaisista käsittelyajoista

Apulaisoikeusasiamies pyytää selvitystä työttömyysturva-asioiden läpimenoajoista

Lue lisää


7.9.2012 Oikeusasiamies: Vankien itsemurhien ehkäisy vaatii kiireisesti ohjeita

Tiedonkulussa ja menettelytavoissa parannettavaa

Lue lisää


6.9.2012 OM: Hallitus esittää pikaluotoille hintasääntelyä - pienille lainoille 51 prosentin enimmäiskorko

Hallitus esittää laajoja rajoituksia luotonantajan oikeuteen periä kuluttajalta korkoa ja muita kustannuksia. Alle 2 000 euron luotoille asetettaisiin 51 prosentin korkokatto

Lue lisää


5.9.2012 OM: Lausuntopalaute raiskausrikoksia koskevasta arviomuistiosta

Raiskausrikoksia koskevan lainsäädännön muutostarvetta pohtineesta oikeusministeriön arviomuistiosta on valmistunut lausuntotiivistelmä

Lue lisää


4.9.2012 STM: Työryhmä; Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa asiakkaan oikeutta saada palveluja

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistusta pohtineen työryhmän mukaan uudella lailla siirrytään ongelmakeskeisestä näkökulmasta asiakkaiden voimavarojen vahvistamiseen ja arjen tukemiseen

Lue lisää


3.9.2012 Lastensuojelun Keskusliitto: Tiedonkulun ongelmat lastensuojelussa selvitettävä

Viranomaisten välisessä tiedonsiirrossa piiloudutaan salassapitovelvollisuuksien taakse liian usein

Lue lisää


31.8.2012 Tilastokeskus: Konkurssien määrä edellisvuoden tasolla tammi–heinäkuussa 2012

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 2012 pantiin vireille 1 739 konkurssia. Vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin tehtiin 1745 konkurssihakemusta

Lue lisää


30.8.2012 Valtiovarainministeriö: Verotuksen oikaisulautakunnan ennakkopäätöksistä voi valittaa suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuoden 2014 alusta

Tulo-, kiinteistö- sekä perintö- ja lahjaverotuksessa mahdollistettaisiin ennakkopäätösvalituksen tekeminen oikaisuvaatimusmenettelyssä annetusta verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä suoraan korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Lue lisää


29.8.2012 OM: Lausuntoyhteenveto sananvapausrikoksia, vainoamista ja viestintärauhan rikkomista koskevasta mietinnöstä

Oikeusministeriön työryhmän ehdotuksiin vainoamisen ja viestintärauhan rikkomisen kriminalisoimiseksi sekä sananvapausrikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi suhtaudutaan lausuntopalautteessa pääosin myönteisesti

Lue lisää


23.8.2012 Sisäministeriön Monitori-lehti: Pakolaistaustaisen yhä hankalampi avata pankkitili

Yli tuhatta kiintiöpakolaista ja kansainvälistä suojelua saanutta henkilöä kohtaa tällä hetkellä ristiriita suomalaisissa pankeissa, jotka eivät suostu avaamaan tiliä, jos oleskelulupapapereissa on merkintä varmentamattomasta henkilöllisyydestä

Lue lisää


23.8.2012 Väitös Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 31.8.2012

OTL Wisa M. Sääski Keskitalo väittelee aiheesta ”Osakeyhtiön verovapaat osakeluovutukset”

Lue lisää


22.8.2012 Väitös Turun Yliopistolla 24.8.2012 valtiosääntöoikeuden alalta

Työtaisteluvapaus on jokaisen perusoikeus

Lue lisää21.8.2012 Apulaisoikeuskansleri: Työ- ja virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevien oikeusturvassa parannettavaa

Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan työ- ja virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan kunnan tai valtion työntekijän, viranhaltijan tai virkamiehen oikeus perustuslain mukaiseen oikeusturvaan ei toteudu yhdenvertaisesti

Lue lisää


21.8.2012 Yle.fi: Videotulkkaus helpottaa maahanmuuttajien oikeusasioiden ratkomista

Viranomaisten ja maahanmuuttajien keskinäinen asiointi takkuaa soveliaiden tulkkien puuttuessa. Asiointitulkeiksi tarvittaisiin yhä harvinaisempien kielten taitajia, mutta epävarma ala ei houkuttele osaajia

Lue lisää


17.8.2012 Sisäministeri Päivi Räsänen: Työperäisen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kehitettävä

Ihmiskaupan uhrien määrä on lisääntynyt Suomessa vuosittain. Valtaosalla auttamisjärjestelmän piirissä olevista henkilöistä on taustallaan työperäinen hyväksikäyttöepäily

Lue lisää


17.8.2012 OM: Työryhmä valmistelemaan tiukennuksia laittoman maahantulon järjestäjän vastuuseen

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus laittoman maahantulon järjestämistä koskevan rikoslain säännöksen muuttamiseksi

Lue lisää


15.8.2012 Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosoton asia- ja velallismäärät kasvoivat alkuvuonna

Ulosottoon saapuvien asioiden määrä kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla voimakkaasti, noin 16 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden

Lue lisää


15.8.2012 OM: Oikeusministeriössä valmistunut selvitys säätiöistä

Oikeusministeriössä on laadittu selvitys säätiöiden sääntö- ja hallintokäytännöstä ja taloudesta. Selvitys on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Lue lisää


15.8.2012 OM: Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan tiedote: Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta yhteistyöhön Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa

Yhteistyönä on käynnistetty vahingonkorvauskäytännön seuranta­hanke, jonka tavoitteena on tuottaa neuvottelukunnan suositusten laa­timisen pohjaksi selvitys käräjäoikeuksien vahingonkorvauskäytännöstä vuodelta 2012

Lue lisää


14.8.2012 Maahanmuuttovirasto laajentaa toimintaansa Turkuun

Maahanmuuttovirasto laajentaa turvapaikkahakemuksia käsittelevän yksikkönsä toimintaa Turkuun. Toiminta käynnistyi Varsinais-Suomen poliisilaitoksella 13. elokuuta 2012

Lue lisää


14.8.2012 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Huumausainerikos, näytön riittävyys, syyttämättä jättäminen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti huumausainerikosta koskevan asian uuteen syyteharkintaan

Lue lisää


13.8.2012 Oikeusministeriö varautuu oikeusapupalkkioiden pienoiseen korotukseen

Korotukseen esitetään 770.000 euron määrärahan lisäystä, jolloin määrärahaksi muodostuisi 44.690.000 euroa. Korotus olisi n. 1,75 %.

Lue lisää


3.8.2012 Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteerin virka haettavana

Vuoden 2013 alusta voimaan tulevan lain mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunta myöntää toimiluvat muille oikeudenkäyntiasiamiehille kuin asianajajille.

Lue lisää


27.7.2012 Kuluttajavirasto: Luottokorttiyhtiöllä on vastuu myyjän sopimusrikkomuksista

Kuluttajavirasto muistuttaa, että luottokortilla maksaminen turvaa kuluttajan rahoja muun muassa tilanteissa, joissa myyjä menee konkurssiin tai verkkokauppa ei koskaan lähetä tilattua tuotetta

Lue lisää


27.7.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö: Tietoyhteiskuntakaaren pykäläkokoelmaluonnos valmistui

Tietoyhteiskuntakaaren seurantaryhmä alatyöryhmineen on valmistellut pykäläkokoelmaluonnoksen, joka on lähtenyt kommentointikierrokselle

Lue lisää


26.7.2012 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuojavaltuutettu tekee tarkastuksen henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta verkkopalveluissa

Tietosuojavaltuutettu tekee tarkastuksen henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta kotimaisissa verkkopalveluissa

Lue lisää


26.7.2012 Apulaisoikeusasiamiehen sijainen: Vanhentuneiden tietojen poistaminen tuomiolauselmajärjestelmästä

Asiassa rikosrekisteristä ja tuomiolauselmajärjestelmästä saadut tiedot poikkesivat toisistaan

Lue lisää


24.7.2012 Aamulehti: Kotietsintöjä viedään käräjille koko ajan enemmän – Onko laittomuuksia liikaa?

Käräjäoikeuksissa tutkittavien kotietsintöjen määrä on nopeassa kasvussa, osoittaa Aamulehden kysely

Lue lisää


23.7.2012 STM: Potilasasiakirjojen käsittelystä uusi opas

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut potilasasiakirjojen laatimisesta ja käsittelystä uuden oppaan

Lue lisää


20.7.2012 MTV3.fi: Selvitys: Eron uhka usein perhesurmien taustalla

Perhesurmien taustalla on usein eron uhka, ilmenee sisäasiainministeriön vielä julkaisemattomasta selvityksestä

Lue lisää


20.7.2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto: Lausunto Kantelutyöryhmän loppuraportista

Tarkastusviraston mukaan uudistuksen tavoitteet ovat perusteltuja

Lue lisää


20.7.2012 SM: Laittomasti maassa oleskelevan palkkaamisesta seuraamusmaksu työnantajalle

Työnantajasanktiodirektiivin edellyttämät lainmuutokset voimaan elokuussa

Lue lisää


19.7.2012 Iltalehti: HS Raiskaustuomiot kiristymässä

Aiempaa useampi teko täyttäisi lakiuudistuksen jälkeen raiskauksen tunnusmerkit, kertoo Helsingin Sanomat

Lue lisää19.7.2012 Vakuutusoikeus: Vireillä olevien asioiden määrä ja käsittelyaikaennuste

Vakuutusoikeudessa on tällä hetkellä vireillä runsaat 6.000 asiaa. Odotettavissa oleva käsittelyaika vireille tulevien asioiden osalta on 7 - 13 kuukautta

Lue lisää


DEMLAn kesäseminaarin aiheena Perus- ja ihmisoikeudet

41. seminaari 17.-19.8.2012 Lahden kansanopistolla

Lue lisää


12.7.2012 Kela: Ulkomailta maksettava eläke ei enää aina estä vakuutusajan karttumista kansaneläkettä varten

Eläkkeensaajina Suomeen muuttaneet eivät ole aiemmin saaneet kansaneläkettä. Lainmuutoksen ansiosta tilanne on muuttunut ja kansaneläkettä voi hakea Kelasta uudelleen

Lue lisää


11.7.2012 Maahanmuuttovirasto: Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä yli kaksinkertaistui

Suomen kansalaisuuden sai kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa 4 554 henkilöä. Heistä 4 086 sai kansalaisuuden hakemuksen ja 468 ilmoituksen perusteella

Lue lisää


10.7.2012 Suomen Asiakastieto Oy : Kuluttajille miljoona maksuhäiriömerkintää jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Kuluttajilla miljoonan uuden rekisteröidyn maksuhäiriömerkinnän raja meni tänä vuonna rikki jo kesäkuussa. Myös yrityssaatavien perintä epäonnistuu entistä useammin

Lue lisää5.7.2012 OM:Riidattomien velkomisasioiden oikeudenkäyntikuluja alennetaan

Riidattomissa velkomis- ja häätöasioissa eli ns. summaarisissa asioissa velallisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismääriä alennetaan syyskuun alusta

Lue lisää


3.7.2012 OM: Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin tulossa täydennyksiä

Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esitysluonnos täydentämään vuoden 2014 alussa voimaan tulevia uusia lakeja, joilla säädetään rikoksen esitutkinnasta ja sen yhteydessä käytettävistä pakkokeinoista

Lue lisää2.7.2012 Tilastokeskus: Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna 2011

Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna 2011, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


29.6.2012 OM: Velkajärjestelyn uudistamisehdotuksesta koottu lausuntopalaute

Lausunnonantajat ovat arvioineet oikeusministeriön työryhmän ehdotusta uudeksi velkajärjestelylaiksi. Lausuntoja saapui yhteensä 64

Lue lisää


28.6.2012 Itä-Suomen yliopistolle oikeus myöntää oikeustieteellisiä tutkintoja

Hallitus myönsi Itä-Suomen yliopistolle oikeustieteellisen alan tutkinnonanto-oikeuden 1.8.2013 alkaen.

Lue lisää


28.6.2012 Oikeusavun palkkioasetusta uudistetaan

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annettu.

Lue lisää


27.6.2012 OM: Lapsiystävällinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeuksissa laajennettaisiin koko maahan kuntien tehtäväksi

Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksissa kokeiltu asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu vakinaistettaisiin siten, että asiantuntijapalveluiden järjestäminen tulisi kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi

Lue lisää


26.6.2012 Tasa-arvovaltuutettu: Selvitys sukupuolisyrjintää koskevasta oikeuskäytännöstä vuosina 2008-2011

Ihmisoikeusliitto on tehnyt tasa-arvovaltuutetun toimeksiannosta selvityksen tasa-arvolain ja rikoslain työsyrjintäsäännöksen soveltamisesta oikeuskäytännössä vuosina 2008-2011

Lue lisää


26.6.2012 Yle.fi: Eurooppatuomioistuimet paimentavat myös suomalaisia tuomareita

Euroopassa on kaksi tuomarilinnaketta ylitse muiden: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa ja Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburgissa

Lue lisää


20.6.2012 OM: Työryhmä ehdottaa: Vankilasta vapautuvien tehostettu riskinarviointi ja valvonta ehkäisemään väkivaltarikosten uusimista

Työryhmä ehdottaa, että tietyissä vankiryhmissä tehostettaisiin väkivaltarikoksen uusimisriskin arviointia sekä vapautumisen jälkeistä valvontaa

Lue lisää


18.6.2012 OM: Törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointi sai kannatusta

Lausunnonantajat kannattavat törkeiden rikosten valmistelun säätämistä rangaistavaksi

Lue lisää


18.6.2012 OM: Uusi adoptiolaki voimaan 1.7.2012

Uusi laki muuttaa adoption edellytyksiä ja adoptiomenettelyä. Laki sisältää kokonaan uudet säännökset ns. avoimesta adoptiosta eli adoptiolapsen oikeudesta pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa adoption jälkeen

Lue lisää


15.6.2012 SM: Henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön uudistuspaketti eduskuntaan

Hallitus antoi 14.6. eduskunnalle esityksen, jonka tavoitteena on tarkistaa poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan lain kansallisessa soveltamisessa esiin tulleet epäkohdat

Lue lisää


14.6.2012 Väitös Helsingin yliopistolla 16.6.2012

OTK Helena Vihriälä väittelee 16.6.2012 kello 12 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Tahallisuuden näyttäminen"

Lue lisää


14.6.2012 Väitös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 15.6.2012

OTK, VT Sinikka Pärnänen väittelee aiheesta ”Vesistöjen ennallistaminen uiton jälkeen”. Uusi vesilaki ei tarjoa tehokkaita keinoja uiton jälkeiseen vesistöjen ennallistamiseen

Lue lisää


13.6.2012 Maahanmuuttovirasto: Turvapaikkoja myönnettiin alkuvuonna aikaisempaa enemmän

Tammi–huhtikuussa 2012 tehtiin päätös 1 213 henkilön turvapaikkahakemukseen

Lue lisää


13.6.2012 Maahanmuuttovirasto: Oleskelulupahakemusten määrä laski alkuvuonna viidenneksellä

Suomesta haki oleskelulupaa vuoden 2012 tammi–huhtikuussa 5 059 ulkomaalaista EU-maiden ulkopuolelta, mikä on noin 19 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (2011: 6 252 hakijaa

Lue lisää


12.6.2012 Oikeusasiamies luovutti toimintakertomuksensa 2011 eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti 8.6 toimintakertomuksensa vuodelta 2011 eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle

Lue lisää


11.6.2012 Rikosseuraamuslaitos: Tutkintavankien määrä on jatkanut kasvuaan.

Rikosseuraamuslaitoksen ( Rise ) asiakasrakennekartoituksen mukaan tutkintavankien määrä kasvoi edellisvuodesta kahdeksalla prosentilla 631:een. Yhtä paljon tutkintavankeja oli viimeksi yli 30 vuotta sitten 1970-luvun lopulla

Lue lisää


11.6.2012 Oikeusasiamies: Perusteettomat vapaudenriistot tulee hyvittää

Kahdessa äskettäisessä päätöksessä arvostellaan Helsingin ja Varsinais-Suomen poliisilaitoksia perusteettomista vapaudenriistoista ja esitetään niiden hyvittämistä ihmisoikeussopimuksen nojalla

Lue lisää


8.6.2012 SM: Sisäisen turvallisuuden ohjelma painottaa osallisuutta ja nuorten turvallisuuden parantamista

Siinä esitetään muun muassa, että telekuuntelu halutaan osaksi lasten hyväksikäyttörikosten tutkintaa

Lue lisää


7.6.2012 OM: Perintäkuluja halutaan rajoittaa - Erityisesti pienten velkojen perintäkulut alenisivat huomattavasti

Hallitus esittää velkojen perintään uudistuksia, joilla tehostettaisiin hyvän perintätavan noudattamista ja estettäisiin kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen

Lue lisää


5.6.2012 Apulaisoikeusasiamies tutkii viidentoista kunnan menettelyn

Lastensuojelulaitoksen käyttämät rajoitustoimenpiteet eivät perustuneet lakiin

Lue lisää


5.6.2012 Syrjintälautakunta kielsi Sodankylän kuntaa syrjimästä saamelaisia päivähoidon järjestämisessä

Syrjintälautakunta kielsi Sodankylän kuntaa syrjimästä saamelaisia päivähoidon järjestämisessä

Lue lisää


4.6.2012 OM: Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö otetaan tarkasteluun

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän tarkastelemaan terrorismirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä

Lue lisää


4.6.2012 OM: Neuvottelukunta valmistelemaan oikeusturvaohjelmaa

Oikeusministeriö on asettanut neuvottelukunnan valmistelemaan oikeusturvaohjelmaa

Lue lisää


31.5.2012 Väitös Tampereen yliopistolla 1.6.2012

YTL Lasse Rautniemi väittelee aiheesta ”Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskunnan ja valtion rajamailla”

Lue lisää


30.5.2012 OM: Pikaluottotyöryhmän ehdotus jatkovalmisteluun

Pikaluotto 2011 –työryhmän mietinnöstä järjestetty lausuntokierros on päättynyt

Lue lisää


30.5.2012 Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla

Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 64 500 rikosoikeudellista asiaa, mikä on yhtä paljon kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


29.5.2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto: Lapsen tarpeen mukainen hoito ja perheiden tukeminen on taloudellista lastensuojelutyötä

Avo- ja jälkihuollossa lapset ja nuoret saavat kohtalaisesti tarvitsemiaan palveluja, kun taas sijaishuollossa tavoitteet tarpeen mukaisesta hoitopaikasta eivät aina toteudu

Lue lisää


26.5.2012 Rikosseuraamuslaitos: Ulkomaalaisten vankien määrä kasvussa - yhdyskuntaseuraamuksissa ulkomaalaisia vähän

Ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on kasvanut yli kaksikymmentäkertaiseksi viimeisimmän 20 vuoden aikana

Lue lisää


25.5.2012 Kaleva: Poliisi aikoo ryhtyä tallentamaan kuulusteluja

Poliisijohtaja Robin Lardot kertoo, että poliisi aikoo jatkossa nauhoittaa sekä itse kuulustelun että sitä edeltävän vaiheen.

Lue lisää


24.5.2012 OM: Työryhmä valmistelemaan Lapsi rikoksen uhrina -opasta

Oikeusministeriö on asettanut moniammatillisen työryhmän valmistelemaan opasta, jolla välitetään rikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmille tietoa rikosprosessiin liittyvistä keskeisistä asioista lapsen etu huomioiden

Lue lisää


24.5.2012 OM: Lakiluonnos yksityisestä pysäköinninvalvonnasta lausunnolle

Luonnoksen mukaan yksityisten yritysten toiminta pysäköinninvalvonnassa rajattaisiin viranomaisia avustavaksi ja luvanvaraiseksi. Esitysluonnoksesta pyydetään lausunnot 21. kesäkuuta mennessä

Lue lisää


23.5.2012 Apulaisoikeusasiamies: Ihmisarvoinen kohtelu ja vähimmän haitan periaate koskevat myös viranomaisen tiedottamista

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on kahdessa äskeisessä päätöksessään puuttunut viranomaisten tiedottamisessa noudatettavaan varovaisuuteen ja hienotunteisuuteen tietyissä tilanteissa

Lue lisää


23.5.2012 Ihmisoikeusliitto: Selvitys tasa-arvolain ja rikoslain työsyrjintäsäännöksen soveltamisesta

Ihmisoikeusliitto julkaisi selvityksen tasa-arvolain ja rikoslain työsyrjintäsäännöksen soveltamisesta oikeuskäytännössä vuosina 2008–2011. Selvitys tehtiin tasa-arvovaltuutetun toimiston toimeksiantona

Lue lisää


22.5.2012 Paperittomat -hanke on käynnistynyt Pakolaisneuvonnassa

Hankkeessa tarjotaan paperittomille ja heitä työssään kohtaaville oikeudellista neuvontaa sekä tiedotetaan paperittomien oikeuksista

Lue lisää


22.5.2012 OM:Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan

Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö ovat ryhtyneet valmistelemaan laaja-alaista strategiaa järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi

Lue lisää


15.5.2012 Tilastokeskus: Tilastot yksityishenkilöiden velkajärjestelystä, konkursseista ja yrityssaneerauksista valmistuneet vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä

Verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi. Sen sijaan yrityssaneeraus- ja konkurssiasioiden määrä laski

Lue lisää


15.5.2012 TEM : Väliraportti työvoimatrendeistä: Määräaikaiset työsuhteet vakiintuneet, itsensä työllistäjät uusi trendi

Työvoiman käyttötapojen muutokset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet verrattain pieniä, kun tarkastellaan kaikkia palkansaajia ja yrittäjiä

Lue lisää


10.5.2012 OM: Rikosrekisteritietojen vaihtoa EU-maiden kesken tehostetaan

Rikosrekisteritietojen säilyttämistä ja luovuttamista Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä koskeva laki tulee voimaan 15. toukokuuta

Lue lisää


10.5.2012 Väitös Turun yliopistolla 12.5.2012 finanssioikeuden alalta

Kauppatieteen tohtori Ensio Erä-Eskon finanssioikeuden väitöstutkimuksessa käsitellään veron oikaisua osana hyvää hallintoa ja verotusperiaatteita

Lue lisää


8.5.2012 OM: Työryhmä ehdottaa mahdollisuutta syyteneuvotteluun

Syyteneuvottelu toisi rikoksesta epäillylle mahdollisuuden sopia syytteestä tai saada lievempi rangaistus

Lue lisää


7.5.2012 Apulaisoikeusasiamies Sakslinin päätös johti veronpalautuksiin

Tulli korjasi noin 300 virheellistä autoveropäätöstä

Lue lisää


7.5.2012 TEM: Hyvään työelämään kuuluvat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

Helsingin yliopistossa on valmistunut tutkimusraportti, jossa tarkastellaan syrjinnän ilmenemistä suomalaisessa työelämässä olemassa olevan tutkimustiedon perusteella

Lue lisää


4.5.2012 Asiakastieto: Uusi maksuhäiriömerkintä paljasti yli 1,7 miljardin euron saatavat

Ensimmäiset pitkäkestoisesta ulosotosta aiheutuvat maksuhäiriömerkinnät tallennettiin Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin 2.5.2012. Uusia merkintöjä tuli tässä vaiheessa yli 36 000 henkilöille

Lue lisää


4.5.2012 OM: Raiskausrikoksia koskevan lainsäädännön uudistusta valmistellaan

Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, jossa arvioidaan raiskausrikoksia koskevien lainsäädäntömuutosten tarvetta

Lue lisää


3.5.2012 Tilastokeskus: Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi–joulukuussa 2011

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–joulukuussa 2011 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 623 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 362 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Lue lisää


3.5.2012 Tilastokeskus: Syyttäjä ratkaisi 76 000 asiaa vuonna 2011

Vuonna 2011 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 75 900 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


30.4.2012 Ympäristöministeriö: Uusi jätelaki voimaan 1.5.2012

Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait tulevat voimaan 1.5.2012. Lait on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla 646-666/2011

Lue lisää


30.4.2012 Työryhmä valmistelemaan EU:n tulkkausdirektiivin täytäntöönpanoa

Oikeusministeriön työryhmä alkaa valmistella EU:n ns. tulkkausdirektiivin täytäntöönpanoa

Lue lisää


26.4.2012 OM: Rahanpesurikosten rangaistavuus laajenee toukokuun alusta

Rahanpesurikosten rangaistavuus laajenee niin, että jatkossa omalla rikoksella hankittujen varojen peseminen on törkeimmissä tapauksissa rangaistavaa

Lue lisää


25.4.2012 OM: Työryhmä valmistelemaan isyyslain uudistamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotusta uudeksi isyyslaiksi. Työryhmän tueksi on tarkoitus asettaa erillinen laajapohjainen seurantaryhmä

Lue lisää


25.4.2012 OM:Työryhmä ehdottaa vainoamisen kriminalisointia ja lievennyksiä sananvapausrikoksiin

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa sananvapausrikosten muuttamista siten, että niiden soveltaminen olisi linjassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön kanssa

Lue lisää


24.4.2012 SM: Asiantuntijaryhmä pohtii rikoksen uhrien tehokkaampaa auttamista

Pohdinnassa ovat ratkaisut rikoksen uhrien ja tekijöiden palveluihin ohjaaminen ja palvelujen saatavuuden varmistaminen

Lue lisää


20.4.2012 Apulaisoikeusasiamies: Maahanmuuttovirastolle moitteita laissa säädetyn määräajan ylittämisestä

Apulaisoikeusasiamies Sakslin moittii Maahanmuuttovirastoa ja Helsingin poliisilaitoksen ulkomaalaispoliisia

Lue lisää


19.4.2012 OM: Perintälain uudistamisehdotus sai kannatusta

Suurin osa lausunnonantajista piti kannatettavana hyvän perintätavan sisällön täsmentämistä. Monet pitivät perusteltuna myös ehdotuksia, joilla pyrittäisiin estämään kohtuuttoman suurten perintäkulujen perimistä velalliselta

Lue lisää


18.4.2012 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Vihapuhetyöryhmän raporttiluonnos kommentoitavana internetissä

Viime syksynä Valtakunnansyyttäjänvirasto asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä on pidettävä rangaistavana vihapuheen levittämisenä ja miten rikosoikeudellinen vastuu tältä osin kohdentuu erilaisiin internetin toimijoihin

Lue lisää


17.4.2012 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Törkeä petos

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen määräsi lisätutkinnan suorittamisen jälkeen syytteen nostettavaksi vakuutusyhtiöön kohdistunutta törkeää petosta koskeneessa asiassa

Lue lisää


17.4.2012 OPTL:n verkkokatsaus: Vippikierteen synkkä muotokuva

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on analysoitu vippikierteen luonnetta lainanottajan näkökulmasta

Lue lisää


13.4.2012 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Kolme suomalaista syytteeseen epäillyistä väärinkäytöksistä Costa Rican kehitysyhteistyöhankkeessa

Valtionsyyttäjä on nostanut syytteet törkeästä lahjuksen antamisesta ja törkeästä avustuspetoksesta Costa Rican sairaaloiden modernisointihankkeen yhteydessä

Lue lisää


11.4.2011 YLE.fi: Vähemmistövaltuutetun toimisto: Poliisin selkiytettävä toimintaansa ulkomaalaisratsioissa

Suomessa asuva ulkomaalainen voi joutua näyttämään paperinsa yllättävissä tilanteissa - esimerkiksi kaupungilla kävellessään

Lue lisää


11.4.2012 OM: Pikaluotoille ehdotetaan korkokattoa

Pikaluotoista aiheutuvien velkaongelmien vähentämiseksi halutaan rajoittaa luotonantajan oikeutta periä kuluttajalta korkoa ja muita kustannuksia

Lue lisää


11.4.2012 SM: Pohjoismaiden perheenyhdistämissäännöksissä pieniä eroja

Sisäasiainministeriön selvitys eri Pohjoismaiden perheenyhdistämissäännöksistä ja säännösten soveltamisesta on valmistunut

Lue lisää


5.4.2012 Oikeusasiamies: Ihmisoikeusvaltuuskunnasta tuli laaja ja monipuolinen

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 29.3.2012 tekemällään päätöksellä asettanut Ihmisoikeuskeskukselle ihmisoikeusvaltuuskunnan

Lue lisää


4.4.2012 Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosottolaitos aloitti valmistelut maksuhäiriötietojen luovuttamisesta

Pitkäkestoisesta ulosotosta aiheutuvien maksuhäiriötietojen luovuttamista on alettu välittömästi valmistella ulosottolaitoksessa, kun luottotietolain ja ulosottokaaren muutokset astuivat voimaan 1.4.2012

Lue lisää


3.4.2012 Keskusrikospoliisi: Liikennejuopumustutkimusnäytteistä valtaosa ylittää rangaistusrajan

Poliisin kiinniottamista liikennejuopumusepäillyistä noin 90 prosenttia ajaa rangaistusrajan ylittävässä humalassa tai huumaus- tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena, ja huomattava osa ylittää myös törkeän rattijuopumuksen rajan

Lue lisää


2.4.2012 Tilastokeskus: Rikoksiin syylliseksi epäillyistä 11 prosenttia oli ulkomaan kansalaisia vuonna 2011

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen selvittämiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen määrä vuonna 2011 oli 303 000, joista ulkomaiden kansalaisia oli 35 000

Lue lisää


2.4.2012 Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita

Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 393 511 siviiliasiaa, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


30.3.2012 SM: Poliisi käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja erityisesti huumausaine- ja omaisuusrikoksissa

Sisäasiainministeriö on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta 2011

Lue lisää


29.3.2012 OM: Ehdotus eräiden vakavimpien rikosten valmistelun kriminalisoinnista valmistui

Ehdotuksen mukaan rangaistaviksi teoiksi säädettäisiin henkirikoksen, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu. Valmisteluna rangaistavaa olisi myös näiden rikosten tekemisestä sopiminen.

Lue lisää


29.3.2012 SM: Lasten säilöönottoa koskeva ulkomaalaislain muutosesitys lausuntokierrokselle

Muutosesitys liittyy hallitusohjelman linjaukseen kieltää yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen

Lue lisää


29.3.2012 SM: Erityistä henkilöturvallisuutta koskeva lainsäädäntöhanke asetettu: todistajansuojeluohjelmaa koskevan lain valmistelu alkaa

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella lainsäädäntömuutokset todistajansuojeluohjelman käyttöönottamiseksi

Lue lisää


28.3.2012 OM: Työryhmä pohtimaan rikostaustan tarkistamista vapaaehtoistoiminnassa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan rikostaustan tarkistamismenettelyn laajentamista lasten parissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan

Lue lisää


28.3.2012 Tasa-arvovaltuutettu julkaisi selvityksen sukupuolivähemmistöjen asemasta

Tasa-arvovaltuutetun teettämän selvityksen mukaan sukupuolivähemmistöt ovat näkymättömiä suomalaisessa yhteiskunnassa, lainsäädännössä ja viranomaiskäytännöissä

Lue lisää


23.3.2012 OM: Ammattimaisen vesiliikenteen promilleraja alennettaisiin 0,5:een

Valtioneuvosto esittää, että vesiliikennejuopumuksen promilleraja laskettaisiin ammattimaisessa vesiliikenteessä nykyisestä yhdestä promillesta puoleen promilleen

Lue lisää


22.3.2012 OM: Hallitus laati kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman

Perus- ja ihmisoikeuksien pitää myös toteutua. Tämä on lähtökohtana toimintaohjelmalle, josta hallitus päätti tänään istunnossaan

Lue lisää


22.3.2012 Yle.fi: Maahanmuuttovirasto haluaa oppia seksuaalivähemmistöjen ongelmista

Seksuaalinen tasavertaisuus Seta on alkanut kouluttaa maahanmuuttoviraston työntekijöitä

Lue lisää


21.3.2012 AOA Sakslinin syytemääräys johti sakkoihin ulosottomiehelle

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut kihlakunnanulosottomiehen sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta häätöasiassa, jossa apulaisoikeusasiamies Sakslin oli aikaisemmin antanut syytemääräyksen

Lue lisää


21.3.2012 Rikosseuraamuslaitos: Yhdyskuntapalveluun tuomituista kolmasosa - vangeista alle puolet tekee uuden rikoksen

Rikosseuraamuslaitoksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen mukaan uuden rikoksen kolmen vuoden seuranta-aikana teki vankilasta vapautuneista alle puolet, valvotun koevapauden kautta vapautuneista viidennes ja alle kolmannes yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneista

Lue lisää


20.3.2012 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on valmistunut tutkimus, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta erityisesti käräjä- ja hovioikeuksissa

Lue lisää


16.3.2012 Apulaisoikeusasiamies: Käräjäoikeudet ovat löytäneet lainvastaisuutta kuudessa kotietsinnässä

Käräjäoikeuksien käsiteltäväksi on elokuun alusta lähtien tullut kaikkiaan 15 kotietsintätapausta, joista kuudessa on menetelty vastoin lakia, toteaa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja

Lue lisää


15.3.2012 Väitös Turun yliopistolla 31.3.2012

OTL Essi Kinnunen väittelee aiheesta "Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä”

Lue lisää


14.3.2012 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Selvityksiä raiskausrikoksista

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitos on toimittanut oikeusministeriölle raportin raiskausrikosten viimeaikaisesta rangaistuskäytännöstä , rikollisuuden muutoksista sekä tapausten oikeuskäsittelystä eri viranomaisportaissa

Lue lisää


13.3.2012 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Akkusastoori 1/2012 on ilmestynyt

Akkusastoori 1/2012 on ilmestynyt VKSV:n kotisivuilla

Lue lisää


13.3.2012 Oikeusasiamies: Esitys kirjeenvaihtoon puuttumisesta ilmoittamista koskevan sääntelyn tarkistamiseksi

Kantelussa oli kyse siitä, että vankeusrangaistusta suorittava henkilö oli lähettänyt hänelle kaksi kirjettä, jotka kantelija päätteli avatun vankilassa

Lue lisää


9.3.2012 Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosoton perimistulos miljardi euroa vuonna 2011

Ulosottovirastoihin saapui vuonna 2011 noin kolme miljoonaa uutta ulosottoasiaa, mikä on noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vuonna 2010

Lue lisää


9.3.2012 Valvira: Ohje muistutusmenettelystä ja siihen liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa

Muistutuksesta on säädetty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön potilas voi tehdä hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle muistutuksen

Lue lisää


8.3.2012 OM: Lasten huoltoriitojen sovittelukokeilua aiotaan laajentaa seitsemään käräjäoikeuteen

Neljästä käräjäoikeudesta saadut kokemukset lasten huoltoriitojen uudenlaisesta sovittelusta ovat olleet niin myönteisiä, että oikeusministeriö on päättänyt laajentaa kokeilun seitsemään uuteen käräjäoikeuteen

Lue lisää


7.3.2012 OM: Työryhmä pohtimaan Konkurssiasiamiehen toimiston ja Valtakunnanvoudinviraston yhdistämistä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan Konkurssiasiamiehen toimiston ja Valtakunnanvoudinviraston mahdollisen yhdistämisen vaikutuksia

Lue lisää


7.3.2012 OM: Toimikunta ehdottaa sakkopalvelua muuntorangaistukseen tuomituille

Sakon muuntorangaistuksen laajentamista ehdotetaan koskemaan myös toistuvasti poliisin määräämiä sakkoja saaneita henkilöitä. Samalla otettaisiin käyttöön sakkopalvelu

Lue lisää


7.3.2012 Liikenne- ja Viestintäministeriö: Lex Nokian tarpeellisuus arvioitava uudelleen

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on antanut työryhmälle tehtäväksi selvittää niin sanotun Lex Nokian tarpeellisuutta. Työ tapahtuu osana sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistusta

Lue lisää


5.3.2012 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Syyttämättä jättäminen, päätöksen perusteleminen, kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, salassapitorikos

Kantelukirjoituksen johdosta on kiinnitetty johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota syyttämättäjättämispäätösten perustelujen tärkeyteen

Lue lisää


5.3.2012 Oikeusasiamies: Yleinen edunvalvoja laiminlöi riittävän yhteistoiminnan päämiehensä kanssa

Kantelijat pyysivät eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan lähiomaiselleen määrätyn edunvalvojan menettelyä päämiehen kiinteistön myymistä koskevassa asiassa

Lue lisää


2.3.2012 Konkurssiasiamiehen toimisto

Osiota "Yrityssaneerauksista kysyttyä" päivitetty

Lue lisää


1.3.2012 STM: Muuntohuumeita luokitellaan huumausaineiksi ensimmäistä kertaa

Seitsemän uutta ainetta luokitellaan Suomessa huumausaineiksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kemiallisesti valmistettuja muuntohuumeita luokitellaan Suomessa huumausaineiksi

Lue lisää


29.2.2012 Maahanmuuttovirasto: Oleskeluluvan- ja turvapaikanhakijoiden määrä väheni vuonna 2011

Suomesta haki turvapaikkaa vuonna 2011 yhteensä 3 088 henkilöä. Määrä väheni vuoteen 2010 verrattuna lähes neljänneksen. Myös oleskelulupaa hakeneiden määrä laski edellisvuoteen verrattuna 4 prosenttia

Lue lisää


28.2.2012 OM: Perustuslain muutokset tulevat voimaan maaliskuun alusta

Keskeiset muutokset liittyvät tasavallan presidentin ja valtioneuvoston eli hallituksen toimivaltuuksien selkeyttämiseen. Kansalaisten käyttöön tulee uusi valtiollisen tason vaikuttamiskeino, kansalaisaloite

Lue lisää


28.2.2012 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Huostaanottoasioiden siirto hallinto-oikeuksiin oli perusteltua

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa selvitettiin, miten uusi päätöksentekomenettely toimii hallintooikeuksissa erityisesti asianosaisten oikeusturvan parantamisen ja lapsen edun huomioimisen näkökulmasta

Lue lisää


24.2.2012 Syyttäjälaitoksen toimintalinjat 2020: Tavoitteena on korkeatasoinen, hyvien ammattiosaajien syyttäjälaitos

Tavoitteena on, että syyttäjä pystyy keskittymään omaan ydintehtäväänsä rikosvastuun toteuttajana

Lue lisää


22.2.2012 Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta Henkirikoskatsaus 2011 verkkokatsaus valmistunut

Viimeisen kymmenen vuoden aikana taso on ollut selvässä laskussa, joskin vuotuiset vaihtelut ovat olleet suuria

Lue lisää


20.12.2012 Oikeuskansleri Jonkka: Huolellisuutta ja tarkkuutta lainvalmisteluun

Oikeuskansleri on puuttunut työ- ja elinkeinoministeriön lainvalmistelussa tapahtuneeseen huolimattomuuteen

Lue lisää


16.2.2011 Tilastokeskus: Tilastot konkursseista ja yrityssaneerauksista vuodelta 2011 valmistuneet

Konkurssien määrä kasvoi lähes 3 prosenttia tammi–joulukuussa 2011. Yrityssaneerauksien määrä väheni yli 6 prosenttia tammi–joulukuussa 2011

Lue lisää


16.2.2012 Valtiovarainministeriö: Kiinteistötietojen ilmoittamismenettely kiinteistöverotuksessa uudistuu

Hallitus esittää, että kiinteistöverotuksessa siirryttäisiin tuloverotuksessa käytössä olevan, esitäytettyyn veroilmoitukseen perustuvan ilmoitusmenettelyn kaltaiseen menettelyyn

Lue lisää


15.2.2012 OM: Isyyslain uudistamista toivotaan

Isyyslain ajanmukaistamista pidetään tarpeellisena

Lue lisää


15.2.2012 OM: Pitkäkestoisesta ulosotosta jatkossa tieto luottotietorekisteriin

Pitkäkestoinen ulosotto aiheuttaa huhtikuun alusta alkaen maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin

Lue lisää


13.2.2012 OM: Henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa aiotaan tarkentaa

Henkilötietojen käsittelyä rangaistusten täytäntöönpanossa esitetään selkeyttäväksi ja täsmennettäväksi

Lue lisää


13.2.2012 STM: Potilaiden ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan säännöksillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta pohtiva työryhmä on tehnyt alustavia linjauksia itsemääräämisoikeuden toteuttamisesta

Lue lisää


10.2.2012 SM: Sisäasiainministeriö

Laittomasti maassa oleskelevan palkkaamisesta seuraamusmaksu työnantajalle

Lue lisää


10.2.2012 OM: Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämistä hallintolainkäytössä kannatettiin

Oikeusministeriön esitysluonnokseen laajentaa oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen hallintolainkäyttöön on suhtauduttu positiivisesti. Lausunnon antoi 32 tahoa

Lue lisää


8.2.2012 Apulaisoikeusasiamies: Tietopyynnön käsittely ja valtakirjan vaatiminen asianajajalta

Kantelijan mukaan Espoon sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä oli kieltäytynyt antamasta asianajajalle kantelijan lasta koskevia tietoja puhelimitse esitetyn tietopyynnön perusteella

Lue lisää


7.2.2012 Keskusrikospoliisi: Maksukorttirikollisuus on kasvava rikosilmiö

Viime vuonna poliisi kirjasi 5670 maksuvälinepetoksia, lähinnä maksukortteja, koskevia rikosilmoituksia

Lue lisää


6.2.2012 OM: Lasten huoltoriitojen sovittelukokeilu laajenee - kokemukset lupaavia

Neljästä käräjäoikeudesta saadut kokemukset lasten huoltoriitojen uudenlaisesta sovittelusta ovat olleet niin myönteisiä, että kokeilun laajentamista valmistellaan

Lue lisää


3.2.2012 Apulaisoikeusasiamies: Ylioppilaskokeen arvostelun julkisuutta tulisi parantaa

Ylioppilastutkintolautakunnan tulisi lisätä avoimuutta jo ylioppilaskokeen alustavassa korjausvaiheessa lukioissa, katsoo apulaisoikeusasiamies Pajuoja tuoreessa päätöksessään

Lue lisää


3.2.2012 SM: Ihmiskauppalain valmistelu käynnistyy sisäasiainministeriössä

Sisäasiainministeriö on asettanut ajalle 1.2.2012 - 31.12.2013 hankkeen erityisen ihmiskauppalain valmistelun koordinoimiseksi

Lue lisää


2.2.2012 Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Yhdenvertainen oppilashuolto ei toteudu

Oppilashuollon asianmukainen toteutuminen vaatii nykyistä velvoittavampia ja täsmällisempiä säännöksiä

Lue lisää


2.2.2012 Itä-Suomen yliopistolla väitös hallinto-oikeuden alalta 10.2.2012

HTL, YTM Matti Muukkonen väittelee aiheesta: Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä

Lue lisää


2.2.2012 OM: Rikosrekisteritietojen vaihtoa EU-maiden kesken aiotaan tehostaa

Rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä esitetään säädettäväksi laki

Lue lisää26.1.2012 Valvira: Adoptiolaki muuttuu; adoptioon liittyvät asiantuntija-, lupa- ja valvontatehtävät Valviraan heinäkuussa.

Adoptioasioiden hallintoon tulee muutoksia 1.7.2012, kun adoptiolaki muuttuu

Lue lisää


24.1.2012 Oikeusasiamies: AOA Sakslin kiirehtii parannuksia ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten asemaan

Kansainvälistä suojelua hakeneiden lasten oikeus saada maksutonta perusopetusta tulisi turvata lainsäädännössä. Tätä edellyttävät sekä perustuslaki että lapsen oikeuksien sopimus

Lue lisää23.1.2012 Maahanmuuttovirasto: Pelkkä kidutus ei ole oleskelulupaperuste

Dokumenttiohjaaja Mervi Junkkonen arvosteli STT:n uutisessa 21.1.2012, että Suomi palauttaa vuosittain kymmeniä kidutettuja turvapaikanhakijoita kotimaahansa

Lue lisää


20.1.2012 Tilastokeskus: Pahoinpitelyt ja moottoriajoneuvoihin kohdistuneet anastusrikokset lisääntyivät tammi-joulukuussa 2011

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 tammi-joulukuussa kaikkiaan 457 000 rikosta.

Lue lisää


20.1.2012 OM:Harmaan talouden torjuntaohjelmalla nopeutetaan talousrikosten käsittelyä

Hallitus on tänään hyväksynyt harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa vuosille 2012-15

Lue lisää


19.1.2012 OM: Uusi adoptiolaki voimaan heinäkuun alusta

Lapsen adoptioon tarvitaan jatkossa lupa myös silloin, kun adoptio tapahtuu kotimaasta. Tähän asti adoptiolautakunnan lupaa on edellytetty vain kansainväliseen adoptioon

Lue lisää


19.1.2012 OM: Asianomistajan syyteoikeus virkarikoksissa muuttuu

Asianomistajan ensisijaisesta syyteoikeudesta virkarikosasioissa luovutaan

Lue lisää


19.1.2012 OM: Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi esitetään Pekka Vihervuorta

Valtioneuvosto esittää, että korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi nimitetään hallintoneuvos Pekka Vihervuori maaliskuun alusta

Lue lisää17.1.2012 Ympäristöministeriöltä julkaisu uudistuneesta vesilaista

Uusi vesilaki tuli voimaan 1.1.2012. Se korvasi noin 50 vuotta voimassa olleen vanhan vesilain kokonaisuudessaan

Lue lisää


17.1.2012 YLE.fi: Kelan päätöksistä valitetaan aiempaa useammin

Valitukset Kelan päätöksistä ovat lisääntyneet. Viime vuonna sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehtiin 23000 valitusta

Lue lisää


13.1.2012 Väitös Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 20.1.2012 kello 12

OTM, VT Johanna Tornberg väittelee aiheesta" Edunvalvonta, itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen laatu"

Lue lisää


11.1.2012 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Syyttäjänvirastot purkivat vanhimpien juttujen määrän historiallisen alas vuonna 2011

Syyttäjänvirastoihin saapui viime vuonna 87 254 asiaa ja ratkaisuja tehtiin yhteensä 84 846 asiassa. Saapuneiden juttujen määrä kasvoi edellisvuodesta noin 3 000 jutulla

Lue lisää


10.1.2012 OM: Työryhmä valmistelemaan säätiölain uudistamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta uudeksi säätiölaiksi

Lue lisää


9.1.2012 Tasa-arvovaltuutettu: Transsukupuolisen työntekijän syrjinnästä ensimmäinen oikeuden ratkaisu

Työntekijän transsukupuolisuus ei saa vaikuttaa työntekijän asemaan työpaikalla siten, että hän joutuu sen vuoksi epäedulliseen asemaan

Lue lisää


9.1.2012 YLE.fi : Suomi on käännyttänyt homoja ankarien rangaistusten maihin

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia turvapaikanhakijoita kohdellaan Suomessa edelleen kansainvälisten sopimusten vastaisesti

Lue lisää


4.1.2012 OM:ltä julkaisu: Oikeusavun käsikirja 2012. Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmän suositukset

Oikeusavun käsikirja 2012 on yksi osa Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmän toimeksiannon raportointia. Työryhmän työskentely jatkuu edelleen

Lue lisää


3.1.2012 Rikosseuraamuslaitos: Vankien mahdollisuus käyttää internetiä laajenee koskemaan kaikkia avolaitoksia

Vankien asunto-, työ-, opiskelu- ja muiden siviiliasioiden hoitaminen helpottuu tämän vuoden aikana, kun kaikkiin avolaitoksiin on mahdollista hankkia vankien käyttöön tarkoitettu internet-tietokone

Lue lisää


3.1.2012 KELA: Vaikeavammaiset eivät saa kuntoutusta yhdenvertaisesti

Vaikeavammaisten kuntoutuksen kytkentä lainsäädännössä Kelan vammais- ja hoitotukeen aiheuttaa ongelmia asiakkaille

Lue lisää


31.12.2011 EOA moittii avustajien tapaamisjärjestelyjä Pasilan poliistalolla

Rikosasian tutkija ei voi olla tapaamisten järjestäjä

Lue lisää


31.12.2011 Suomen Pankki: Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorko ajalle 1.1.–30.6.2012

Korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle 1.1.–30.6.2012. Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 8 % vuodessa

Lue lisää


31.12.2011 STM Kuntainfo

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia korotetaan 3,57 prosenttia 1.1.2012 lukien

Lue lisää


30.12.2011 Liikenne- ja viestintäministeriö: Vammaisten perusviestintäpalvelut turvataan

Hallitus turvaa perusviestintäpalvelut vammaisille 29.12 annetulla asetuksella

Lue lisää


30.12.2011 OM: Uusi vesilaki voimaan vuoden 2012 alussa

Lain tarkoituksena on turvata vesivarojen ja vesiympäristön ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä käyttö, ehkäistä käytöstä koituvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa

Lue lisää


22.12.2011 OM:Vuodenvaihteen muutoksia 2012

Vuoden 2012 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Lue lisää


22.12.2011 OM: Työryhmä ehdottaa muutoksia velkojen ja maksujen perintään

Tarkoituksena on tehostaa hyvän perintätavan noudattamista ja estää kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen

Lue lisää


20.12.2011 Maahanmuuttovirasto: Erityisosaajien sinistä oleskelulupakorttia voi hakea vuoden alusta

Suomessa otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2012 erityisosaajille tarkoitettu niin sanottu EU:n sininen oleskelulupakortti (Blue Card)

Lue lisää


20.12.2011 Maahanmuuttovirasto: Sormenjäljet tulevat oleskelulupiin alkuvuodesta

Suomi ottaa käyttöön biometriset oleskelulupakortit vuoden 2012 alussa. Samalla matkustusasiakirjaan liitettävästä oleskelulupatarrasta luovutaan

Lue lisää


19.12.2011 OM: Hallitus esittää laajennusta rahanpesurikosten rangaistavuuteen

Rahanpesurikosten rangaistavuutta aiotaan laajentaa niin, että tästä rikoksesta voitaisiin törkeimmissä tapauksissa tuomita myös henkilö, joka on itse syyllistynyt rikokseen, josta tulleita laittomia varoja hän on pessyt

Lue lisää


19.12.2011 Apulaisoikeusasiamies: Kahdelle poliisilaitokselle moitteita

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja arvostelee kahdessa päätöksessään poliisia osallistumisesta esteellisenä rikosepäilyjen selvittelyyn

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje