Oikeudelliset uutiset, Kv tietolähteet, arkisto 2015

31.12.2015 CAS: Liberian jalkapalloliiton puheenjohtajan valitus FIFA.n puheenjohtajaehdokkuuteen liittyen hylättin

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on vuoden viimeisenä päivänä ratkaissut Liberian palloliiton puheenjohtaja Musa Hassan Bilityn valituksen. Bilityltä oli evätty ehdokkuus johtuen siitä, että hän ei ollut läpäissyt eettisen toimikunnan "kunniallisuustarkastuksia" (integrity checks). CAS:n lehdistötiedotteen mukaan valintakomitean päätöstä ei ollut syytä muuttaa.

Lue lisää


22.12.2015 Norjalle harvinainen langettava tuomio EIT:sta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut langettavan tuomion Norjalle koskien tapausta, jossa lautamiehen katsottiin olleen esteellinen ja siten, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu.

Lue lisää


22.12.2015 Venäläisyleisurheilijoiden tapausten käsittely etenee CAS:issa

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on julkaissut lehdistötiedotteen, jossa se käsittelee venäläisyleisurheilijoiden tapausten etenemistä. Kaikissa tapauksissa kyse on siitä, että kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF on eri mieltä Venäjän antidopingtoimikunnan kanssa siitä, miltä ajanjaksolta urheilijoiden kilpailutulokset pitäisi dopingin takia mitätöidä.

Lue lisää


22.12.2015 EIT:lta uusia faktalehtisiä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on julkaissut viisi uutta faktalehtistä. Ne käsittelevät poikkeamismahdollisuutta hätätilassa, elinkautisia rangaistuksia, karkottamista ja elinkautisia rangaistuksia, maineen suojaa ja urheilua.

Lue lisää


21.12.2015 EIT:n suuri jaosto täsmensi taas "ainoan ja/tai ratkaisevan näytön" käsitettä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on viime viikolla antamassaan tuomiossa täsmentänyt "sole and/or decisive" -säännön sisältöä ja äänin 9-8 katsonut, että kun silminnäkijätodistajien kertomukset olivat ainoa suora näyttö vastaajan syyllistymisestä rikokseen, eikä vastaajalla ollut missään vaiheessa mahdollisuutta suorittaa vastakuulustelua, oli vastaajan tuomitseminen näiden todistajien kertomuksen perusteella muodostanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkauksen.

Lue lisää


21.12.2015 EIT: Asianajajalle määrätty kurinpidollinen sanktio valituskirjelmän kielenkäytöstä oli liian ankara

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa Ranskaa koskevassa tuomiossa katsonut, että terrorismisepäillyn puolustajana toimineen asianajajan kurinpidolliset sanktiot olivat liian ankaria huolimatta siitä, että asianajaja oli voimakkaasti kritisoinut tutkintatuomareita väittäen heidän olleen osallisena kidutuksessa hankiessaan tiettyjä asiakirjoja todisteiksi huolimatta siitä, että asiakirjat oli väitetysti hankittu käyttämällä kidutusta.

Lue lisää


17.12.2015 Verotietojen julkaisemista koskeva suomalaistapaus EIT:n suuren jaoston käsittelyyn

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston paneeli on päättänyt ottaa Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy:n valituksen suuren jaoston tutkittavaksi. Aiemmin tänä vuonna annetussa jaostoratkaisussa EIT katsoi äänin 6-1, että verotietojen julkaiseminen laajoina luetteloina Veropörssi-lehdessa saatiin kieltää, eikä sillä loukattu sananvapauden suojaa. Nyt suuri jaosto siis arvioi vielä asiaa uudemman kerran.

Lue lisää


10.12.2015 CAS: Liberian palloliiton puheenjohtaja Musa Bility valitti FIFA:n päätöksestä olla hyväksymättä häntä puheenjohtajaehdokkaaksi

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on eilen julkaissut tiedotteen, jonka mukaan Liberian palloliiton puheenjohtaja Musa Hassan Bility on pyytänyt CAS:ia kumoamaan päätöksen, jolla FIFA oli jättänyt hyväksymättä Bilityn ehdokkuuden FIFA:n puheenjohtajaksi.

Lue lisää


8.12.2015 EIT: 14-vuotiaan lapsen avioliiton tunnustamatta jättäminen ei loukannut EIS 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamallaan päätöksellä todennut, että Sveitsillä ei ollut velvollisuutta tunnustaa lapsiavioliittoa. Sveitsi oli näin ollen voinut palauttaa aikuisen miehen Sveitsistä Italiaan Dublin II -asetuksen perusteella loukkaamatta perhe- tai yksityiselämän suoojaa.

Lue lisää


4.12.2015 Salainen televalvonta rikkoi ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa

EIT:n yksimielinen suuri jaosto katsoi lainsäädännön, joka mahdollistaa puheluiden tarkkailun ilman kunnollisia oikeussuojakeinoja, loukanneen valittajan oikeutta luottamuksellisen viestintään.

Lue lisää


3.12.2015 Etelä-Afrikan korkein oikeus: Oscar Pistorius syyllinen murhaan

Etelä-Afrikan korkein oikeus on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että alempi tuomioistuin arvioi virheellisesti todennäköisyystahallisuutta (dolus eventualis) tuomitessaan vammaisurheilija Pistoriuksen ainoastaan kuolemantuottamuksesta murhan sijaan. Rangaistuksesta annetaan tuomio myöhemmin.

Lue lisää


18.11.2015 EIT: EIS ei suojaa negationistisia ja antisemiittisiä esityksiä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että koomikon pitämä esitys muistutti enemmän poliittista kokousta, jonka tarkoituksena oli komedian varjolla edistää negationismia. Valitus jätettiin tutkimatta.

Lue lisää


12.11.2015 Ruotsin korkein oikeus: yhteydenpidon rajoitukset otettava huomioon rangaistusta mitattaessa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa päätöksessään vahvistanut hovioikeuden kannan siitä, että noin vuoden ajan voimassa olleet yhteydenpidon rajoitukset tulee ottaa huomioon rangaistusta kohtuullistavana tekijänä. HD katsoi, että kohtuullinen alennus rangaistukseen oli kaksi kuukautta.

Lue lisää


27.10.2015 EIT arvioi vapautensa menettäneen henkilön oikeutta luottamukselliseen kommunikointiin asianajajan kanssa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa arvioinut vapautensa menettäneen henkilön kommunikaation luottamuksellisuuden suojaa kahdessa eri tilanteessa. Asianajajan ja vapautensa menettäneen henkilön osalta neuvotteluiden seuraaminen muodosti ihmisoikeussopimuksen loukkauksen, kun taas haavoittuvassa asemassa olleen henkilön osalta neuvotteluiden seuraaminen läheisen kanssa ei muodostanut loukkausta.

Lue lisää


21.10.2015 EIT:n suuri jaosto: Poliisi sai ottaa kiinni Smash ASEM -tapahtumaa kuvanneen toimittajan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen Suomea koskeneessa tuomiossaan katsonut, että toimittajan kiinniotto tämän kieltäydyttyä noudattamasta poistumiskäskyä mielenosoituksessa ei loukannut toimittajan sananvapautta. Ratkaisu syntyi äänin 13-4, ja neljä vähemmistöön jäänyttä tuomaria katsoivat, että toimittajan vajaa 18 tuntia kestänyt kiinniotto ei ollut oikeassa suhteessa sillä tavoiteltuun päämäärään nähden.

Lue lisää


16.10.2015 Erimielinen EIT:n suuri jaosto hyväksyi Armenian kansanmurhan kiistämisen; tuomio julkisesta kiistämisestä loukkasi EIS 10 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa äänin 10-7 katsonut, että rikostuomio Armenian kansanmurhan julkisesta kiistämisestä loukkasi sananvapautta.

Lue lisää


13.10.2015 EIT: Professori sai arvostella yliopistoa, 10 artiklan loukkaus kunnianloukkaustuomion johdosta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa tuomiossaan Venäjää vastaan linjannut yliopiston kunnian suojaa akateemisessa ympäristössä. Venäjän katsottiin loukanneen yliopiston professorin sananvapautta, kun se oli tuominnut professorin kunnianloukkauksesta tämän arvosteltua yliopiston hallintoelimen vaaleja.

Lue lisää


12.10.2015 Ruotsin HFD arvioi avustajan kelpoisuutta

Ruotsissa korkein hallinto-oikeus (HFD) on arvioinut avustajan kelpoisuutta hallinto-oikeudessa tilanteessa, jossa avustaja oli samaan aikaan vireillä olleessa rikosprosessissa ensin tuomittu törkeästä petoksesta käräjäoikeudessa 1 vuoden vankeuteen, mutta sittemmin hoviokeudessa syytteet oli kokonaisuudessaan hylätty.

Lue lisää


8.10.2015 Ruotsissa hovioikeus arvioi peruutetun tunnustuksen merkitystä ravistelutapauksessa

Hovrätten för Nedre Norrland on tuoreessa tuomiossaan arvioinut, mikä merkitys on peruutetulla tunnustuksella vakavassa rikosasiassa, jossa käräjäoikeus oli tuominnut isän 2 kuukautta vanhojen lastensa ravistelusta viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Isän peruutettua tunnustuksensa hovioikeudessa lääketieteellinen näyttö ei riittänyt syyksilukevaan tuomioon.

Lue lisää


6.10.2015 Ruotsissa Kammarrätten hyväksyi henkilön rekisteröimisen isäksi sukupuolenvaihdoksen jälkeen

Kammarrätten i Göteborg on hyväksynyt lapsen synnyttäneen henkilön rekisteröimisen isäksi, kun hän sukupuolenvaihdosleikkauksen jälkeen oli pyytänyt rekisterönnin muutosta.

Lue lisää


5.10.2015 EIT lähettänyt uuden valtioidenvälisen Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumia koskevan valituksen Venäjälle kommentoitavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomoioistuin (EIT) on pyytänyt Venäjää vastaamaan uuteen Ukrainan jättämään valitukseen. Valituksia Krimin/Ukrainan tilanteesta on tehty nyt yhteensä neljä, joista yhden Ukraina on peruuttanut johtuen siitä, että kyseisiä tapahtumia koskien on vireillä myös yksilövalitus.

Lue lisää


2.10.2015 CAS: Neymarin kärsittävä pelikieltonsa seuraavissa MM-karsintaotteluissa

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Brasilian jalkapalloliiton valituksen koskien Neymar Jr.:n kilpailukieltoa. Valituksessa vaadittiin, että kielto kärsittäisiin seuraavassa Copa Americassa eikä MM-karsinnoissa.

Lue lisää


29.9.2015 EIT:n suuri jaosto: Pidätetyn henkilön läpsiminen poliisin toimesta loukkasi EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tuoreessa ratkaisussaan linjannut merkittävällä tavalla pidätettyjen henkilön kohtelua. Tapauksessa poliisin katsottiin läpsäisseen kahta pidätettyä henkilöä, joista toinen oli alaikäinen, heidän ollessaan pidätettynä. Teon katsottiin olleen EIS 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla halventavaa kohtelua.

Lue lisää


28.9.2015 Ruotsin HD:lle uusi puheenjohtaja

Stefan Lindskog on nimitetty Ruotsin korkeimman oikeuden (HD) uudeksi puheenjohtajaksi 1.5.2016 lukien, kun nykyinen puheenjohtaja Marianne Lundius jää eläkkeelle.

Lue lisää


28.9.2015 Ruotsin HD: Ei erityisen painavia perusteita vangita 15-vuotiasta törkeästä varkaudesta ym.

Ruotsin korkein oikeus (HD) on antanut tuoreen ennakkopäätöksen, jossa pohditaan alaikäisen vangitsemisen edellytyksiä.

Lue lisää


22.9.2015 EIT:lle uusi presidentti

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) täysistunto on valinnut EIT:lle uuden presidentin. Uusi presidentti Guido Raimondi (Italia) aloittaa toimessa 1.11.2015, jolloin nykyisen presidentti Dean Spielmannin (Luxemburg) toimikausi päättyy.

Lue lisää


21.9.2015 EIT:n suuren jaoston ratkaisu romanialaistapauksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto antoi perjantaina ratkaisun romanialaistapauksessa, jossa oli kyse vammaisen henkilön oikeudesta yliopisto-opetukseen. Valituksessa väitettiin, että valittajaa olisi syrjitty hänen vammaisuutensa takia, kun hän ei pystynyt opiskelemaan yliopistoissa, jotka eivät olleet esteettömiä. Valitus koski myös sitä, että valittajalta näin olisi estetty oikeus opetukseen (EIS 1 lisäpöytäkirjan 2 artikla).

Lue lisää


18.9.2015 Brasilian jalkapalloliitto valitti CAS:iin Neymarin kilpailukiellosta

Brasilian jalkapalloliitto on jättänyt valituksen urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen CAS:iin koskien Neymarille määrättyä pelikieltoa Copa Americassa. Valitus koskee sitä, tulisiko Neymarin kärsiä neljän ottelun pelikiellosta kaksi jäljellä olevaa seuraavassa Copa Americassa vai seuraavissa virallisissa FIFA:n alaisissa otteluissa, jotka Brasilialla ovat kaksi MM-karsintaottelua.

Lue lisää


15.9.2015 EIT: somalinaisen käännyttäminen Somaliaan ei loukkaisi Euroopan ihmisoikeussopimusta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuomiossaan katsonut, että nuorehkon naisen käännyttäminen Somaliaan ei johtaisi kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltävän 3 artiklan loukkaukseen. Tuomio syntyi äänestyksen jälkeen, jossa kaksi tuomaria katsoi EIS 3 artiklaa loukattavan, mikäli käännytys pantaisiin täytäntöön.

Lue lisää


27.8.2015 EIT:n suuri jaosto: alkioiden luovuttamiskielto tieteellistä tutkimusta varten ei loukannut EIS 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa äänin 16-1 katsonut, että alkioiden luovuttaminen kuului sinänsä EIS 8 artiklassa suojattuun yksityiselämän piiriin, mutta niiden luovuttamiskielto tieteellistä tutkimusta varten ei kuitenkaan loukannut oikeutta yksityiselämän suojaan.

Lue lisää


20.8.2015 Ruotsin HD:lta ratkaisu lehdistön tietolähdesuojasta kotietsinnän osalta

Ruotsin korkein oikeus (HD) on antanut päätöksen, jonka mukaan syyttäjä ei saanut lupaa toteuttaa kotietsintää Aftonbladetin tiloihin etsiäkseen siellä olevia digitaalisessa muodossa olevia valokuvia, joista olisi ilmennyt mahdollisesti ryöstöön liittyneiden henkilöiden kasvot.

Lue lisää


20.7.2015 EIT:lta mielenkiintoinen ratkaisu lapsen tapaamisoikeudesta, kun isyys oli kumottu

Euroopan ihmisoikeusutuomioistuin on viime viikolla antamassaan tuomiossa katsonut, että Venäjä oli loukannut ihmisoikeussopimuksen (EIS) 8 artiklaa, kun lapsen ja miehen välit katkaistiin kokonaan isyyden kumoamisen jälkeen, vaikka heillä oli ollut EIS:ssa suojattua perhe-elämää noin viiden vuoden ajan.

Lue lisää


2.7.2015 EIT:lta osittainen ratkaisu tutkittavaksi ottamisesta Beslanin terroristi-iskuja koskevien valitusten osalta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään julkaissut osittaisen tutkittavaksi ottamista koskevan päätöksen, joka koskee kaikkiaan yli 400 valittajaa Beslanin terroristi-iskuihin liittyen vuonna 2004.

Lue lisää


2.7.2015 EIT: Huomattava mediauutisointi ei tehnyt oikeudenkäynnistä epäoikeudenmukaista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 30.6. antamassaan tuomiossa katsonut, että vaikka mediassa uutisoitiin laajasti myös sellaisista asioista, joihin valittajan ensimmäisessä oikeudenkäynnissä ei lainkaan ollut vedottu, oli uutisoinnista kuitenkin uuden oikeudenkäynnin aikaan kulunut jo riittävästi aikaa ja lisäksi tuomari oli antanut täsmälliset ohjeet jurylle siitä, mitä ratkaisuharkinnassa saa ottaa huomioon. Nämä seikat huomioon ottaen asiassa ei ollut loukattu valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Lue lisää


1.7.2015 EIT: Asianajajan tuomitseminen tuomarin kunnian loukkaamisesta ei loukannut hänen sananvapauttaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että asianajajan oikeudenkäynnin ulkopuolella tuomariin henkilönä kohdistama kritiikki, joka sisälsi mm. vihjauksia tuomarin tahallisista virheistä ja jopa virkavirheistä, oli ylittänyt hyväksyttävyyden rajat eikä 400 euron sakko sekä 15.000 euron vahingonkorvaus tuomarille ollut ollut kohtuuton seuraamus asianajajan toiminnasta.

Lue lisää


1.7.2015 EIT:n suuri jaosto: Venäjän ankarat rajoitukset elinkautista kärsivälle vangille rikkoivat EIS 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että Venäjä loukkasi elinkautisvangin oikeutta perhe-elämän suojaan, kun hänelle asetettiin kymmenen vuoden ajan rajoituksia, jotka mm. käsittivät perhetapaamisten sallimisen kerran puolessa vuodessa valvottuina.

Lue lisää


26.6.2015 Yhdysvaltain Supreme Court: Samaa sukupuolta olevien avioliitot perustuslaissa taattu oikeus

Yhdysvaltain korkein oikeus (Supreme Court) on tänään antanut merkittävän ennakkopäätöksen, jossa se katsoi perustuslain 14 lisäyksessä (Amendment) taatun, että a) osavaltioiden tulee myöntää vihkitodistus samaa sukupuolta oleville ja b) osavaltioiden tulee hyväksyä toisessa osavaltiossa solmittu aviolitto samaa sukupuolta olevien kesken.

Lue lisää


26.6.2015 EIT: Kansallisen tuomioistuimen ensisijaisesti tulkittava reformatio in peius-kieltoa; KKO:n tulkinta perusteltu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päättänyt jättää tutkittavaksi ottamatta valituksen, jossa ns. Jippii-jutussa lopulta kokonaan syytteistä vapautetut johtajat väittivät, että Korkein oikeus olisi rikkonut reformatio in peius-kieltoa, kun se katsoi asiassa KKO 2011:109, että vastaajien ylimääräisen muutoksenhaun seurauksena palautettu juttu voitiin tutkia myös siltä osin, kun syytteet oli aikaisemmin lainvoimaisesti hylätty.

Lue lisää


23.6.2015 EIT:lta tuomio Suomelle sananvapauden loukkauksesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut tuomion Suomea vastaan. Tuomiossa katsottiin, että Seura-lehteen kirjoittaneen toimittajan ja Otavamedian sananvapautta loukattiin, kun toimittaja tuomittiin kunnianloukkauksesta sakkoihin ja vahingonkorvausvastuuseen kirjoittamastaan jutusta, jossa käsiteltiin MOT-ohjelmaa, ja Otavamedia myös tuomittiin korvausvastuuseen jutusta.

Lue lisää


2.6.2015 Ruotsin Migrationsverket ilmiantoi itsensä mahdollisesta virkarikoksesta tsetseenin käännyttämisessä

Ruotsissa Maahanmuuttovirastoa vastaava Migrationsverket on poikkeuksellisesti pääjohtajansa toimesta ilmiantanut itsensä syyttäjälle tapahtumista, joiden seurauksena turvapaikkaa hakenut tsetseeni lopulta vapaaehtoisesti palasi Moskovan kautta kotimaahansa, missä hänet ilmeisesti viranomaisten toimesta surmattiin. Migrationsverket haluaa, että asiassa selvitetään, onko asiassa syyllistytty virkarikokseen.

Lue lisää


28.5.2015 EIT: Seksuaalirikoksen asianomistajan kohtelu prosessissa loukkasi 3 ja 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Sloveniassa käyty rikosprosessi epäillyistä seksuaalirikoksista oli sekä liian pitkä, jolloin se rikkoi EIS 3 artiklan prosessuaalista haaraa, että loukkaava asianomistajaa kohtaan, näin rikkoen EIS 8 artiklaa.

Lue lisää


21.5.2015 EIT:lta raportti uusien muotomääräysten soveltamisesta ja tiivistelmä tavallisista virheistä valittamisessa EIT:lle

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut hyödyllisiä asiakirjoja henkilöille ja näiden asiamiehille, jotka ovat valittamassa EIT:een.

Lue lisää


19.5.2015 Ruotsin HD pohti takaisinsaannin määräajan palauttamista

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan päätöksessä katsonut, että nettikasinolle voitiin palauttaa menetetty määräaika takaisinsaannille tilanteessa, jossa ei ollut näytetty sen saaneen tietoa yksipuolisesta tuomiosta ennen takaisinsaannin määräajan umpeen kulumista.

Lue lisää


15.5.2015 EIT: lasten oikeuksia ei turvattu, kun sosiaaliviranomaiset olivat hyväksyneet alaikäisten puolesta merenrantahuvilan vaihdon alempiarvoiseen asuntoon

EIT katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että Kroatian sosiaaliviranomaisten olisi tullut huolellisemmin perrehtyä sekä omaisuuden vaihtokauppaan että perheen tilanteeseen ennen kuin se antoi suostumuksen alaikäisten lasten omaisuuden vaihtamiseen alempiarvoiseen omaisuuteen. Omaisuuden suojaa oli loukattu, korvauspuoli ei vielä ollut valmis ratkaistavaksi.

Lue lisää


11.5.2015 Ruotsin korkein oikeus hylkäsi Julian Assangen valituksen vangitsemisasiassa

Ruotsin korkein oikeus (Högsta domstolen, HD) on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Julian Assangen valituksen siitä, että hänen vangitsemispäätöksensä pitäisi kumota. Päätös syntyi äänin 4-1, jossa vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos katsoi suhteellisuusperiaatteen tässä vaiheessa johtavan siihen, että vangitseminen ei ole enää kohtuullista.

Lue lisää


28.4.2015 Högsta domstolen myönsi valitusluvan Julian Assangelle vangitsemisasiassa

Ruotsin korkein oikeus (Högsta domstolen) on tänään tiedottanut myöntäneensä valitusluvan Julian Assangea koskevassa vangitsemisasiassa.

Lue lisää


24.4.2015 EIT: Asianajajan laittaminen putkaan hänen ollessaan poliisivankilassa asiakasta avustamassa loukkasi EIS 5 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuoreessa ratkaisussaan katsonut Ranskan loukanneen asianajajan oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen (EIS 5 srtiklan 1 §), kun hänet laitettiin putkaan väitetyn agressiivisen käytöksen vuoksi hänen olleessaan avustamassa alaikäistä päämiestään poliisivankilassa.

Lue lisää


23.4.2015 Sloveniassa perustuslakituomioistuin kumosi Patria-oikeudenkäynnin tuomion mm. entistä pääministeri Janez Jansaa koskien

Slovenian perustuslakituomioistuin kumosi aiemmat tuomiot, joilla Jansa oli tuomittu kahden vuoden vankeuteen lahjuksen ottamisesta ja palautti jutun uudelleen käsiteltäväksi.

Lue lisää


23.4.2015 EIT:n suuri jaosto: Asianajajan tuomitseminen kunnianloukkausesta tuomarin julkisen kritisoinnin johdosta muodosti EIS 6 ja 10 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antanut tuomion Ranskaa vastaan, jossa se katsoi asianajajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikedenkäyntiin ja hänen sananvapauttaan loukatun. Asianajaja oli kritisoinut julkisesti kahta tuomaria heidän toimittamastaan kolmannen tuomarin kuolemansyyn selvittämisestä.

Lue lisää


13.4.2015 Ruotsin HD: lapsen huoltoa ym. koskeva asia pitää saada tutkittavaksi jossain käräjäoikeudessa, vaikka lapsella olisi salatut henkilötiedot

Ruotsin korkein oikeus katsoi, että mm. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää, että henkilö saa asiansa tutkittavaksi tuomioistuimessa. Lapsen henkilötietojen salaus ei saa johtaa siihen, että huoltoa koskevaa asiaa ei lainkaan saisi tutkittavaksi tuomioistuimessa. Toissijainen yleisforum eli Tukholman käräjäoikeus oli siten toimivaltainen tutkimaan asian.

Lue lisää


13.4.2015 Ruotsin korkein oikeus arvioi vastakuulusteluoikeuden toteutumista

Ruotsin HD antoi viime viikolla päätöksen jutussa, jossa oli kyse vastaajan oikeudesta esittää asianomistajalle kysymyksiä. Asianomistajalle ei voitu pääkäsittelyssä esittää kysymyksiä tämän psyykkisten ongelmien takia, mutta koska vastaaja ei ollut pyytänyt asianomistajan kuulemista uudelleen tuomioistuimen ulkopuolella, hänen katsottiin luopuneen vastakuulusteluoikeudestaan. Kaksi vähemmistöön jäänyttä oikeusneuvosta olivan lopputuloksesta eri mieltä.

Lue lisää


24.3.2015 EIT: Adoption mitätöiminen adoptiovanhemman kuoleman jälkeen loukkasi lapsen oikeutta perhe-elämän ja omaisuuden suojaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että adoption mitätöimisessä 31 vuotta sen vahvistamisesta ja 18 vuotta sen jälkeen, kun adoptioäiti oli kuollut, ei ollut otettu huomioon lapsen etua eikä päätöstä ollut perusteltu asian luonteen vaatimalla huolellisuudella.

Lue lisää


24.3.2015 EIT:n suuressa jaostossa sovinto nigerialaisäidin käännytystapauksessa

Tapauksessa oli kyse HIV-positiivisesta nigerialaisäidistä, jota uhkasi käännytys Nigeriaan. EIT:n jaosto oli aikaisemmin äänestyksen jälkeen katsonut, että käännytys ei loukkaisi EIS 3 tai 8 artiklaa. Suuressa jaostossa hallitus ja valittaja päätyivät sovintoon, jonka EIT hyväksyi. Valitus poistettiin asialistalta.

Lue lisää


16.3.2015 Ruotsin HD: Sveitsiin ei voitu luovuttaa in absentia-tuomion perusteella tapauksessa vallinneissa olosuhteissa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on hiljattain päättänyt olla luovuttamatta pitkään vankeusrangaistukseen tuomittua henkilöä Sveitsiin. Kyse oli tapauksesta, jossa henkilö oli tuomittu poissaolevana tilanteessa, jossa hänellä ei ollut ollut lopullista tietoa syytteiden sisällöstä ja lisäksi kutsu pääkäsittelyyn oli annettu tiedoksi ainoastaan kuuluttamalla.

Lue lisää


16.3.2015 Ruotsin HD: Journalistinen tarkoitus luvattoman aseen hankkimisessa otettiin huomioon rangaistuksen mittaamisessa; kyse ei rikosvastuun poistavasta tekijästä

Ruotsin korkein oikeus (HD) on hiljattain ratkaissut Expressen-iltapäivälehden toimittajia koskevan tapauksen, jossa toimittajat olivat halunneet osoittaa, kuinka helppoa Malmössa on hankkia luvaton ase. HD katsoi, että toimittajien journalistinen tarkoitus ei poistanut rangaistusvastuuta sen paremmin sananvapauslainsäädännön kuin sosiaaliadekvanssin perusteella, mutta se voitiin ottaa huomioon rangaistuksen mittaamisessa. HD muutti alempien tuomioistuinten ratkaisuja ja tuomitsi toimittajat ehdollisten vankeusrangaistusten ja päiväsakkojen sijasta päiväsakkoihin.

Lue lisää


16.3.2015 Ruotsin HD: Kärsimyskorvauksessa ns. kostopornon osalta huomio paitsi maineen ja itsetunnon, myös yksityiselämän suojan loukkaukseen

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan tuomiossa arvioinut kärsimyskorvauksen määrää ns. kostopornossa. Vastaaja oli kuvannut sukupuoliyhteyttä asianomistajan kanssa ja tämän jälkeen - asianomistajan tietämättä ja suostumuksetta - ladannut videon kahdelle pornosivustolle. HD katsoi, että oikea kärsimyskorvauksen määrä oli 70.000 SEK (n. 8.000 €), ottaen huomioon, että teolla ei ollut loukattu ainoastaan asianomistajan mainetta ja itsetuntoa, vaan myös tämän yksityiselämän suojaa.

Lue lisää


4.3.2015 EIT:ssa suuren jaoston kuuleminen saksalaistapauksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT) järjestettiin tänään suullinen kuuleminen tapauksessa, jossa on kyse siitä, että vakavista rikoksista tuomitulla henkilöllä ei ollut oikeudenkäynnin missään vaiheessa ollut oikeutta esittää kysymyksiä jutun kahdelle asianomistajalle - joiden kertomus oli ainoa suora näyttö väitetystä rikoksesta.

Lue lisää


3.3.2015 EIT: Bulgariassa systemaattinen ongelma oikeudenhoidon tehottomuudessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut ensinnäkin, että valittajan oikeudenkäynti - jossa oli kyse häneen kohdistuneista raiskauksista, ihmiskaupasta ym. - oli kestänyt yli 14 vuotta ja loukkasi tehottoman tutkinnan vuoksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIT) 3 artiklaa. EIT totesi myös, että Bulgariaa vastaan oli annettu jo yli 45 tuomiota, jossa oikeudenhoidon tehottomuus oli todettu. Se velvoitti Bulgarian EIS 46 artiklan nojalla ryhtymään toimenpiteisiin ministerikomitean kanssa ongelman poistamiseksi.

Lue lisää


3.3.2015 EIT: Asianajajalle tuomittu sakko syyttäjän asiantuntijan mustamaalaamisesta oli oikeutettu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hiljattain antanut Saksaa koskevan tuomion, jossa arvioitiin asianajajan sananvapauden laajuutta oikeudenkäynnissä. Asianajajan sananvapautta ei katsottu loukatun, kun hänelle oli määrätty rikosoikeudellisena seurauksena sakko mm. asiantuntijan kunnianloukkauksesta. Valitus jätettiin ilmeisen perusteettomana tutkimatta.

Lue lisää


19.2.2015 EIT:lta neljä päätöstä Suomea koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut neljä Suomea koskevaa päätöstä, joissa kaikissa valitukset päätettiin jättää tutkittavaksi ottamatta.

Lue lisää


17.2.2015 EIT: Ei ne bis in idem -loukkausta, kun poliisi määräsi uuden ajokiellon samasta teosta (idem) kuin mistä käräjäoikeus jo oli määrännyt ajokiellon, ja joka kielto oli päättynyt ennen poliisiin määräämää ajokieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut tuomion kahdesti tutkimisen ja rankaisemisen (ne bis in idem) kiellosta Suomea koskien. Äänin 6-1 EIT katsoi, että kieltoa ei ollut loukattu, vaikka ajokieltoa koskeneen prosessin myös poliisissa katsottiin olleen luonteeltaan rikosoikeudellinen, sekä käräjäoikeuden että poliisin määräämä ajokielto olivat perustuneet samaan tapahtumainkulkuun eli ajamiseen tiettynä päivänä (idem), ja käräjäoikeuden määräämä ajokielto oli tullut lopulliseksi ennen poliisin määräämää ajokieltoa.

Lue lisää


17.2.2015 EIT kehottaa ukrainalaista lentäjää lopettamaan nälkälakon

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on hiljattain päättänyt, ettei se anna väliaikaista määräystä, jossa se edellyttäisi Venäjän viranomaisten päästävän Ukrainan lennoston jäsenen viipymättä vapaaksi. Samalla EIT pyysi valittajaa lopettamaan nälkälakkonsa ja toisaalta Venäjää toimittamaan tietoja valittajan todellisesta tilanteesta

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje