Processdelen

Processdelen omfattar två kursdagar. Deltagarna gör förhandsuppgifter (tidsåtgång ca. 30–50 timmar). Distansstudierna sker i den elektroniska läromiljön. Förhandsuppgifterna börjar ca. 12 veckor innan kursdagarna vid en tidpunkt som meddelas på förhand.

Deadline för återlämning av uppgifterna i vårens 2019 processdel*): 

Kursen börjar 18.3.2019.

TemaKursvecka Deadline 

Orientering

1

Orienteringsuppgifter

24.3.2019

Stämningsansökan

2–4

Upprättande av stämningsansökan

14.4.2019

Svaromål

5–6

Upprättande av svaromål

28.4.2019

Muntlig förberedelse  

7–8

Upprättande av sammandrag

12.5.2019

Huvudförhandling

9–11

Förberedelse till huvudförhandling  

26.5.2019

Materiella frågor

2–12

Frågor ur det skriftliga materialet

7.6.2019

Kursdagarna12–13Processövningar 6.-7.6.2019 / 13.-14.6.2019 

*) Rätt till ändringar förbehålles.

Kursdagarna

Den första kursdagen inleds ca. kl. 8.30 och avslutas ca. kl. 17.30. Den andra kursdagen inleds ca. kl. 9.00 och avslutas ca. kl. 16.30. Som ansvariga utbildare fungerar advokat Jarkko Männistö från Ajatuspaja Käräjä. Processövningarna leds av smågruppsledaren.

Processdelens kurser ordnas i Kommunernas hus (Andra linjen 14, 00530 Helsingfors).

Kursprogram

1. dagen

08.30  Anmälan och kaffe

09.00  Öppning av kursen: Tankar och observationer om förberedelse av rättegången

10.15  Rättegångens muntliga förberedelse

11.30  Lunch

12.30  Förberedelseövning 1

14.00  Kaffepaus

14.15  Förberedelseövning 2

15.45  Paus

16.00  Förberedelseövning 3

17.30  Övningarna avslutas

2. dagen

08.30  Kaffe

09.00  Förberedelse av huvudförhandling

10.45  Huvudförhandlingsrunda 1 

12.15  Lunch

13.00  Huvudförhandlingsrunda 2

14.30  Kaffepaus

14.45  Huvudförhandlingsrunda 3

16.15  Avslutningsord

16.30  Kursen avslutas

*) Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

Målen för kursen

Det undervisningsmässiga syftet med kursen är att lära deltagarna i advokatexamen grund-läggande rättegångsfärdigheter, dvs. det som varje advokat bör behärska om behandlingen av ett ärende i en domstol.

Målen för kursen anknyter till kompetens gällande tillvägagångssättet, inte till behärskande av processtekniska detaljer. Kursen fokuserar på de principer som en advokat bör följa då han eller hon driver ett mål, för att möjligheterna att nå framgång med huvudmannens ärende ska vara de bästa möjliga.

Målet är att en person som har deltagit i utbildningen efter kursen:
  • ska kunna analysera ett fall och identifiera de element som är juridiskt relevanta i ett enkelt fall,
  • ska känna till de grundläggande principerna för en god rättegångsskrivelse och kunna tillämpa dessa i ett enkelt mål,
  • ska känna till de grundläggande principerna för god muntlig beredning och kunna tillämpa dessa i en enkel beredningssituation,
  • ska känna till de grundläggande principerna för goda rättegångsfärdigheter och kunna tillämpa dessa vid en enkel huvudförhandling.

Kursmaterialet

Kursmaterialet består av utvald litteratur (cirka 100 sidor) samt ett civilrättsligt rättsfall som har utarbetats för kursen. Den processrättsliga lagstiftningen i anslutning till ombudsuppgifter läser deltagarna redan i samband med den skriftliga examen, och det förutsätts att deltagarna behärskar den vid kursen i grundläggande rättegångsfärdigheter.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga