Dataskydd

Behandling av personuppgifter i Finlands Advokatförbunds Stiftelse

På den här sidan har uppgetts vilka uppgifter som Finlands Advokatförbunds Stiftelse samlar in om sina kunder, varifrån uppgifterna förvärvas och för vilket syfte de används samt i vilka situationer uppgifter utlämnas. På sidan finns också anvisningar om, hur en person ska förfara, om han eller hon vill veta de uppgifter som samlats in om honom eller henne, rätta till eventuella fel och när han eller hon kan förbjuda att uppgifterna används.

Stiftelsen är en rättsperson oberoende från Finlands Advokatförbund.

Finlands Advokatförbunds Stiftelse upprättshålls en stipendieregister (se nedan).

Kontaktinformation:
Finlands Advokatförbunds Stiftelse
c/o Finlands Advokatförbund
PB 194 (Simonsgatan 12 B 16), 00101 Helsingfors
tfn +358 9 6866 120 (växel), stiftelse@advokatforbundet.fi

Insamling av personuppgifter

Finlands Advokatförbunds Stiftelse insamlar personuppgifter för att behandla stipendieansökningar och beviljade stipendier. Uppgifterna fås av ansökanden själv. Insamlingen av uppgifter baserar sig på lag och på ett berättigat intresse.

Mer detaljerad information finns i stipendieregistret.

Användning av personuppgifter

Personuppgifter används för att behandla stipendieansökningar och beviljade stipendier.

Utlämnande av uppgifter

Finlands Advokatförbunds Stiftelse har lagstadgad skyldighet att meddela bl.a. stipendiemottagarnas personbeteckningar till Skatteförvaltningen i årsanmälan om utbetalda stipendier.

Finlands Advokatförbunds Stiftelse lämnar inte ut uppgifter för marknadsföringssyften.

Rätt att få information

Ansökanden har en på lag baserad rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats i Stiftelsens registren. Begäran ska göras antingen skriftligen meb en blankett (Begäran om kontroll av registeruppgifter) eller fritt formulerat skrivet. Den undertecknade begäran kan lämnas personligen till Finlands Advokatförbunds kontor eller sändas per post eller e-post (skannad). Kundens identitet kontrolleras. 

Finland Advokatförbunds Stiftelse besvarar skriftligen på förfrågningar huvudsakligen inom 30 dagar från mottagningen av begäran.

Fel i uppgifter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade, kompletterade eller raderade (blanketten). Om en felaktig uppgift har utlämnats till myndigheter eller andra parter, till vilka Advokatförbunds Stiftelse har skyldighet eller rätt att lämna ut uppgifter, rättas felet också hos mottagaren av uppgifterna.

Mer information om behandlingen av uppgifter

Mer information om behandlingen av uppgifter fås på Finlands Advokatförbunds kontor.


Registerbeskrivning


Blanketter


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga