Ansökan om medlemskap

Om medlemsvillkoren stadgas i 3 § i lagen om advokater och i 5 § i Advokatförbundets stadgar.

Medlemskap ansökes hos förbundets styrelse genom skriftlig ansökan, i vilken redogörs för uppfyllandet av medlemsvillkoren och vilken ska inlämnas till förbundets byrå. Sökanden informeras skriftligen om mottagandet av ansökan och om tid för behandling av denna. Förbundets styrelse vidarebefordrar ansökan till den lokala avdelningens styrelse på sökandens hemort, som ger sitt utlåtande till förbundets styrelse gällande huruvida sökanden uppfyller kraven som uppställs i förbundets stadgar.

Advokatförbundets styrelse behandlar medlemsansökningarna på sina möten som hålls med ca. en månads mellanrum. Sökanden erhåller vetskap om att han godtagits till medlem utan dröjsmål. Samma information delges även statsrådets justitiekansler och till den underrätt i vars domkrets den nya medlemmens byrå befinner sig. Den nya medlemmen införs i advokatförteckningen som förbundet upprätthåller.

Medlemsansökans innehåll definieras i Finlands Advokatförbunds stadgar 6 §. Medlemsansökans behandling beskrivs i advokatlagen 4 § och i stadgarnas 9 §. En ansökan som avslås bör motiveras. Hur besvär kan anföras anges i advokatlagen 10 §.  

Medlemskap ansöks genom att fylla i och skriva ut den bifogade elektroniska ansökningsblanketten samt bilagor och genom att sända dem till Styrelsen för Finlands Advokatförbund, PB 194, 00101 Helsingfors.

Obs: Vänligen spara rtf-blanketterna på din egen dator innan du fyller i dem eftersom filerna är oskyddade. Skriv gärna ut medlemsansökan som en dubbelsidig kopia.

Medlemsansökan samt bilagor (3) & anvisningar:


Kontaktuppgifter:


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga