Oikeudelliset uutiset, kotim. tuomioistuimet, arkisto 2013

17.6.2013

Mikä kellonaika pysäköintikiekkoon kun pysäköintirajoitus alkaa puolituntia pysäköinnin jälkeen?

Turun HaO: Pysäköintivirhemaksu - Pysäköintikiekko - Saapumisajan merkitseminen - Aikarajoitus

A oli pysäköinyt paikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika oli kello 9–18 rajoitettu kiekkoa käyttäen kahteen tuntiin. A oli merkinnyt kiekkoon liikenneministeriön päätöksen edellyttämän saapumisajan kello 8.30. Pysäköinnintarkastaja oli määrännyt A:lle pysäköintivirhemaksun samana päivänä kello 10.29 perusteella, että A oli menetellyt vastoin tieliikennelain 28a §:n säännöstä eli syyllistynyt kiekon käyttövirheeseen. Pysäköinninvalvojan päätöksen mukaan kiekkoon olisi pitänyt saapumisajaksi merkitä kello 9.00.

Tieliikennelain 28a §:n mukaan pysäköintikiekkoon on merkittävä saapumisaika siten kuin liikenneministeriö tarkemmin määrää. Liikenneministeriön päätöksen mukaan pysäköintikiekkoon on saapumisajaksi merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Lisäkilpien 856a ja 856b (pysäköintikiekon käyttövelvollisuus) selityksen mukaan jos aikarajoitus on voimassa vain tiettynä aikana ja ajoneuvo on pysäköity aikana, jolloin rajoitus ei ole voimassa, sallittu pysäköintiaika lasketaan alkavaksi silloin, kun rajoitus seuraavan kerran tulee voimaan.

Pysäköintivirheellä tarkoitetaan muun ohella pysäköintikiekon käyttöä koskevan säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä. A oli pysäköidessään noudattanut saapumisajan merkitsemistä koskevaa liikenneministeriön määräystä. Koska tieliikennelain 28a §:n säännökseen tai edellä mainittujen lisäkilpien selitykseen ei sisälly määräystä siitä, että kiekkoon olisi rajoitusajan ulkopuolella pysäköitäessä merkittävä jokin muu kuin liikenneministeriön päätöksessä määrätty saapumisaika, A ei ollut syyllistynyt pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun pysäköintivirheeseen. Pysäköintivirhemaksu oli näin ollen poistettava.


Turun HAO 19.3.2013 13/0175/3Palaa otsikoihin
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120