rss Oikeudelliset uutiset, kotim. tietolähteet, arkisto 2011

29.9.2011

SM: Perheenyhdistämisen edellytyksistä tehdään selvitys

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen selvittämään ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännöksiä, säännösten käytännön soveltamista ja muiden Pohjoismaiden vastaavia säännöksiä

Tavoitteena on selvittää, miten jo tehdyt muutokset perheenyhdistämissäännöksiin ovat vaikuttaneet ja millaisia muutoksia edelleen tarvitaan.


Selvityksessä tarkastellaan muiden Pohjoismaiden käytäntöjä ja EU:n perheenyhdistämisdirektiivin säännöksiä. Asunto- ja toimeentuloedellytyksen soveltamista tarkastellaan erityisesti niiden henkilöiden osalta, joiden oleskelulupa perustuu kansainväliseen suojeluun.


Samalla selvitetään Maahanmuuttoviraston käytännöt ja verrataan niitä muissa Pohjoismaissa vallitseviin käytäntöihin. Hallitusohjelman mukaan perheenyhdistämiskäytäntöjen tulee Suomessa olla samansuuntaisia muiden Pohjoismaiden kanssa.


Selvityksen perusteella tehdään päätös lainsäädäntöhankkeen asettamisesta.


Hankkeen vastuuhenkilö on hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho. Hankkeessa on edustus sisäasiainministeriöstä ja Maahanmuuttovirastosta. Muita hallinnonaloja ja sidosryhmiä kuullaan selvitysaikana.


Selvitys valmistuu helmikuun 2012 loppuun mennessä.


Lisätietoa


Palaa otsikoihin
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120