Hyvä asianajajatapa velvoittaa

”Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa.” (AAL 5 § 1 mom.)

Asianajajaa, joka ei noudata tämän asianajajalain yleislausekkeen asettamia vaatimuksia, uhkaavat laissa säädetyt seuraamukset, viime kädessä erottaminen Asianajajaliitosta.

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (alan eettiset tapaohjeet) heijastavat toisaalta yhteiskunnassa vallitsevaa moraalikäsitystä sekä kansalaisten käsitystä hyvästä oikeudenhoidosta ja toisaalta asianajajakunnan käsitystä tehtävänsä merkityksestä ja arvosta sekä heidän velvollisuuksistaan. Tapaohjeet kertovat, mitä hyvältä asianajajalta voidaan edellyttää.

B 01 Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, tammikuu 2013 (pdf) (99.8 KB)

Muut asianajoalan eettiset ohjeet löytyvät Aada-tietopankista (sisältötyyppi "Säädökset ja ohjeet")Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120