Oikeudelliset uutiset, kv tietolähteet, arkisto 2013

30.12.2013 USA:n korkeimmalta oikeudelta ratkaisu asianajajan syyteneuvotteluissa antamasta ohjeistuksesta

USA:n korkein oikeus on hiljattain antamassaan ratkaisussa katsonut, että asianajajan antama neuvo siitä, että jo hyväksytty syyteneuvotteluissa saavutettu tunnustaminen peruutetaan, ei ollut merkinnyt siten fundamentaalia virhettä, että asiassa olisi ollut syytä kumota täysimittaisessa oikeudenkäynnissä annettua tuomiota.

Lue lisää


30.12.2013 EIT:lta jälleen ratkaisu tutkintavankeuden jatkamisen perustelemattomuudesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jälleen kerran todennut, että tuomioistuinten tulee aidosti ja perustellusti arvioida tutkintavankeuden jatkamista koskevissa päätöksissään sitä, onko syyttömyysolettamasta ja siitä seuraavasta vapautta puoltavasta lähtökohdasta huolimatta tutkintavankeuden jatkaminen tarpeen. Pelkkä tutkintavankeuden jatkaminen samoilla perusteilla kuin aikaisemmin ei ole riittävää, eikä tutkintavankeuden jatkaminen saa perustua yksinomaan rikosepäilyn vakavuuteen.

Lue lisää


16.12.2013 EIT:n suuri jaosto piti suullisen kuulemistilaisuuden Yhdistyneiden kuningaskuntien vastuusta Irakin sodassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on viime viikolla pitänyt suullisen käsittelyn asiassa, jossa valittaja väittää veljensä joutuneen kidutetuksi ja kuolleen Irakissa Yhdistyneiden kuningaskuntien vastuulla olevissa olosuhteissa. Kansallisessa prosessissa tuomoistuin oli katsonut, että vastuu tapahtumista Irakissa oli Yhdysvaltojen.

Lue lisää


13.12.2013 EIT: IRA:n jäsenen oikeudenkäynti ei ollut epäoikeudenmukainen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että oikeudenkäynti, jossa valittajaa syytettiin kuulumisesta IRA:aan (Irish Republican Army, Irlannin tasavaltalaisarmeija) ei ollut ollut epäoikeudenmukainen huolimatta siitä, että valittaja ei ollut saanut tutustua kaikkeen siihen aineistoon, joka tuki väitettä hänen jäsenyydestään IRA:ssa.

Lue lisää


13.12.2013 EIT hyväksyi yhden valituksen käsiteltäväksi suuressa jaostossa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston paneeli on hyväksynyt suuren jaoston käsiteltäväksi yhden valituksen, jossa oli kyse asianajajan saamasta kunnianloukkaustuomiosta. Muut 20 valitusta, joissa suuren jaoston käsittelyä oli pyydetty, pyyntö evättiin, jolloin jaostoratkaisuista tuli lopullisia.

Lue lisää


13.12.2013 EIT: Norja loukkasi oikeutta yksityis- ja perhe-elämän suojaan jättäessään riittävällä tavalla informoimatta paineentasauksesta sukeltajille aiheutuvista vaaroista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Norjaa vastaan antamassaan tuomiossa enemmistöäänin katsonut, että valtio oli loukannut valittajien oikeutta yksityis- ja perhe-elämän suojaan, kun valittajia ei ollut riittävällä tavalla informoitu nopeasta paineentasauksesta syntyvistä vaaroista. Tämä siitä huolimatta, että valittajille oli jo kansallisesti ainakin osittain korvauttu heille syvänmerensukelluksesta aiheutuneita vahinkoja.

Lue lisää


13.12.2013 EIT:een valittamisessa oltava entistä huolellisempi 1.1.2014 lukien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen työjärjestyksen (Rules of Court) 47 artikla muuttuu 1.1.2014 lukien siten, että valitusten täytyy olla määräykset täyttäviä ensimmäisestä valituslomakkeen lähettämisestä lähtien, eikä tuomioistuin enää tutki epätäydellisiä valituksia.

Lue lisää


13.11.2013 EIT:n suuri jaosto: Ruotsin lainsäädäntö seksuaalisen hyväksikäytön/salakatselun osalta aiemmin puutteellinen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että Ruotsin lainsäädäntö, sellaisena kuin se oli voimassa ennen huhtikuuta 2005, oli puutteelinen. Tämä siitä syystä, että ollakseen rangaistava teko, lainsäädäntö edellytti että alastonta henkilöä kuvanneen henkilön olisi tullut tarkoittaa tai ainakin pitää varsin todennäköisenä, että kuvaaminen tulee kuvatun kohteen tietoon.

Lue lisää


7.11.2013 EIT:n suuri jaosto: Avioliiton kaltaista rekisteröityä siviilioikeudellista parisuhdetta ei voitu rajata ainoastaan eri sukupuolta oleville

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Kreikan lainsäädäntö siviilioikeudellisen parisuhteen rekisteröimiselle oli syrjivä, koska se sallitaan ainoastaan eri sukupuolta olevien henkilöiden kesken.

Lue lisää


6.11.2013 EIT:n suurelta jaostolta tulossa ratkaisu Ruotsia koskevassa valitusasiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto antaa 12.11. tuomion valituksessa, jossa on kyse siitä, loukattiinko valittajan oikeutta yksityisyyden suojaan, kun häntä kuvattiin alaikäisenä alasti, mutta kuvaajaa ei kansallisen lainsäädännön vuoksi voitu rangaista kuvaamisesta.

Lue lisää


6.11.2013 CAS alensi tenniksenpelaajan dopingpannan 18 kuukaudesta vuoteen

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on alentanut serbialaiselle Viktor Troickille määrättyä kilpailukieltoa, koska tuomioistuin katsoi selvitetyksi, ettei hän tahallaan ollut vältellyt dopingtestausta, jotta mahdollinen kielletty aine ei testeissä näkyisi.

Lue lisää


4.11.2013 Ruotsin HD arvioi asiamiehen rehellisyyttä

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut sitä, mitä tarkoittaa asiamiehen rehellisyys ja milloin asiamieheltä voidaan puuttuvan rehellisyyden nojalla evätä oikeus toimia asiamiehenä. Kyse oli sen arvioinnista, mikä merkitys on sillä, että entinen asianajaja oli tuomittu kahdesti rikoksista.

Lue lisää


31.10.2013 EIT:lta Suomelle langettava tuomio sananvapauden loukkauksesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 29.10. antamassaan tuomiossa katsonut, että Suomi loukkasi kahden valittajina olleen henkilön sananvapautta, kun valittajat oli tuomittu kunnianloukkauksesta ja määrätty maksamaan vahingonkorvauksia.

Lue lisää


30.10.2013 Ruotsin HFD: Kun syyte veropetoksesta oli nostettu, ei veronkorotusta saanut määrätä

Ruotsin Korkein hallinto-oikeus on päätynyt vastaavaan ratkaisuun kuin Ruotsin (ja nykyisin myös Suomen) Korkein oikeus, eli että veronkorotus- ja veropetosprosesseja ei voida käydä rinnakkain, vaan ensin valittu menettely on määräävä.

Lue lisää


30.10.2013 Ruotsissa hovioikeus hylkäsi HIV-positiivisen syytteen vaaran aiheuttamisesta

Hovrätten över Skåne och Blekinge on hylännyt syytteen, joka koski HIV-positiivisen suojaamatonta sukupuoliyhteyttä. Hovioikeus katsoi, että oikein hoidettuna HIV:n tartuttamisen vaara suojaamattomassa sukupuoliyhteyessä on niin vähäinen, että konkreettista vaaraa viruksen tartuttamisesta ei ole ollut.

Lue lisää


21.10.2013 EIT:n suuri jaosto järjesti Suomea koskevassa valituksessa suullisen kuulemistilaisuuden

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto järjesti viime viikolla suullisen kuulemistilaisuuden valituksessa, joka koskee sukupuolenvaihdosleikkauksen läpikäyneen henkilön mahdottomuutta rekisteröidä virallisesti uutta sukupuoltaan.

Lue lisää


21.10.2013 EIT:n suuren jaoston tuomio Katynin joukkomurhasta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että sillä ei ollut toimivaltaa tutkia valitusta, joka koski ns. Katynin joukkomurhaa toisen maailmansodan aikaan. Sen sijaan EIT katsoi, että Venäjä ei noudattanut yhteistyövelvoitettaan EIT:n kanssa, kun se jätti toimittamatta tuomioistuimelle asiakirjoja.

Lue lisää


14.10.2013 Ruotsissa hovioikeus palautti murhajutun käräjäoikeuteen liiallisten puhelinkuulemisten vuoksi

Svean hovioikeus on palauttanut Nyköpingin käräjäoikeuteen murhaa koskevan asian, koska käräjäoikeus kuuli 21 todistajasta 16 puhelimitse. Hovioikeus totesi, että tämä ei ollut sopivaa ja palautti koko jutun käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Lue lisää


11.10.2013 Ruotsissa panostetaan tuomioistuinlaitoksen avoimuuteen

Ruotsissa järjestetään 12.10.2013 koko tuomioistuinlaitosta koskeva avointen ovien päivä, jolla toivotaan edistettävän tuomioistuinlaitoksen avoimuutta.

Lue lisää


11.10.2013 EIT: Suomea vastaan tehty valitus, joka koski asiamiehen ja vangin välistä kirjeenvaihtoa, jätettiin tutkimatta

EIT on jättänyt yksimielisesti tutkimatta Suomea koskevan valituksen, jossa väitettiin kirjeenvaihdon suojaa loukatun, kun Konnunsuon vankila oli kieltäytynyt välittämästä vankilan yleiseen sähköpostiin lähetetty viestiä asiamieheltä vangille.

Lue lisää


11.10.2013 EIT: Virolaisen nettiuutispalstan kommenttiosuudessa olleista kirjoituksista määrätyt sakot eivät loukanneet sananvapautta

EIT antoi eilen periaatteellisesti merkittävän tuomion asiassa, jossa valittajana oli nettiuutispalstaa ylläpitävä yhtiö. Yhtiö oli tuomittu 320 euron sakkoihin sen vuoksi, että palstan keskusteluosiossa anonyyminä esiintyneet henkliöt olivat kirjoittaneet keskusteluosioon loukkaavia, uhkaavia ja häpäiseviä viestejä.

Lue lisää


9.10.2013 Avustettua itsemurhaa koskeva valitus EIT:n suuren jaoston tutkittavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston paneeli on hyväksynyt yhden valituksen suuren jaoston käsiteltäväksi. Kyse on jutusta, jossa EIT:n jaosto oli päätynyt katsomaan Sveitsin lainsäädännön tältä osin olleen puutteellinen.

Lue lisää


8.10.2013 EIT: Venäjä loukkasi mm. entisen shakin maailmanmestari Garri Kasparovin kokoontumisvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viime viikolla antamassaan tuomiossa katsonut, että Venäjän viraonmaiset pidättivät Garri Kasparovin ja muita mielenosoittajia pelkästään sen vuoksi, että viranomaiset olivat katsoneet mielenosoituksen luvattomaksi. Tämä ei ollut suhteellisuusperiaatteen mukaista. Myös mielenosoittajia koskenut oikeudenkäynti oli epäoikeudenmukainen.

Lue lisää


8.10.2013 Ruotsissa hallinto-oikeus kumosi koulutoimentarkastuksen määräyksen Lundsbergin koulun toimintakiellosta

Paljon julkisuutta saaneessa tapauksessa Tukholman hallinto-oikeus on kumonnut lakiin perustumattomana päätöksen väliaikaisesta toimintakiellosta, jonka koulutoimentarkastus oli määrännyt eliittikouluna pidetylle Lundsbergin koululle sen jälkeen, kun koulussa oli ilmennyt vakavaa pennalismia. Hallinto-oikeuden mukaan viranomaisella ei ollut toimivaltaa määrätä väliaikaista toimintakieltoa.

Lue lisää


30.9.2013 YK:n alainen Sierra Leonen erityistuomioistuin tuomitsi Charles Taylorin sotarikoksista myös valitusasteessa

Sierra Leonen erityistuomioistuimen (Special Court for Sierra Leone, SCSL) tuomitsi entisen Liberian presidentti Charles Taylorin myös valituksen jälkeen 50 vuoden vankeuteen sotarikoksista, joihin syyllistyttiin Sierra Leonen sisällissodan aikana 1990-luvun lopulla.

Lue lisää


20.9.2013 EIT päätti jättää tutkimatta skientologikirkon valituksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tehnyt päätöksen jättää tutkimatta valitus, jossa skientologikirkko katsoi oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja syyttömyysolettamaan loukatun, kun belgialaisviranomaiset olivat antaneet medialle lausuntoja käynnissä olevasta tutkinnasta skientologeja kohtaan.

Lue lisää


20.9.2013 EIT antoi kolmannen tuomionsa Monacon prinsessa Carolinen asioissa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että prinsessa Carolinen yksityiselämän suojaa ei ollut loukattu sillä, että saksalaistuomioistuimet eivät olleet kieltäneet lehtiä julkaisemasta tiettyä hänestä otettua valokuvaa uudelleen sen jälkeen, kun se ensimmäistä kertaa oli julkaistu.

Lue lisää


12.9.2013 Tsekkiä koskeva valitus EIT:n suureen jaostoon

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on tällä viikolla päättänyt hyväksyä yhden valituksen suuren jaoston käsiteltäväksi.

Lue lisää


11.9.2013 Sveitsi keskeyttää kaikki käännyttämiset Sri Lankaan

Sveitsin Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut toistaiseksi keskeyttävänsä kaikkien sri lankalaisten käännyttämisen Sri Lankaan sen jälkeen, kun viraston tietoon tuli, että kahta turvapaikanhakijaa oli kidutettu heidän käännyttämisensä jälkeen.

Lue lisää


10.9.2013 EIT julkaisi uuden kokoelman merkittävimmästä oikeuskäytännöstään

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on julkaissut sekä painetun että sähköisen kokoelmaversion merkittävimmästä oikeuskäytännöstään.

Lue lisää


5.9.2013 EIT:lta langettava tuomio Ruotsille tsetseenien mahdollisesta luovuttamisesta Venäjälle

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Tsetseniasta turvapaikkaa Ruotsiin hakemaan tulleita henkilöitä ei saa käännyttää Venäjälle, koska heitä odottaa siellä varteenotettava mahdollisuus kaltoin kohtelusta (real risk of ill-treatment).

Lue lisää


4.9.2013 EIT: Italian maksamat korvaukset tartunnan saaneille verensiirtopotilaille riittämättömiä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on eilen antamassaan ns. pilottituomiossa katsonut, että Italian tulee maksaa indeksiin sidottua korotusta jo maksettuihin korvauksiin hepatiitti- ja hi-viruksen verensiirroissa saaneille henkilöille.

Lue lisää


3.9.2013 Euroopan ihmisoikeussopimus 60 vuotta

Tänään tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta siitä, kun Euroopan ihmisoikeussopimus astui voimaan.

Lue lisää


30.8.2013 CAS: Besiktas JK:n valitus hylättiin

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on tänään antamallaan ratkaisulla hylännyt jalkapalloseura Besiktas JK:n valituksen UEFA:n päätöksestä Besiktasin sulkemisesta tämän vuoden Eurooppa-liigasta.

Lue lisää


28.8.2013 CAS: Fenerbahce SK:n ja FC Metalist Kharkivin valitukset hylättiin

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on tänään antamassaan ratkaisussa hylännyt valitukset UEFA:n päätöksistä sulkea Fenerbahce kahdeksi kaudeksi ja Metalist kaudeksi 2013/2014 eurooppalaisista seurajoukkuekilpailuista.

Lue lisää


18.7.2013 EIT:n suuri jaosto: Bosnia ja Hertsegovinan sotarikosasioissa loukattiin taannehtivan rikoslain soveltamisen kieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Bosnia ja Hertsegovinassa käydyssä sotarikosoikeudenkäynnissä sovellettiin tekoajan jälkeen voimaan tullutta lakia, joka todennäköisesti johti ankarampiin tuomioihin, kuin mihin rikosten tekoaikoihin voimassa olleen lain soveltaminen olisi johtanut.

Lue lisää


18.7.2013 Seurakunnan lehden jakelu EIT:ssa hallituksen vastattavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lähettänyt Suomen hallitukselle vastattavaksi valituksen, joka koskee seurakuntaan kuulumattomalle henkilölle jaettua seurakunnan lehteä. EIT kysyy hallitukselta, onko valittajan uskonnonvapautta sekä kodin suojaa loukattu. Lisäksi hallitukselta kysytään sitä, onko valittajalla ollut käytössään tehokasta oikeussuojakeinoa.

Lue lisää


17.7.2013 Ruotsin korkein oikeus: 10.2.2009 jälkeen käsitellyt veropetosasiat voivat tulla tuomionpurun kohteeksi ne bid in idem -periaatteen nojalla

Ruotsin korkein oikeus on eilen antamassaan merkittävässä ennakkopäätöksessään katsonut, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ns. Zolotukhin-ratkaisun jälkeen käsitellyt veropetosasiat olisi pitänyt jättää tutkimatta, mikäli samasta asiasta on ollut rikosprosessin aikana viriellä veronkorotusta koskeva hallinnollinen rangaistusmenettely.

Lue lisää


16.7.2013 Julia Timoshenkon valitus rikosprosessin osalta Ukrainan hallituksen kommentoitavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on lähettänyt Ukrainan hallitukselle kommentoitavaksi Ukrainan entisen pääministerin Julia Timoshenkon valituksen, jossa Timoshenko väittää lukuisia EIS:n artikloita loukatun häntä vastaan käydyn rikosprosessin yhteydessä.

Lue lisää


15.7.2013 EIT: Asianajajan tuomitseminen kunnianloukkauksesta ei loukannut sananvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomiosituin (EIT) on tuomiossaan Ranskaa vastaan katsonut, että asianajajan tuomitseminen tuomariin kohdistuneesta kunnianloukkauksesta oli perusteltua, kun asianajaja oli voimakkain sanankääntein kritisoinut tutkintatuomaria julkisuudessa vielä sen jälkeen, kun tutkinnasta vastaavaksi tuomariksi jo oli valitustuomioistuimen toimesta määrätty toinen tuomari.

Lue lisää


11.7.2013 EIT:n suuri jaosto: Elinkautisen vankeusrangaistuksen tulee sisältää mahdollisuus vapautumiseen ja mahdollisuus rangaistuksen tarkistamiseen

EIT on ratkaisussaan Yhdistyneitä Kuningaskuntia vastaan katsonut suuren jaoston ratkaisussa äänin 16-1, että elinkautinen vankeusrangaistus ilman mahdollisuutta tuomion tarkistamiseen tai vapautumiseen loukkaa EIS 3 artiklaa.

Lue lisää


11.7.2013 Venäjä tuomitsi kuolleen asianajajan veropetoksesta

Suurta kohua herättänyt oikeudenkäynti Venäjällä tutkintavankeudessa kuollutta Sergei Magnitskia kohtaan on johtanut Magnitskin tuomitsemiseen tänään moskovalaisessa tuomioistuimessa postuumisti veropetoksesta.

Lue lisää


28.6.2013 EIT:lta kahdeksan tuomiota irakilaisten turvapaikanhakijoiden palauttamisesta Irakiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilen antanut Ruotsia koskevat kahdeksan tuomiota, jotka ovat koskeneet kysymystä siitä, voidaanko kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä palauttaa Irakiin.

Lue lisää


27.6.2013 Yhdysvaltojen korkeimmalta oikeudelta myönteinen kanta samaa sukupuolta olevien avioliitoille

Yhdysvaltojen korkein oikeus on antanut merkittävän ratkaisun, jossa se katsoi ns. DOMA-lain (Defence of Marriage Act) olevan perustuslain vastainen.

Lue lisää


26.6.2013 Ruotsissa suuri vahingonkorvausvelvollisuus Instagramin avulla tehdystä törkeästä kunnianloukkauksesta

Göteborgin käräjäoikeus on eilen antamallaan tuomiolla katsonut kahden tytön levittäneen Instagram-palvelun kautta loukkaavia kuvia ja tekstejä 38 eri asianomistajasta. Kärsimyskorvauksen määräksi käräjäoikeus katsoi 15.000 kruunua per asianomistaja, eli yhteensä 570.000 kruunua (n. 67.000 euroa).

Lue lisää


25.6.2013 Ruotsissa ensimmäinen Ruandan kansanmurhaa koskeva tuomio

Tukholman käräjäoikeus on langettanut elinkautisen vankeusrangaistuksen nykyiselle Ruotsin kansalaiselle Ruandan vuoden 1994 kansanmurhasta. Prosessin kulku on ollut vastaavanlainen kuin Suomessa vastaavassa tapauksessa; käräjäoikeus matkusti mm. Ruandaan kuulemaan todistajanlausuntoja.

Lue lisää


25.6.2013 Ruotsin korkein hallinto-oikeus antoi tuomion tuomitun luovuttamisen jälkeisestä ehdonalaisesta vapauttamisesta

Ruotsin korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen) on antanut ratkaisun, jossa oli kyse Ruotsin kansalaisen Suomessa tuomitun vankeusrangaistuksen seurauksena tapahtuneen luovuttamisen jälkeisestä ehdonalaisesta vapautumisesta.

Lue lisää


25.6.2013 Luleån hallinto-oikeus: Pelkkä tietokoneen omistaminen riittää tv-lupamaksuvelvollisuuden syntymiseen

Ruotsissa Luleån hallinto-oikeus on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että pelkästään tietokoneen omistaminen riittää siihen, että henkilön tulee suorittaa tv-lupamaksu.

Lue lisää


12.6.2013 Ruotsin korkein oikeus: ne bis in idem kattaa myös lis pendensin

Ruotsin korkein oikeus on plenumissa antamassaan ratkaisussa poikennut varsin tuoreesta kannanotostaan kahdesti rankaisemisen kiellon (ne bis idem) osalta veronkorotus-/veropetoasiassa.

Lue lisää


3.6.2013 EIT:n jaosto luovutti toimivallan suurelle jaostolle valituksessa, joka koskee Ranskan kasvojen peittämistä koskevaa lainsäädäntöä

EIT:een on valittanut nainen, joka valittaa Ranskan lainsäädännöstä, jossa kielletään kasvojen peittäminen julkisilla paikoilla. Valittaja, joka on muslimi, katsoo että mm. hänen oikeuttaan yksityiselämän suojaan loukataan, kun häneltä rangaistuksen uhalla kielletään kasvot peittävän burkan käyttö julkisilla paikoilla.

Lue lisää


3.6.2013 CAS: FC Nantesin ja Ismael Bangouran maksettava 4,5 miljoonaa korvauksena sopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Kansainvälinen urheilun välitystuomioistuin CAS on tänään julkistanut tiedotteen ratkaisustaan, jolla se on hylännyt FC Nantesin ja pelaajan tekemän valituksen FIFA:n päätöksestä. Näin ollen seuran tulee yhteisvastuullisesti pelaajan kanssa maksaa dubailaiselle Al Nasr Sports Clubille 4,5 miljoonan euron korvaus siitä, että pelaajan pelaajasopimus oli päätetty yksipuolisesti ilman perusteltua syytä.

Lue lisää


30.5.2013 Ruotsin korkeimmalta oikeudelta tulossa plenum-ratkaisu ne bis in idem-kiellosta veropetosasiassa

Ruotsin korkein oikeus on tänään tiedottanut antavansa 11.6. plenum-ratkaisun ne bis in idem-kiellon soveltamisesta veropetosasiassa.

Lue lisää


30.5.2013 Ruotsissa panostetaan tuomarien rekrytointiin

Ruotsissa on päätetty panostaa siihen, että tuomareita rekrytoituisi enenevässä määrin myös tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Esimerkiksi viskaalien määrää lisätään kolmanneksella.

Lue lisää


15.5.2013 EIT: Sveitsin lainsäädäntö avustetun itsemurhan osalta ei ole riittävän selvä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Sveitsin lainsäädäntö, jossa osittain sallitaan avustettu itsemurha, ei ole riittävän selkeä, minkä vuoksi asiassa on katsottu loukatun EIS 8 artiklaa.

Lue lisää


2.5.2013 Suomalaistapaus EIT:n suuren jaoston tutkittavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt suomalaistapauksen suuren jaoston tutkittavaksi. Kyse on valituksesta, jossa valittajan sosiaaliturvatunnusta ei ole suostuttu muuttamaan, vaikka valittaja oli vaihtanut sukupuoltaan.

Lue lisää


2.5.2013 EIT: Julia Timoshenkon oikeudenkäynnissä lukuisia puutteita

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tiistaina antamassaan tuomiossa katsonut, että Ukrainan entisen pääministerin Julia Timoshenkon oikeudenkäynnissä on loukattu useita Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloita.

Lue lisää


23.4.2013 EIT:n suuri jaosto: Kielto eläinsuojelujärjestölle mainostaa TV:ssa ja radiossa ei loukannut sananvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että kun järjestöllä oli mahdollisuuksia käyttää muuta mediaa tiedottamiseen ja Euroopassa puuttui lisäksi konsensus mainostamisen sääntelyssä, ei rajoitusta voitu pitää kohtuuttomana.

Lue lisää


18.4.2013 EIT: Vakavista mielenterveysongelmista kärsivän henkilön karkottaminen Yhdysvaltoihin tutkintavankeuteen rikkoisi EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antamassaan tuomiossa katsonut, että vakavista mielenterveysongelmista kärsineen henkilön karkottaminen Yhdysvaltoihin, jossa hän joutuisi pitkäksi aikaa tutkintavankeuteen Coloradolaiseen Florence ADX-nimiseen "superturvalliseen" vankilaan, muodostaisi EIS 3 artiklan loukkauksen.

Lue lisää


17.4.2013 EIT: Ukrainassa lainsäädännöllinen ongelma mielenosoitusten kanssa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut tuomion, jossa se on katsonut Ukrainassa vallinneen 20 vuoden lainsäädännöllisen aukon mielenosoituksia koskien.

Lue lisää


9.4.2013 Ruotsissa oikeusasiamies esittää rajua kritiikkiä valtioneuvoston kansliaa kohtaan

Ruotsin oikeusasiamies (JO) on antanut ratkaisun, jossa hän kovin sanoin moittii valtioneuvoston kansliaa perustuslaissa turvatun julkisuusperiaatteen laiminlyönnistä.

Lue lisää


9.4.2013 EIT:n suuri jaosto kuuli asianosaisia ruotsalaisvalituksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto kuuli viime viikolla asianosaisia suullisessa istunnossa Strasbourgissa valituksessa, jossa on kyse Ruotsin lainsäädännön väitetystä puutteellisuudesta yksityisyyden suojan osalta.

Lue lisää


4.4.2013 EIT: Moskovan asianajajaliiton presidentin tuomitseminen kunnianloukkauksesta rikkoi EIS 10 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Venäjää vastaan antamassaan tuomiossa katsonut, että Moskovan asianajajaliiton presidentti Genri Reznikin tuomitseminen kunnianloukkauksesta sen johdosta, että hän oli esittänyt televisiohaastattelussa kriittisiä kannanottoja Mikhail Khodorkovskyn asianajajan kohtelusta, loukkasi hänen sananvapauttaan.

Lue lisää


2.4.2013 EIT: Toimimattomuus perheväkivaltatapuksessa muodosti EIS 3 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt varsin selväksi, että perheväkivaltatapauksiin tulee suhtautua vakavasti. Se katsoi Liettuaa koskevassa tuomiossaan, että viranomaisten passiivisuus syytetoimiin ryhtymisessä muodosti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan loukkauksen (kidutuksen, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kielto).

Lue lisää


2.4.2013 EIT keskeyttää toistaiseksi 2354:ää vankien äänestysoikeutta koskevan jutun käsittelyn

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on päättänyt jäädä odottamaan Yhdistyneiden kuningaskuntien lainsäädäntötoimien edistymistä vankien äänestysoikeutta koskien, ja tämän vuoksi jäädyttänyt liki 2500 valituksen käsittelyn.

Lue lisää


22.3.2013 EIT hyväksyi kaksi juttua suuren jaoston käsiteltäväksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päättänyt hyväksyä kaksi jaostoratkaisua suuren jaoston käsiteltäväksi, ja hylätä pyynnön käsittelystä suuressa jaostossa 18:ssa jutussa.

Lue lisää


19.3.2013 EIT: Venäjän tuomioistuinten olisi tullut tutkia tarkemmin diplomaattisen koskemattomuuden ulottuvuus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Venäjää vastaan antamassaan tuomiossa katsonut, ettei venäläisten tuomioistuinten olisi tullut jättää tutkimatta väitettyyn velaksiantoon perustuvaa saatavaa pelkästään sillä perusteella, että velaksiottaja oli Pohjois-Korean edustustoon kuuluva, ja hänen väitettiin toimineen Pohjois-Korean edustajana.

Lue lisää


15.3.2013 CAS hylkäsi taiwanilaisen Mu-Yen Chun valituksen Kansainvälisen Olympiakomitean päätöksestä

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on vahvistanut Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) päätöksen, jossa KOK oli evännyt taiwanilaisen Chun ehdokkuuden KOK:n urheilijakomission jäseneksi.

Lue lisää


14.3.2013 EIT: Ranskan presidentin loukkaamisesta langetettu sakkotuomio loukkasi sananvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuomiossa Ranskaan vastaan katsonut, että mielenosoittajan pitämän kyltin, jossa luki "Casse toi pov’con" (Häivy täältä, surkea mulkku") sanoma oli sinänsä Ranskan presidenttiä loukkaava, mutta kun lause asetettiin tapauksen kokonaiskontekstii, oli mielenosoittajan tuomitseminen loukannut hänen sananvapauttaan.

Lue lisää


14.3.2013 EIT: Pirate Bayn ylläpitäjien vankeus- ja vahingonkorvaustuomiot eivät loukanneet sananvapautta

Euroopan ihmisioikeustuomioistuin (EIT) on yksimielisesti jättänyt tutkimatta kahden Pirate Bay -tiedostonjakopalvelun ylläpitäjän valituksen.

Lue lisää


5.3.2013 EIT:lta opas EIS 4 artiklan oikeuskäytännöstä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut oppaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 4 artiklan soveltamiskäytännöstä.

Lue lisää


5.3.2013 EIT nykyisin myös Twitterissä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on avannut oman Twitter-tilin 4.3.2013 alkaen.

Lue lisää


4.3.2013 CAS hylkäsi Sudanin valituksen edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisesta

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin (CAS) on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Sudanin jalkapalloliiton valituksen, jossa se väitti olleensa tietämätön vuoden 2014 MM-karsinnoissa peluuttamansa pelaajan edustuskelvottomuudesta.

Lue lisää


26.2.2013 EIT jatkaa ns. "sole or decisive"-säännön täsmentämistä

Euroopan ihmiosikeustuomioistuin (EIT) on Espanjaa koskevassa ratkaisussaan katsonut, että epäillyn oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei ollut loukattu, vaikka hän ei ollut voinut suorittaa asianomistajan vastakuulustelua pääkäsittelysssä.

Lue lisää


22.2.2013 Ruotsin KKO:n ratkaisu hovioikeuden tutkimisvallasta rikosasian valituksen kohteen osalta

Ruotsin korkein oikeus (HD) katsoi päätöksessään, että syyttäjän vaadittua rangaistuksen ankaroittamista todeten, että kyseessä ei ole ollut käräjäoikeudessa katsottu hätävarjelutilanne, oli hovioikeudella oikeus tuomita vastaaja myös siltä osin, kun käräjäoikeus oli teonkuvauksesta osan hylännyt.

Lue lisää


21.2.2013 EIT:n suuri jaosto: Perheen sisäisen adoption kieltäminen naimattomilta samaa sukupuolta oleville - kun se oli sallittu naimattomille, eri sukupuolta oleville - oli syrjivää

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto totesi ratkaisussaan, että se ei nähnyt perusteita erilaiselle kohtelulle perheen sisäisessä adoptiossa pelkästään sukupuolen perusteella, kun eri sukupuolta oleville naimattomille henkilöille perheen sisäinen adoptio oli sallittu.

Lue lisää


21.2.2013 EIT: isää syrjittiin lapsen tapaamisoikeudesta määräämisen yhteydessä, kun tapaamisoikeus peruutettiin kokonaisuudessaan sen johdosta, että syvästi uskonnollinen isä oli tapaamisten aikana yrittänyt käännyttää lastaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuomiossaan todennut, että yhteydenpidon täydellistä katkaisua vanhemman ja lapsen välillä voitiin pitää oikeutettuna vain poikkeuksellisissa oloissa, eikä sellaisista seikoista ollut näyttöä käsillä olleessa tapauksessa. EIT katsoi, että tapaamisten täydellinen lopettaminen ei ollut oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa ja että EIS 14 artiklaa oli rikottu EIS 8 artiklan yhteydessä.

Lue lisää


14.2.2013 Oikeusfilosofi Ronald Dworkin kuollut 81-vuotiaana

Yksi aikamme merkittävimmistä oikeusfilosofeista, yhdysvaltalainen Ronald Dworkin kuoli Lontoossa 14.2.2013

Lue lisää


11.2.2012 Ruotsin korkein oikeus arvioi syytteen teonkuvauksen merkitystä rikosprosessissa sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevassa asiassa

Ruotsin korkein oikeus antoi tuomion asiassa, jossa syytteen teonkuvauksessa väitettiin sisäpiirintiedon tulleen nimetyltä henkilöltä. Kun väitetyn sisäpiirintiedon ei näytetty tulleen juuri nimetyltä henkilöltä, ei vastaajaa voinut tuomita sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sillä syyttäjän korkeimmassa oikeudessa esittämällä perusteella, että oli irrelevanttia, oliko tieto tullut juuri nimetyltä henkilöltä vai joltakin muulta taholta.

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje