Advokatförbunds delegation och procedurutskottet

Den högsta beslutanderätten i Finlands Advokatförbund utövas av delegationen som består av 62 medlemmar. Delegationen samlas minst två gånger i året. Under delegationen verkar procedurutskottet som består förutom av delegationens ordförande, av en medlem från varje lokal avdelning. 

Ordförande

Advokat Tero Puha (Helsinki / Helsingfors)

Vice ordförande

Advokat Olli Siponen (Oulu / Uleåborg)

Medlemmar

Suppleanter

Helsingfors Advokatförening


Ville AhtolaMikko Elonheimo
Jukka Blomberg Orvokki Heiskanen
Markku Fredman*)Timo Järvinen
Jouni GauriloffSamuli Tarkiainen
Anna Haapanen
Juhani Sinkkonen

Tiina Haapa-aho
Mikko Helenius
Jyrki Kuusivaara
Elina HirvonenJoonas Laitinen
Petri ImpolaKari Peltola
Kari JaatinenAnssi Kriikkula
Jussi JärvensivuElina Sarelius
Kiti KarvinenCarola Möller
Suvi KnaapilaJukka Lång
Petri KyllönenMikko Hunnakko
Mikko Lehto
Kirsi Åkerlund

Elina Skarra
Petra LindbergEeva Snellman
Max LindholmKirill Tervo
Kristian LovénPanu Karhu
Merituuli Lukkari
Janita Nyman
Lena MittsJuha Sarasto
Riku MuurinenPekka Aho
Tapani Norros
Panu Voutilainen
Antti PalmujokiTeemu Poutiainen
Ilona PiironenKalle Kyläkallio
Olli Pohjakallio
Christer Antell
Tero Puha 
Hilkka Salmenkylä    
Susanna Taskinen
Jukka Soikkeli
Antti Sorjonen
Katja Halonen
Heikki UotilaPekka Ylikoski
Heikki WahlroosNiko Jakobsson
Mats Welin**)Jaana Kantojärvi
Eljas VesterbackaMikko Kontturi
  

Åbo Advokatförening


Eerik Anttinen
Tuuli Sonck
Lotta Kroneld-Virtanen*)
Ville Normasto

Meri Vuorio
Anna Oksanen**)Esko Alakurtti
Heikki Pietinalho
Ari Horsti


Satakunta avdelning


Veli-Matti Lanne*)
Jarkko Liljeqvist
Raine Ylikoski**)
Rauli Virtanen
  

Tavastlands avdelning 


Jukka-Pekka Alanen**)   
Peter Rasmussen
Jarkko LehtokannasHeini Rekola
Minna Romu
Kirsi-Marja Salokangas
Toni SorttiMika Miesmäki
Hilkka Tuori*)Jaana Linna-Laiho
  

Päijänne-Tavastlands avdelning  


Minna Horelli**)Martti Kainulainen
Mirva Lehtinen*)Tea Hagstedt
  

Kymmene avdelning    


Onni Hietalahti*)
Jussi Luukko**)
  

St. Michels avdelning     


Esa Valjakka*)Päivi Molari**)
  

Östra Finlands avdelning 


Mikko Jalkanen*)
Timo Pennanen
Aki Pietarinen**) Heli Nykänen
  

Mellersta Finlands avdelning    


Tero Artimo*) Tuukka Haaranen
Miikka Nuorva**)
Terhi Tähtinen
  

Vasa Advokatförening


Kirsti Kaatia*)
Anita Rinkineva
Osmo Sippola**)Anni-Leena Träskbäck
  

Uleåborgs avdelning    


Meeri Luolavirta**)Kalle Pyrhönen
Markus Pöhö*)Tapio Maakanen
Kyösti SalmirinneHannu Karhu
Olli Siponen
  

Lapplands avdelning   


Päivi Isomaa*)
Johannes Ahola
Satu Miinala**)Antti Kantola

*) medlem i procedurutskott
**) suppleant i procedurutskott


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga