rss Oikeudelliset uutiset, kv tietolähteet, arkisto 2012

16.2.2015 EIT:lta tällä viikolla tulossa useita tuomioita Suomea koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antaa tällä viikolla yhteensä neljä tuomiota Suomea koskien. Tiistaina 17.2. annettavassa tuomiossa on kyse kahdesti rankaisemisen kiellosta tilanteessa, jossa poliisi oli käräjäoikeuden määräämän ajokiellon päättymisen jälkeen määrännyt uuden ajokiellon. Torstaina annetaan kolme tuomiota, joista kahdessa on kyse ne bis in idem -kiellosta ja yhdessä on kyse vangin kirjeenvaihdon suojasta.

Lue lisää


13.2.2015 Potilasvakuutuskeskus: Potilasvahinkoja korvattiin viime vuonna 2400 – käsittelyaika lyheni hieman

Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tehtiin 7 952 potilasvahinkoilmoitusta vuonna 2014. Ilmoitukset lisääntyivät hieman (2 %) edellisvuoteen nähden. Korvausratkaisun PVK teki 8 502 tapauksesta, joten ratkaisuja annettiin lähes 850 enemmän (11 %) kuin edellisvuonna

Lue lisää


13.2.2015 Ympäristöministeriö: Eduskunta hyväksyi lupaprosesseja sujuvoittavan ympäristönsuojelulain uudistuksen

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Muutos tarkoittaa merkittäviä uudistuksia lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi. Uudistuksen arvioidaan vähentävän lupahakemusten määrää noin 20 prosenttia

Lue lisää


13.2.2015 VM: Muutoksia arvonlisäveroon sekä perintö- ja lahjaveroon

Valtioneuvosto on 12.2.2015 päättänyt esittää muutoksia arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan ja siihen liittyvään huojennukseen sekä perintö- ja lahjaveron maksuaikaan sukupolvenvaihdosten yhteydessä

Lue lisää


12.2.2015 EIT: Sotarikoksista Kroatiassa poissaolevana 20 vuoden vankeusrangaistukseen tuomittu ei pystynyt tehokkaasti saamaan uutta oikeudenkäyntiä: EIS 6 artiklan loukkaus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että valittajalla ei ollut tehokkaita mahdollisuuksia saada hänen poissaollessaan annettua 20 vuoden tuomiota uudelleen käsiteltäväksi. Uudelleen käsitteleminen olisi vaatinut valittajaa ilmoittautumaan kansallisille viranomaisille ja kroatialaisen osoitteen esittämistä, mikä - huomioon ottaen voimassa ollut 20 vuoden tuomio ja vangitsemismääräys - olisi käytännössä tarkoittanut sitä, että hänen olisi vapaaehtoisesti alistuttava vankeuteen. Oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu.

Lue lisää


11.2.2015 OM: Henriksson: Lähestymiskiellon sähköinen valvonta selvitettäväksi

Sähköistä valvontaa tulisi voida käyttää myös lähestymiskiellon yhteydessä. Näin totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vainoamistilanteita käsitelleen seminaarin yhteydessä Helsingissä 10. helmikuuta

Lue lisää


11.2.2015 Euroopan neuvoston tilastot vankiloista julkistettu

Euroopan neuvosto on tänään julkaissut vuotuisen raporttinsa Euroopan vankiloista. Nyt julkaistu raportti koskee vuotta 2013. Tilastoista ilmenee, että Suomen osalta vankiloiden käyttöaste on edelleen yli 100 % (100,5 %), vaikka kokonaisvankiluku on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2013 12,7 %:lla ja vuodesta 2012 vuoteen 2013 2,6 %:lla.

Lue lisää


10.2.2015 EIT:lta kaksi langettavaa tuomiota Suomelle ne bis in idem-asioista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut kaksi Suomea koskevaa tuomiota. Kummassakin tapauksessa oli kyse veronkorotusprosessin ja rikosprosessin välisestä suhteesta. EIT katsoi jo vakiintuneen kantansa mukaisesti, että kun jompi kumpi näistä prosesseista tulee lopulliseksi, toinen prosessi pitää lopettaa, jottei henkilöä rangaista kahdesti samasta teosta.

Lue lisää


10.2.2015 EIT: Italian tilanne turvapaikanhakijoiden kannalta sellainen, että hakija voidaan palauttaa Dublin-sääntelyn perusteella

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on hiljattain päättänyt, että valitus Hollantia vastaan oli ilmeisen perusteeton. EIT totesi, että Italian tilannetta turvapaikanhakijoiden kannalta ei mitenkään voida verrata Kreikan tilanteeseen tapauksessa M.S.S. v. Belgia ja Kreikka, eikä asiassa siten ollut perusteita kieltäytyä palauttamasta valittajaa Hollannista Italiaan ja päätti, ettei valitusta oteta tutkittavaksi.

Lue lisää


10.2.2015 Suomen kuvalehti: Henkirikokset: Suomalainen tappaa yhtä usein kuin maahanmuuttaja

Suomessa tehdään veritekoja kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa

Lue lisää


9.2.2015 Tasa-arvovaltuutettu: Naisvankien somaattisen ja psykiatrisen hoidon järjestäminen (TAS 91/2013, annettu 20.1.2014, julkaistu 29.1.2015)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, asettaako Rikosseuraamuslaitoksen päätös ulkoistaa naisvankien somaattinen ja psykiatrinen hoito naisvangit eriarvoiseen asemaan suhteessa miesvankeihin

Lue lisää


9.2.2015 Trafi: Ajokortti siirtyy Trafille 2016 – ajokorttitoimivallan siirto helpottaa palveluiden kehittämistä

Ajokorttitoimivallan siirto kokonaisuudessaan yhdelle viranomaiselle mahdollistaa tulevaisuudessa ajokorttiin ja sen hankkimiseen liittyvien palveluiden entistä tehokkaamman sähköistämisen

Lue lisää


9.2.2015 Lakimiesliitto: Oikeuskäsittelyjen kestot karkaavat käsistä – ”Oikeuslaitoksen aliresursointi näkyy karulla tavalla”

Useiden rikosten, kuten seksuaalirikosten ja törkeiden pahoinpitelyiden käsittelyajat ovat pidentyneet viime vuosina rajusti. Tämä ilmenee tilastokeskuksen ylläpitämistä käsittelyaikatilastoista, joita Lakimiesliitto on kokosi 5.2 pidettävää vaalipaneeliaan varten

Lue lisää


6.2.2015 Yle.fi: Nöyryyttävä identiteettivarkaus ei ole vielä rikos – väärillä henkilötiedoilla hankitaan pikavippejä ja arvotavaraa

Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia, joka kriminalisoi identiteetin varastamisen. Lain on tarkoitus astua voimaan ensi syksynä. Myös vakuutusyhtiöt ovat heränneet asiaan

Lue lisää


6.2.2015 Yle.fi: Videoyhteydet jo arkipäivää oikeussaleissa: "Resurssit ovat tiukoilla"

Videoita käytetään yhä enemmän oikeudenkäyntien apuvälineenä. Esimerkiksi vangitsemisoikeudenkäyntien uusintakäsittelyistä jo valtaosa hoituu videoyhteyksien välityksellä

Lue lisää


6.2.2015 SM: Ulkomaalaisten oleskeluun liittyvät lupa-asiat siirtymässä poliisilta Maahanmuuttovirastolle

Siirto koskisi ulkomaalaisten oleskeluoikeuteen liittyviä lupa-asioita ja osaa niistä turvapaikkamenettelyn alkuvaiheen tehtävistä, jotka kuuluvat nyt poliisille ja Rajavartiolaitokselle

Lue lisää


5.2.2015 SM: Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhaku helpottuu

Suomessa tutkintonsa suorittaneet kolmansien maiden kansalaiset voivat jatkossa saada vuoden pituisen oleskeluluvan työnhakua varten. Nykyisin oleskelulupa on kuusi kuukautta

Lue lisää


5.2.2015 SM: Todistajansuojeluohjelma nyt myös Suomeen

Todistajansuojeluohjelmassa kyse on suojeltavan henkeä uhkaavan vaaran torjumisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä uutta asuinpaikkaa, tilapäistä peitehenkilöllisyyttä ja muita suojelutoimenpiteitä.

Lue lisää


4.2.2015 OM: Lautakunta yhtenäistämään turvallisuusselvitysmenettelyjä

Uuden turvallisuusselvityslain soveltamisen tueksi ja yhdenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi on asetettu arviointikriteerilautakunta

Lue lisää


29.1.2015 Tasa-arvovaltuutettu: Vakuutusoikeuden tulkinta sama kuin tasa-arvovaltuutetun: Henkilötunnuksen muuttuminen ei voi olla edellytys hormonihoitojen erityiskorvattavuudelle

Sukupuoltansa korjaavilla henkilöillä on ollut ongelmia hormonikorvaushoitojen erityiskorvattavuuden alkamisessa. Kela on antanut sairausvakuutuslain nojalla päätöksen lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää.

Lue lisää


28.1.2015 Yle.fi: Karkotuspäätösten määrä taittui hieman

Maahanmuuttovirasto ja poliisi pitävät pientä notkahdusta normaalina. Karkotuspäätöksiä tehdään nykyään tuplaten verrattuna viiden vuoden takaisiin lukuihin. Taustalla on vuonna 2009 tapahtunut Sellon ammuskelutapaus

Lue lisää


28.1.2015 Poliisiammattikorkeakoulu: Polamkin verkkosivuilla nyt tilastotietoa poliisin toiminnasta

Paljonko poliisille ilmoitetaan rikoksia? Onko hälytystehtävien määrä lisääntynyt? Montako passia poliisi on myöntänyt vuoden aikana?

Lue lisää


28.1.2015 Tilastokeskus: Tuomioistuintilastoja lakkautetaan

Tilastokeskus lopettaa tuomioistuinten ratkaisuja koskevien tilastojen tuotannon ja julkaisemisen vuonna 2015. Lakkauttamisen syynä on, ettei tilastojen tuottamiseen ole löytynyt tarvittavaa rahoitusta

Lue lisää


28.1.2015 Hollantilainen tuomioistuin: Terrorismiepäiltyä ei voitu luovuttaa Yhdysvaltoihin, kun CIA:n epäiltiin osallistuneen luovutettavaksi pyydetyn kiduttamiseen

Haagilainen tuomioistuin on hiljattain antanut ratkaisun luovuttamisasiassa, jossa Yhdysvalloissa on vireillä oikeudenkäynti luovutettavaksi pyydettyä vastaan terrorismirikoksista. Tuomioistuin ei ollut vakuuttunut Yhdysvaltain viranomaisten kirjeestä, jossa oli todettu että CIA ei ollut osallinen luovutettavaksi pyydetyn vangitsemiseen (ja kiduttamiseen) Pakistanissa.

Lue lisää


28.1.2015 EIT:n suuri jaosto: Kun kyse on jatkuvasta rikoksesta, ei taannehtivan rikoslain kielto estä tuomitsemasta uuden rikosnimikkeen perusteella myös tapahtumista ennen lainsäädännön voimaantuloa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto antoi eilen tuomion asiassa, jossa valittaja väitti rikoslakia sovelletun taannehtivasti ja siten ihmisoikeussopimuksen 7 artiklaa (ei rangaistusta ilman lakia) loukatun. EIT oli eri mieltä: kun valittajan rikollinen toiminta oli jatkunut ennen ja jälkeen lainsäädännön muutosta ja kun valittajan menettely eli perheväkivalta joka tapauksessa olisi ollut toisen rikosnimikkeen perusteella rangaistavaa myös ennen lakimuutosta, ei 7 artiklaa ollut loukattu.

Lue lisää


28.1.2015 EIT:lta tuomio Suomea vastaan ne bis in idem -asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilen antanut melko odotetun ratkaisun ne bis in idem -kiellon sovellettavuudesta samanaikaisiin rikos- ja veronkorotusprosesseihin. EIT katsoi, että prosesseja voi ihmisoikeussopimuksen estämättä käydä samanaikaisesti, mutta toisen prosessin tullessa lopulliseksi, toinen tulee päättää.

Lue lisää


27.1.2015 Apulaisoikeusasiamies: Ammattiurheilijoiden lyhyt palvelusaika on ongelmallinen yhdenvertaisen kohtelun kannalta

Puolustusvoimien Urheilukoulussa palvelevat ammattiurheilijat määrätään yleensä lyhyeen kuuden kuukauden asepalvelukseen. AOA Sakslin ei pidä ammattiurheilijoiden suosimiselle esitettyjä perusteita perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävinä

Lue lisää


26.1.2015 Oikeusasiamies: Kantelumäärän kasvu taittui - tarkastuksia lisättiin

Oikeusasiamiehelle tulleiden kantelujen määrän kasvu taittui viime vuonna, sillä kanteluita saapui hieman yli 4 600. Luku on edelleen kaikkien aikojen toiseksi suurin. Kanteluita ratkaistiin noin 150 enemmän kuin niitä saapui eli 4750

Lue lisää


23.1.2015 Mtv.fi: Tietosuojavaltuutettu: Poliisilla selkeitä ongelmia rekisterinpidossa

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kummastelee poliisijohdon näkemyksiä keskustelussa epäiltyjen rekisteristä

Lue lisää


23.1.2015 VKSV: Syyttäjälaitoksen työkuorma riskirajalla

Syyttäjänvirastoihin saapui viime vuonna runsaat 84 000 asiaa. Määrä kasvoi edellisvuodesta yhteensä n. 700 asialla. Ratkaisuja tehtiin noin 400 enemmän kuin asioita saapui, joten vanhaa rästiä saatiin hieman purettua

Lue lisää


23.1.2015 Eduskunta: Laki todistajansuojeluohjelmasta hyväksytty

Uudessa laissa säädetään todistajien ja muiden vakavassa hengen ja terveyden vaarassa olevien henkilöiden suojelemisesta. Lakia sovelletaan vain, jos muualla lainsäädännössä säädetyt toimenpiteet eivät ole riittäviä

Lue lisää


22.1.2015 OM: Maksuehtolakiin esitetään muutosta - tavoitteena yritysten välisten maksuaikojen lyhentäminen

Hallitus esittää, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saisi ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää

Lue lisää


22.1.2015 OM: Työryhmä korottaisi tuomioistuinmaksuja ja laajentaisi oikeuskäsittelyjen maksullisuutta

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa tuomioistuinmaksujen korottamista ja maksutta käsiteltävien asiaryhmien määrän vähentämistä merkittävästi

Lue lisää


19.1.2015 SM: Poliisille oikeus hyödyntää matkustajatietoja rikostorjunnassa

Poliisi voi jatkossa hyödyntää matkustajatietoja rikosten estämisessä ja selvittämisessä. Toimijalle, joka ei pyynnöstä huolimatta luovuta tietoja poliisille, voidaan asettaa uhkasakko

Lue lisää


19.1.2015 Tilastokeskus: Rikosten määrä väheni 1,6 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2014 kaikkiaan 417 500 rikosta, mikä on 7 000 tapausta (1,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


19.1.2015 Poliisihallitus: Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski lähes viisi prosenttia

Rikoksia ilmoitettiin yhteensä 813 000. Rikoslakirikosten määrä on laskenut hieman pariin edelliseen vuoteen verrattuna, kun liikennerikoksia ei oteta mukaan. Ulkomaalaisten rikollisryhmien ansiosta asuntomurrot ovat kasvaneet yli 15 prosenttia

Lue lisää


12.1.2015 Kuluttajariitalautakunta: Kuluttajariitajärjestelmää on muutettava

Ratkaisupyyntöjä tuli viime vuonna 5 850. Ratkaisuja ehdittiin antaa 4 850. Lautakunta ei voi venyä rajattomasti. Tämä vuoksi koko kuluttajariitojen ratkaisujärjestelmään tulisi tehdä rakenteellisia muutoksia

Lue lisää


12.1.2015 Finlex: Tietoyhteiskuntakaari tuli voimaan

Vuoden alusta voimaan tulleella tietoyhteiskuntakaarella varmistetaan, että Suomessa on toimintavarmat viestintäverkot ja valtakunnallisesti tarjolla laadukkaita ja kohtuuhintaisia sähköisen viestinnän peruspalveluja

Lue lisää


9.1.2015 SM: Poliisin säilyttämien tutkintavankien oikeusturvaa parannetaan

Valtioneuvosto antoi 8.1 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Lue lisää


9.1.2015 OM: Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 - avoparit voivat tunnustaa isyyden jo neuvolassa

Vuodesta 1976 voimassa ollut isyyslaki ajanmukaistetaan. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa

Lue lisää


9.1.2015 OM: Työryhmä arvioi korkeimpien oikeuksien yhdistämisen vaikutuksia

Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden yhdistäminen selkeyttäisi tuomioistuinlaitoksen rakennetta ja muutoksenhakuteitä, katsoo oikeusministeriön asettama työryhmä

Lue lisää


7.1.2015 STM, SM, Fimea, Tulli ja Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedottavat: Muuntohuumeet ovat siirtyneet huumausainelain alaisiksi

Uusien psykoaktiivisten aineiden eli muuntohuumeiden kieltäminen on siirtynyt lääkelaista huumausainelakiin. Tähän asti aineita on kielletty Suomessa luokittelemalla ne lääkkeiksi. Vaarallisimpia muuntohuumeita on luokiteltu huumausaineiksi jo vuodesta 2011 alkaen

Lue lisää


7.1.2015 Yle.fi: Professori verkkohyökkäyksistä: Vahingonkorvaus on merkittävin seuraus nettirikoksissa

Vahingonkorvaukset saattavat olla hyvin suuria eli kymmeniä-, jopa satojatuhansia euroja, professori Matti Tolvanen arvioi

Lue lisää


5.1.2015 Väitös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 9.1.2015

Maahanmuuttopolitiikka lisää ulkomaalaisten eriarvoisuutta työelämässä

Lue lisää30.1.2014 Liikenne- ja viestintäministeriö: Tietoyhteiskuntakaari varmistaa sähköiset palvelut kaikkialla Suomessa

Sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus etenee. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tietoyhteiskuntakaareksi 30. tammikuuta

Lue lisää


29.1.2014 Eduskunnan kirjasto: Ympäristönsuojelulaista uusi LATI-tietopaketti

Eduskunnan kirjaston ylläpitämään Lakihankkeiden tietopaketit -palveluun on lisätty tietopaketti vireillä olevasta esityksestä ympäristönsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Asiaa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 19.12.2013

Lue lisää


29.1.2014 Eduskunnan kirjasto: Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

Vireillä olevasta lainsäädäntöhanke mahdollistaisi asiantuntija-avustajien käytön huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa

Lue lisää


27.1.2014 Yle.fi: Ihmiskauppatuomio on Suomessa harvinainen

Ihmiskaupasta tuomitaan toistaiseksi harvoin. Tulevaisuudessa tuomioiden määrä saattaa lisääntyä, sillä poliisin ja Rajavartiolaitoksen tekemien ihmiskauppaan liittyvien esitutkintojen määrä on kasvanut melkoisesti

Lue lisää


27.1.2014 Väitös Tampereen yliopistolla 8.2.2014

FM Nina Isolahden käännöstieteen (venäjä) alaan kuuluva väitöskirja Tulkkauksen tarkkuus rikosoikeudenkäynnissä – saavuttamaton ihanne

Lue lisää


24.1.2014 Väitös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 1.2.2014

HTL Jyri Paasosen rikos- ja prosessioikeuden alan väitöskirja "Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn toimivuus – empiirisiä oikeustutkimuksia yksityisestä turvallisuusalasta" tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Lue lisää


23.1.2014 Ruotsissa suuri kohu Malmön käräjäoikeuden isossa petosasiassa tuomareiden esteellisyydestä

Malmön käräjäoikeus on toissapäivänä päättänyt, että suuressa petosasiassa asiaa käsitellyt kokoonpano on kokonaan esteellinen. Puheenjohtaja oli ennen kuukausia kestäneen oikeudenkäynnin loppulausuntoja antanut syytäjälle lapun, jossa hän oli ilmeisesti ohjeistanut syyttäjää siitä, miten teonkuvausta tulisi muuttaa.

Lue lisää


22.1.2014 SM: Poliisin tulisi saada enemmän tietoja matkustajarekistereistä rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi

Sisäministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen poliisin oikeudesta saada matkustajarekisterin tietoja rikosten estämiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen saattamiseksi

Lue lisää


22.1.2014 STM: Tasa-arvolain valvontaa koskeva selvitys valmistunut

Sukupuoleen perustuvaan syrjintään puuttuminen edellyttää matalan kynnyksen oikeussuojakeinojen kehittämistä. Tasa-arvoasioissa voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi sovintomahdollisuus: tasa-arvovaltuutettu sovittelisi osapuolten välistä riitaa ja tasa-arvoasioita käsittelevä lautakunta vahvistaisi sovinnon

Lue lisää


22.1.2014 Venäjän pyrkimys vaikuttaa tsetseenipakolaisten luovutukseen Venäjälle hylättiin EIT:ssa

Venäjä halusi aikanaan esittää huomautuksia valituksessa, joka koski tsetseenitaustaisten henkilöiden valitusta Ruotsia vastaan koskien heidän mahdollista kaltoinkohteluaan siinä tapauksessa, että heidät käännytettäisiin Venäjälle. EIT katsoi, että potentiaaalinen riski kaltoinkohtelusta oli, ja totesi mahdollisen luovuttamisen Venäjälle rikkovan 3 artiklaa.

Lue lisää


21.1.2014 OM: Oikeusministeriössä aloitetaan rikosuhrimaksun käyttöönoton valmistelu

Oikeusministeriön, sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettama uhripoliittinen toimikunta ehdottaa rikosuhrimaksun käyttöön ottamista. Rikoksentekijöiltä perittävällä maksulla katettaisiin osa rikoksen uhreille suunnattujen tukipalveluiden kuluista

Lue lisää


21.1.2014 STM: Työryhmä- Etuuspäätökset perusteltava tarkemmin

Työryhmän mukaan laissa tulee säätää tarkemmin sosiaalivakuutuksen etuuspäätösten perustelemisesta

Lue lisää


17.1.2014 Yle: Epäluottamus lastensuojelua kohtaan ei syntynyt tyhjästä

Lastensuojelun tilaa kritisoidaan nyt monella suulla. Keskeisimpiä ongelmia on virallisestikin tunnustettu olematon valvonta

Lue lisää


17.1.2014 Tilastokeskus: Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi vuonna 2013

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2013 tammi-joulukuussa kaikkiaan 424 400 rikosta, mikä on 400 tapausta (0,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


16.1.2014 Oikeusasiamies ratkaisi ja vastaanotti jälleen ennätysmäärät kanteluja

Eduskunnan oikeusasiamiehellä ei ollut vuoden vaihteessa vireillä yhtään yli vuoden vanhaa kantelua

Lue lisää


16.1.2014 OM: Raiskausrikosten rangaistuksia halutaan kiristää – Myös seksuaalinen häirintä tulossa rangaistavaksi

Hallitus esittää tänään 16. tammikuuta seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista

Lue lisää


14.1.2014 Valvira: Aiempaa useamman terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeus poistettiin tai sitä rajoitettiin viime vuonna

Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta teki viime vuonna 209 päätöstä, jotka koskivat 194 terveydenhuollon ammattihenkilöä. Vuonna 2012 päätöksiä tehtiin 162 ja ne koskivat 150 ammattihenkilöä.alviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta teki viime vuonna 209 päätöstä, jotka koskivat 194 terveydenhuollon ammattihenkilöä. Vuonna 2012 päätöksiä tehtiin 162 ja ne koskivat 150 ammattihenkilöä.

Lue lisää


14.1.2014 EIT äänesti tarkkailuhaalareista: 5-2 -äänin katsottiin, ettei niiden käyttö loukannut 3 artiklaa, yksimielisesti, että loukkasi 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tänään antamassa ratkaisussa on pohdittu vankien ns. tarkkailuhaalareiden käytön hyväksyttävyyttä. Enemmistö tuomareista oli sitä mieltä, että haalareiden käyttö ei ylittänyt halventavan kohtelun kynnystä, kun taas kaksi tuomaria olivat tältä osin varsin voimakkaasti eri mieltä.

Lue lisää


14.1.2014 EIT: Susan Ruususen sananvapautta ei loukattu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tänään antamaan tuomion mukaan Susan Ruususen sananvapautta ei loukattu, kun hänet tuomittiin entisen pääministeri Matti Vanhasen yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. EIT painotti tuomiossaan mm. sitä, että kotimaiset tuomioistuimet olivat huolellisesti punninneet ja perustelleet tuomioitaan.

Lue lisää


10.1.2013 Yle: Yksityistetty edunvalvonta oikeusasiamiehen tutkinnassa

Yksityisessä edunvalvonnassa on havaittu ongelmia. Useimmiten kaikki on mennyt hyvin, mutta muutamissa tapauksissa virheet ovat vieneet vanhuksilta jopa asunnon

Lue lisää


10.1.2013 Suomen kuvalehti: Tapoista tuli murhia – elinkautisvankien määrä seitsenkertaistui

Rikokset eivät juuri ole muuttuneet, mutta niistä jaettavat tuomiot ovat

Lue lisää


10.1.2013 VKSV: Syyttäjälaitoksella tuloksellinen vuosi

Syyttäjänvirastoihin saapui viime vuonna noin 84 000 asiaa. Määrä pieneni edellisvuodesta yhteensä n. 1 200 asialla. Ratkaisuja tehtiin yhteensä n. 83 000 asiassa. Lisäksi syyttäjät ratkaisivat n. 172 000 rangaistusmääräysasiaa, joista enemmistö oli ylinopeussakkoja

Lue lisää


9.1.2013 Yle: Poliisi mukana lastensuojelutilanteissa yhä useammin

Poliisin antama virka-apu lastensuojeluviranomaisille on lähes kolminkertaistunut vajaassa kymmenessä vuodessa

Lue lisää


9.1.2014 Kuluttajariitalautakunta: Kuluttajariitojen kasvulle ei näy loppua

Kuluttajariitalautakunta vastaanotti vuonna 2013 kuluttajien ja yritysten välisiä sekä asumista koskevia riitoja 5 352 ja ratkaisi 5 010

Lue lisää


8.1.2014 EIT:lta tulossa mielenkiintoisia Suomea koskevia ratkaisuja

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antaa ensi viikon tiistaina 14.1. kaksi mielenkiintoista Suomea koskevaa ratkaisua. Toinen koskee vankien ns. tarkkailuhaalareiden käyttöä ja toinen Pääministerin morsian- kirjasta langetettua yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskevaa tuomiota.

Lue lisää


8.1.2014 EIT: Italian patriarkaalinen sukunimikäytäntö ihmisoikeussopimuksen vastainen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on eilen antamassaan tuomiossa Cusan ja Fazzo v. Italia todennut, että italialainen nimilainsäädäntö, jossa lapsi voi saada ainoastaan isän sukunimen vailla mahdollisuuksia poiketa käytännöstä edes vanhempien välisin sopimuksin, on syrjivä.

Lue lisää


7.1.2014 Isossa-Britanniassa asianajajat protestoivat oikeusavun leikkauksia vastaan

Isossa-Britanniassa on eilen nähty poikkeuksellinen ulosmarssi, kun asianajajat - niin Solicitorit kuin Barristeritkin - marssivat ulos tuomioistuimista protestoidakseen hallituksen suunnitelmia oikeusavun kustannusten vähentämistä 30 %:lla. The Guardian raportoi, että 17 18:sta tuomioistuimesta Old Baileyssa, Lontoossa, oli tyhjillään, kun kuulemisia siirrettiin tai peruutettiin.

Lue lisää


2.1.2013 OPTL:n verkkokatsauksia Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 - Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia

Tässä raportissa esitetään kansalliseen rikosuhritutkimukseen (KRT) perustuvia tietoja parisuhteessa tapahtuvan uhkailun sekä fyysisen väkivallan yleisyydestä vuonna 2012

Lue lisää


19.6.2013 Ihmisoikeusliitto: Selvitys syrjinnän uhrien oikeusturvasta julkaistiin

Ihmisoikeusliiton tekemä selvitys syrjinnän uhrien oikeusturvasta julkaistiin 18.6 Säätytalolla. Selvitystä varten haastateltiin 39 syrjinnän uhria

Lue lisää


7.2.2013 OM: Korvausvaatimusten kevennetty käsittely aiotaan mahdollistaa

Rikoksen uhrille ehdotetaan oikeutta hakea tuomioistuimen vahvistamaa vahingonkorvausta valtion varoista kirjallisella hakemuksella Oikeusrekisterikeskukselta

Lue lisää


7.2.2013 Konkurssiasiamiehen toimisto: Kosti usein kysytyt kysymykset

Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä KOSTI avataan käyttöön 8.2.2013

Lue lisää


6.2.2013 Ruotsissa kohua herättäneessä jutussa hylättiin veropetossyytteet tunnettuja artisteja vastaan

Tukholman käräjäoikeus on tänään antamallaan tuomiolla hylännyt tunnettuja artisteja Martin Stenmarckia, Magnus Carlssonia ja Lotta Engbergiä vastaan nostetut veropetossyytteet, jotka olivat perustuneet yksinomaan artistivälittäjän kertomukseen.

Lue lisää


5.2.2013 Tietosuojalautakunnan päätös valtuutuksen nojalla ilmoitetusta suoramarkkinointikiellosta

Päätöksellä on velvoitettu teleoperaattoria noudattamaan valtuutuksen nojalla ilmoitettua suoramarkkinointikieltoa

Lue lisää


4.2.2013 Väitös Turun yliopistossa 9.2.2013 kello 12

OTL Matti Kunnaksen väitöskirja "Asianajajan näkökulma oikeuteen" esitetään

Lue lisää


4.2.2013 OM: Konkurssivelallisen vaitiolo-oikeus otetaan lakiin

Lakiin lisätään konkurssivelallisen oikeus vaieta pesänselvityksessä, jos häntä epäillään tai syytetään rikoksesta

Lue lisää


2.2.2013 Loputkin Thomas Quickin (Sture Bergwallin) murhatuomiot purettu Ruotsissa

Ruotsin oikeushistorian kenties suurimmassa skandaalissa Thomas Quickin (nyk. Sture Bergwallin) viimeisetkin kaksi murhatuomiota on purettu perjantaina annetulla Hovrätten för Övre Norrlandin päätöksellä.

Lue lisää


30.1.2013 OM: Arviomuistio jakoi lausunnonantajien mielipiteitä sijaissynnytyksistä

Oikeusministeriö on selvittänyt eri tahojen näkemyksiä siihen, onko perusteita sallia sijaissynnytyksen käyttö yhtenä vaihtoehtona lapsettomuuden hoidossa

Lue lisää


29.1.2013 Oikeusasiamies ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän kanteluita: Käsittelyajat kuitenkin lyhentyivät

Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi viime vuonna kaikkiaan 4630 kantelua ja 60 omaa aloitetta, mikä on noin 240 kantelua enemmän kuin edellisvuonna

Lue lisää


29.1.2013 Valvira: Vanhustenhuollosta, toimeentulotuesta ja lastensuojelusta kanneltiin eniten

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirassa ratkaistiin viime vuonna 44 sosiaalihuollon valvonta-asiaa. Vuodenvaihteessa keskeneräisiä asioita oli 77. Valvonta-asioiden käsittelyaika oli keskimäärin 9 kuukautta

Lue lisää


29.1.2013 EIT:lla tiukka kanta kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun mahdollisuudelle karkotusasiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on jatkanut varsin tiukkaa linjaansa - tosin äänin 4-3 - asiassa, joka koski turvapaikanhakijan mahdolista Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 3 artiklan vastaista kohtelua, mikäli hänet palautetaan kotimaahansa.

Lue lisää


29.1.2103 EIT:lta jälleen tuomio Suomelle isyyden vahvistamista koskevassa asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on jälleen tänään antamassaan tuomiossa katsonut Suomen loukanneen valittajan oikeutta yksityiselämän suojaan, kun kansalliset tuomioistuimet olivat tiukasti soveltaneet isyyslain voimaanpanosta annetun lain viiden vuoden määräaikaa isyyskanteen nostamiselle.

Lue lisää


28.1.2013 OM: Ryhmärakennuttamiseen selkeät säännökset

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on parantaa ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksiä selkeyttämällä asuntokauppalakia ja turvaamalla hankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema

Lue lisää


28.1.2013 Ympäristöministeriö: Luonnonsuojelulainsäädännön kehittäminen käyntiin

Ympäristöministeriö on käynnistänyt työn luonnonsuojelulainsäädännön kehittämiseksi. Työ pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2010 laatimaan arvioon luonnonsuojelulainsäädännön toimivuudesta ja arviosta saatuihin lausuntoihin

Lue lisää


25.1.2013 OM:Oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan jatkossa hyvittää myös hallintotuomioistuimissa

Mahdollisuus saada hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä laajenee hallintotuomioistuimiin 1. kesäkuuta 2013. Uusia säännöksiä sovelletaan asioissa, jotka tulevat tuomioistuimissa vireille lain voimaantulon jälkeen

Lue lisää


24.1.2013 EIT sai karsittua avoimien juttujen määrää vuonna 2012

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeudellisen vuoden avajaisissa tuomioistuimen presidenttei Dean Spielmann tiedotti, että ratkaisemattomien juttujen määrä tippui vuonna 2012 yli 150.000:Sta 128.000:een. Eniten langettavia tuomioita vuonna 2012 saivat Venäjä (122 tuomiota), Turkki (117) ja Romania (70).

Lue lisää


23.1.2013 Poliisi: Poliisilla hyvä vuosi 2012

Rikosten määrä laski, toimintavalmiusaika parani

Lue lisää


23.1.2013 OPTL:n verkkokatsauksia: Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia

Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2012 julkaistu

Lue lisää


21.1.2013 SM: Väkivaltaisen ekstremismin riski on Suomessa vähäinen

Näin arvioitiin ensimmäisessä kansallisen yhteistyöverkoston tekemässä väkivaltaisen esktremismin tilannekatsauksessa

Lue lisää


21.1.2013 Apulaisoikeusasiamies: Kaupunki ei saanut kieltää isää valokuvaamasta lastaan tapaamispaikassa

Kaupungin laatimien sääntöjen mukaan lapsen valokuvaaminen tapaamispaikassa oli sallittu vain vanhempien yhteisestä sopimuksesta

Lue lisää


21.1.2013 EIT arvioi uskonnon harjoittamisen ja työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien välisiä ristiriitoja

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hiljattain antamassaan tuomiossa arvioinut mm. sitä, oliko työnantajalla oikeus kieltää näkyvien ristin pitäminen työpaikalla yhteisen työasun perusteella. Lisäksi kysymys oli kahden valittajan kohdalla siitä, että heidät oli irtisanottu, kun he eivät suostuneet toimittamaan tiettyjä tehtäviä johtuen heidän käsityksestään homoseksuaalisuden luonteesta Jumalan tahdon vastaisena.

Lue lisää


21.1.2013 Ruotsissa joudutaan iso oikeudenkäynti jälleen käymään uudelleen käräjäoikeudessa lautamiehen esteellisyyden vuoksi

Ruotsissa Svean hovioikeus on perjantaina julkaisemassaan päätöksessä hyväksynyt esteellisyysväitteen, joka koski yhtä käsittelyyn osallistunutta lautamiestä. Lautamies oli ollut Gotlannin poliisihallituksen puheenjohtaja ja esteellisyys syntyi tällä perusteella; hänen katsottiin objektiivisesti arvioiden olleen esteellinen.

Lue lisää


18.1.2013 Tilastokeskus: Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 tammi-joulukuussa poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli kaikkiaan 425 000 rikosta

Lue lisää


17.1.2013 Kuluttajariidat työllistävät yhä enemmän

Kuluttajariitalautakuntaan saapui vuonna 2012 jälleen lähes ennätysmäärä valituksia (4 810). Vuonna 2011 valituksia tuli 4 850

Lue lisää


17.1.2013 OM: Perintäkuluja alennetaan erityisesti pienissä kuluttajien veloissa

Saatavien perintää koskevaa lakia uudistetaan, jotta kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen voidaan estää

Lue lisää


16.1.2013 OM: Ihmiskauppatyöryhmän ehdotuksille myönteinen palaute

Oikeusministeriön työryhmä esitti lokakuussa valmistuneessa mietinnössään muun muassa rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevien rangaistussäännösten ja niiden perustelujen täsmentämistä ja täydentämistä

Lue lisää


16.1.2013 Oikeusapupalkkioihin luvassa indeksitarkistus 2014-2017

Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan yksityisille avustajille maksettavaan oikeusapupalkkioon tehdään indeksitarkistus

Lue lisää


15.1.2013 EIT:lta langettava tuomio Suomen isyyslainsäädäntöä koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut tuomion, jossa se on jälleen katsonut, että isyyslain voimaanpanosta annetussa laissa oleva viiden vuoden ehdoton määräaika isyyskanteen nostamiseksi on Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 8 artiklan vastainen.

Lue lisää


14.1.2013 Apulaisoikeuskansleri: Toimeentulo- ja lastensuojelulain määräaikojen valvonnassa oikea suunta

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen jatkaa toimeentulo- ja lastensuojelulain määräaikojen valvonnan toteutumisen seurantaa. Puumalainen pitää sosiaalihuollon ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön toimia määräaikojen valvonnassa tässä vaiheessa riittävinä

Lue lisää


11.1.2013 EIT: Ukrainan Korkeimman oikeuden jäsen nimitettävä takaisin virkaansa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut poikkeuksellisen tuomion, jossa se on velvoittanut Ukrainan välittömästi nimittämään valittajan takaisin virkaansa korkeimman oikeuden tuomarina.

Lue lisää


10.1.2012 EIT:lta pilottituomio Italian vankiloiden ylikansoittuneisuudesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut ns. pilottituomion Italiaa koskien. Tuomiossa on kyse siitä, että Italian vankilat ovat vakavasti ylikansoitettuja.

Lue lisää


10.1.2013 EIT:lta tulossa kaksi tuomiota Suomen isyyslainsäädännöstä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antaa ensi viikon tiistaina kaksi tuomiota Suomea koskien. Kyse on isyyslain voimaanpanolain tulkinnasta, mitä koskien Suomi jo aiemmin on saanut langettavia tuomioita.

Lue lisää


10.1.2013 Väitöstilaisuus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 11.1.2013 kello 12.15

OTL Mikael Lohse väittelee 11.1.2013 kello 12.15 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen".

Lue lisää


9.1.2013 Maahanmuuttovirasto: Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä 48 uutta asiakasta

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään hyväksyttiin 48 henkilöä vuonna 2012. Edellisvuonna luku oli lähes sama, 52

Lue lisää


9.1.2013 OM: Terrorismirikosten rangaistavuutta halutaan laajentaa

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että koulutuksen ottaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi. Myös terrorismin rahoittaminen olisi entistä useammin rangaistava teko

Lue lisää


8.1.2013 Valtuustot valitsemaan lautamiehiä - Oikeusministeriö korostaa lautamiesten riippumattomuutta

Oikeusministeriö on vahvistanut käräjäoikeuksien lautamiesten määrät seuraavaksi nelivuotiskaudeksi

Lue lisää4.1.2013 STM kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousivat 1.1.2013.

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, kor­vauksia ja elatustukia korotetaan 2,63 prosenttia 1.1.2013 lukien. Myös elatusapuohjeen rahamääriä tarkistetaan

Lue lisää


3.1.2012 SM:Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lakiesitys lausuntokierrokselle

Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lue lisää


3.1.2013 Ruotsin korkeimmalta oikeudelta kaksi selventävää ratkaisua käsittelyn viivästymisen huomioimisesta

Ruotsin korkein oikeus on antanut kaksi ratkaisua, joissa se on selventänyt periaatteita, joiden mukaan asian käsittelyn pitkä kesto tulee huomioida joko tuomiossa tai mahdollisesti viivästymisen perusteella maksettavana hyvityksenä.

Lue lisää


3.1.2013 Ruotsin korkeimmalta oikeudelta ensimmäinen kannanotto ns. IPRED-lain soveltamiseen

Ruotsin korkein oikeus on ensimmäistä kertaa ottanut kantaa ns. IPRED-lain soveltamiseen ja katsonut, että operaattorilla oli velvollisuus luovuttaa tekijänoikeuksien haltijoille erään IP-osoitteen käyttäjän tunnistetietoja, kun asiassa oli saatettu todennäköiseksi, että tietyn IP-osoitteen kautta oli saatettu yleisön saataville tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa.

Lue lisää


2.1.2013 Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloitti toimintansa 1.1.2013

Kilpailuvirastosta ja Kuluttajavirastosta muodostettiin vuoden alussa uusi virasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)

Lue lisää


1.12.2012 Rule of Law Index 2012 julkaistu

The World Justice Project julkaisi 246 sivuisen katsauksen oikeusturvasta maailaman eri maissa

Lue lisää


23.11.2012 Peter Mangs tuomittiin elinkautiseen vankeuteen

Malmön käräjäoikeus on tuominnut Peter Mangsin elinkautiseen vankeuteen mm. kahdesta murhasta ja viidestä murhan yrityksestä. Juttu on saanut paljon julkisuutta, koska Mangsilla epäiltiin olleen teoille rasistinen motiivi, kun rikokset kohdistuivat maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin.

Lue lisää


21.11.2012 EIT:n Suomea koskeva pakkohoitopäätös lopulliseksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on hylännyt valtion pyynnön siitä, että tapaus X vastaan Suomi otettaisiin käsittelyyn EIT:n suuressa jaostossa. Tapaus koski sitä, onko Suomessa mielenterveyspotilaalla riittäviä oikeusturvakeinoja pakkolääkityksen ja pakkohoidon riitauttamiseksi.

Lue lisää


15.11.2012 EIT:n suuressa jaostossa kuulemistilaisuus jutussa, jossa korvauksia ei myönnetty syyttömästi syytetylle

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on eilen järjestämässään suullisessa kuulemistilaisuudessa pohtinut, loukattiinko valittajan syyttömyysolettamaa, kun vahingonkorvausvaateen hylkäävässä tuomiossa oli mm. todettu, että alkuperäinen syyte - joka oli valituksen jälkeen hylätty - oli ollut perusteltu.

Lue lisää


13.11.2012 EIT: Suomi ei loukannut yksityis- tai perhe-elämän suojaa kieltäytyessään muuttamasta henkilötunnusta sukupuolenvaihdosleikkauksen jälkeen sillä ehdolla, että voimassaoleva avioliitto muuttuu rekisteröidyksi parisuhteeksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään Suomea koskevassa tuomiossaan katsonut, että valittajan yksityis- ja perhe-elämän suojaan sinänsä oli puututtu, kun laissa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta edellytetään, että sukupuolen vaihdostapauksissa naimisissa olevan henkilön tulee saada suostumus aviopuolisoltaan siihen, että avioliitto muutetaan rekisteröidyksi parisuhteeksi, minkä jälkeen uusi sukupuoli (henkilötunnus) voidaan merkitä väestörekisteriin. Vaihtoehtoisesti sukupuolensa vaihtanut henkilö voi myös erota, minkä jälkeen uusi henkilötunnus voidaan merkitä väestörekisteriin. Suomi oli EIT:n mukaan pysynyt harkintavaltansa rajoissa mainitun lain säännösten kanssa, eikä EIT myöskään katsonut syrjinnän kieltoa rikotun.

Lue lisää


13.11.2012 Ison-Britannian Special Immigration Appeals Committee (SIAC): Abu Qatadan karkotus Jordaniaan rikkoisi EIS 6 artiklaa

Ison-Britannian erityistuomioistuin kansallista turvallisuutta koskevien karkotusasioiden ym. käsittelijänä on eilen antamassaan ratkaisussa hyväksynyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen näkemyksen siitä, että al-Qaida-järjestön johtoon kuuluvaksi väitetyn Abu Qatadan karkottaminen Jordaniaan oikeudenkäyntiä varten voisi perustellun epäilyn mukaan loukata hänen oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, koska olisi mahdollista, että tuossa oikeudenkäynnissä käytettäisiin todisteita, jotka on hankittu kidutuksella.

Lue lisää


12.11.2012 Svean hovioikeus: Valtio ei vahingonkorvausvastuussa, vaikka henkilöltä oli peruutettu kansalaisuus perustuslain vastaisesti

Ruotsissa Svean hovioikeus on hylännyt vahingonkorvauskanteen valtiota vastaan jutussa, jossa kantajana olleelta henkilöltä oli noin neljän vuoden ajaksi peruutettu hänen kansalaisuutensa vastoin perustuslain (Regeringsformen) nimenomaista kieltoa.

Lue lisää


5.11.2012 Ruotsissa syyte Ruandan kansanmurhasta

Ruotsissa syyttäjä on tänään nostanut syytteen nykyisin Ruotsin kansalaista vastaan Tukholman käräjäoikeudessa. Syytteen mukaan mies olisi syyllistynyt kansanmurhaan ynnä muuhun Ruandassa huhtikuun ja kesäkuun 1994 välisenä aikana.

Lue lisää


2.11.2012 EIT: Kreikassa systemaattinen ongelma oikeudenkäyntien kestossa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että Kreikassa on systemaattinen ongelma siviilioikeudenkäyntien kestossa. Kreikkaa vastaan on vireillä yli 250 valitusta, joissa ainakin osin on kyse oikeudenkäynnin kestosta. Näiden juttujen käsittely EIT:ssa on nyt keskeytetty odottamaan Kreikan valtion toimenpiteitä vuoden määräajassa ilmoittamaan, miten se aikoo ratkaista ongelman.

Lue lisää


1.11.2012 EIT: Asianomistajan liian lievänä pitämä tuomio perheväkivallasta ei rikkonut oikeutta yksityis- ja perhe-elämän suojaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hiljattain antamassaan päätöksessä katsonut, että perheväkivallan kohteeksi joutuneen naisen valitus oli ilmeisen perusteeton. Vastaajan saama 18 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus yhdistettynä mm. siihen, että syyttäjä oli päättänyt syyttää teoista huolimatta asianomistajan syytepyynnön peruuttamisesta, osoittivat EIT:n mielestä, että viranomaiset olivat toimineet riittävällä tehokkuudella ja suhtautuneet asiaan riittävällä vakavuudella.

Lue lisää


30.10.2012 EIT: 14-vuotiaan raiskauksen uhrin oikeus aborttiin ei toteutunut Puolassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa Puolaa vastaan katsonut, että Puolan viranomaisten toiminta oli räikeässä ristiriidassa 14-vuotiaan raiskauksen uhrin oikeuksien kanssa.

Lue lisää


26.10.2012 Ruotsista: Lautamies suuressa Mangs-jutussa ei ollut esteellinen

Malmön käräjäoikeus päätti eilen, että käräjäoikeuden kokoonpanoon paljon huomiota herättäneessä ja laajassa rikosasiassa Peter Mangsia vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä kuulunut lautamies ei ollut esteellinen huolimatta siitä, että hän oli ollut jäsenenä paikallisessa poliisilautakunnassa.

Lue lisää


26.10.2012 EIT:n suuri jaosto: liian pienet korvaukset maaomaisuuden valtiollistamisesta loukkasivat omaisuuden suojaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että Latvia loukkasi Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 1 pöytäkirjan 1 artiklaa (omaisuuden suoja), kun se 1990-luvulla valtiollisti Kundziņsalan saarella Riikassa olleita kiinteistöjä huomattavaan alihintaan.

Lue lisää


19.10.2012 EIT: Moldovalaislasten oikeutta koulutukseen loukattiin mm. edellyttämällä kyrillisten kirjainten käyttöä koulussa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antanut tuomion, jossa Venäjän katsottiin loukanneen Transnistriassa (kiistelty moldovalainen separatistialue) asuvien moldovalaislasten oikeutta koulutukseen.

Lue lisää


18.10.2012 EIT: Yli neljän vuoden tutkintavankeusaika ei ollut kohtuuton

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään Ranskaa koskevassa tuomiossa katsonut, että yli neljän vuoden tutkintavankeusaika ei vaikeassa rikosasiassa ollut liian pitkä. EIT kiinnitti huomiota tutkittavan olevan rikoksen törkeyteen (odotettavissa oleva tuomio), kuin myös tutkinnan hankaluuteen ja siihen, että valittaja oli tehnyt lukuisia vaatimuksia ja valituksia tutkinnan aikana.

Lue lisää


15.10.2012 Ruotsissa jälleen vaara siitä, että erittäin suuri oikeudenkäynti joudutaan uusimaan käräjillä lautamiehen mahdollisen esteellisyyden vuoksi

Ruotsissa paljon julkisuutta saanut rikosasia Peter Mangsia vastaan on saanut uuden käänteen. Mangs katsottiin välituomiossa syylliseksi mm. kahteen murhaan ja useampaan murhan yritykseen rikoksissa, jotka kohdistuivat ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin.

Lue lisää


10.10.2012 Ruotsissa valtava oikeudenkäynti uusiksi käräjillä lautamiehen esteellisyyden vuoksi

Ruotsissa Svean hovioikeus on palauttanut kokonaisuudessaan puoli vuotta käräjäoikeudessa käsitellyn rikojutun sen vuoksi, että käräjäoikeuden kokoonpanossa istunut lautamies oli ollut jäsenenä myös Södertäljen poliisilautakunnassa, jossa oli käsitelty juttuun liittyviä asioita; etenkin sitä, oliko tapauksessa kyseessä järjestäytynyt rikollisorganisaatio.

Lue lisää


5.10.2012 EIT:n suuri jaosto: Maanomistajien pakollinen metsästysseuran jäsenyys ei loukannut yhdistymisvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että Ranskassa voimassa oleva järjestelmä, jossa tietyn suuruusluokan maanomistuksen alle jäävien maanomistajien, jotka eivät myöskään vastusta metsästystä eettisin perustein, tulee kuulua metsästysjärjestöön, ei rikkonut yhdistymisvapautta.

Lue lisää


2.10.2012 EIT:ssa suullinen kuulemistilaisuus asianajajan ilmoitusvelvollisuutta koskevassa valituksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään järjestetyssä suullisessa kuulemistilaisuudessa pohtinut Ranskaa kohtaan kohdistuvaa valitusta, jossa on kysymys asianajajan velvollisuudesta ilmoittaa "epäilystä" siitä, että asiakkaan varat voisivat olla rahanpesun kohteena. Kyse on käytännössä direktiivin 2005/60/EY (implementoinnin) tulkinnasta Euroopan ihmisoikeusopimuksen valossa.

Lue lisää


2.10.2012 Ruotsin korkein oikeus pohti vastuuvapausperusteita

Ruotsin Korkein oikeus arvioi tuoreessa tuomiossaan sitä, mitkä seikat vaikuttavat vastuuvapausperusteiden arviointiin ja toisaalta tuomitsematta jättämiseen. Jutussa oli kyse psyykkisestä sairaudesta kärsineestä tekoaikaan 17-vuotiaasta pojasta, joka oli ollut sukupuoliyhteydessä noin 12-vuotiaiden tyttöjen kanssa.

Lue lisää


1.10.2012 Euroopan neuvosto pohtii Venäjän ihmisoikeustilannetta

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 1.-5.10. istuntoviikon pääpuheenaiheet kosevat Venäjää ja sen ihmisoikeustilannetta.

Lue lisää


26.9.2012 EIT: EIS 3 artiklan vastaisesti hankitun näytön hyödyntäminen rikkoo automaattisesti EIS 6 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomoistuin (EIT) on Belgiaa vastaan antamassaan tuomiossa vahvistanut jo aiemmin todetun periaatteen siitä, että kiduttamalla, epäinhimisellä tai halventavalla kohtelulla saadun näytön hyödyntäminen oikeudenkäynnissä johtaa siihen, että koko prosessi automaattisesti on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteiden vastainen.

Lue lisää


25.9.2012 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta suosituksia Suomelle

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on tänään julkaistussa raportissaan antanut suosituksia Suomelle mm. koskien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ratifiointia mukaan lukien ILO169 (koskien alkuperäiskansoja) sekä vähemmistöjen, vammaisten henkilöiden, sukupuolivähemmistöjen ja ikääntyvien henkilöiden oikeuksia.

Lue lisää


24.9.2012 Ruotsissa jälleen kaksi peruutettua murhasyytettä Sture Bergwallia (ent. Thomas Quick) vastaan

Ruotsin kautta aikain kenties suurin oikeusskandaali - useista henkirikoksista tuomitun Sture Bergwallin juttukokonaisuus - on jälleen saanut uuden käänteen. Syyttäjä on ilmoittanut, että hän ei aio ajaa syytettä käräjäoikeudessa kahdesta henkirikoksesta, joissa tuomiot purettiin huhtikuussa.

Lue lisää


20.9.2012 EIT: Tuomareille määrätyt palkanlisät saatiin maksaa osissa valtion taloudellisten ongelmien takia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on jättänyt tutkimatta kolmen romanialaistuomarin valituksen siitä, että heille määrätyt palkanlisät säädettiin jälkikäteen maksettaviksi vuotuisissa erissä Romanian talouskriisin vuoksi.

Lue lisää


20.9.2012 EIT: Määrämättömän ajan voimassa oleva vankeusrangaistus ilman todellista mahdollisuutta kuntoutukseen EIS:n vastaista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi tuomiossaan etenkin, että uudentyyppisen rangaistuslajin (indeterminate sentences of imprisonment for the public protection (“IPP sentences”)) toteuttaminen oli ollut puutteellista aliresurssoinnin vuoksi, mihin myös kansalliset tuomioistuimet olivat kiinnittäneet huomiota ja kohdistaneet kritiikkiä.

Lue lisää


18.9.2012 EIT:ssa suullinen kuuleminen asianajajan velvollisuudesta ilmoittaa rahanpesuepäilystä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) järjestää 2.10. suullisen kuulemistilaisuuden Ranskaa vastaan tehdyssä valituksessa, jossa valittajana on Pariisin asianajajayhdistyksen jäsen.

Lue lisää


13.9.2012 EIT: YK:n terrorismipäätöslauselmasta huolimatta valtioiden tulee toimia aktiivisesti, jotta perhe- ja yksityiselämän suojaa ei loukata

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että Sveitsi ei voinut nojata ainoastaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan ja rajoittaa henkilön liikkumisvapautta ankarasti ja pitkän aikaa sen vuoksi, että valittaja oli päätöslauselman mukaisella terroristilistalla.

Lue lisää


12.9.2012 Saksan perustuslakituomioistuin: Ei estettä Euroopan pysyvälle kriisirahastolle

Saksan perustuslakituomioistuin on tänään antamassaan ratkaisussa katsonut, että perustuslaillista estettä Saksan osallistumiselle Euroopan pysyvään kriisirahastoon (EVM) ei ole olemassa.

Lue lisää


12.9.2012 EIT: Kuulustelu ja tutkintatuomarin edessä tapahtunut tunnustaminen ilman avustajaa ei rikkonut oikeutta vapauteen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on yksimielisesti jättänyt tutkimatta valituksen, joka koski vapaudenriiston laillisuutta. Valittaja väitti, että koska hänellä ei ollut ollut avustajaa kuulusteluissa tai tutkintatuomarin edessä, tämä olisi rikkonut EIS 5 artiklaa.

Lue lisää


10.9.2012 EIT:lle uusi presidentti

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on valinnut itselleen uuden presidentin. Uutena presidenttinä aloittaa 1.11.2012 alkaen luxemburgilainen Dean Spielmann.

Lue lisää


5.9.2012 EIT:lta uusi faktalehtinen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut uuden faktalehtisen (fact sheet) työhön liittyvistä oikeuksista.

Lue lisää


4.9.2012 EIT: Alkion tutkimisen kielto sairauden varalta rikkoi valittajien perhe- ja yksityielämän suojaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi, että Italiassa voimassa oleva laki, joka kieltää alkion testauksen ennen koeputkihedelmöitystä, ei ollut yhteensopiva mm. sen kanssa, että toisaalta laissa sallittiin raskauden keskeyttäminen jos sikiö oli saanut tartunnan.

Lue lisää


24.8.2012 Breivikin tuomio Norjan tuomioistuinlaitoksen sivuilla

Norjan tuomioistuinlaitoksen kotisivuilta löytyy nyt Oslon käräjäoikeuden Anders Behring Breivikille langettama tuomio kokonaiseuudessaan Utöyan joukkomurhasta.

Lue lisää


24.8.2012 Oslon käräjäoikeus: Breivik on syyntakeinen, rangaistus 21 vuotta vankeutta

Oslon käräjäoikeus - joka edelleen julistaa tuomiota Utöyalla tapahtuneesta joukkomurhasta - on katsonout Anders Behring Breivikin olleen tekojen aikaan syyntakeinen. Tämän vuoksi hänet on tuomittu 21 vuoden vankeusrangaistukseen, josta vähintään 10 vuotta eristyksessä.

Lue lisää


23.8.2012 EIT:lta uusia selvityksiä oikeuskäytännöstä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on julkaissut uusia selvityksiä oikeuskäytännöstään. Raporteissa käsitellään uusia tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä sekä bioetiikkaa koskevia kysymyksiä

Lue lisää


22.8.2012 Julia Timoshenkon asiassa suullinen kuuleminen EIT:ssa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) järjestää Julia Timoshenkoa koskevan suullisen kuulemistilaisuuden Strasbourgissa 28.8. Valituksessa on kyse mm. epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kiellosta sekä tutkintavankeutta koskevista kysymyksistä.

Lue lisää


16.8.2012 EIT: Tutkintatoimenpiteitä tulee katsoa kokonaisuutena 6 kuukauden säännön osalta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Kroatiaa vastaan antamassaan tuomiossa todennut, että esitutkinnassa tehtyjä tutkintatoimenpiteitä ei voi erottaa toisistaan siten, että mahdollisten laiminlyöntien osalta alkaisi jokaisesta erikseen kulua kuuden kuukauden määräaika valituksen tekemiselle.

Lue lisää


13.8.2012 EIT: Toimittajan oikeus saada tietoja vaaleista koski hänen yksityisluontoista oikeuttaan ("civil right")

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) linjasi Ukrainaa koskevassa ratkaisussaan, että toimittajan oikeus saada sananvapauden käytön alaan liittyviä asiakirjoja koski hänen yksityisluontoista oikeuttaan ja tätä seikkaa koskeva oikeudenkäynti kuului näin ollen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan soveltamisalaan.

Lue lisää


13.8.2012 CAS:n ad hoc -jaostolta yhteensä 10 tuomiota olympialaisissa

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS oli jälleen perustanut olympialaisten ajaksi ad hoc -jaoston, joka käsitteli CAS:lle tehdyt valitukset kiireelliesti ja jopa saman päivän aikana.

Lue lisää


23.7.2012 Susan Ruususen sananvapausasia hallituksen kommentoitavaksi

Ihmisoikeustuomioistuin kysyy onko Ruususen sanavapautta loukattu

Lue lisää


4.7.2012 Kymmenen valitusta hallituksen kommentoitavaksi

EIT on tänään pättänyt pyytää Suomen hallituksen vastineen kymmenessä valitusasiassa.

Lue lisää


3.7.2012 Suomi tuomittiin pakkohoidosta ja -lääkinnästä

EIT katsoi mielenterveyspotilaan pakkolääkinnän olleen ihmisoikeussopimuksen vastaista. Tavanomainen menettely pakkohoidosta päättämisessä ei täyttänyt EIS:n oikeusturvavaatimuksia.

Lue lisää


28.6.2012 Muutoksenhakukielto ulosmittauksen tilityksen jälkeen on ihmisoikeussopimuksen vastainen

Ruotsin valtio tuomittiin EIS 6 artiklan rikomisesta kun velallinen ei voinut valittaa ulosmitauksesta, koska varat oli jo tilitetty velkojalle. Suomen laissa sama rajoitus.

Lue lisää


25.6.2012 EIT:n HUDOC-tietokanta uudistettu

Kyproksen, Tanskan, Saksan ja Norjan hallitukset maksoivat uudistuksen

Lue lisää


18.6.2012 EIT: Norjan ehdoton kielto vuokrien korotukselle muodosti omaisuudensuojan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on viime viikolla antamassaan tuomiossa katsonut, että Norjassa voimassa oleva laki, jossa kategorisesti kielletään maanomistajia nostamasta vuokria, rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklaa.

Lue lisää


15.6.2012 Ruotsin HD: Manga-piirrosten hallussapito ei rangaistavaa lapsipornon hallussapitoa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että ns. manga-kuvien (japanilaisten piirrettyjen kuvien) hallussapito ei ollut rangaistavaa lapsipornon hallussapitoa huolimatta siitä, että kuvista oli selvästi nähtävissä, että ne esittivät lapsia seksuaalisissa tilanteissa.

Lue lisää


14.6.2012 Korkein oikeus: Assangen luovutusta koskeva päätös pysyy

Yhdistyneiden Kuningaskuntien korkein oikeus on tänään antanut päätöksen asiassa, jossa oli kyse kaksi viikkoa sitten annetun Julian Assangea koskevan luovutuspäätöksen uudelleen arvioinnista.

Lue lisää


7.6.2012 EIT:n suuri jaosto: Italia loukkasi televisioyhtiön sananvapauden ja omaisuuden suojaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Italian viranomaiset loukkasivat televisioyhtiön sananvapauden ja omaisuuden suojaa, kun se ei voinut esittää televisiolähetyksiä huolimatta sillä olevasta toimiluvasta lähetystaajuuksien puuttumisen takia. EIT määräsi Italian valtion maksamaan yhtiölle korvauksia 10 miljoonaa euroa, kattaen sekä aineellisen että aineettoman vahingon.

Lue lisää


7.6.2012 EIT: Vesa Keskisen Miljoonapilkki-oikeudenkäynti ei ollut epäoikeudenmukainen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 5.6. antamassaan tuomiossa katsonut, että hovioikeudella ei ollut velvollisuutta järjestää arpajaisrikosta koskevassa asiassa pääkäsittelyä hovioikeudessa, koska asia koski ennen kaikkea oikeudellista arviointia, ja valittajat olivat vielä voineet saattaa asian korkeimman oikeuden arvioitavaksi.

Lue lisää


5.6.2012 EIT: Lapsen palauttaminen Italiaan Haagin sopimuksen nojalla ei rikkonut EIS 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on äänestyksen jälkeen jättänyt tutkimatta Viroa vastaan tehdyn valituksen, jossa oli kysymys lapsen palauttamiseseta Haagin sopimuksen nojalla.

Lue lisää


4.6.2012 EIT: Saksan uutta prosessilainsäädäntöä viivästyshyvitystä koskien on käytettävä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on todennut, että valittajien - joilla oli mahdollisuus käyttää kansallisesti uutta keinoa oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämiseen - oli käytettävä Saksassa voimaan saatettu kansallinen keino ihmisoikeusloukkauksen välttämiseksi ennen kääntymistään Strasbourgin tuomioistuimen puoleen. Valitukset jätettiin tutkimatta.

Lue lisää


1.6.2012 EIT peruutti väliaikaistoimenpiteitä koskevan vaatimuksen Julia Timoshenkon asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 30.5. päättänyt peruuttaa vaatimuksen siitä, että Ukrainan hallitus varmistaa entisen pääministeri Timoshenkon kunnollisen lääketieteellisen hoidon. EIT:n mukaan Ukraina on noudattanut EIT:n vaatimusta.

Lue lisää


30.5.2012 Ison-Britannian Supreme Court: Julian Assange voidaan luovuttaa Ruotsiin

Supreme Court on tänään antamassaan tuomiossa äänin 5-2 katsonut, että ruotsalainen syyttäjä on sellainen puitepäätöksessä tarkoitettu "pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen" ("issuing judicial authority"), jolla on oikeus antaa eurooppalainen pidätysmääräys (EAW).

Lue lisää


28.5.2012 EIT:lta tuomio liian hitaasta huoltopäätöksen täytäntöönpanosta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi 22.5.2012 tuomion Portugalia vastaan tapauksessa, jossa oli kysymys siitä, että biologiselle isälle määrättyä huoltajuuspäätöstä ei ollut pantu riittävällä tehokkuudella täytäntöön. Kyse oli 8 artiklan loukkauksesta, kun viranomaiset eivät olleet riittävän tehokkaasti onnistuneet suojaamaan isän perhe-elämän suojaa.

Lue lisää


25.5.2012 EIT:n suuren jaoston tuomio Venäjän vankilaoloista ja rikosprosessista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tiistaina antamassaan tuomiossa katsonut, että Venäjä oli loukannut useita Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloita, mukaan lukien 3 artiklaa siltä osin, kun kyse oli epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta vankilan ylikansoittamisen ja vankikuljetusten osalta sekä 5 artiklaa siltä osin, kun kyse oli liian pitkästä tutkintavankeudesta sekä prosessuaalisista turvakeinoista vapaudenmenetyksen laillisuuden tutkimisen osalta.

Lue lisää


24.5.2012 EIT:n suurelta jaostolta periaatteellisesti merkittävä tuomio vankien äänestysoikeudesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tiistaina antamassaan tuomiossa katsonut äänestyksen jälkeen, että Italia ei ollut rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 1 pöytäkirjan 3 artiklaa, kun pitkään vankeusrangaistukseen tuomittu henkilö oli menettänyt oikeutensa äänestää.

Lue lisää


22.5.2012 EIT: Iranilaisen perheen käännyttäminen Ruotsista Iraniin rikkoisi EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on pitkästä aikaa antanut langettavan tuomion Ruotsia vastaan. EIT katsoi, että iranilaisperhe oli riittävän suuressa vaarassa joutua kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi, mikäli perhe käännytettäisiin Iraniin.

Lue lisää


15.5.2012 Myös Ruotsi pulassa kotietsintöjen kanssa

Ihmisoikeustuomioistuin kysyy Ruotsin hallitukselta mm. asianajotoimiston oikeussuojakeinoista sinne tehdyn kotietsinnän jälkeen

Lue lisää


3.5.2012 EIT hyväksyi anonyymin todistelun

Ihmisoikeustuomioistuin aikaisempaa sallivammalla kannalla.

Lue lisää


28.4.2012 EIT: Liikennerikosasian muutoksenhakuvaiheessa ei tarvitse järjestää suullista käsittelyä

Valitus suullisen käsittelyn puuttumisesta katsottiin ilmeisen perusteettomaksi

Lue lisää


17.4.2012 EIT:lta uusi faktalehtinen vihapuheesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut uuden faktalehtisen, jossa tällä kertaa käydään läpi EIT:n oikeuskäytäntöä vihapuheen osalta.

Lue lisää


EIT: Sopimusvaltiot saavat päättää siitä, onko pitkäaikaisella avopuolisolla oikeutta kieltäytyä todistamasta epäiltyä puolisoaan vastaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viime viikolla antamassaan suuren jaoston tuomiossa katsonut, että ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa ei voi tulkita siten, että se ehdottomasti velvoittaisi jäsenvaltiot saattamaan avopuolisot rikosprosessissa samaan asemaan aviopuolisoiden tai rekisteröityjen puolisoiden kanssa.

Lue lisää


23.3.2012 EIT:lta kaksi tuomiota biologisen isän oikeuksista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilen kahdessa antamassaan tuomiossa katsonut, että saksalaiset tuomioistuimet evät olleet toimineet ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan vastaisesti, kun ne olivat hyväksyneet avioliittoon perustuvan isyysolettaman, ja siten hylänneet isyyden vahvistamisia koskevat kanteet.

Lue lisää


14.3.2012 Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin antoi ensimmäisen tuomionsa

Haagissa sijaitseva kansainvälinen rikostuomioistuin (International Criminal Court, ICC) on tänään antanut historiansa ensimmäisen tuomion. Tuomiossaan ICC totesi kongolaisen Thomas Lubanga Dyilon syyllistyneen sotarikoksiin. Lubanga Dyilon katsottiin syyllistyneen lasten pakottamiseen sotilaiksi, henkivartijoiksi ja seksiorjiksi. Nuorimmat uhreista olivat yhdeksänvuotiaita. Rangaistus langetetaan myöhemmin.

Lue lisää


13.3.2012 Ruotsin HD:lta tuomio kvalifioimattoman ja kvalifioidun huumausainerikoksen rajanvedosta

Ruotsin HD on tuoreessa tuomiossaan arvioinut huumausainerikoksissa tavanomaista väitettä siitä, että suurikin määrä huumausainetta olisi tarkoitettu omaan käyttöön. Lisäksi kysymys on ollut törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön täyttymisestä sekä rangaistuksen mittaamisesta, kun vastaaja oli pitänyt hallussaan omaa käyttöä varten n. 130 grammaa amfetamiinia ja säilyttänyt toisen lukuun noin 490 grammaa amfetamiinia.

Lue lisää


9.3.2012 Ruotsin HD:lta perusteellinen ja tärkeä tuomio tahallisuudesta ja sen edellyttämästä näytöstä

Ruotsin korkein okeus (HD) on toissapäivänä antamassaan tuomiossa käynyt todella perusteellisesti läpi perustavaa laatua olevia rikosoikeudellisia kysymyksiä etenkin tahallisuuden arvioinnissa. HD totesi mm., että syyttäjän tehtävä on näyttää toteen kaikki tahallisuuden elementit, mukaan lukien muun ohella se, että vastaaja ei ole toiminut hätävarjelutilanteessa tai edes putatiivisessa hätävarjelutilanteessa.

Lue lisää


6.3.2012 EIT katsoi, että KKO ei rikkonut legaliteettiperiaatetta OTT Huhtamäen tapauksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Korkein oikeus sai jättää entisen kauppaoikeuden professorin, OTT Ari Huhtamäen tuomion purkamatta, vaikka kyse oli kätkemisrikoksesta, jossa esirikosta koskeva tuomio jo oli purettu.

Lue lisää


5.3.2012 Norjan korkein oikeus arvioi oman rikoksen selvittämisen merkitystä rangaistuksen mittaamisessa

Norjan korkein oikeus totesi, että henkilö, joka tuodessaan noin kilon kokaiinia ja hieman vähemmän heroiinia, olisi lähtökohtaisesti tuomittava noin seitsemän vuoden vankeuteen. Ottaen huomioon etenkin oman rikoksen selvittäminen, tuli rangaistusta kuitenkin alentaa ainakin 20 %:lla, ja kokonaisarvioinnissa korkein oikeus päätyi tuomitsemaan vastaajalle neljän vuoden rangaistuksen.

Lue lisää


5.3.2012 EIT:lta useita suomalaistapauksia hallituksen vastattavaksi kotietsintää koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lähettänyt useita valituksia Suomea vastaan hallitukselle tiedoksi ja vastattavaksi. Tapauksissa on kysymys kotietsinnöistä, joita toteutetaan Suomessa kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisesti ilman tuomioistuimen tai syyttäjän määräystä, ja joissa vielä 1.8.2011 voimaan tulleen pakkokeinolain muutoksenkin jälkeen niiden laillisuuden arviointi voidaan ainoastaan jälkikäteen saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Lue lisää


3.3.2012 Romaniassa toteutettu virkamiesten 25 % palkanalennus ei loukannut oikeutta omaisuuden suojaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi tutkittavaksi ottamista koskevassa ratkaisussaan, että Romaniassa säädetty laki, joka leikkasi virkamiesten palkkoja 25 %:lla kuuden kuukauden ajaksi, oli ollut tarpeen valtion budjettiongelmien vuoksi, eikä asiassa siten ollut loukattu valittajien ihmisoikeussopimuksen 1 pöytäkirjan 1 artiklassa taattua oikeutta omaisuuden suojaan.

Lue lisää


1.3.2012 EIT jatkaa käsittelyä liudassa ukrainalaistapauksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on päättänyt jatkaa lukuisten ukrainalaistapausten käsittelyä, joiden käsittely on ollut keskeytettynä sen jälkeen, kun EIT oli antanut pilottoratkaisun Ukrainaa vastaan ajetussa jutussa, jossa oli kyse kansallisten tuomioiden täytäntöönpanoa koskevasta systemaattisesta ongelmasta.

Lue lisää


29.2.2012 Ruotsin HFD:lta tärkeä ratkaisu asianajosalaisuuksista

Ruotsissa Korkein hallinto-oikeus (HFD) on eilen antamassaan ratkaisussa katsonut, että SEB-pankin ei tarvinnut antaa verottajalle tietoja asianajajien asiakasvarojen tileistä. Verottaja oli pyytänyt tietoja tarkistaakseen mm., että tiedonantovelvollisuudet oli täytetty asianmukaisella tavalla.

Lue lisää


24.2.2012 EIT:n suuri jaosto: Poliisimiehen vapaudenriisto öljyn salakuljetusta koskevan tutkintaiskun yhteydessä lainvastainen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa arvioinut romanialaisten tuomioistuinten toimintaa vangitsemisen lainmukaisuuden kannalta.

Lue lisää


24.2.2012 EIT:n suuri jaosto: ulkomaalaisten käännyttäminen Libyaan ilman, että heidän asiaansa tutkittiin, rikkoi mm. kollektiivisen karkottamisen kieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on eilisessä tuomiossaan katsonut, että Italia oli loukannut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa (kidutuksen tai muun epäinhmillisen kohtelun kielto), 4 lisäpöytäkirjan 4 artiklaa (kollektiivisen karkottamisen kielto), sekä 13 artiklaa (oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon) luettuna yhdessä 4 lisäpöytäkirjan 4 artiklan kanssa, kun se oli käännyttänyt merellä 24 Libyasta lähtenyttä somalialaista ja eritrealaista takaisin Libyaan tutkimatta heidän asiaansa.

Lue lisää


22.2.2012 EIT: Romaniassa käyty Haagin sopimuksen mukainen lapsikaappausprosessi rikkoi EIS 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että Romanialaisissa tuomioistuimissa käydyssä lapsikaappausprosessissa oli lukuisia puutteita, jotka johtivat lapsen isän (palautusta pyytänyt) yksityis- ja perhe-elämän suojan loukkaukseen.

Lue lisää


20.2.2012 EIT:ssa jälleen käsittelyssä kotietsintää koskeva suomalaisvalitus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on lähettänyt hallituksen vastattavaksi valituksen, jossa valittaja kertoo, että hänen kotiinsa on tehty kotietsintä toisen henkilön löytämiseksi ilman, että hänelle olisi asiasta ilmoitettu, ilman, että hänelle olisi varattu tilaisuus olla läsnä, kotietsintä olisi tehty kello 23, ja että polisiit olisivat rikkoneet kotietsinnän yhteydessä paikkoja.

Lue lisää


15.2.2012 EIT: Identiteettivarkaus muodosti 8 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuoreessa tuomiossaan katsonut, että sen jälkeen, kun valittaja oli ilmoittanut ajokorttinsa varastetuksi, olisi viranomaisten aktiivisemmin tullut pyrkiä suojaamaan valittajaa ajokortin väärinkäytöltä. Valittajan nimiin oli mm. rekisteröity 1.737 ajoneuvoa, joiden vuoksi hän joutui useisiin oikeudenkäynteihin ja häneltä vaadittiin maksamattomia ajoneuvoveroja ym.

Lue lisää


7.2.2012 EIT:n suurelta jaostolta kaksi tuomiota Saksaa koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antanut kaksi tuomiota, jotka oli kohdistettu Saksaa vastaan. Kummassakin tapauksessa oli kyse sananvapauden ja yksityisyyden suojan rajanvedosta.

Lue lisää


3.2.2012 EIT:n roolista kiivasta keskustelua Britanniassa

Britanniassa on viime aikoina käyty kiivasta keskustelua EIT:n roolista, ja kritisoitu sen liian suurta valtaa suhteessa kansallisiin tuomioistuimiin. EIT:n brittiläinen presidentti torjuu kritiikin.

Lue lisää


3.2.2012 Euroopan neuvoston ihmisoikeus- ja oikeusasioiden yksikön uutiskirje

Euroopan neuvoston ihmisoikeus- ja oikeusaioiden yksikkö julkaisee säännöllistä uutiskirjettä (Regular Selective Information Flow), josta voi seurata etenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä, mutta myös Euroopan neuvoston tällä alueella tapahtuvaa muuta toimintaa.

Lue lisää


27.1.2012 EIT:lta tiivistetty video valituksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on julkaissut videon, jota se toivoo levitettävän mahdollisimman laajasti etenkin maallikoiden eli niiden henkilöiden keskuudessa,jotka tavallisimmin valittavat EIT:een.

Lue lisää


24.1.2012 EIT:lta tiukka muistutus sovintoneuvotteluiden luottamuksellisuudesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on hiljattain antamissaan päätöksissä päättänyt, että kun valittajat olivat ilmaisseet sovintoneuvotteluista valtion kanssa ulkopuolisille, valitukset jätettiin tutkimatta valitusoikeuden väärinkäytön perusteella.

Lue lisää


17.1.2012 EIT katsoi ensimmäisen kerran, että karkotus toiseen maahan muodostaisi 6 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään ensimmäistä kertaa katsonut, että valittajan karkotus rikkoisi potentiaalisesti niin räikeästi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä vastaanottajavaltiossa (Jordania), että valittajaa ei tämän vuoksi voida karkottaa.

Lue lisää


17.1.2012 EIT: Suomi rikkoi jälleen sananvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Alibin päätoimittajan sananvapautta loukattiin jutussa, jossa Alibi oli julkaissut syytetyn ja sittemmin tuomitun poliisin nimen rikosasian käsittelyn yhteydessä. Alibi (Yhtyneet Kuvalehdet Oy) ja Lahtonen oli määrätty mm. maksamaan korvauksia yksityiselämää koskevan tiedon levittämisestä.

Lue lisää


13.1.2012 Unkarista poikkeuksellisen suuria määriä valituksia EIT:een omaisuuden suojan loukkauksesta; EIT:lta poikkeuksellisia toimenpiteitä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on saanut muutaman viikon aikana noin 8000 valitusta Unkaria vastaan koskien Unkarin uutta eläkelainsäädäntöä. EIT on tehnyt asiassa poikkeuksellisen ratkaisun, ja pyytänyt valittajia keskittämään valituksensa muutamille asianajajille ja ajamaan valituksensa EIT:ssa lähtökohtaisesti ammattiliittojen kautta.

Lue lisää


10.1.2012 EIT tuomitsi Venäjän vankilaolot pilottitapauksessa yleisesti EIS:n vastaisina

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Venäjän vankilaolot ovat systemaattisessa alennustilassa. Ne rikkovat EIT:n mukaan 3 artiklaa, jossa kielletään kidutus ja muu epäinhimillisen kohtelu.

Lue lisää


10.1.2012 EIT:n suuri jaosto otti tutkittavakseen Vuoristo-Karabahin sotaan liittyviä tapauksia sekä Armeniaan että Azerbaidzaniin kohdistuvien valitusten osalta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on joulukuussa päättänyt ottaa tutkittavakseen pääosan kahdesta valituksesta, joista toinen on kohdistettu Armeniaa ja toinen Azerbaidzania kohtaan. Kyse valituksissa on Vuoristo-Karabahin tapahtumista 1990-luvun alussa.

Lue lisää


21.12.2011 Julia Timoshenkon valitus nopeutettuun menettelyyn EIT:ssa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on päättänyt antaa etusijan Ukrainan entisen pääministeri Timoshenkon valitukselle ja lähettäessään valituksen tiedoksi Ukrainan hallitukselle tiedustellut hallituksen kantaa Timoshenkon vakaviin väitteisiin ennen kaikkea Timoshenkon vapaudenmenetyksen laillisuuteen sekä vankilaoloihin liittyen.

Lue lisää


20.12.2011 EIT tutkii Georgian valituksen Georgian ja Venäjän välisestä aseellisesta yhteenotosta vuoden 2008 syksyllä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on päättänyt valituksen tutkittavaksi ottamisesta enemmistöllä 13.12.2011. Asiassa on kyse harvinaisesta valtioiden välisestä valitukesta, jossa Georgia väittää Venäjän loukanneen ennen kaikkea Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklaa (oikeus elämään).

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje