FINLANDS ADVOKATFÖRBUND

Finlands Advokatförbunds lagstadgade uppgift är att reglera och övervaka advokaternas verksamhet. Advokatförbundet befrämjar advokattjänsternas kvalitet, utbildar och stöder advokater samt deltar aktivt i lagstiftningsarbetet. Advokatförbundet är ingen registrerad förening, fackorganisation eller företagarorganisation. Till Finlands Advokatförbund hör cirka 2 000 advokater. Endast en medlem i Advokatförbundet får använda titeln advokat.