Asianajajaliiton sovittelu

1 Mitä sovittelu on?

Sovittelu on yksityinen ja luottamuksellinen tapa ratkaista osapuolten välille syntynyt riita. Siinä riippumaton sovittelija avustaa osapuolia saavuttamaan yhteisesti hyväksytyn sovinnon.

Sovittelu on puolueetonta, vapaaehtoista ja edullista, ja siitä on mahdollisuus vetäytyä missä vaiheessa tahansa. Osapuolet voivat käyttää halutessaan oikeudellista avustajaa tai lakimiestä. Jos sovitteluasian osapuolena on yritys, sovitteluun osallistuvilla henkilöillä tulee olla valtuudet päättää sovinnosta. Saavutettu sovintosopimus velvoittaa kaikkia osapuolia sen noudattamiseen.

2 Miten sovittelu eroaa oikeudenkäynnistä?

Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee osapuolten välisen riidan todisteiden ja sovellettavien säännösten perusteella. Yleensä tarkastelukulmana on mennyt tapahtuma, jolloin toinen osapuoli voittaa ja toinen häviää asian. Häviävä osapuoli joutuu lähtökohtaisesti maksamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

Sovittelussa katse pyritään suuntaamaan tulevaisuuteen ja osapuolilla on mahdollisuus ratkaista omaa asiaansa koskeva riita sovittelijan avustuksella. Menettely on vapaamuotoista. Siinä pystytään ottamaan huomioon asioita, joita oikeudenkäynnissä ei ole mahdollista käsitellä tai ottaa huomioon. Tämä tekee sovittelusta huomattavasti joustavamman riidanratkaisutavan.

3 Mikä on sovittelijan rooli?

Sovittelija on riippumaton sovintoneuvottelujen asiantuntija, joka auttaa riidan osapuolia saavuttamaan sovinnon. Sovittelija ei päätä, kuka on asiassa oikeassa eikä anna asiassa ratkaisua vaan tukee osapuolia sovinnon saavuttamisessa.

Tässä tarkoituksessa sovittelija muun muassa kerää sovittelun kuluessa informaatiota osapuolilta, jotta pystytään tunnistamaan riidan taustalla vaikuttavat, osapuolille tärkeät intressit. Sovittelija edistää neuvotteluja ja auttaa osapuolia pääsemään yli mahdollisesti jumiutuneesta tilanteesta. Sovittelija avustaa osapuolia ymmärtämään sekä oman että vastapuolen jutun heikkoudet ja vahvuudet sekä rohkaisee osapuolia hakemaan sovinnollista ratkaisua yhdessä.

Huom! Sovittelu on aina ehdottoman luottamuksellista. Sovittelija on velvollinen pitämään sovittelun ja sen lopputuloksen salassa. Sovittelijaa sitovat normaalit asianajajaa koskevat salassapitosäännökset. 

4 Kuka voi toimia sovittelijana?

Sovittelijana voi toimia asianajaja, joka on hyväksytty Asianajajaliiton ylläpitämään sovittelijaluetteloon.

Sovittelijaluetteloon merkitseminen edellyttää, että asianajaja on suorittanut Asianajajaliiton järjestämän sovittelukoulutuksen hyväksytysti. Useat sovittelijat ovat tämän lisäksi saaneet tehtävään liittyvää jatkokoulutusta 

5 Mitä hyötyä sovittelusta on?

Sovittelu on oikeudenkäyntiä joustavampi, nopeampi ja edullisempi riidanratkaisumenetelmä. Sovittelu on aina ehdottoman luottamuksellista, eikä edes tieto sovittelun aloittamisesta tule muiden kuin osapuolten tietoon.

Menettelyn nopeuden johdosta sovittelulla voidaan pyrkiä ratkaisemaan syntynyt erimielisyys jo hyvin aikaisessa vaiheessa, ilman oikeudenkäynnille tyypillistä laajaa kirjelmöintiä. Yksittäisiin riitakysymyksiin sidotun oikeudenkäynnin asemesta osapuolet voivat itse määrittää ne asiat, joita halutaan sovitella. 

Sovittelulla voidaan löytää ratkaisu, joka palvelee tuomioistuinratkaisua paremmin osapuolten yhteisiä intressejä. Sovittelijan avulla voidaan usein saavuttaa sovinto asioissa, joissa osapuolten keskinäiset sovintoneuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan. Koska sovittelu perustuu osapuolten yhteiseen sopimukseen, sovittelun kustannukset ovat paremmin osapuolten hallinnassa. Näin ollen sovittelu on osapuolille taloudellisesti kannattavaa oikeudenkäyntiin verrattuna.

Sovittelulla voidaan myös turvata tärkeiden henkilö- ja liikesuhteiden jatkuvuus myös konfliktin aikana ja sen jälkeen.

6 Mitä asioita voi sovitella?

Sovittelua voidaan käyttää kaikissa riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu. Myös laajoja ja vaikeita riita-asioita voidaan sovitella tehokkaasti. Toisaalta sovittelulla voidaan usein kohtuullisin kustannuksin ratkaista myös suppeita ja yksinkertaisia riita-asioita, jotka intressiltään olisivat liian pieniä vietäviksi oikeudenkäyntiin. 

Liike-elämän riita-asioiden lisäksi sovitteluun sopivat hyvin esimerkiksi asuntokauppaa, työsuhteita ja perintöoikeudellisia kysymyksiä koskevat asiat.

7 Paljonko sovittelu maksaa?

Osapuolet sopivat sovittelijan palkkiosta yhdessä sovittelijan kanssa. Osapuolet vastaavat yleensä sovittelijan palkkiosta puoliksi. Tavanomaisessa riita-asiassa sovittelijan palkkio vastaa yleensä 1–2 työpäivän työpanosta. Lähtökohtaisesti osapuolet vastaavat lisäksi kumpikin omista asianajokustannuksistaan, mikäli he käyttävät sovittelussa avustajaa. Asianajajaliiton sovittelussa osapuolille ei tule maksettavaksi mitään hallinnollisia maksuja.

8 Kauanko sovittelu kestää?

Osapuolet sopivat sovittelijan kanssa sovittelun aikataulutuksesta. Tyypillisesti sovittelu voidaan järjestää kuukauden sisään osapuolten pyynnöstä, mutta tarvittaessa myös nopeammin. Varsinainen sovittelutilaisuus kestää yleensä yhden päivän.

9 Miten vien asian sovitteluun?

Sovittelu on aina vapaaehtoista ja perustuu osapuolten keskinäiseen sopimukseen sovittelun käyttämisestä. Sopimus sovittelun käyttämisestä voidaan tehdä riidan syntymisen jälkeen tai sopimalla jo ennalta, että mikäli sopimusosapuolille syntyisi riitaa, asia ratkaistaan sovittelussa.

Osapuolet voivat yhdessä valita haluamansa sovittelijan. Asianajajaliitto ylläpitää luetteloa sovittelijakoulutuksen saaneista asianajajista ja osapuolet voivat ottaa yhdessä yhteyttä haluamaansa sovittelijaan.

Osapuolten yhteisestä pyynnöstä myös Asianajajaliiton sovitteluvaliokunta voi ehdottaa sopivaksi katsomaansa asianajajaa sovittelijaksi. Mikäli osapuolet pyytävät sovittelijaehdotusta valiokunnalta, tulee osapuolten toimittaa pyyntö sähköpostiosoitteeseen sovittelu@asianajajaliitto.fi. Pyyntö on vapaamuotoinen ja sen tulisi sisältää tiedot ainakin seuraavat tiedot:

• Osapuolet ja heidän yhteystietonsa;

• lyhyt kuvaus riidasta;

• jäljennös sovittelusopimuksesta sekä

• paikkakunta, jolla osapuolet toivovat sovittelun tapahtuvan.

Sovittelijan valinnan jälkeen osapuolet sopivat yhdessä sovittelijan kanssa sovittelun aikataulusta, paikasta, sovittelijan palkkiosta sekä muista käytännön järjestelyistä. 

10 Mitä jos sovittelu ei johda sovintoon?

Sovittelu on täysin vapaaehtoista ja sen voi halutessaan keskeyttää milloin tahansa. Sovittelu ei ole yleensä tässäkään tilanteessa mennyt hukkaan, koska on varsin tavanomaista, että osapuolet pääsevät neuvotteluissaan eteenpäin sovittelun johdosta ja riita sovitaan myöhemmin. 

Mikäli sovittelu ei johda tulokseen, osapuolilla on oikeus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Osapuolet sitoutuvat pitämään sovittelun luottamuksellisena. He eivät saa vedota sovittelun ulkopuolella vastapuolen sovittelussa tekemään ehdotukseen, myöntämiseen tai sovittelijan kannanottoon.

11 Miten Asianajajaliiton sovittelu eroaa muusta sovittelusta?

Asianajajaliiton sovittelussa sovittelijana toimii kokenut asianajaja, joka on saanut tehtävään sovittelukoulutuksen. Asianajajaliiton sovittelijoilla on erityisosaamista ilmoitetuilta oikeudenaloilta. 

Asiantuntemuksen lisäksi menettelyn etuna on se, että osapuolet voivat valita itse haluamansa sovittelijan. Tämä tapahtuu valitsemalla sovittelija joko suoraan sovittelijaluettelosta tai siten, että osapuolet pyytävät Asianajajaliiton sovitteluvaliokunnalta ehdotuksen riitaan sopivasta sovittelijasta.

Tuomioistuinsovittelussa käräjäoikeus määrää sovittelijaksi käräjätuomarin.

Asianajajaliiton sovittelun etuna tuomioistuinsovitteluun verrattuna on menettelyn yksityisyys ja ehdoton luottamuksellisuus, eikä tietoa riidasta tai sovittelusta tule muiden kuin sovittelijan tietoon.Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje