Oikeudelliset uutiset, kotim. tuomioistuimet, arkisto 2009

29.5.2009

Hovioikeuden tiedote Jippii-jutussa

Helsingin hovioikeus arvostelee käräjäoikeuden tuomiota

HELSINGIN HOVIOIKEUS    MEDIATIEDOTE
Julkaisuvapaa 28.5.2009 klo 09.00

Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion kirjanpitorikosta ynnä muuta koskevassa asiassa (R 081716), jossa vastaajina on ollut Jippii Group Oyj:n ylintä johtoa, yhtiön työntekijöitä ja muita toimijoita.

Helsingin käräjäoikeus oli 31.10,2007 antamallaan tuomiolla hylännyt kaikki syyttäjän syytteet ja muut vaatimukset sekä velvoittanut valtion korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikulut.

Hovioikeuden pääkäsittely kesti lähes 3,5 kuukautta, Asiakirja-aineistoa on kertynyt yli 25,000 sivua. Syyttäjä  on eri syytekohdissa vedonnut lähes 400 kirjalliseen todisteeseen ja vastaajat hieman vähempään määrään. Asianosaisia ja todistajia on pääkäsittelyssä kuultu 61 henkilöä. Hovioikeuden tuomion pituus on yli 300 sivua, Kyseessä on eräs laajimmista Helsingin hovioikeudessa käsitellyistä talousrikosasioista.

Hovioikeus on ensiksi tekemässään käsittelyratkaisussa katsonut, että käräjäoikeuden tuomiosta ei pysty päättelemään millä perusteella käräjäoikeus oli lopputulokseensa päätynyt. Tästä menettelyvirheestä huolimatta hovioikeus on viivytyksen välttämiseksi ottanut asian välittömästi tutkittavakseen eikä ole palauttanut sitä käräjäoikeuteen.

Pääasiaratkaisussaan hovioikeus on katsonut, että Ilpo Kuokkanen, Harri Johannesdahl, Karri Linna ja Jukka Peltola ovat syyllistyneet kirjanpitorikokseen laiminlyömällä ilmoittaa ja jaksottaa Jippii Group Oyj:n konsernitilinpäätöksessä vuonna 2000 Saksan tytäryhtiössä syntynyt noin 17 miljoonan Suomen markan myyntivoitto sekä kuittaamalla sitä vastaan perusteettomasti kuluja noin 15 miljoonaa markkaa. Konsernin päävastuullinen tilintarkastaja Kari Miettinen on menettelyllään edistänyt tekoa.

Vastaajien tarkoituksena oli antaa Jippii Groupin taloudesta ja toindntaedellytyksistä positiivinen kuva, jotta erityisen huonossa taloudellisessa tilanteessa ollut yhtiö olisi saanut toiminnan jatkamisen kannalta välttämätöntä lisärahoitusta. Yhtiö oli jo pörssiin listautunusesta lähtien korostanut jatkuvaa kasvua ja kansainvälistymistä. Nämä oli ollut mahdollista toteuttaa vain merkittäviä taloudellisia panostuksia edellyttävlilä laajoilla investoinneilla, Yhtiön omistukseensa hankkima Gigabell AG:n liiketoiminta oli osoittautunut odotettua tappiolllsemmaksi ja integraatio ongelmalliseksi, Koko Saksan liiketoiminta oli edellyttänyt kevään 2001 aikana
erittäin merkittävää emoyhtiön rahoituspanosta. Rahoitusta oli ollut pakko saada joko rahoitusmarkkinoilta tai Jippiin Groupin pääomistajilta. Hovioikeus on pitänyt tässä tilanteessa tehtyä konsemitilinpäätöksen parantamista erittäin vakavana tekona. Teolla on tavoiteltu erittäin huomattavaa taloudellista hyötyä ja sen tekemisessä on käytetty hyväksi pörssiyhtiön ylimpien johtajien ja toimijoiden erityisen vastuullista asemaa. Näin ollen kirjanpitorikos on myös tehty erittäin suunnitelmallisesti.

Edellä kerrotussa tarkoituksessa antaa Jippii Group Oyj:n taloudesta ja toiminnasta todellista parempi kuva on pörssitiedotteissa 28.2.2001, 15.5.2001 ja 23.5.2001 annettu harhaanjohtavia ja totuudenvastaisia tietoja sekä osittain laiminlyöty tiedottaminen. Osa tältä osin tuomituista hallituksen jäsenistä on laiminlyönyt
valvontavelvollisuutensa.

Tietoisina yhtiön huonosta taloudellisesta tilanteesta, kirjanpidon virheistä ja tiedottamisen harhaanjohtavuudesta ja totuudenvastaisuudesta osa vastaajista on myynyt omistamiaan Jippii Group Oyj:n osakkeita ja optio-osuuksia. Tämän sisäpiirintiedon vuoksi myynneistä olisi tullut pidättäytyä.

Palaa otsikoihin
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120