Kort om Advokatförbundet

Till Finlands Advokatförbund hör alla advokater i Finland samt ungefär hälften av landets offentliga rättsbiträden.

Medlemsantalet är cirka 2 100.

I Finland verkar totalt cirka 20 000 jurister varav tio procent är advokater.

Av en advokat förutsätts åtminstone:

  • högre juridisk högskole-examen
  • fyra års erfarenhet av juridiska uppdrag, varav
  • minst två års erfarenhet av advokatuppdrag
  • avlagd advokatexamen
  • lämplighet för uppdraget enligt lag och Advokatförbundets regler


Finlands Advokatförbund:

  • Reglerar och övervakar advokaternas verksamhet: Förbundet godkänner endast erfarna jurister som medlemmar och övervakar deras yrkesverksamhet. En klient kan vederlagsfritt lämna in ett klagomål gällande en advokats klandervärda förfarande till förbundets tillsynsnämnd.
  • Befrämjar advokattjänsternas kvalitet: Advokattjänsternas kvalitet utvecklas och uppföljs kontinuerlig. Endast en medlem i Advokatförbundet får använda titeln advokat.
  • Utbildar och stöder advokater: Förbundet erbjuder ett brett urval av utbildning. Av advokaterna förutsätts kontinuerlig fortbildning och dess förverkligande övervakas. Advokatförbundet underlättar sina medlemmars yrkesverksamhet bl.a. med hjälp av nyttiga handlingsmodeller.
  • Utvecklar rättsförhållanden och rättsskydd: Advokater deltar aktivt i lagstiftningsarbetet genom olika arbetsgrupper och utlåtanden. Advokatförbundet är inte en registrerad förening, ett fackförbund eller en företagarorganisation. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga